Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 16.5.2019 EUR 0,045636 6,61 9,93 12,07
TAM - Európsky akciový 16.5.2019 EUR 0,020576 1,57 -9,48 4,02
AM SLSP Globálny akciový fond 16.5.2019 EUR 0,046911 1,79 -1,32 5,62
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 16.5.2019 EUR 0,047749 6,59 -0,08 9,95
TAM - NewMarkets o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,122271 2,57 -5,93 2,88
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %