Zmiešané fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 12.7.2019 EUR 0,044424 6,26 3,24 1,47
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,044882 5,54 1,55 2,65
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,040431 8,94 -5,17 6,81
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,037968 5,01 -0,34 3,27
PP - Kapitálový Fond o.p.f. 15.7.2019 EUR 1,212587 0,78 1,27 4,53
PP - Aktívny fond o.p.f. 15.7.2019 EUR 0,948241 9,11
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %