Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 4.6.2020 EUR 0,046452 0,08 1,14 1,52
PP - EUROFOND o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,059639 -4,26 -6,96 -1,74
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,045684 1,26 1,73 2,26
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,043502 5,17 7,41 6,31
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,039915 3,32 4,97 3,33
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,059881 1,29 2,65 2,85
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 4.6.2020 EUR 1,206829 0,41 -0,64
PP - Office real estate fund o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,010799 1,42 2,97
PP - Aktívny fond o.p.f. 4.6.2020 EUR 0,992302 3,75 4,85
PP - Stabilný fond o.p.f. 4.6.2020 EUR 1,041128 0,10 -0,14
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %