Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 4.6.2020 EUR 0,054664 -1,50 -0,56 0,30
AM SLSP Euro Plus Fond 4.6.2020 EUR 0,046347 -1,21 -0,40 -0,15
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,044337 -1,10 1,93 0,54
AM SLSP Globálny akciový fond 4.6.2020 EUR 0,047457 -4,48 1,27 1,78
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 4.6.2020 EUR 0,053467 1,12 11,60 6,10
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,010288 -1,17 -0,47 0,33
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %