Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 16.5.2019 EUR 0,045932 1,93 1,87 2,77
PP - EUROFOND o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,066524 6,15 -4,34 10,19
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,044658 5,72 1,37 4,38
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,041450 9,11 0,78 10,78
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,038306 5,95 1,35 5,70
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,058164 1,33 2,75 2,85
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 16.5.2019 EUR 1,217833 1,91 2,35 4,80
PP - Office real estate fund o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,010471 1,00 3,28
PP - Aktívny fond o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,968132 7,73
PP - Stabilný fond o.p.f. 16.5.2019 EUR 1,039085 3,18
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %