Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 15.7.2019 EUR 0,045944 0,84 1,96 2,30
PP - EUROFOND o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,063534 0,17 -9,21 10,17
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,044882 5,54 1,55 2,65
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,040431 8,94 -5,17 6,81
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,037968 5,01 -0,34 3,27
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,058422 1,02 2,91 2,85
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 15.7.2019 EUR 1,212587 0,78 1,27 4,53
PP - Office real estate fund o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,010528 1,16 3,10
PP - Aktívny fond o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,948241 9,11
PP - Stabilný fond o.p.f. 15.7.2019 EUR 1,041906 1,16
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %