Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (20.4.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037238  28 414 006,23  28 414 006,23  13 192 656,80  0,037238  0,037238
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,010000  55 099 449,00  1 372 040,00  1 372 040,00  38,048010  38,010000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR  257,260000  45 163 885,92  0,00  0,00  264,977800  257,260000
PARVEST Money Market Euro EUR  208,863952  625 409 248,00  334 963,48  334 963,48  219,307150  208,863952
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7094,9000  1 124 484  111 671,00  111 671,00  7 101,99  7 094,90
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  126,5800  549 052 486  641 482,00  641 482,00  126,71  126,58
KBC Multi Interest Cash USD USD  5500,0900  31 838 260  5 610 815,00  5 610 815,00  5 505,59  5 500,09
PARVEST Money Market USD USD  209,6395  382 575 127  14 202,97  14 202,97  220,12  209,64


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000