Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,044572 2,05 6,20 1,52
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,045191 0,81 7,13 2,85
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,041566 -5,35 11,63 7,93
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,038761 -0,61 7,62 4,02
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 21.10.2019 EUR 1,199787 -2,17 1,22 3,61
PP - Aktívny fond o.p.f. 21.10.2019 EUR 0,959681 -6,00 9,97
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %