Denné údaje o otvorených podielových fondoch
Názov fondu Typ podľa typu aktív v portfóliu Typ podľa legislatívneho rámca Typ podľa spôsobu distribúcie Dátum ocenenia Denominačná mena podielu [D] Hodnota podielu v [D] Výkonnosť fondu v [D] 6 mes. % Výkonnosť fondu v [D] 1 rok % Výkonnosť fondu v [D] 3 roky %
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. Z UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,043280 -0,10 0,05 0,30
AM SLSP Euro Plus Fond KI UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,046441 -0,19 -0,18 0,08
AM SLSP Eurový dlhopisový fond D UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,053995 -0,26 0,20 0,92
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov A UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,047472 7,32 10,71 5,53
AM SLSP Globálny akciový fond A UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,047112 6,10 8,25 2,27
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov D UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,033800 0,76 2,34 2,28
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. D UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,010606 0,48 2,59 2,07
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PP - Dynamické portfólio o.p.f. Z UCITS VP 21.02.2018 EUR 0,039196 11,73 7,60 -5,75
PP - EUROFOND o.p.f. Z UCITS VP 21.02.2018 EUR 0,066526 6,95 15,80 -2,21
PP - Kapitálový Fond o.p.f. Z AIF VP 21.02.2018 EUR 1,175926 2,63 5,27 3,07
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. Z UCITS VP 21.02.2018 EUR 0,043725 4,65 1,32 -0,48
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA KI UCITS VP 21.02.2018 EUR 0,045122 1,66 2,47 3,01
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. R AIF VP 21.02.2018 EUR 0,056324 1,61 2,83 3,00
PP - Office real estate fund o.p.f. R AIF VP 21.02.2018 EUR 0,010001
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. Z UCITS VP 21.02.2018 EUR 0,037308 5,94 2,38 -1,77
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
TAM - Americký akciový A UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,039852 10,03 1,92 6,28
TAM - Dlhopisový fond D UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,077286 -0,50 -0,11 -0,13
TAM - DynamicAlpha Fund Z UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,107630 2,33 5,06 -0,64
TAM - Európsky akciový A UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,021416 2,27 4,66 1,91
TAM - Komoditný fond AI AIF VP 20.02.2018 EUR 0,086189 -0,22 -2,76 -2,00
TAM - NewMarkets o.p.f. A UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,129249 4,37 3,92 3,72
TAM - Premium Harmonic Z UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,036634 1,33 3,08 0,71
TAM - Premium Strategic Z UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,036696 1,83 4,93 1,22
TAM - Private Growth Z UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,035341 1,49 2,57 0,20
TAM - Private Growth 1 Z UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,038655 3,85 5,21 2,18
TAM - Private Growth 2 Z UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,040370 5,43 8,92 4,12
TAM - Realitný Fond R AIF VP 20.02.2018 EUR 0,032217 1,01 2,55 1,78
TAM - SmartFund Z UCITS VP 20.02.2018 EUR 0,110628 1,56 2,91 -0,31
Typ podľa typu aktív v portfóliu: P - Fondy peňažného trhu, KI - Fondy krátkodobých investícií, D - Dlhopisové fondy, A - Akciové fondy, Z - Zmiešané fondy, S - Štruktúrované fondy, R - Realitné fondy, AI - Fondy alternatívnych investícií
Typ podľa legislatívneho rámca: UCITS - Štandardný podielový fond (UCITS), AIF - Alternatívny investičný fond (AIFMD)
Typ podľa spôsobu distribúcie: VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky