Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 16.5.2019 EUR 0,045636 6,61 9,93 12,07
TAM - Európsky akciový 16.5.2019 EUR 0,020576 1,57 -9,48 4,02
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 16.5.2019 EUR 0,045932 1,93 1,87 2,77
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 16.5.2019 EUR 0,054764 1,20 1,23 0,85
TAM - Dlhopisový fond 16.5.2019 EUR 0,076094 0,64 -0,80 -0,42
AM SLSP Euro Plus Fond 16.5.2019 EUR 0,046412 0,38 0,25 -0,08
PP - EUROFOND o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,066524 6,15 -4,34 10,19
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,043378 2,98 0,75 1,51
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,044658 5,72 1,37 4,38
TAM - Private Growth 1 16.5.2019 EUR 0,038320 2,00 -1,02 3,35
TAM - Private Growth 2 16.5.2019 EUR 0,039789 2,76 -2,02 5,70
AM SLSP Globálny akciový fond 16.5.2019 EUR 0,046911 1,79 -1,32 5,62
TAM - Premium Harmonic 16.5.2019 EUR 0,035874 1,25 -1,49 1,32
TAM - Premium Strategic 16.5.2019 EUR 0,035831 2,02 -1,66 2,14
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,041450 9,11 0,78 10,78
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,038306 5,95 1,35 5,70
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 16.5.2019 EUR 0,047749 6,59 -0,08 9,95
TAM - Realitný Fond 16.5.2019 EUR 0,032525 1,24 3,67 3,12
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,058164 1,33 2,75 2,85
TAM - Private Growth 16.5.2019 EUR 0,035376 2,05 0,30 1,13
TAM - SmartFund 16.5.2019 EUR 0,108557 1,78 -1,84 0,94
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 16.5.2019 EUR 0,032526 1,25 -0,68 2,71
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,010502 1,59 0,59 2,62
TAM - DynamicAlpha Fund 16.5.2019 EUR 0,103903 2,88 -3,24 1,69
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 16.5.2019 EUR 1,217833 1,91 2,35 4,80
TAM - NewMarkets o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,122271 2,57 -5,93 2,88
PP - Office real estate fund o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,010471 1,00 3,28
PP - Aktívny fond o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,968132 7,73
PP - Stabilný fond o.p.f. 16.5.2019 EUR 1,039085 3,18
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %