Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
TAM - Americký akciový 16.5.2019 EUR 0,045636 6,61 9,93 12,07
TAM - Európsky akciový 16.5.2019 EUR 0,020576 1,57 -9,48 4,02
TAM - Dlhopisový fond 16.5.2019 EUR 0,076094 0,64 -0,80 -0,42
TAM - Private Growth 1 16.5.2019 EUR 0,038320 2,00 -1,02 3,35
TAM - Private Growth 2 16.5.2019 EUR 0,039789 2,76 -2,02 5,70
TAM - Premium Harmonic 16.5.2019 EUR 0,035874 1,25 -1,49 1,32
TAM - Premium Strategic 16.5.2019 EUR 0,035831 2,02 -1,66 2,14
TAM - Realitný Fond 16.5.2019 EUR 0,032525 1,24 3,67 3,12
TAM - Private Growth 16.5.2019 EUR 0,035376 2,05 0,30 1,13
TAM - SmartFund 16.5.2019 EUR 0,108557 1,78 -1,84 0,94
TAM - DynamicAlpha Fund 16.5.2019 EUR 0,103903 2,88 -3,24 1,69
TAM - NewMarkets o.p.f. 16.5.2019 EUR 0,122271 2,57 -5,93 2,88
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %