Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 3 006,200000 35 043 340,00 668 981,00 668 981,00 3 096,386000 3 006,200000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 717,280000 19 298 394,00 1 155 081,00 1 155 081,00 1 768,798400 1 717,280000
KBC Equity Fund Finance EUR 676,160000 15 249 330,00 595 375,00 595 375,00 696,444800 676,160000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 215,870000 45 594 761,00 1 256 761,00 1 256 761,00 4 342,346100 4 215,870000
KBC Equity Fund Oil EUR 592,850000 30 189 070,00 4 580 588,00 4 580 588,00 610,635500 592,850000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 686,830000 111 443 321,00 5 122 638,00 5 122 638,00 1 737,434900 1 686,830000
KBC Equity Fund Technology USD 378,530000 73 564 894,00 1 948 220,00 1 948 220,00 389,885900 378,530000
KBC Equity Fund Telecom EUR 431,910000 6 801 378,00 929 425,00 929 425,00 444,867300 431,910000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 826,710000 26 554 620,00 624 658,00 624 658,00 1 881,511300 1 826,710000
KBC Equity Fund World EUR 488,710000 110 789 323,00 7 294 371,00 7 294 371,00 503,371300 488,710000
TAM - Americký akciový EUR 0,047037 98 313 204,48 98 313 204,48 70 785 345,39 0,047037 0,045626
TAM - Európsky akciový EUR 0,020472 56 216 837,58 56 216 837,58 45 033 308,85 0,020472 0,019858
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 502,760000 11 264 590,00 1 212 767,00 1 212 767,00 1 547,842800 1 502,760000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 554,240000 5 367 896,00 138 739,00 138 739,00 570,867200 554,240000
KBC Equity Fund Utilities EUR 983,290000 6 869 597,00 810 831,00 810 831,00 1 012,788700 983,290000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 206,020000 34 357 641,00 702 658,00 702 658,00 1 242,200600 1 206,020000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 249,970000 27 094 444,00 4 221 584,00 4 221 584,00 257,469100 249,970000
IAD - Global Index EUR 0,036350 113 291 012,90 113 192 871,40 113 192 871,40 0,037768 0,036350
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,063107 17 425 275,52 17 425 275,52 9 698 598,51 0,064369 0,062476
KBC Equity Fund Belgium EUR 815,130000 34 798 414,00 1 276 995,00 1 276 995,00 839,583900 815,130000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 483,330000 10 095 630,00 402 041,00 402 041,00 497,829900 483,330000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 102,680000 45 095 819,00 1 630 970,00 1 630 970,00 3 195,760400 3 102,680000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 143,050000 82 682 438,00 549 400,00 549 400,00 2 207,341500 2 143,050000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 186,230000 42 022 377,00 853 027,00 853 027,00 2 251,816900 2 186,230000
KBC Equity Fund Japan JPY 59 152,000000 1 404 707 400,00 253 821,00 253 821,00 60 926,560000 59 152,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 700,940000 9 439 246,00 693 438,00 693 438,00 721,968200 700,940000
KBC Equity Fund New Asia EUR 829,100000 97 163 713,00 3 715 738,00 3 715 738,00 853,973000 829,100000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 161,360000 9 362 145,00 1 619 087,00 1 619 087,00 1 196,200800 1 161,360000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 237,090000 20 416 349,00 1 532 145,00 1 532 145,00 1 274,202700 1 237,090000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 554,360000 13 803 296,00 948 310,00 948 310,00 570,990800 554,360000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 941,250000 3 776 607,00 83 136,00 83 136,00 969,487500 941,250000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 67,020000 88 411 666,87 6 865,39 6 865,39 69,030600 67,020000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 145,260000 211 958 523,78 83 465,81 83 465,81 150,925140 145,260000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 088,090000 62 100 696,00 275 768,00 275 768,00 1 120,732700 1 088,090000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 852,170000 46 884 492,00 3 445 890,00 3 445 890,00 1 907,735100 1 852,170000
KBC Equity Fund Trends EUR 153,300000 62 411 400,00 1 127 138,00 1 127 138,00 157,899000 153,300000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 124,330000 14 382 459,00 2 292 783,00 2 292 783,00 1 158,059900 1 124,330000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 108,990000 62 213 752,50 6 341 910,12 6 341 910,12 112,804650 108,990000
ESPA Stock Europe EUR 182,300000 157 540 091,19 449 004,90 449 004,90 188,680500 182,300000
ERSTE Responsible Stock America USD 467,780000 65 133 072,80 800 684,51 800 684,51 484,152300 467,780000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 471,420000 66 497 957,02 188 236,59 188 236,59 485,562600 471,420000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 148,990000 58 104 796,36 4 599,23 4 599,23 153,459700 148,990000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,048168 32 238 555,60 32 238 555,60 32 238 555,60 0,049613 0,048168
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 184,640000 11 567 947,00 332 699,00 332 699,00 190,179200 184,640000
ESPA Stock Europe Property EUR 365,780000 55 163 107,70 9 849 946,86 9 758 501,86 378,582300 365,780000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 120,170000 104 955 594,43 731 346,09 731 346,09 126,178500 120,170000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 256,630000 447 659 563,92 173 819,09 173 819,09 269,461500 256,630000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 310,030000 283 656 304,65 185 065,28 185 065,28 325,531500 310,030000
ESPA Stock Global EUR 126,240000 287 207 222,81 19 324 486,08 5 231 396,39 131,289600 126,240000
ESPA Stock Japan EUR 110,090000 24 808 582,84 127 264,04 127 264,04 114,493600 110,090000
ESPA Stock Istanbul EUR 202,570000 29 015 045,96 2 138 328,92 2 138 328,92 210,672800 202,570000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 206,720000 174 701 302,66 3 111 750,58 847 345,28 214,988800 206,720000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,049970 149 931 775,09 149 931 775,09 112 769 972,46 0,050720 0,049910
GIS European Equities Opportunity EUR 174,769000 9 401 916,49 1 237 884,98 1 237 884,98 180,536377 174,769000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 210,696000 2 680 391,78 674 442,32 674 442,32 217,648968 210,696000
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036177 92 575 227,00 28 821 555,00 28 821 555,00 0,036177 0,034368
NN (L) Energy - X Cap USD USD 921,870000 30 461 867,29 5 050,65 5 050,65 967,963500 921,870000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 313,000000 73 085 823,10 16 892,30 16 892,30 328,650000 313,000000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 260,480000 218 843 687,20 157 689,64 157 689,64 273,504000 260,480000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 318,800000 556 361 394,48 0,00 0,00 331,552000 318,800000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 641,850000 118 973 063,00 1 788 006,00 1 788 006,00 1 691,105500 1 641,850000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 888,650000 6 688 133,00 8 690,00 8 690,00 915,309500 888,650000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 483,420000 17 414 708,00 322 492,00 322 492,00 497,922600 483,420000
AXA Realitní fond EUR 0,041746 52 233 505,00 22 202 713,00 22 202 713,00 0,041746 0,040076
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 520,000000 30 529 273,60 30 928,56 30 928,56 546,000000 520,000000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 66,590000 19 230 062,87 34 918,33 34 918,33 69,919500 66,590000
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) USD 1 759,570000 7 109 023,99 5 806,52 5 806,52 1 847,548500 1 759,570000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 065,720000 7 136 344,99 2 940,91 2 940,91 1 119,006000 1 065,720000
Horizon Access India Fund USD 1 414,820000 26 936 875,00 595 678,00 595 678,00 1 457,264600 1 414,820000
Horizon Access Fund Russia EUR 519,530000 7 876 019,00 1 819 404,00 1 819 404,00 535,115900 519,530000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 745,950000 10 880 430,00 1 937 908,00 1 937 908,00 768,328500 745,950000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 106,100000 73 070 350,79 102 909,15 102 909,15 111,405000 106,100000
AXA Selection Global Equity EUR 0,066656 134 525 741,00 51 910 713,00 51 910 713,00 0,066656 0,063323
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,042977 58 560 607,00 25 791 357,00 25 791 357,00 0,042977 0,040829
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,069329 12 356 839,00 12 308 336,00 12 308 336,00 0,071409 0,069329
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,444700 178 156,29 17 515,49 17 515,49 3,613490 3,444700
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,482600 606 723,55 409 675,55 409 675,55 3,482600 3,308470
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,245200 3 790 994,96 12 638,78 12 638,78 4,453215 4,245200
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 218,190000 7 704 852,31 20 297,48 20 297,48 1 279,099500 1 218,190000
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,826500 1 629 932,61 23 471,86 23 471,86 3,826500 3,635175
PARVEST Equity Brazil USD 109,710000 125 489 151,70 57 728,92 57 728,92 115,195500 109,710000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 94,940000 78 717 717,82 14 832,48 14 832,48 99,687000 94,940000
PARVEST Equity Japan JPY 4 873,000000 4 967 728 342,00 2 543,92 2 543,92 5 116,650000 4 873,000000
PARVEST Equity Latin America USD 562,810000 42 662 719,97 71 880,29 71 880,29 590,950500 562,810000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 227,570000 55 674 801,41 13 165,73 13 165,73 238,948500 227,570000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 500,300000 11 225 834,36 0,00 0,00 525,315000 500,300000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 149,570000 1 117 217,10 0,00 0,00 157,048500 149,570000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 552,340000 2 766 693,87 120 647,86 120 647,86 1 629,957000 1 552,340000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 626,160000 3 181 914,56 12 505,67 12 505,67 657,468000 626,160000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 389,920000 7 422 425,55 3 489,39 3 489,39 409,416000 389,920000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 442,550000 45 429 749,82 94 198,10 94 198,10 464,677500 442,550000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 847,480000 42 881 640,18 90 360,86 90 360,86 889,854000 847,480000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 690,040000 6 876 754,99 5 296,94 5 296,94 724,542000 690,040000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 638,140000 9 853 816,95 10 757,21 10 757,21 1 720,047000 1 638,140000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 808,210000 1 562 290,31 1 126,53 1 126,53 1 898,620500 1 808,210000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 221,070000 21 124 389,12 1 088 972,85 1 088 972,85 2 332,123500 2 221,070000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 897,550000 11 350 234,78 19 168,83 19 168,83 1 992,427500 1 897,550000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 934,240000 17 776 353,25 4 174,07 4 174,07 980,952000 934,240000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 874,250000 703 490,26 0,00 0,00 917,962500 874,250000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 878,470000 6 403 285,24 7 311,97 7 311,97 922,393500 878,470000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 533,460000 10 315 152,93 541,15 541,15 560,133000 533,460000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 170,140000 27 506 690,50 5 487,51 5 487,51 1 228,647000 1 170,140000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 446,000000 846 134 471,33 15,93 15,93 4 668,300000 4 446,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,186200 3 509 772,17 6 837,32 6 837,32 5,440324 5,186200
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 240,000000 349 632 803,50 1 219 351,20 1 219 351,20 252,000000 240,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 4,873600 2 483 359,56 84 742,65 84 742,65 4,873600 4,629920
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 193,510000 284 343 842,40 333 055,86 333 055,86 203,185500 193,510000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 173,570000 2 548 672,11 9 764,10 9 764,10 1 232,248500 1 173,570000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 697,290000 2 473 804,65 114 994,79 114 994,79 1 782,154500 1 697,290000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 53,950000 1 649 691,51 27,41 27,41 56,647500 53,950000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 225,900000 175 366 316,90 34 147,04 34 147,04 237,195000 225,900000
PARVEST Equity World Energy EUR 434,870000 39 812 900,13 359 133,04 359 133,04 456,613500 434,870000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 93,750000 350 873 451,10 1 031 545,31 1 031 545,31 98,437500 93,750000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 121,220000 40 054 879,01 630 819,18 630 819,18 127,281000 121,220000
PARVEST Equity World Emerging USD 627,290000 98 225 165,19 89 872,44 89 872,44 658,654500 627,290000
PARVEST Equity China USD 440,160000 121 620 678,60 173 680,26 173 680,26 462,168000 440,160000
PARVEST Equity India USD 136,460000 69 723 242,21 148 597,28 148 597,28 143,283000 136,460000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 49,680000 38 920 497,24 115 768,81 115 768,81 52,164000 49,680000
PARVEST Equity Turkey EUR 122,170000 14 711 904,91 391 298,29 391 298,29 128,278500 122,170000
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,125910 30 078 247,41 30 078 247,41 21 434 571,49 0,125910 0,122133
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 102,630000 5 182 616,83 7 881,48 7 881,48 1 157,761500 1 102,630000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 11 057,750000 28 077 752,68 91 265,05 91 265,05 11 610,637500 11 057,750000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 577,860000 1 603 850 902,39 12 894,96 12 894,96 3 756,753000 3 577,860000
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 760,040000 478 338,17 3 820,65 3 820,65 10 248,042000 9 760,040000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 163,410000 27 216 245,77 12 829,55 12 829,55 2 271,580500 2 163,410000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044260 15 268 690,00 8 036 077,00 8 036 077,00 0,045809 0,044260
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 28,980000 1 738 508 108,00 990 931,40 990 931,40 30,646350 28,980000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,430000 117 544 186,00 28 720,83 28 720,83 18,432225 17,430000
Franklin European Growth Fund EUR 15,140000 232 577 448,00 654 241,81 654 241,81 16,010550 15,140000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 36,910000 258 620 297,00 365 425,40 365 425,40 39,032325 36,910000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,950000 179 983 849,00 107 273,94 107 273,94 14,752125 13,950000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 30,660000 74 621 431,00 121 736,82 121 736,82 32,422950 30,660000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,840000 285 864 131,00 1 347 739,65 1 347 739,65 5,118300 4,840000
Franklin India Fund USD 36,930000 1 840 266 016,00 1 524 386,17 1 524 386,17 39,053475 36,930000
Franklin Japan Fund USD 7,820000 7 111 311 412,00 22 298,64 22 298,64 8,269650 7,820000
Franklin MENA Fund USD 7,010000 88 914 708,00 56 790,44 56 790,44 7,413075 7,010000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 83,420000 370 621 710,00 160 563,97 160 563,97 88,216650 83,420000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,690000 825 873 363,00 995 302,96 995 302,96 26,109675 24,690000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,600000 588 256 298,00 1 369 314,89 1 369 314,89 20,727000 19,600000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,120000 235 332 635,00 9 174 945,24 9 174 945,24 5,414400 5,120000
Franklin Technology Fund USD 21,670000 3 134 887 149,00 3 043 374,98 3 043 374,98 22,916025 21,670000
Franklin U.S. Equity Fund USD 30,240000 350 947 659,00 55 390,62 55 390,62 31,978800 30,240000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 18,030000 3 916 047 068,00 4 202 929,11 4 202 929,11 19,066725 18,030000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,370000 325 980 385,00 883 429,17 883 429,17 24,713775 23,370000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,350000 2 901 760 912,00 1 033 228,46 1 033 228,46 37,382625 35,350000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 44,390000 1 365 628 820,00 4 091 809,47 4 091 809,47 46,942425 44,390000
Templeton BRIC Fund USD 18,510000 623 298 981,00 116 810,62 116 810,62 19,574325 18,510000
Templeton China Fund USD 28,520000 398 295 029,00 78 003,64 78 003,64 30,159900 28,520000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 24,150000 228 300 785,00 44 607,58 44 607,58 25,538625 24,150000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,930000 912 573 715,00 12 797 365,44 12 797 365,44 43,283475 40,930000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,980000 832 415 281,00 867 841,52 867 841,52 11,611350 10,980000
Templeton Euroland Fund EUR 22,300000 385 817 797,00 42 139,76 42 139,76 23,582250 22,300000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,380000 533 637 800,00 885 829,47 885 829,47 18,379350 17,380000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,490000 626 967 340,00 29 423,91 29 423,91 23,783175 22,490000
Templeton Global Fund USD 39,440000 835 258 875,00 44 097,50 44 097,50 41,707800 39,440000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,010000 6 911 991 099,00 516 369,49 516 369,49 17,988075 17,010000
Templeton Latin America Fund USD 64,810000 911 781 467,00 354 561,11 354 561,11 68,536575 64,810000
Templeton Thailand Fund USD 30,540000 152 313 043,00 57 907,52 57 907,52 32,296050 30,540000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 29,180000 1 862 526 720,00 0,00 0,00 30,639000 29,180000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 41,600000 2 565 604 502,40 0,00 0,00 43,680000 41,600000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 20,290000 1 715 398 144,00 0,00 0,00 21,304500 20,290000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 15,640000 1 432 957 776,80 0,00 0,00 16,422000 15,640000
Horizon Access Fund China USD 1 034,730000 17 937 086,00 1 218 701,00 1 218 701,00 1 065,771900 1 034,730000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 143,690000 72 195 853,29 423 240,33 423 240,33 148,000700 143,690000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,250630 6 924 929,48 6 924 929,48 1 742 317,51 1,288149 1,238124
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 982,610000 3 498 351,84 4 852,61 4 852,61 5 231,740500 4 982,610000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 390,560000 1 878 414,60 5 021,96 5 021,96 6 518,371200 6 390,560000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 96,720000 16 836 086,54 1 500,70 1 500,70 99,621600 96,720000
myNEXT - Equity E EUR EUR 58,270000 4 521 198,01 3 482 926,85 3 482 926,85 61,183500 58,270000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,610000 410 019 925,46 1 660 707,66 1 660 707,66 28,007025 26,610000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 39,080000 144 129 461,14 941 355,02 941 355,02 41,131700 39,080000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,620000 157 897 247,84 594 428,72 594 428,72 15,387550 14,620000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,000000 205 890 872,42 253 984,52 253 984,52 16,840000 16,000000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 17,660000 228 560 689,73 3 474 512,69 3 474 512,69 18,587150 17,660000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 20,880000 649 498 878,02 17 895 608,80 17 895 608,80 21,976200 20,880000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 68,020000 104 820 243,48 7 823,70 7 823,70 71,591050 68,020000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 30,160000 226 641 617,97 1 079 339,02 1 079 339,02 31,743400 30,160000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 21,170000 77 926 760,40 238 833,17 238 833,17 22,281425 21,170000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 16,960000 20 302 600,09 2 146 989,58 2 146 989,58 17,850400 16,960000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 26,940000 1 763 684 228,88 98 329,62 98 329,62 28,354350 26,940000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 22,890000 812 197 372,14 1 229 999,21 1 229 999,21 24,091725 22,890000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 13,960000 39 446 635,63 104 193,90 104 193,90 14,692900 13,960000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18,160000 22 903 619,51 587 942,80 587 942,80 19,113400 18,160000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 35,170000 410 059 111,65 13 552 669,46 13 552 669,46 37,016425 35,170000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,010000 657 972 309,78 9 425 486,33 9 425 486,33 37,900525 36,010000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 31 012,980000 3 497 921,00 1 246,55 1 246,55 31 788,304500 31 012,980000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 201,150000 176 954 580,22 4 855 694,22 4 855 694,22 209,196000 201,150000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 529,760000 710 397 113,20 813 282,25 813 282,25 545,652800 529,760000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 138,400000 710 028 901,80 6 002 165,80 6 002 165,80 142,552000 138,400000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 34,260000 362 150 467,20 820 641,30 820 641,30 35,287800 34,260000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 149,880000 45 951 401,56 733 947,98 733 947,98 154,376400 149,880000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 148,830000 172 352 139,90 884 477,42 884 477,42 153,294900 148,830000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 322,280000 28 093 382,89 675 224,95 675 224,95 331,948400 322,280000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 213,350000 381 343 773,30 319 005,28 319 005,28 219,750500 213,350000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 111,560000 126 253 614,90 318 925,50 318 925,50 114,906800 111,560000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 240,760000 98 617 028,31 337 235,10 337 235,10 247,982800 240,760000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 041,170000 258 501 043,00 96 204,10 96 204,10 1 072,405100 1 041,170000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 687,380000 178 170 929,30 271 398,25 271 398,25 708,001400 687,380000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 16 928,480000 17 266 763,60 10 325,95 10 325,95 17 267,049600 16 928,480000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 360,630000 113 528 633,70 104 893,20 104 893,20 367,121340 360,630000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 167,310000 185 044 046,80 1 092 922,46 1 092 922,46 172,329300 167,310000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 145,270000 26 051 604,93 395 018,18 395 018,18 149,628100 145,270000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 335,370000 57 379 204,65 774 647,68 774 647,68 345,431100 335,370000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 209,410000 391 799 667,20 476 021,01 476 021,01 215,692300 209,410000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010961 548 071,97 548 071,97 548 071,97 0,011180 0,010961
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 100,700000 403 938 945,57 16 065 839,62 16 065 839,62 104,728000 100,700000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 678,960000 43 102 248,59 1 213,30 1 213,30 712,908000 678,960000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 17 770,290000 4 747 430,99 464,17 464,17 18 658,804500 17 770,290000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 362,290000 58 660 030,74 1 755 641,13 1 755 641,13 373,158700 362,290000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 326,280000 18 390 951,40 451 436,76 451 436,76 336,068400 326,280000
PARVEST Disruptive Technology EUR 1 082,180000 429 787 471,30 1 236 888,45 1 236 888,45 1 114,645400 1 082,180000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 359,560000 16 434 191,39 0,00 0,00 377,538000 359,560000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 124,820000 154 578 906,34 0,00 0,00 131,061000 124,820000
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 57,320000 811 831 435,97 0,00 0,00 60,186000 57,320000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 11,360000 39 531 552,01 0,00 0,00 11,928000 11,360000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 19,420000 1 139 876 167,00 0,00 0,00 20,391000 19,420000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 313,220000 882 894 449,20 994 870,00 994 870,00 1 378,881000 1 313,220000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 389,380000 3 805 108,90 4 920,93 4 920,93 1 458,849000 1 389,380000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 233,390000 103 404 480,40 964 455,35 964 455,35 1 295,059500 1 233,390000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 159,860000 51 613,30 10 976,93 10 976,93 1 217,853000 1 159,860000
CPR Invest - Megatrends EUR 108,350000 38 367 338,60 554 305,22 554 305,22 113,767500 108,350000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 41,320000 72 534 342,39 30 961 490,56 30 961 490,56 43,386000 41,320000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 46,030000 80 799 630,71 25 318,15 25 318,15 48,331500 46,030000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 6,500000 19 647 621,00 9 455 232,87 9 455 232,87 6,825000 6,500000
Amundi S.F. - European Research USD USD 7,250000 21 886 467,41 721,19 721,19 7,612500 7,250000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 109,990000 62 529 064,06 670 626,52 670 626,52 113,289700 109,990000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 138,170000 29 264 632,13 1 716 654,75 1 716 654,75 144,387650 138,170000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 30,010000 47 895 091,62 165 113,01 165 113,01 31,360450 30,010000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 131,350000 147 518 148,54 61 322 512,19 61 322 512,19 137,260750 131,350000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 105,810000 58 513 042,32 146 482,95 146 482,95 110,571450 105,810000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 106,550000 11 252 267,20 3 514 480,47 3 514 480,47 111,344750 106,550000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 54,790000 2 732 732,45 16 630,42 16 630,42 57,255550 54,790000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 7,940000 382 956 464,39 6 525 866,13 6 525 866,13 8,297300 7,940000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 8,850000 5 318 339,51 11 104,99 11 104,99 9,248250 8,850000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR SATI (D) EUR 49,180000 628 177 509,19 34 061 008,37 34 061 008,37 51,393100 49,180000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 60,450000 42 624 408,96 13 384 741,98 13 384 741,98 63,170250 60,450000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 122,880000 173 640 142,47 5 108 892,55 5 108 892,55 128,409600 122,880000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 136,860000 935 137,71 57 988,53 57 988,53 143,018700 136,860000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 168,550000 109 365 319,82 9 646 841,43 9 646 841,43 176,134750 168,550000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C) USD 187,760000 14 215 364,57 100 393,98 100 393,98 196,209200 187,760000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 289,960000 754 510 345,43 10 859 081,74 10 859 081,74 303,008200 289,960000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 323,010000 7 759 817,44 106 618,23 106 618,23 337,545450 323,010000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 52,170000 330 906 930,89 32 154 820,96 32 154 820,96 54,517650 52,170000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD QTI (D) USD 58,120000 75 543 852,22 1 052 810,37 1 052 810,37 60,735400 58,120000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 87,830000 139 178 131,63 12 204 953,15 12 204 953,15 91,782350 87,830000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD (C) USD 97,840000 9 565 009,50 692 095,79 692 095,79 102,242800 97,840000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C) EUR 276,450000 172 564 281,83 16 404 335,94 16 404 335,94 288,890250 276,450000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C) USD 307,950000 307 816 320,96 688 959,09 688 959,09 321,807750 307,950000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 8,420000 137 279 481,77 10 666 971,14 10 666 971,14 8,798900 8,420000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 9,390000 6 765 338,98 45 325,59 45 325,59 9,812550 9,390000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C) EUR 18,470000 46 531 247,25 9 616 620,51 9 616 620,51 19,301150 18,470000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C) USD 20,580000 16 349 988,53 175 139,66 175 139,66 21,506100 20,580000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 14,710000 72 808 612,25 3 439 851,51 3 439 851,51 15,371950 14,710000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 16,380000 109 913 066,70 410 264,81 410 264,81 17,117100 16,380000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 103,020000 431 951 354,48 106 676 244,91 106 676 244,91 107,655900 103,020000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 115,300000 21 881 514,62 83 746,56 83 746,56 120,488500 115,300000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C) EUR 11,900000 59 258 504,47 869 406,42 869 406,42 12,435500 11,900000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C) EUR 78,500000 1 596 260,28 18 114,42 18 114,42 82,032500 78,500000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C) USD 13,260000 58 843 623,67 294 940,14 294 940,14 13,856700 13,260000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 11,940000 22 106 107,88 1 611 197,81 1 611 197,81 12,477300 11,940000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 13,300000 85 478 467,48 279 596,09 279 596,09 13,898500 13,300000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 164,790000 110 986 930,38 483 668,37 483 668,37 172,205550 164,790000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 183,610000 82 740 086,15 30 682,67 30 682,67 191,872450 183,610000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 64,070000 7 043 095,08 3 399 137,10 3 399 137,10 66,953150 64,070000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 71,370000 2 960 232,95 938,43 938,43 74,581650 71,370000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 11,390000 437 287 886,14 49 656 810,50 49 656 810,50 11,902550 11,390000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 12,690000 569 009 997,74 399 965,50 399 965,50 13,261050 12,690000
VÚB AM - Akciové Portfólio EUR 0,099767 10 791 284,03 10 791 284,03 10 791 284,03 0,102261 0,096774
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Classic Acc] USD 134,610000 147 317 010,70 553 074,42 553 074,42 138,648300 134,610000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR