Realitné fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,058422 1,02 2,91 2,85
PP - Office real estate fund o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,010528 1,16 3,10
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %