Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (16.2.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
    Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.) Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)
Názov fondu Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok kumulované
                                                   
KBC Multi Interest Cash EURO  0,0138  7,57  0,73  7,57  0,73  -6,83  -7,27  -25,76  -143,31  -149,46  -496,40  -939,18
KBC Multi Interest Cash USD  0,0162  0,00  144,42  0,00  144,42  144,42  377,98  545,06  15,03  1 555,22  3 553,84  1 444,83

Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000