Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - EUROFOND o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,063109 -10,81 4,86 7,91
AM SLSP Globálny akciový fond 21.10.2019 EUR 0,048348 1,80 6,98 5,82
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 21.10.2019 EUR 0,050200 1,81 14,95 10,14
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %