Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 12.7.2019 EUR 0,055262 2,01 2,06 0,84
AM SLSP Euro Plus Fond 12.7.2019 EUR 0,046713 0,99 1,04 0,10
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 12.7.2019 EUR 0,044424 6,26 3,24 1,47
AM SLSP Globálny akciový fond 12.7.2019 EUR 0,048213 9,24 0,80 5,81
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 12.7.2019 EUR 0,049791 17,63 3,71 10,48
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 12.7.2019 EUR 0,032866 1,94 0,46 1,96
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 12.7.2019 EUR 0,010374 2,01 1,00 2,18
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %