Dlhopisové fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 21.10.2019 EUR 0,055550 1,50 2,67 0,87
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 21.10.2019 EUR 0,032630 0,36 1,23 1,20
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,010404 0,41 1,72 1,62
PP - Stabilný fond o.p.f. 21.10.2019 EUR 1,041020 0,30 5,16
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %