Realitné fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,058922 1,35 2,77 2,92
PP - Office real estate fund o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,010632 1,55 2,84
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %