Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 16.5.2019 EUR 0,054764 1,20 1,23 0,85
AM SLSP Euro Plus Fond 16.5.2019 EUR 0,046412 0,38 0,25 -0,08
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,043378 2,98 0,75 1,51
AM SLSP Globálny akciový fond 16.5.2019 EUR 0,046911 1,79 -1,32 5,62
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 16.5.2019 EUR 0,047749 6,59 -0,08 9,95
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 16.5.2019 EUR 0,032526 1,25 -0,68 2,71
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,010502 1,59 0,59 2,62
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %