Denné údaje o otvorených podielových fondoch
Názov fondu Typ podľa typu aktív v portfóliu Typ podľa legislatívneho rámca Typ podľa spôsobu distribúcie Dátum ocenenia Denominačná mena podielu [D] Hodnota podielu v [D] Výkonnosť fondu v [D] 6 mes. % Výkonnosť fondu v [D] 1 rok % Výkonnosť fondu v [D] 3 roky %
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,043068 -1,03 -0,59 -0,09
AM SLSP Euro Plus Fond KI UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,046277 -0,31 -0,49 -0,09
AM SLSP Eurový dlhopisový fond D UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,054103 -0,22 0,15 0,87
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov A UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,047956 2,36 8,19 5,44
AM SLSP Globálny akciový fond A UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,047730 2,16 7,00 1,35
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov D UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,032738 -0,72 1,01 2,26
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. D UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,010591 -0,36 1,50 1,96
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PP - Dynamické portfólio o.p.f. Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,041405 8,90 15,16 -5,53
PP - EUROFOND o.p.f. Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,070347 4,08 14,10 -1,70
PP - Kapitálový Fond o.p.f. Z AIF VP 22.05.2018 EUR 1,192141 1,11 4,59 2,89
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,044106 1,93 3,85 -0,98
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA KI UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,045082 0,44 1,73 2,60
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. R AIF VP 22.05.2018 EUR 0,056607 1,74 2,86 2,95
PP - Office real estate fund o.p.f. R AIF VP 22.05.2018 EUR 0,010138 1,38
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,037892 2,57 5,54 -2,34
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
TAM - Americký akciový A UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,041745 5,55 11,05 6,43
TAM - Dlhopisový fond D UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,076698 -0,99 -1,19 -0,13
TAM - DynamicAlpha Fund Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,107796 -0,84 2,44 -1,01
TAM - Európsky akciový A UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,022875 6,00 4,64 1,98
TAM - Komoditný fond AI AIF VP 22.05.2018 EUR 0,086457 -1,03 -2,01 -1,87
TAM - NewMarkets o.p.f. A UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,130740 -0,14 5,68 2,43
TAM - Premium Harmonic Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,036447 -0,82 0,81 0,24
TAM - Premium Strategic Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,036492 -1,35 1,30 0,48
TAM - Private Growth Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,035299 -0,12 1,37 -0,01
TAM - Private Growth 1 Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,038788 1,25 3,76 1,89
TAM - Private Growth 2 Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,040759 1,62 5,93 3,70
TAM - Realitný Fond R AIF VP 22.05.2018 EUR 0,032235 1,39 2,62 1,74
TAM - SmartFund Z UCITS VP 22.05.2018 EUR 0,110804 -0,17 1,68 -0,54
Typ podľa typu aktív v portfóliu: P - Fondy peňažného trhu, KI - Fondy krátkodobých investícií, D - Dlhopisové fondy, A - Akciové fondy, Z - Zmiešané fondy, S - Štruktúrované fondy, R - Realitné fondy, AI - Fondy alternatívnych investícií
Typ podľa legislatívneho rámca: UCITS - Štandardný podielový fond (UCITS), AIF - Alternatívny investičný fond (AIFMD)
Typ podľa spôsobu distribúcie: VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky