Akciové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - EUROFOND o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,063534 0,17 -9,21 10,17
AM SLSP Globálny akciový fond 12.7.2019 EUR 0,048213 9,24 0,80 5,81
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 12.7.2019 EUR 0,049791 17,63 3,71 10,48
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %