Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (16.2.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037245  29 335 766,71  29 335 766,71  14 111 555,97  0,037245  0,037245
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,320000  22 045 852,30  353 385,69  353 385,69  50,320000  50,320000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,050000  85 941 282,00  1 444 524,00  1 444 524,00  38,088050  38,050000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR  257,480000  46 472 738,81  0,00  0,00  265,204400  257,480000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,017846  585 664 316,40  333 968,71  333 968,71  219,468738  209,017846
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7104,0900  1 125 905  111 601,00  111 601,00  7 111,19  7 104,09
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  126,7200  561 565 409  643 110,00  643 110,00  126,85  126,72
KBC Multi Interest Cash USD USD  5482,2700  25 052 690  4 899 280,00  4 899 280,00  5 487,75  5 482,27
PARVEST Money Market USD USD  209,0482  385 405 442  13 970,13  13 970,13  219,50  209,05


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000