Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (18.5.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností Správca fondu Minimálna výška prvej investície v EUR Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
                               
KBC Multi Interest Cash EURO KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management  150,00  0,00  0,10  0,42
KBC Multi Interest Cash USD KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management  150,00  0,00  0,10  0,42

Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000