RSS

RSS je skratkou pre "Really Simple Syndication". RSS je špeciálny formát pre zlučovanie správ, obsahu stránok spravodajského charakteru a osobných weblogov. Keď je informácia o každom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe.

Vyberte si oblasť, z ktorej chcete dostávať najnovšie informácie z nasledovných možností:

SASS RSS (všetky typy aktuálnych informácií): www.sass-sk.sk/rss.aspx


Jednotlivé sekcie:

SASS NOVINKY:www.sass-sk.sk/rss.aspx?Type=News
SASS DENNÉ ÚDAJE:www.sass-sk.sk/rss.aspx?Type=Daily
SASS TÝŽDENNÉ ÚDAJE:www.sass-sk.sk/rss.aspx?Type=weeklyDizajn a programovanie: Millennium 000