Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (18.5.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
    Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.) Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)
Názov fondu Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok kumulované
                                                   
KBC Multi Interest Cash EURO  0,0140  0,00  0,40  0,00  0,40  0,40  -2,00  -33,14  -104,68  -247,99  -408,64  -1 044,35
KBC Multi Interest Cash USD  0,0170  91,78  0,00  91,78  0,00  -91,78  -538,11  -163,15  523,59  538,62  3 680,49  2 756,17

Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000