Informujeme

[01. 03. 2017]

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2016

 • Dňa 1. februára 2017 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016.

  Viac

[04. 11. 2016]

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2016

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 14. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2016, ktorá sa uskutočnila 03 a 04. novembra 2016 v Alexandra Hotel, Púchov

  Viac

[28. 09. 2016]

Tlačová správa SASS

 • Celková hodnota aktív otvorených podielových fondov v SR prekročila výšku 7 miliárd EUR.

  Viac

[28. 04. 2016]

Konferencia Next Steps in Asset Management

 • Dňa 28. apríla 2016 sa uskutočnil v Bratislave už siedmy ročník konferencie Next Steps in Asset Management, ktorú spoločne usporiadali  Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) a Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)

  Viac

[19. 04. 2016]

Tlačová správa k svetovému dňu investičných fondov

 • Svetový deň investičných fondov je vhodným momentom, ktorý by sme radi využili na objasnenie roly podielových investičných fondov v širšom ekonomickom kontexte.

  Zámerom kampane je poskytnúť verejnosti a teda aj potenciálnym investorom lepšie informačné zázemie pre rozhodovanie o ich investíciách, ale aj motivovať ich, aby sa úvahy o investícii svojich prostriedkov do podielových fondov nebáli.

   

  Viac

[17. 02. 2016]

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2015

 • Dňa 17. Februára 2016 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2015. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia

   

  Viac

[14. 11. 2015]

Kolektívne investovanie na Slovensku 2015

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 13. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2015, ktorá sa uskutočnila 13 a 14. novembra 2015 v ELIZABETH Hotel, Trenčín.

  Viac

[21. 04. 2015]

Tlačová správa k svetovému dňu investičných fondov

 • Slováci veria investičným fondom stále viac

  19. apríla 1743 sa narodil Abraham van Ketwich, holandský obchodník považovaný za otca investičných fondov. Práve na tento deň preto pripadá Svetový deň investičných fondov, ku oslavám ktorého sa už po druhý raz pripája aj Slovensko.

   

  Viac

[14. 04. 2015]

Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České Republiky (AKAT) zorganizovali 6. ročník slovensko-českej odbornej konferencie "Next Steps in Asset Management - 2015", ktorá sa konala dňa 9. apríla 2015 v konferenčnej sále Českej národnej banky.

  Viac

[11. 03. 2015]

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2014

 • Dňa 26. februára 2015 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2014.

  Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.

   

  Viac

[10. 03. 2015]

Tlačová správa, Bratislava, 26. februára 2015

 • Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2014 historicky najvyššiu hodnotu 9,095 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR znovu na historicky najvyššiu hodnotu 6,249 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 18,8% oproti koncu roku 2013. Najvyšší podiel, (25,8%) pripadá na zmiešané fondy. Takmer 23% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, 21,6% dlhopisové fondy, 13,7% realitné fondy a 10,8% tvoria aktíva akciových fondov.  

  Viac

[13. 11. 2014]

Kolektívne investovanie na Slovensku 2014

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom Ecopress - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 12. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2014, ktorá sa uskutočnila 7 a 8. novembra 2014 vo Wellness hotel Patince.

  Viac

[04. 06. 2014]

Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálovy trh České republiky (AKAT) zorganizovali 5. ročník slovensko-českej odbornej konferencie "Next Steps in Asset Management - 2014", ktorá sa konala dňa 29. mája 2014 v konferenčnej sále Austria Trend Hotel v Bratislave.

  Viac

[15. 04. 2014]

Tlačová správa k svetovému dňu investičných fondov

 • Svoje peniaze investíciami do podielových fondov v súčasnosti zhodnocujú státisíce Slovákov. Toto číslo by však mohlo byť vyššie - a práve preto aj u nás 19. apríla prvý krát oslávime Svetový deň investičných fondov. Cieľom iniciatívy Slovenskej asociácie správcovských spoločností je dostať podielové fondy a ich benefity viac do povedomia verejnosti.

  Viac

[26. 02. 2014]

Tlačová správa, Bratislava, 20. februára 2014

 • Celkový majetok vo fondoch a ridených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2013 hodnotu 6,869 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR na hodnotu 5,260 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 20,2% oproti koncu roka 2012. Najvyšší podiel (15,2%) pripadá na špeciálne fondy cenných papierov. Takmer 15% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, 14% špeciálne fondy nehnuteľností, a približne 13% tvoria aktíva dlhopisových fondov a zmiešaných fondov. 

  Viac

[26. 02. 2014]

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND Slovakia 2013

 • Dňa 20. februára pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie SASS prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2013.

  Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva Ecopress a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.

  Viac

[20. 11. 2013]

Odborná konferencia "Kolektívne investovanie na Slovensku 2013"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom Ecopress, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 11. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2013, ktorá sa uskutočnila 8 a 9 novembra, 2013 v hoteli Zochova Chata v Modre.

  Viac

[24. 04. 2013]

Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České republiky (AKAT) zorganizovala 4.ročník slovensko-českej odbornej konferencie "Next Steps in Asset Management 2013", ktorá sa konala dňa 19. apríla 2013 v konferenčnej sále hotela SHERATON v Prahe.

  Viac

[26. 02. 2013]

Tlačová správa, Bratislava, 19. februára 2013

 • Celkový majetok vo fondoch a v riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2012 hodnotu 6,127 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR na hodnotu 4,377 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 14,27% oproti koncu roku 2011. Najvyšší podiel, (18,6%) pripadá na fondy krátkodobých investícií. Viac ako 14% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria špeciálne fondy cenných papierov a dlhopisové fondy, a viac ako 11% tvoria aktíva špeciálnych fondov nehnuteľností a zmiešaných fondov.

  Viac

[26. 02. 2013]

Tlačová správa k vyhodnotenu výsledkov ocenenia TOP FOND 2012

 • Dňa 19. februára pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2012.

  Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva Ecopress a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.

  Viac

[05. 12. 2012]

HB Reavis Investment Management novým členom SASS

 • Na základe rozhodnutia Predstavensta Slovenskej Asociácie Správcovských Spoločností (SASS) a po splnení ďalších formálnych podmienok sa spoločnosť HB Reavis Investment Management stala novým pridruženým členom SASS.

  Viac

[23. 10. 2012]

Odborná konferencia "Kolektívne investovanie na Slovensku 2012"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom Ecopress, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali jubilejný 10. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2012, ktorá sa uskutočnila 9 a 10. novembra 2012 v hoteli Holiday Inn v Trnave

  Viac

[05. 04. 2012]

Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České republiky (AKAT) zorganizovali 3. ročník slovensko-českej odbornej konferencie "Next Steps in Asset Management - 2012", ktorá sa konala dňa 26. apríla 2012 v konferenčnej sále hotela Holiday Inn v Bratislave.

  Viac

[20. 02. 2012]

Tlačová správa, Bratislava, 16. februára 2012

 • Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2011 hodnotu 5,848 miliárd EUR. V rámci celkového majetku pod správou, bol objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR vo výške 3,908 miliárd EUR, čo znamenalo po dvoch rokoch nárastov pokles o 15,87% oproti koncu roku 2010. Najvyšší podiel (21,1%) pripadá na fondy peňažného trhu. Takmer 14% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, a približne po 13% tvoria aktíva dlhopisových a zmiešaných fondov.

  Viac

[20. 02. 2012]

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2011

 • Dňa16. februára pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2011.

  Viac

[01. 02. 2012]

Zrušenie duálneho zobrazovania údajov

 • Od 1. februára 2012 SASS na svojej webovej stránke uskutočnila zrušenie duálneho zobrazovania niektorých údajov o otvorených podielových fondoch.

  Viac

[21. 12. 2011]

Zmeny na webovej stránke SASS

 • Z dôvodu zmien v kategorizácií podielových fondov, nastali tomu zodpovedajúce zmeny aj na stránke SASS, ktoré sa prejavili v generovaní jednotlivých typov dát.

  Viac

[20. 12. 2011]

Zmeny v kategorizácií otvorených podielových fondoch v SR

 • Na základe zmien v zákone o kolektívnom investovaní (ďalej ZKI) a na základe rozhodnutia predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností  (ďalej SASS), bude počínajúc 50. týždňom SASS reportovať údaje o trhu otvorených podielových fondov v SR podľa novej kategorizácie podielových fondov.

  Viac

[15. 12. 2011]

Prevod správy podielových fondov Allianz Asset Management na IAD Investments

 • V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. došlo dňa 14.12.2011 k prevodu všetkých podielových fondov tejto spoločnosti na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správcovská spoločnosť, a.s.

  Viac

[09. 11. 2011]

Prezentácie z konferencie "Kolektívne investovanie na Slovensku 2011"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností a vydavateľstvo Ecopress - vydavateľ Hospodárskych novín a mesačníka Investor zorganizovali 9. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2011, ktorá sa uskutočnila 4. - 5. novembra 2011 v hoteli KASKÁDY v Sielnici.

  Viac

[22. 06. 2011]

Tlačová správa z Výročného zhromaždenia členov z 22. júna 2011

 • Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie spprávcovských spoločností (SASS), ktoré sa konalo 22. júna 2011, schválilo okrem  základných dokumentov aj dvoch nových členov Predstavenstva, Rastislava Podhorca z ALICO Funds Central Europe správ. spol., a.s. a Radka Semančíka z ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.

  Viac

[24. 05. 2011]

Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České republiky (AKAT) zorganizovali druhý ročník slovensko-českej konferencie "Next Steps in Asset Management", ktorá sa konala pod záštitou Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky dňa 19. mája 2011 v konferenčnej sále hotela Andel‘s v Prahe.

  Viac

[03. 02. 2011]

Tlačová správa, Bratislava, 3. februára 2011

 • Celkový majetok vo fondoch a v riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2010 hodnotu 6,654 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR (bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov) na hodnotu 4,528 miliárd Eur., čo znamenalo nárast o 10,31% oproti koncu roku 2009. Najvyšší podiel, takmer polovica (41,4%) pripadá na fondy peňažného trhu.

  Viac

[03. 02. 2011]

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2010

 • Dňa 3. februára pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2010.

  Viac

[08. 11. 2010]

Prezentácie z konferencie "Kolektívne investovanie na Slovensku 2010"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností a vydavateľstvo Ecopress - vydavateľ Hospodárskych novín a mesačníka Investor zorganizovali 8. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2010, ktorá sa uskutočnila 5. - 6. novembra 2010 v hoteli GRAND JASNÁ v Nízkych Tatrách.

  Viac

[24. 06. 2010]

Novým členom predstavenstva SASS sa stal Vladimír Bencz

 • Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktoré sa konalo 16. júna 2010, schválilo okrem základných dokumentov aj nového člena Predstavenstva Vladimíra Bencza z IAD Investments, správ. spol., a.s.

  Viac

[03. 06. 2010]

Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České republiky (AKAT) zorganizovali prvý ročník slovensko-českej konferencie "Next Steps in Asset Management", ktorá sa konala pod záštitou Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky dňa 26. mája 2010 v konferenčnej sále hotela Gate One v Bratislave.  

  Viac

[01. 04. 2010]

Splatnosť fondu FUND PARTNERS CSOB Central Europe Click Plus 1.

 • Dňa 31. marca 2010 nastala splatnosť zaisteného fondu FUND PARTNERS ČSOB Central Europe Click Plus 1., ktorý v Slovenskej republike distribuovala skupina ČSOB.

  Viac

[23. 02. 2010]

Nový tohoročný rekord v objeme čistých predajov.

 • V 9. kalendárnom týždni ktorý končil 21.2.2010 SASS zaznamenala nové tohoročné rekordné čisté predaje otvorených podielových fondov vo výške 30.632.434,13 EUR.

  Viac

[29. 01. 2010]

Tlačová správa - SASS, Bratislava, 28. januára 2010

 • Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2009 hodnotu 6,127 miliárd Eur o 9,66% - na 4,105 miliárd Eur - narástol oproti koncu roka 2008 aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR (bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov).

  Viac

[28. 01. 2010]

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2009

 • Dňa 28. januára pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2009.

  Viac

[15. 12. 2009]

Tlačová správa SASS

 • Celková hodnota aktív otvorených podielových fondov v SR prekročila výšku 4 miliardy EUR.

  V 50. kalendárnom týždni ktorý končil 13.12.2009, SASS zaznamenala celkovú hodnotu aktív v otvorených podielových fondoch v SR, zverejňovaných prostredníctvom SASS, vo výške 4 003 903 998 EUR.

  Viac

[09. 12. 2009]

KD Investments správ. spol. a.s., zanikla zlúčením so spločnosťou IAD Investments správ.spol. a.s..

 • Na základe rozhodnutia akcionára zo dňa 27.11.2009 bola spoločnosť KD Investments, správ. spol. a.s., zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou IAD Investments, správ. spol. a.s..

  Viac

[03. 12. 2009]

Alico Funds Central Europe upravuje názvy spravovaných podielových fondov.

 • Spoločnosť Alico Funds Central Europe v zmysle svojej obchodnej stratégie a investičných stratégií fondov upravuje názvy spravovaných podielových fondov s účinnosťou od 1.12.2009 nasledovne:

  Viac

[02. 12. 2009]

Splatnosť fondu FUND PARTNERS CSOB World Growth SKK Plus 1

 • Dňa 30. októbra 2009 nastala splatnosť zaisteného fondu FUND PARTNERS CSOB World Growth SKK Plus, ktorý v SR distribuovala skupina ČSOB.

  Viac

[20. 11. 2009]

Správcovské spoločnosti KD Investments, Bratislava a IAD Investments, sa dohodli na fúzii.

 • Predstavenstvá správcovských spoločností KD Investments, správ. spol., a.s., a IAD Investments, správ. spol., a.s., aktívne na slovenskom, českom a slovinskom trhu, sa dohodli na fúzii spoločností. Nástupníckou spoločnosťou bude IAD Investments, správ. spol., a.s.

  Viac

[11. 11. 2009]

Odborná konferencia "Kolektívne investovanie na Slovensku 2009"

 • V dňoch 6. a 7. novembra 2009 sa v hoteli Kaskády v Sielnici pri Zvolene uskutočnila odborná konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2009, ktorú už po šiestykrát zorganizovala Slovenská asociácia správcovských spoločností a časopis INVESTOR.

  Viac

[26. 10. 2009]

Zmena názvu spoločnosti AIG Funds Central Europe

 • Spoločnosť AIG Funds Central Europe správ. spol, a.s. zmenila ku dňu 21.10.2009 názov na Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s. (ďalej len „Alico Funds Central Europe“). Spoločnosť Alico Funds Central Europe sa k tomuto kroku rozhodla pristúpiť z dôvodu...

   

  Viac

[06. 10. 2009]

Splatnosť fondu FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 3

 • Dňa 30. septembra 2009 nastala splatnosť zaisteného fondu FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 3,ktorý v SR distribuovala skupina ČSOB.

  Viac

[17. 09. 2009]

Splatnosť fondu FUND PARTNERS CSOB Reverzný SKK 2

 • Dňa 31. augusta 2009 nastala splatnosť zaisteného fondu FUND PARTNERS CSOB Reverzný SKK 2, ktorý v SR distribuovala skupina ČSOB. Ku dňu splatnosti bola hodnota podielu 0,337922 € / 10,18 Sk.

  Viac

[12. 08. 2009]

Oznámenie o zlúčení otvorených podielových fondov ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.

 • V zmysle rozhodnutí Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov č.: OPK-3210-1/2009 a OPK-3210-2/2009 došlo ku dňu 12.8.2009 k zlúčeniu

  Viac

[28. 07. 2009]

Nová pravidelná mesačná štatistika SASS

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností začala publikovať pravidelnú mesačnú štatistiku o čistých predajoch  a investičných aktívach pod správou správcovských spoločnosti na Slovensku.

  Viac

[01. 07. 2009]

Splatnosť fondu FUND PARTNERS CSOB Reverzný SKK 1

 • Dňa 30. júna 2009 nastala splatnosť zaisteného fondu FUND PARTNERS CSOB Reverzný SKK 1, ktorý v SR distribuovala skupina ČSOB

  Viac

[05. 06. 2009]

Predsedom Predstavenstva SASS opäť Roman Vlček

 • Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktoré sa konalo 28. mája 2009, schválilo okrem základných dokumentov aj niektorých členov Predstavenstva. Za členov Predstavenstva boli zvolení Marián Matušovič (VÚB Asset Management), Roman Vlček (Asset Management Slovenskej sporiteľne), Stanislav Žofčák (PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY), Miloslav Mlynár (Tatra Asset Management)a Marián Vaniak (AIG Funds Central Europe).

  Viac

[19. 05. 2009]

Nárast čistých predajov

 • V 21. kalendárnom týždni ktorý končil 17.5.2009 SASS zaznamenala čisté predaje otvorených podielových fondov vo výške 18 266 489,79 EUR. Zároveň SASS zaregistrovala kladnú hodnotu čistých predajov piatykrát po sebe.

  Viac

[15. 05. 2009]

BNP Paribas Asset Management novým členom SASS

 • Na základe rozhodnutia Predstavenstva SASS a po splnení ďalších formálnych podmienok sa dňa 14.5.2009 stala spoločnosť BNP Paribas Asset Management pridruženým členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

  Viac

[07. 04. 2009]

Prevod správy fondov IAM

 • Na základe rozhodnutia NBS od 1. apríla 2009 prechádza správa otvorených podielových fondov spoločnosti ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. na spoločnosť ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. Táto zmena priniesla so sebou aj zmenu všetkých názvov OPF, ktoré pôvodne spravovala spoločnosť IAM.

  Viac

[23. 01. 2009]

Tlačová správa

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností je po podrobnom prieskume u svojich členov splnomocnená oznámiť, že konverzia informačných systémov jej členov na Euro prebehla úspešne.

  Viac

[05. 01. 2009]

Splatnosť fondu FUND PARTNERS CSOB Europe Growth 1

 • Dňa 29.12.2008 bol splatený zaistený fond v slovenských korunách - FUND PARTNERS CSOB Europe Growth 1 (ISIN: LU0202578653), ktorý v SR distribuovala skupina ČSOB.

  Viac

[04. 12. 2008]

Vianočný futbalový turnaj SASS

 • Šiesty ročník Vianočného futbalového turnaja SASS má už svojho víťaza.

  Viac

[28. 11. 2008]

Zlúčenie fondov PIA - Global Stock s PIA - Master Fonds progressiv

 • Ku dňu 21. 11. 2008 došlo k zlúčeniu podielového fondu Pioneer Funds Austria – Global Stock (skrátene PIA – Global Stock) s podielovým fondom Pioneer Funds Austria – Master Fonds progressiv (skrátene PIA – Master Fonds progressiv).

  Viac

[23. 11. 2008]

Zlúčenie fondov ABN AMRO a Fortis L

 • V súvislosti s nedávnym začlenením ABN Amro Asset Management do spoločnosti Fortis Investments budú fondy ABN AMRO postupne včlenené do fondov Fortis L.

  Viac

[08. 10. 2008]

Odborná konferencia "Kolektívne investovanie na Slovensku 2008"

 • Od 7. do 8. novembra sa v hoteli Patria na Štrbskom Plese uskutočnila odborná konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2008, ktorú už po šiestykrát zorganizovala Slovenská asociácia správcovských spoločností a časopis INVESTOR.

  Prezentácie k jednotlivým prednáškam nájdete TU:

  Viac

[08. 10. 2008]

Stanovisko SASS k aktuálnej situácii na kapitálových trhoch

 • Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu na kapitálových trhoch vo svete a vzhľadom na neúplné informácie o jej vplyve na trh kolektívneho investovania v Slovenskej republike, vydáva SASS nasledujúcu tlačovú správu.

  Viac

[07. 08. 2008]

SASS sprístupnila historické údaje o podielových fondoch

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností v rámci aktualizácie svojho web portálu www.sass-sk.sk, od 6. augusta 2008 umožnila širokej verejnosti prístup k historickým údajom o podielových fondoch.

  Viac

[23. 07. 2008]

Zlučovanie OPF v Tatra Asset Management

 • Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., sa rozhodla k 22. júlu 2008 zlúčiť niektoré podielové fondy.

  Viac

[09. 07. 2008]

Splatnosť fondu FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1

 • Dňa 30. júna 2008 nastala splatnosť zaisteného fondu v amerických dolároch - FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1, ktorý v SR distribuovala skupina ČSOB.

  Viac

[19. 05. 2008]

Splatnosť fondu Fund Partners CSOB Europe Click Plus 1

 • Dňa 30. apríla 2008 nastala splatnosť zaisteného fondu v slovenských korunách FUND PARTNERS CSOB Europe Click Plus 1, ktorý v SR distribuovala skupina ČSOB.

  Viac

[18. 04. 2008]

Spoločnosť ČP Invest sa stala členom SASS

 • Predstavenstvo SASS na svojom aprílovom zasadnutí rozhodlo o prijatí spoločnosti ČP Invest investiční společnost, a.s., organizačná zložka o prijatie za pridruženého člena Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

  Viac

[31. 03. 2008]

Zmena designu web stránky SASS

 • Od stredy 2.4.2008 sa budete môcť stretnúť na stránkach SASS so zmeneným designom stránky.

  Viac

[29. 01. 2008]

Zmena názvu fondov Pioneer Asset Management S.A.

 • S účinnosťou od 26.1.2008 resp. 28.1.2008 dva otvorené podielové fondy správcovskej spoločnosti Pioneer Asset Management S.A. zmenili svoje názvy.

  Viac

[29. 01. 2008]

Tlačová konferencia SASS

 • 28.januára 2008 sa v Bratislave v hoteli Marrol´s konala tlačová konferencia SASS, na ktorej boli prezentované výsledky trhu kolektívneho investovania za rok 2007.

  Viac

[21. 12. 2007]

Zmena termínu zverejnenia údajov o OPF

 • V dôsledku zimných sviatkov nájdete pravidelne zverejňované týždenné údaje o OPF na našich stránkach o niekoľko dní neskôr.

  Viac

[17. 12. 2007]

SASS eviduje už 500 otvorených podielových fondov

 • SASS reportuje údaje o OPF v ôsmich kategóriách. K dnešnému dňu ich je o 92 viac než na konci minulého kalendárneho roka.

  Viac

[17. 12. 2007]

KD Investment opäť víťazom

 • 15.12.2007 sa uskutočnil piaty ročník futbalového turnaja  SASS.

  Viac

[19. 11. 2007]

Zmeny uzavretých podielových fondov


 • Dva uzavreté podielové fondy pod správou Prvej Penzijnej správ. spol., a.s. J10R – u.p.f. roku 1998 a J10R u.p.f. roku 1997 sa k 15.11.2007 sa zlúčili do Renta III-10 u.p.f. Ten sa dňa 17.11.2007 zmenil na otvorený podielový fond Renta III-10 o.p.f.

  Viac

[16. 11. 2007]

Nové fondy


 • SFM Group, s.r.o. ponúka od 12.11.2007 tri nové fondy: akciový WIOF European Value Equity – Class B a dva zmiešané: WIOF Conservative SKK Fund – Class A a WIOF Global Strategy I Portfolio – Class B.

  Viac

[02. 11. 2007]

Splatnosť fondu Fund Partners CSOB North America Click Plus 1

 • Dňa 31. októbra 2007 nastala splatnosť zaisteného fondu v slovenských korunách FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1.

  Viac

[06. 10. 2007]

Spoločnosť Allianz Asset Management sa stala členom SASS

 • Predstavenstvo SASS na svojom októbrovom zasadnutí rozhodlo o žiadosti spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a.s. o prijatie za pridruženého člena Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

  Viac

[26. 09. 2007]

Odborná konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2007

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností a časopis INVESTOR Vás pozývajú na 5. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2007. Uskutoční sa 19. - 20. októbra 2007 v Hoteli Atrium v Novom Smokovci.

  Viac

[04. 09. 2007]

Čistá hodnota aktív v OPF v SR pokorila hranicu 150 miliárd Sk

 • Správcovské spoločnosti združené v Slovenskej asociácii správcovských spoločností spravovali k 31.8.2007 v otvorených podielových fondoch už 151 977 958 783 Sk. Hranicu 150 miliárd pokorili minulý týždeň.

  Viac

[03. 07. 2007]

Nová kategória fondov

 • Od 1.júla sa v štatistických výkazoch a analýzach SASS objavuje nová kategória fondov - špeciálne fondy nehnuteľností.

  Viac

[20. 06. 2007]

Tlačová konferencia SASS

 • 20.júna 2007 sa v hoteli Dukla v Bratislave konala tlačová konferencia SASS, na ktorej boli prezentované výsledky trhu kolektívneho investovania za prvých 5 mesiacov roku 2007.

  Viac

[08. 06. 2007]

AXA sa stala členom SASS

 • AXA, Investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko sa stala pridruženým členom SASS.

  Viac

[06. 06. 2007]

Nastala splatnosť fondu Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1

 • Dňa 30. apríla 2007 nastala splatnosť zaisteného fondu v slovenských korunách FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 1, ktorý v SR distribuovala skupina ČSOB.

  Viac

[22. 05. 2007]

Zmena správcu a depozitára fondov OTP AM

 • Otvorené podielové fondy OTPAM Európa, korunový peňažný fond, a Sprint, korunový dlhopisový fond od 14.5.2007 už nespravuje OTP Asset Management, správ. spol., a.s. ale Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.

  Viac

[16. 12. 2006]

KD Investments víťazne

 • Víťazom štvrtého ročníka tradičného Vianočného futbalového turnaja SASS sa stal tím spoločnosti KD Investments.

  Viac

[08. 08. 2006]

Zlúčené fondy Istro Asset Managementu

 • Spoločnosť Istro Asset Management zlúčila Medzinárodý vyvážený otvorený podielový fond s Euro konvergentným vyváženým otvoreným fondom.

  Viac

[18. 07. 2006]

Fund Partners CSOB Click Reverse 1 je splatený

 • Fond Fund Partners CSOB Click Reverse 1 bol ku koncu mája splatený.

  Viac

[20. 06. 2006]

Fondy Raiffeisen na Slovensku

 • Tatra banka začala od júna distribuovať v SR desať otvorených podielových fondov spoločnosti Raiffeisen .

  Viac

[06. 06. 2006]

Špeciálny fond od ČSOB

 • Spoločnosť ČSOB Asset Management začala prostredníctvom SASS reportovať údaje o špeciálnom fonde Horizon CSOB Growth Potential 1.

  Viac

[03. 05. 2006]

Nové pravidlá oceňovania

 • Predstavenstvo SASS schválilo s účinnosťou od 1. mája 2006 nové Pravidlá na určenie hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde.

  Viac

[03. 05. 2006]

Nová štruktúra týždenných údajov

 • Od začiatku mája zverejňuje SASS v pravidelných týždňových súhrnných tabuľkách, ktoré sú voľne dostupné na webe, nové údaje o podielových fondoch.

  Viac

[19. 12. 2005]

Dráma pre obhajcu

 • Víťazstvo na tradičnom Vianočnom futbalovom turnaji SASS obhájil tím spoločnosti Tatra Asset Management.

  Viac

[16. 12. 2005]

Zlučovanie fondov Prvej penzijnej

 • Otvorené podielové fondy Prvej penzijnej - J5R 1999 a J3R 2001 sa zlúčili.

  Viac

[05. 10. 2005]

Fondový trh prechádza radikálnou zmenou

 • Štruktúra fondového trhu na Slovensku sa za ostatné dva mesiace obrátila na ruby. Donedávna vysoko favorizované peňažné fondy, do ktorých vlani smerovali tri štvrtiny investovaných peňazí, sa od augusta potýkajú s výbermi.

  Viac

[15. 08. 2005]

Predsedom predstavenstva SASS opäť Roman Vlček

 • Predstavenstvo Slovenskej asociácia správcovských spoločností (SASS) si na svojom ostatnom zasadaní za predsedu zvolilo opäť Romana Vlčeka z Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Podpredsedami asociácie sa znovu stali Mariána Matušovič z VÚB Asset Managementu a Stanislav Žofčák z Prvej Penzijnej.

  Viac

[21. 07. 2005]

Výročné zhromaždenie členov SASS

 • Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktoré sa konalo v stredu 20. júla 2005, schválilo okrem iného zmeny stanov a nových členov Predstavenstva i Hospodárskej komisie, ktorá nahradila Dozornú radu. Za novú členku Predstavenstva bola zvolená Tatiana Balážová z ČSOB Asset Managementu a za člena Hospodárskej komisie Vladimír Bencz z Investičnej a dôchodkovej správ. spol.

  Viac

[08. 07. 2005]

Zlúčenie fondov IaD

 • Investičná a dôchodková správ. spol. od 30. júna tohto roka zlúčila Vkladový fond s fondom Kapital. Bližšie informácie na www.iad.sk.

  Viac

[08. 07. 2005]

Nový prezident EFAMA

 • Výročné Zhromaždenie členov Európskej asociácie správcovských spoločností (EFAMA) v júni zvolilo na nasledujúce dva roky za nového prezidenta Stefana Bichsela. Viceprezidentom sa stal Mathias Bauer.

  Viac

[20. 05. 2005]

Zmena názvu AMSLICO AIG Funds

 • Správcovská spoločnosť AMSLICO AIG Funds zmenila názov na AIG Funds Central Europe. V súvislosti s tým sa mení skratka v názve fondov tejto spoločnosti z AAF na AFCE.

  Viac

[18. 05. 2005]

Spravovaný majetok prekročil 100 mld. Sk

 • Členovia SASS spravujú na Slovensku majetok v hodnote vyše 100 miliárd korún. Z toho takmer 96 mld. Sk pripadalo ku koncu apríla na otvorené podielové fondy. Približne 1,4 mld. Sk bolo v uzavretých podielových fondoch a ďalších 6,5 mld. Sk v riadených portfóliách.

  Viac

[18. 05. 2005]

Zmeny fondov Pioneer Investments

 • Od mája 2005 spoločnosť Pioneer Investments premenovala niekoľko fondov a ďalšie zlúčila. Zmeny sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

  Viac

[22. 04. 2005]

SASS má dvoch nových členov

 • Slovenská asociácia správcovských spoločností má dvoch nových členov. Predstavenstvo Asociácie schválilo 21. apríla prijatie spoločností OTP Asset Management a KD Investments za pridružených členov. Celkovo tak počet členov asociácie stúpol na 20.

  Viac

[14. 03. 2005]

Počet fondov vzrástol na 321 - UPDATE

 • Spoločnosť ABN AMRO získala od ÚFT povolenie na verejnú distribúciu ďalších 16 fondov. Dva nové fondy predáva ING Bank a po jednom ČSOB a UniBanka. Celkový počet fondov, o ktorých zverejňuje SASS údaje, tak vystúpil na 321.

  Viac

[09. 03. 2005]

Dvojmiliardová hranica padla

 • Čisté predaje otvorených podielových fondov na Slovensku sa minulý týždeň vyšplhali takmer na 2,2 mld. Sk. Po prvý krát v histórii tak prelomili dvojmiliardovú hranicu. Celkové čisté predaje tak za deväť týždňov tohto roka dosiahli zhruba na polovicu vlaňajšej úrovne.

  Viac

[22. 02. 2005]

Čisté predaje vzrástli štvornásobne

 • Čisté predaje otvorených podielových fondov na Slovensku sa v týždni od 14. do 18. februára vyšplhali takmer na 1,8 mld. Sk. Bol to druhý najlepší výsledok v histórii. A minulý týždeň bol tretí najúspešnejší.

  Viac

[21. 02. 2005]

FEFSI zmenila názov

 • Európska federácia FEFSI, ktorá doteraz združovala iba národné asociácie, zmenila svoje stanovy a jej riadnymi členmi sa samostatne stanú aj viaceré významné správcovské spoločnosti. Preto mení svoj názov na European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

  Viac

[08. 02. 2005]

Čisté predaje atakovali dvojmiliardovú hranicu!

 • Čisté predaje otvorených podielových fondov na Slovensku ostali v týždni od 31. januára do 4. februára 2005 len tesne pod hranicou dvoch miliárd korún. Tento rok neklesli týždenné čisté predaje ani raz pod jednu miliardu korún, hoci počas vlaňajška sa nad túto úroveň dostali iba dva krát. Otvorené fondy tak zaznamenali ďalší historický rekord a pred sebou majú novú métu.

  Viac

[25. 01. 2005]

Znova padla miliardová hranica

 • Čisté predaje otvorených podielových fondov na Slovensku v týždni od 17. januára do 21. januára 2005 znova prelomili miliardovú hranicu a vyšplhali sa tesne k rekordu z predchádzajúceho týždňa.

  Viac

[18. 01. 2005]

Rekord na seba nenechal dlho čakať

 • Čisté predaje otvorených podielových fondov na Slovensku v týždni od 10. januára do 14. januára 2005 zastali len tesne pod hranicou 1,5 miliardy korún. Už od začiatku januára tak pokračujú mimoriadne vysoké predaje na domácom trhu podielových fondov, pričom spomínaný týždeň bol absolútnym historickým rekordom.

  Viac

[12. 01. 2005]

Rok 2005 začal takmer rekordne

 • V prvom ucelenom týždni roku 2005 (3. januára – 7. januára) prekročili čisté predaje otvorených podielových fondov na Slovensku hranicu 1,1 miliardy korún.

  Viac

[05. 01. 2005]

Rast trhu vlani pokračoval

 • Čisté predaje správcovských spoločností na Slovensku vlani prekročili hranicu 30 miliárd korún. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo takmer o 40 percent viac.

  Viac

[13. 12. 2004]

Futbalový víťaz - Tatra Asset Management

 • Druhý ročník Vianočného futbalového turnaja SASS vyhral tím spoločnosti Tatra Asset Management.

  Viac

[15. 10. 2004]

Predstavenstvo SASS má ďalšieho podpredsedu

 • Predstavenstvo Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) si zvolilo za ďalšieho podpredsedu Stanislava Žofčáka.

  Viac

[28. 09. 2004]

nadpis

 • Obdobie vysokého úročenia vkladov v bankách sa definitívne skončilo. Ak chcete byť so svojimi úsporami aspoň krok pred infláciou, je nevyhnutné rozhliadnuť sa po iných investičných príležitostiach. Dá sa však zarábať na svetových finančných trhoch aj s relatívne malou investíciou a bez dostatočných vedomostí? Na túto otázku dáva kladnú odpoveď už vyše 70 rokov vynález, nazvaný podielový fond.

  Viac

[24. 09. 2004]

Komerční banka je členom SASS

 • Predstavenstvo Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) jednohlasne schválilo s účinnosťou od 1. septembra prijatie Komerční banky Bratislava, a.s. za pridruženého člena asociácie. SASS tak má v súčasnosti osem riadnych a desať pridružených členov.

  Viac

[16. 09. 2004]

Nový líder

 • V polovici septembra sa po prvý krát na najvyššiu priečku rebríčka domácich správcov dostala spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne.

  Viac

[27. 07. 2004]

Najmenší, ale najrýchlejší

 • Rast slovenského trhu otvorených podielových fondov bol vlani najrýchlejší spomedzi všetkých krajín, združených v európskej federácii FEFSI. Z jej pravidelného medziročného reportu vyplýva, že za takmer 140-percentným rastom aktív slovenských fondov všetci členovia FEFSI ďaleko zaostali.

  Viac

[07. 07. 2004]

Zhromaždenie členov Asociácie

 • Zhromaždenie členov Asociácie správcovských spoločností, ktoré sa konalo v utorok 29. júna 2004, schválilo zmenu názvu na Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS). Zároveň doplnilo Predstavenstvo i Dozornú radu. Za člena predstavenstva bol zvolený Michal Kustra zo spoločnosti Tatra Asset Management, za člena Dozornej rady Juraj Široký zo spoločnosti ČSOB Asset Management.

  Viac

[10. 06. 2004]

Júnový Investor

 • Trh podielových fondov v EÚ je obrovský. Údaje za rok 2003 hovoria, že celková trhová kapitalizácia podielových fondov domicilovaných v Európskej únii je vyše 4 753 miliárd eur. A za posledných 10 rokov stúpla viac ako trojnásobne. Ako sú v Európskej únii regulované podielové fondy?

  Viac

[09. 01. 2004]

Výsledky prináša iba rozvaha

 • Prirodzenou ľudskou vlastnosťou je nechávať si všetko na poslednú chvíľu a konať až vtedy, keď je to skutočne nevyhnutné. Predsa však existuje výnimka, a to v oblasti investičného rozhodovania. Rýchlosť, s akou niektorí investori menia svoje pôvodné zámery, by hádam inde prinášala svoje ovocie, avšak v oblasti investovania je tomu presne naopak.

  Viac

[08. 01. 2004]

Najväčšie hity: bezpečné korunové fondy

 • Verejnosť prestala merať úspech investície percentami. Naopak, začala uprednostňovať pokojný pohľad za horizont. Dokazuje to mimoriadna obľúbenosť bezpečných korunových fondov, peňažných aj dlhopisových. Tie sú v súčasnosti skutočným hitom fondového trhu. A to aj napriek tomu, že sa ich ročné zhodnotenie pohybuje prevažne na úrovni troch-štyroch percent.

  Viac

[23. 12. 2003]

Derivátové obchody a riadenie rizík pri správe podielových fondov

 • Investovanie do derivátov sa všeobecne chápe ako riziková investičná stratégia. V prípade podielových fondov však ide zväčša o úplný opak, pričom účelom derivátových obchodov je najmä obmedzenie existujúcich rizík. Zmena nastane až v súvislosti s pripravovaným novým znením zákona o kolektívnom investovaní, ktorý investičné možnosti správcovských spoločností rozšíri, pričom ruka v ruke s voľnejším režimom investovania sa zavádzajú aj nové povinnosti, spočívajúce vo formálnom sledovaní a vyhodnocovaní rizík, spojených s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde.

  Viac

[25. 11. 2003]

Decembrový Investor

 • Mnoho ľudí sa snaží o správne načasovanie svojich investícií. Určiť tie najvhodnejšie okamihy na nákup či predaj je nemožné. Pravidelné investovanie po menších čiastkach sa môže javiť ako rozumné riešenie ...

  Viac

[18. 11. 2003]

Čo očakávať od peňažných fondov

 • Aká veľká má byť vaša finančná rezerva, závisí od vašich finančných pomerov. Vo všeobecnosti odborníci odporúčajú finančnú rezervu vo výške 6 mesačných nevyhnutných nákladov. Čo však s touto rezervou? Necháme ju nepovšimnuto ležať napr. na bežnom účte. Určite nie. Práve pre umiestnenie tejto rezervy sú vhodné peňažné fondy.

  Viac

[10. 11. 2003]

Investovanie do podielového fondu je investíciou dlhodobou

 • Otvorené podielové fondy si nachádzajú čoraz väčšie množstvo priaznivcov. Ako ale vybrať ten najlepší? Na svete existuje viac ako 50 000 fondov. Vznikajú stále nové a každý z nich je iný. Rôzne fondy investujú na rôznych trhoch a do rôznych investičných nástrojov a preto sa z podstaty musí líšiť aj ich výkonnosť a riziko, pri ktorom túto výkonnosť dosahujú.

  Viac

[27. 10. 2003]

Novembrový Investor

 • Správ upozorňujúcich na rozdiely medzi licencovanými a nelicencovanými spoločnosťami nebude asi nikdy dosť. Treba dosiahnuť taký stav, aby každý investor vedel, čo ho čaká a aké riziko je spojené s jeho investíciou. Podobne aj to, aké zákony upravujú pôsobenie jednotlivých subjektov, ktorým zveril svoje úspory. Časopis Investor sa v novembri venoval aj následkom krachu vybraných nelicencovaných inštitúcií.

  Viac

[23. 10. 2003]

Slovenský kapitálový trh stále spí

 • Aktuálna správa Úradu pre finančný trh o stave kapitálového trhu pre vládu konštatuje, čo platí už roky: „Počet emisií prebiehajúcich na kapitálovom trhu je natoľko malý, že ho nemožno považovať za miesto na získavanie podnikateľského kapitálu,“ píše sa v nej. Situáciu na trhu zachraňujú otvorené podielové fondy. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj tento rok sa výrazne posilnil len sektor kolektívneho investovania.

  Viac

[20. 10. 2003]

Investovanie do podielových jednotiek a podielových fondov

 • V tlači sú výzvy tak na investovanie do podielových fondov, ako aj na investovanie do podielových jednotiek. Aký je medzi nimi rozdiel? Podielové fondy sú produktom správcovských spoločností, podielové jednotky sú z dielne poisťovní. Na každý produkt sa vzťahuje iný zákon.

  Viac

[13. 10. 2003]

Vybrať si treba nielen fond, ale aj správcu

 • Peniaze vo fonde nie sú chránené rovnako ako v banke. Preto rozhodovanie, kam ich vložiť, neznamená iba vybrať fond, ale aj jeho správcu. Správcovská spoločnosť vyberá ľudí, ktorí za peniaze kupujú a predávajú cenné papiere, zodpovedá za dodržiavanie pravidiel a je preto určitou zárukou bezpečnosti a výnosnosti investície.

  Viac

[12. 10. 2003]

Kam kráčajú dlhopisy

 • Oplatí sa dnes investovať konzervatívne? Býčí trh s dlhopismi trvá už vyše 20 rokov a investori si už na to zvykli. Zvlášť v posledných troch rokoch sa stali doslova hitom. Čoraz viac odborníkov však varuje, že situácia na dlhopisovom trhu sa mení.

  Viac

[06. 10. 2003]

Ako vybrať peniaze z fondu?

 • Peniaze v podielových fondoch nie sú uložené na večnosť. Po dosiahnutí požadovaného zhodnotenia či investičného horizontu ich klienti vyberajú. Výber môže byť zapríčinený aj náhlou zmenou v živote podielnika, kedy je nutná hotovosť. K peniazom sa podielnici dostanú podľa zákona do 14 dní, zväčša to však býva do troch dní od podania žiadosti - pokynu na redemáciu.

  Viac

[06. 10. 2003]

Októbrové číslo časopisu Investor

 • Na slovenský trh prišli s novým školským rokom aj nové typy finančných produktov. Dnes sa už teda ani slovenský investor nemusí obávať, že stratí vplyvom akciových trhov celú svoju investíciu - finančné inštitúcie priniesli zaistené produkty. Princípy fungovania tohto produktu, o ich fungovaní v anglosaských krajinách a zoznam ponúkaných produktov nájdete na prvých stranách časopisu.

  Viac

[29. 09. 2003]

Ako reagovať na pokles hodnoty investície?

 • Čo má robiť investor, keď zistí, že v krátkom čase stratil značnú časť zo svojej investície? Mal by si predovšetkým uvedomiť, že situácia, v ktorej sa nachádza, prináša nebezpečenstvo strategickej chyby. Investor, ktorý stratil značnú časť investície, prežíva stratu pod značným emočným tlakom. V čom tkvie nebezpečenstvo?

  Viac

[25. 09. 2003]

Ako si správne vybrať podielový fond?

 • Pre ľahšiu predstavu, ako prebieha výber fondov, sme oslovili niekoľkých odborníkov, aby poradili štyrom imaginárnym budúcim podielnikom. Prvý z budúcich investorov chce do fondov aj sporiť - každé dva, tri mesiace vložiť tri či štyri tisícky korún. Očakáva vyššie zhodnotenie ako v banke, netoleroval by žiadny pokles hodnoty investície. Peniaze neodkladá na nič konkrétne, môže teda ísť o dlhodobejšiu investíciu. Kam by mal investovať?

  Viac

[16. 09. 2003]

S nebankovými subjektmi nemáme nič spoločné

 • Garancie v oblasti kolektívneho investovania, kritériá voľby investičnej stratégie, ako aj problematika pripravovanej legislatívy v oblasti investovania sú témami rozhovoru s Romanom Vlčekom, predsedom predstavenstva Asociácie správcovských spoločností.

  Viac

[08. 09. 2003]

Prevod správy podielového fondu na iného správcu

 • Podielové fondy pod správou spoločnosti J&T Asset Management sú v procese schvaľovania prevodu ich správy na inú správcovskú spoločnosť. Čo táto skutočnosť znamená a aké súvislosti by mali podielnici mať na zreteli? Prevod správy otvoreného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť je možný len...

  Viac

[02. 09. 2003]

Septembrový Investor

 • Ako v každom čísle, aj v najnovšom vydaní časopisu Investor sú informácie zo sveta podielových fondov, porovnanie výkonností fondov dostupných slovenským investorom a nechýba ani pokračovanie malého sprievodcu základmi investovania. Na trh podielových fondov vstúpilo balíčkovanie...

  Viac

[25. 08. 2003]

Záujem o nákup dlhopisov po roku 2000 rastie

 • Dlhopisové otvorené podielové fondy sú najrozšírenejším produktom kolektívneho investovania a ku koncu mesiaca júl 2003 v nich mali tuzemskí investori uložený majetok v hodnote viac ako 13 mld. Sk. Ako, prečo a do akých dlhopisov sa dá investovať?

  Viac

[19. 08. 2003]

Zabezpečené a garantované produkty v oblasti kolektívneho investovania

 • V zmysle vlastných interných pravidiel musí každý člen ASS zabezpečiť, aby sa pri propagácii jeho produktov nedávali žiadne písomné alebo ústne garancie získania určitej miery návratnosti vložených prostriedkov. Výnimkou sú iba tzv. zabezpečené alebo garantované produkty, pričom tieto dve kategórie treba navzájom rozlišovať

  Viac

[12. 08. 2003]

Kým sa klient rozhodne pre tretí pilier

 • Ak vám niekto ponúka dôchodkové poistenie alebo sporenie, opýtajte sa ho, či je v danom produkte krytie nejakého rizika (smrti, invalidity, úrazu). Ak áno, vedzte, že z vami platenej sumy určite nejaká časť pôjde práve na krytie rizika a rozmýšľajte, či vám to naozaj splní váš cieľ nasporiť si na dôchodok čo najviac, pretože tá časť môže byť naozaj podstatná.

  Viac

[12. 08. 2003]

Detailnejší pohľad na kombináciu produktov sporenia a poistenia

 • Investičné životné poistenie v sebe explicitne spája životné a iné poistenie so sporením. Pre klienta, ktorý sa rozhodne poistiť a zároveň investovať do fondov, má táto konštrukcia výhodu v nutnosti poukazovať iba jednu platbu namiesto dvoch. Klient posiela túto platbu poisťovni, a táto za neho rozdelí, koľko z nej ide na tvorbu poistných rezerv a koľko na sporenie klienta. Nevýhoda takejto konštrukcie je v slabej možnosti voľby. Každá poisťovňa ponúka iba 3 až 10 fondov, spravidla iba jednej spoločnosti.

  Viac

[01. 08. 2003]

Menšia miera rizika prináša i menší potenciálny výnos

 • Rozloženie investícií v podielových fondoch potvrdzuje všeobecný názor, že slovenskí investori nemajú radi riziko. V peňažných a dlhopisových fondoch je v súčasnosti viac než 75 % všetkého majetku, ktorý sa doteraz investoval do otvorených podielových fondov. O tom, do akej miery je fond rizikový, rozhoduje zloženie jeho aktív a ich správa.

  Viac

[24. 07. 2003]

Informácia k podielovým fondom Veritas SG

 • V súvislosti s ukončením činnosti spoločnosti ATS Brokers, o.c.p., ktorá bola členom Asociácie spravcovskych spoločností a zastrešovala fondy VERITAS vzniká u mnohých investorov otázka, ako postupovať v prípade žiadosti o spätné odkúpenie cenných papierov týchto fondov.

  Viac

[21. 07. 2003]

Informačné povinnosti členov ASS

 • Spôsob poskytovania informácií o podielových fondoch je upravený zákonom o kolektívnom investovaní, pričom povinnosti správcovských spoločností a subjektov, ktoré formou verejnej ponuky distribuujú zahraničné produkty kolektívneho investovania, sú vymedzené pozitívne aj negatívne. Kategórie „zakázaných“ a „prikázaných“ informácií podrobnejšie upravuje aj Kódex člena Asociácie správcovských spoločností.

  Viac

[20. 07. 2003]

Najhodnotnejšou spoločnosťou na svete je Microsoft

 • Do aktuálneho rebríčka FT Global 500 sú zahrnuté spoločnosti, ktoré verejne obchodujú aspoň s 85 % svojich akcií. Poradie firiem určuje ich aktuálna trhová hodnota, ktorá sa vypočíta z ceny akcií zaznamenaných na burzovom trhu. Po dvoch rokoch sa na prvé miesto rebríčka FT Global 500 dostal americký softvérový gigant Microsoft, ktorý na tejto pozícii vymenil spoločnosť General Electric (GE).

  Viac

[08. 07. 2003]

Hodnota aktív v odvetví investičných fondov ku koncu 1. štvrťroka 2003

 • Celkové aktíva pod správou v investičných fondoch klesli počas sledovaného obdobia o 3,8 % na hodnotu 10.300 miliárd EUR. Pokles hodnoty celkových aktív bol spôsobený najmä poklesom hodnoty USD voči väčšine iných mien. Ak hodnotíme vývoj v lokálnej mene, aktíva pod správou v USA klesli o 2 % a v Európe o 1 %.

  Viac

[04. 07. 2003]

Letné číslo časopisu INVESTOR

 • Finančný trh v poslednom čase zaplavilo investičné životné poistenie. O aký produkt ide, aké sú odlišnosti medzi jednotlivými poisťovňami a aká je budúcnosť tohto produktu približuje 14 strán letného vydania časopisu Investor.

  Viac

[03. 07. 2003]

Fundamentálne faktory sa zatiaľ nemenia

 • Vývoj na kapitálovom trhu je v dlhodobom výhľade určovaný fundamentálnymi ekonomickými faktormi a nie politickými udalosťami alebo účtovnými škandálmi. Veľmi dôležitými orientačnými bodmi sú makroekonomické ukazovatele, ako napríklad vývoj zahraničného obchodu či štátneho rozpočtu. Veľký význam majú aj faktory ako ekonomická sila domácností a finančných inštitúcií.

  Viac

[30. 06. 2003]

Akú úlohu má pri správe podielových fondov depozitár

 • Nad procesom investovania prostriedkov podielnikov stojí depozitár správcu fondu. Ten odobruje všetky obchody, kontroluje dodržiavanie zákona a za prípadné škody podielnikov vzniknuté nedodržiavaním legislatívy nesie zodpovednosť. O fungovaní depozitára prezrádza viac Viktor Kouřil, manažér útvaru nebankových finančných inštitúcií Československej obchodnej banky.

  Viac

[24. 06. 2003]

Zásady pre riziko

 • Pri investovaní do podielových fondov sa nevyhneme rizikám, ktoré sú bližšie popísané v predchádzajúcom príspevku. Keď budete zvažovať charakteristiky fondov v spojitosti s rizikom, majte vždy na pamäti nasledujúce skutočnosti:

  Viac

[23. 06. 2003]

Riziko pri investovaní do podielových fondov

 • Všeobecne sa riziko chápe ako určitá strata alebo škoda, ktorá nás v živote eventuálne môže postihnúť. Pre investora riziko reprezentuje možnú alternatívu, že skutočný výnos bude nižší, ako pôvodne očakával.

  Viac

[09. 06. 2003]

Lastovička na slovenskom kapitálovom trhu

 • Uvedenie akcií spoločnosti na organizovaný trh cenných papierov je v slovenských podmienkach udalosť, ktorá iste stojí za zmienku. Takýto, v zahraničí pre mnoho spoločností a projektov bežný spôsob získavania kapitálu, je však na našom kapitálovom trhu zatiaľ ojedinelý.

  Viac

[02. 06. 2003]

Garantované produkty - na Slovensku zatiaľ neobjavená investícia

 • V súčasnosti mnohých potenciálnych investorov odrádza od investovania na kapitálových trhoch fakt, že ich výnos môže byť určité obdobie v záporných číslach. Pre spomínaných investorov, ktorí sa chcú vyhnúť poklesu hodnoty svojho majetku, predstavuje možnú alternatívu tzv. garantovaný produkt.

  Viac

[20. 05. 2003]

Seed (zárodkový) kapitál ako finančná podpora podielových fondov v praxi

 • Seed capital sa investuje do podielových fondov v rôznych obdobiach a v rôznych výškach. V prvých dňoch či týždňoch po vzniku fondu znižuje riziko tým, že takmer okamžite umožňuje rozloženie investícií do väčšieho množstva cenných papierov.

  Viac

[10. 05. 2003]

Euro láka investorov, americký dolár stráca lesk

 • Americký dolár už nie je miláčikom menových investorov. Nie je ním ani japonský jen alebo britská libra. Označenie "kupujem" si v posledných dňoch najviac užíva spoločná európska mena - euro. Po viac ako štyroch rokoch sa jej kurz oproti doláru opäť šplhá na úroveň, ktorú mal pri vzniku eura v januári 1999.

  Viac

[09. 05. 2003]

Čo ovplyvňuje hodnotu slovenskej koruny?

 • Výber referenčnej meny je pri investovaní dôležitým rozhodnutím. Ak sa totiž zvolená referenčná mena oslabuje, prípadný dosiahnutý výnos meraný v inej mene sa adekvátne znižuje. Mnoho investorov dnes uprednostňuje fondy zamerané na slovenskú korunu a toto rozhodnutie sa im v uplynulom roku určite oplatilo. Vývoj hodnoty koruny sa bude odvíjať predovšetkým od základných ekonomických ukazovateľov a menovej politiky NBS.

  Viac

[04. 05. 2003]

Dlhopisom investičná bublina nehrozí

 • Investičná bublina na akciových trhoch urobila z mnohých investorov milionárov, rovnako však mnoho ľudí pripravila o značnú časť majetku. Úspech investovania do akcií závisí od toho, v akom štádiu „bubliny“ investor otvorí a následne uzavrie svoju pozíciu. Ocenenie dlhopisov sa však striktne viaže na výšku úrokových sadzieb na finančných trhoch a preto je riziko investičnej bubliny pri dlhopisových fondoch veľmi obmedzené.

  Viac

[28. 04. 2003]

Ako sa uskutočňuje nákup cenných papierov do majetku fondu?

 • Správca nakupuje cenné papiere do majetku v podielovom fonde cez sprostredkovateľov. Ani jeden obchod sa však neuskutoční bez depozitára. O procese nákupu cenných papierov do podielových fondov sa Hosdpodárske noviny rozprávali s Ingrid Melicherovou.

  Viac

[14. 04. 2003]

Obsah odbornej skúšky

 • Obsah skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania určuje vyhláška MF SR číslo 26/2000 a dôraz sa kladie najmä na právne predpisy z oblasti finančného trhu. Čo je náplňou jednotlivých tematických okruhov?

  Viac

[27. 03. 2003]

Oznámenie o konaní skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania

 • Úrad pre finančný trh vyhlasuje termín konania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania na deň 31. mája 2003 (sobota). Pre koho je táto skúška určená a kde sa záujemcovia o jej vykonanie môžu prihlásiť?

  Viac

[17. 03. 2003]

Finančných poradcov nemožno hádzať do jedného vreca

 • Bežný slovenský investor sa bez rady finančného poradcu väčšinou nezaobíde. Názory na činnosť finančných poradcov sa však líšia a mnohí si kladú otázku, do akej miery sa na ich radu dá spoľahnúť. Nesnažia sa iba o vlastný zisk v podobe vyplatených provízií? Aká je vlastne ich skutočná odborná úroveň? „Na pohovore v jednej z týchto spoločností mi tvrdili, že finančným poradcom sa môže stať každý“ – píše nám zhrozene jeden z našich čitateľov. Aká je teda skutočnosť?

  Viac

[12. 03. 2003]

Ako ovplyvní výplata výnosov fondu jeho hodnotu

 • V najbližšom čase budú správcovské spoločnosti vyplácať výnosy z majetku podielových fondov za minulý rok, ktoré zahŕňajú výnosy vyplatené na účet fondu – napríklad dividendy z akcií, kupóny z dlhopisov, úroky z vkladov. Ako sa táto skutočnosť odrazí na hodnote podielov fondov?

  Viac

[11. 03. 2003]

Investovanie prostredníctvom podielových fondov u nás a vo svete

 • V investičných (u nás podielových) fondoch bol ku koncu 3. štvrťroka 2002 sústredený majetok v objeme takmer nepredstaviteľných 10 653 miliárd USD. Najväčší objem z tohto koláča pripadá na USA, ktorá sú s podielom takmer 57 % na celosvetových fondových aktívach jednoznačnou veľmocou. Na Európu pripadá okolo 30 %.

  Viac

[03. 03. 2003]

Ako sa môže vojnový konflikt prejaviť na akciových trhoch

 • Ceny akcií (a teda aj hodnoty akciových podielových fondov) sú závislé od mnohých faktorov. Prednedávnom sme vám priniesli pohľad na model posudzovania pohybov na akciovom trhu v závislosti od psychológie investorov, ktorí reagujú iracionálne, ale určitým spôsobom. Ako by mohol vplývať na ceny konkrétnych akciových titulov prípadný vojnový konflikt?

  Viac

[27. 02. 2003]

Pozvánka na odborný seminár

 • V budúcnosti by sme vás radi na tomto mieste informovali aj o zaujímavých seminároch a školeniach z oblasti finančného trhu. Naša dnešná pozvánka je na seminár „Základné prístupy k analyzovaniu a ohodnocovaniu akcií vo vyspelých trhových ekonomikách“

  Viac

[26. 02. 2003]

Prieskum znalosti podielových fondov

 • Investovanie prostredníctvom podielových fondov na Slovensku stále nepatrí k bežným spôsobom zhodnocovania peňazí - vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý exkluzívne pre TREND vlani na prelome novembra a decembra uskutočnila agentúra Focus.

  Viac

[12. 02. 2003]

Investičný štýl zameraný na správanie investora

 • Okrem klasických investičných štýlov, zameraných na rast (growth style) alebo hodnotu (value style) akcií, existuje aj niekoľko iných, menej rozšírených investičných stratégií. Príkladom môže byť investičný štýl, vychádzajúci z analýz správania sa účastníkov trhu

  Viac

[10. 02. 2003]

Ako porovnávať výkonnosť podielových fondov

 • Keďže o peniaze ide vždy až v prvom rade, najdôležitejším kritériom hodnotenia úspešnosti podielového fondu je pre väčšinu investorov ukazovateľ výkonnosti. Jednoduché zoradenie fondov podľa výkonnosti, bez ich rozčlenenia na jednotlivé kategórie a referenčné meny, by však nebolo ničím iným ako príslovečným miešaním jabĺk s hruškami.

  Viac

[03. 02. 2003]

Dlhopisové fondy sú výhodnejšie ako vklad v banke

 • Úrokové sadzby ponúkané v slovenských bankách sú nižšie, ako kedykoľvek doteraz. Nízke úročenie sa netýka iba korunových vkladov, ale aj vkladov v americkom dolári alebo v eure. Na druhej strane, dlhopisové fondy zaznamenávali v minulom roku niekoľkonásobne vyššie zisky.

  Viac

[21. 01. 2003]

Slováci majú radšej bezpečnejšie fondy

 • Priemerný slovenský investor vložil do podielových fondov jednej spoločnosti majetok v hodnote približne 100-tisíc Sk, je konzervatívne zameraný a jeho vek je v rozmedzí 40 až 45 rokov. Vyplýva to z prieskumu uskutočneného medzi správcovskými spoločnosťami.

  Viac

[20. 01. 2003]

Nové zloženie Predstavenstva ASS

 • Rok 2003 začína ASS s pozmeneným zložením orgánu Predstavenstva. Zmeny sa uskutočnili v nadväznosti na uplynutie dvojročného funkčného obdobia väčšiny jeho doterajších členov.

  Viac

[17. 12. 2002]

Ako budú investovať slovenské penzijné fondy?

 • Reforma dôchodkového systému a vznik autonómnych penzijných fondov priblíži investovanie ešte širším vrstvám obyvateľov. Intenzívne diskusie o konkrétnej podobe penzijných fondov a ich spôsobu investovania nás ešte len čakajú.

  Viac

[17. 12. 2002]

Pravidlá OECD pre riadenie penzijných fondov

 • Súkromne riadené penzijné fondy patria k najväčším inštitucionálnym investorom v mnohých vyspelých krajinách a už v roku 2000 reprezentovali takmer 30% finančných aktív členských krajín OECD. Očakáva sa, že penzijné fondy zohrajú v budúcnosti kľúčovú úlohu v poskytovaní finančných benefitov čoraz viac starnúcej populácii krajín OECD.

  Viac

[05. 12. 2002]

Decembrové vydanie časopisu INVESTOR

 • Témou, ktorá v súčasnosti výrazne rezonuje a v najbližšom období bude neustále naberať na váhe je dôchodková reforma. Aké pravidlá platia v Poľsku a Čechách? Akých chýb by sme sa mali vyvarovať? Decembrové číslo časopisu Investor sa detailnejšie venuje reformám v krajinách OECD.

  Viac

[18. 11. 2002]

Trendy v odvetví investičných fondov v Európe

 • Asociácia správcovských spoločností je pozorovateľom v celoeurópskej asociácii investičných spoločností a fondov FEFSI. Pravidelné reporty z produkcie FEFSI, mapujúce vývoj v odvetví investičných fondov v Európe, sú pre všetkých profesionálov jedinečným a vyhľadávaným informačným zdrojom.

  Viac

[06. 11. 2002]

Novembrové vydanie časopisu INVESTOR

 • Časopis INVESTOR si dal za cieľ byť objektívnym sprievodcom vo svete financií. Každý mesiac prináša svojim čitateľom množstvo zaujímavých tém, pričom svojim obsahovým zameraním pokrýva aj oblasť kolektívneho investovania. Čo nájdete v aktuálnom novembrovom vydaní?

  Viac

[29. 10. 2002]

O čom bola konferencia „Kolektívne investovanie na Slovensku 2002“

 • Tento rok sme všetkých priaznivcov kolektívneho investovania a podielových fondov spolu s časopisom Investor privítali na stretnutí v dňoch 4.-5. októbra v Jasnej pod Chopkom v Nízkych Tatrách. Pre účastníkov bolo pripravených množstvo zaujímavých tém, ktoré odprednášali uznávaní odborníci zo širokého spektra finančného trhu.

  Viac

[07. 10. 2002]

Ako prebieha skúška odbornej spôsobilosti

 • Pravidlá pre vykonanie skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania stanovuje skúšobná komisia, vymenovaná predsedom Úradu pre finančný trh v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 26/2000 Z.z. v znení vyhlášky č. 107/2001 Z.z. Odborná skúška má v súlade...

  Viac

[26. 09. 2002]

Pre koho je určená skúška odbornej spôsobilosti?

 • Asociácia správcovských spoločností zabezpečuje poverením Úradu pre finančný trh SR organizáciu a výkon odbornej skúšky spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania podľa zákona č. 385/1999 o kolektívnom investovaní. Je táto skúška zo zákona potrebná k výkonu určitej profesie v odbore kolektívneho investovania? Ak áno, kto musí skúšku úspešne absolvovať?

  Viac

[19. 09. 2002]

Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti

 • Úrad pre finančný trh vyhlasuje v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 a 7 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania termín jej konania na deň 23. novembra 2002 (sobota).

  Viac

[03. 09. 2002]

Program odbornej konferencie "Kolektívne investovanie 2002"

 • Odborná časť konferencie o kolektívnom investovaní bude zameraná na niekoľko čiastkových oblastí. Najväčší priestor bude samozrejme patriť podielovým fondom a ich jednotlivým kategóriám. Bokom však neostanú ani témy so širším zameraním na problematiku investovania, ktoré určite poskytnú každému účastníkovi so záujmom o dianie na finančných trhoch mnoho zaujímavých informácií.

  Viac

[15. 08. 2002]

Pozvánka

 • Z jesenných odborných konferencíí sa už začína vytvárať tradícia. Tento rok sme spojili sily s časopisom Investor a všetkých priaznivcov podielových fondov pozývame na stretnutie v dňoch 4.-5. októbra do Jasnej pod Chopkom v Nízkych Tatrách. Už teraz môžeme sľúbiť, že okrem relaxu v krásnom prostredí vás čaká aj množstvo zaujímavých tém, ktoré odprednášajú uznávaní odborníci zo širokého spektra finančného trhu.

  Viac

[05. 08. 2002]

Ako výhodne investovať v cudzej mene?

 • Dá sa pochopiť, prečo slovenské domácnosti držia na devízových knižkách a devízových účtoch svoje úspory v hodnote viac ako 70 mld. Sk aj napriek tomu, že úrokové sadzby sú pri týchto vkladoch podstatne nižšie ako pri korunových depozitách. Ak už však niekto z takých či onakých dôvodov slovenskej korune neverí, mal by sa zamyslieť aspoň nad efektívnym spôsobom investovania svojich devízových úspor.

  Viac

[01. 08. 2002]

Koruny, eurá či doláre?

 • Ľudia sa pre vklady v cudzej mene rozhodujú napriek tomu, že im ponúkajú nižšie úročenie. Hoci rastie podiel tých, čo devízové účty potrebujú kvôli práci v zahraničí alebo cestovaniu, hlavným motívom ich založenia sú stále obavy z budúceho vývoja kurzu koruny

  Viac

[29. 07. 2002]

Ako by investovali odborníci?

 • Do čoho by ste investovali s päťročným výhľadom alebo čo by ste poradili iným? – pýta sa za Vás Vladimír Bačišin v júlovo-augustovom dvojčísle Investora, časopisu pre úspešné investovanie

  Viac

[23. 07. 2002]

Klient na slovenskom trhu si môže rozložiť riziko z investície

 • Podielové fondy v SR sú priamo ovplyvňované vývojom na svetových trhoch, pretože ich majetok sa skladá z akcií a dlhopisov. Zmeny cien akciových titulov ovplyvnia vývoj hodnoty majetku fondu, a tým aj hodnotu jedného podielu.

  Viac

[18. 07. 2002]

Stagnácia na akciových trhoch pokračuje

 • Svetové akciové trhy sa ešte ani pomaly nezotavili z minuloročných prepadov a už čelia ďalším prekážkam. Ich rast zastavil obrovský škandál okolo firmy Enron, čo narušilo očakávaný pozitívny burzový sentiment. Ako ďalšia sa pridala spoločnosť WorldCom, ktorej účtovníctvo sa postaralo o najväčšiu defraudáciu v histórii. Tieto udalosti veľmi nepriaznivo pôsobia na dôveru investorov, ktorí sú náchylní prudko reagovať na každú negatívnu správu týkajúcu sa účtovníckych praktík.

  Viac

[03. 07. 2002]

Predaje a výkonnosť otvorených podielových fondov za obdobie 1.polroka 2002

 • Za obdobie 1. polroka 2002 dosiahli celkové čisté predaje (rozdiel medzi sumou za vydané a vrátené podiely) všetkých otvorených podielových fondov (OPF) v SR hodnotu 2,48 mld. Sk. Domáce správcovské spoločnosti si ukrojili z tohto koláča viac ako 72 %, pričom najviac sa darilo spoločnosti Sporo Asset Management s hodnotou čistých predajov ich OPF na úrovni 850,2 mil. Sk a spoločnosti VÚB Asset Management, ktorej pribudlo formou čistých predajov 617,5 mil. Sk.

  Viac

[25. 06. 2002]

Systémy investovania si vyžadujú disciplínu

 • Je len málo tém, ktoré sú tak často diskutované, ako je investovanie peňazí. Každý by chcel investovať tak, aby jeho investícia zarábala čo najviac, nebolo s ňou spojené žiadne riziko, a aby ju kedykoľvek mohol premeniť na hotovosť. Odborne povedané, investori chcú, aby investícia bola vysoko zisková, málo riziková a veľmi likvidná. Žiaľ, investičné „perpetuum mobile“ neexistuje.

  Viac

[19. 06. 2002]

Lehota na vyplatenie podielových listov

 • Z podnetov a otázok, ktoré sa nám začínajú v ASS utešene zhromažďovať a za ktoré vám všetkým veľmi ďakujeme, získavame prehľad o tom, čo vás zaujíma a čomu treba venovať na stránkach ASS pozornosť. Aj na základe vašej odozvy prinášame niekoľko dôležitých faktov o lehote na spätné vyplácanie podielových listov.

  Viac

[11. 06. 2002]

Máme nové stránky!

 • Zvyšujúci sa záujem o investovanie prostredníctvom podielových fondov nás motivuje k neustálemu skvalitňovaniu informačného servisu pre všetkých, ktorí sa na úspechu a popularite podielových fondov podieľajú. Odteraz budete mať na stránkach Asociácie správcovských spoločností pohodlnejší prístup k väčšiemu množstvu neustále aktualizovaných informácií.

  Viac

[05. 06. 2002]

Fund Scoring už aj na slovenskom trhu

 • Hodnotenie podielových fondov nezávislým subjektom na základe vopred stanovených kritérií by malo pomôcť investorom zorientovať sa na čoraz preplnenejšom trhu. Otázne však je, aké kritériá by mali byť hodnotené a akú váhu jednotlivým kritériám priradiť.

  Viac

[05. 06. 2002]

Skúška pre investičných sprostredkovateľov

 • Prvý termín konania odbornej skúšky pre žiadateľov o povolenie ÚFT na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb v zmysle zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách bol už vyhlásený a jej organizátorom bude Asociácia obchodníkov s cennými papiermi. Kto vlastne musí túto skúšku vykonať?

  Viac

[03. 02. 2011]

Tlačová správa - SASS, Bratislava 3. februára 2010

 • Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2010 hodnotu 6,654 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR (bez špeciálnych fondov pre inštitucionálnych investorov) na hodnotu 4,528 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 10,31% oproti koncu roku 2009.

  Viac

Dizajn a programovanie: Millennium 000