Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (15.6.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037231  17 271 654,85  17 271 654,85  11 044 007,83  0,037231  0,037231
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  37,980000  54 195 803,00  1 316 642,00  1 316 642,00  38,017980  37,980000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR  257,070000  44 045 620,98  0,00  0,00  264,782100  257,070000
PARVEST Money Market Euro EUR  208,714897  676 249 874,60  333 505,08  333 505,08  219,150642  208,714897
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7101,9800  1 128 681  116 207,00  116 207,00  7 109,08  7 101,98
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  126,4900  535 700 758  617 286,00  617 286,00  126,62  126,49
KBC Multi Interest Cash USD USD  5517,7700  50 971 675  6 563 976,00  6 563 976,00  5 523,29  5 517,77
NN (L) International Czech Money Market - P Cap CZK CZK  1497,9500  69 787 210  4 840,87  4 840,87  1 505,44  1 497,95
PARVEST Money Market USD USD  210,2385  379 634 076  15 060,72  15 060,72  220,75  210,24


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000