Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (16.2.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
Názov fondu Denominačná mena podielu Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov %  1 rok  % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
                                   
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  0,00  -0,05  -0,18  -0,31  -0,55  -0,43  0,000000
KBC Multi Interest Cash USD USD  0,02  0,10  0,30  0,58  0,99  0,56  0,000000

Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000