Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 3 037,550000 34 646 648,00 741 404,00 741 404,00 3 128,676500 3 037,550000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 704,470000 19 885 904,00 1 151 134,00 1 151 134,00 1 755,604100 1 704,470000
KBC Equity Fund Finance EUR 682,390000 16 606 581,00 627 284,00 627 284,00 702,861700 682,390000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 325,660000 45 747 131,00 1 300 108,00 1 300 108,00 4 455,429800 4 325,660000
KBC Equity Fund Oil EUR 631,400000 32 311 507,00 3 959 545,00 3 959 545,00 650,342000 631,400000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 681,930000 111 403 701,00 4 894 311,00 4 894 311,00 1 732,387900 1 681,930000
KBC Equity Fund Technology USD 378,310000 74 315 225,00 1 942 708,00 1 942 708,00 389,659300 378,310000
KBC Equity Fund Telecom EUR 432,470000 5 953 011,00 698 077,00 698 077,00 445,444100 432,470000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 813,240000 25 529 908,00 624 288,00 624 288,00 1 867,637200 1 813,240000
KBC Equity Fund World EUR 483,970000 111 738 158,00 6 934 070,00 6 934 070,00 498,489100 483,970000
TAM - Americký akciový EUR 0,047202 99 897 496,62 99 897 496,62 71 998 128,00 0,047202 0,045786
TAM - Európsky akciový EUR 0,020718 57 855 059,52 57 855 059,52 46 270 464,96 0,020718 0,020096
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 535,140000 12 567 847,00 1 454 083,00 1 454 083,00 1 581,194200 1 535,140000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 562,320000 5 744 683,00 133 595,00 133 595,00 579,189600 562,320000
KBC Equity Fund Utilities EUR 950,360000 5 520 128,00 629 005,00 629 005,00 978,870800 950,360000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 217,140000 32 006 592,00 720 983,00 720 983,00 1 253,654200 1 217,140000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 249,850000 27 510 432,00 4 086 317,00 4 086 317,00 257,345500 249,850000
IAD - Global Index EUR 0,036347 112 753 973,70 112 651 903,70 112 651 903,70 0,037765 0,036347
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,063250 17 011 905,65 17 011 905,65 8 968 940,02 0,064515 0,063250
KBC Equity Fund Belgium EUR 779,740000 34 119 167,00 1 300 412,00 1 300 412,00 803,132200 779,740000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 472,670000 10 227 480,00 412 090,00 412 090,00 486,850100 472,670000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 002,550000 45 016 108,00 1 710 404,00 1 710 404,00 3 092,626500 3 002,550000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 186,130000 79 975 608,00 554 427,00 554 427,00 2 251,713900 2 186,130000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 123,880000 40 958 852,00 854 997,00 854 997,00 2 187,596400 2 123,880000
KBC Equity Fund Japan JPY 57 409,000000 1 422 492 130,00 238 654,00 238 654,00 59 131,270000 57 409,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 686,330000 10 293 026,00 736 396,00 736 396,00 706,919900 686,330000
KBC Equity Fund New Asia EUR 829,820000 99 104 964,00 3 515 975,00 3 515 975,00 854,714600 829,820000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 203,820000 12 417 787,00 1 754 521,00 1 754 521,00 1 239,934600 1 203,820000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 329,470000 22 591 274,00 1 792 294,00 1 792 294,00 1 369,354100 1 329,470000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 540,360000 14 016 845,00 977 744,00 977 744,00 556,570800 540,360000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 961,990000 4 002 932,00 84 444,00 84 444,00 990,849700 961,990000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 66,540000 89 485 986,49 6 630,71 6 630,71 68,536200 66,540000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 147,890000 224 091 011,36 86 910,96 86 910,96 153,657710 147,890000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 059,880000 54 093 899,00 278 537,00 278 537,00 1 091,676400 1 059,880000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 875,680000 49 170 776,00 3 465 242,00 3 465 242,00 1 931,950400 1 875,680000
KBC Equity Fund Trends EUR 153,040000 63 650 463,00 1 203 340,00 1 203 340,00 157,631200 153,040000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 202,730000 15 400 347,00 2 281 837,00 2 281 837,00 1 238,811900 1 202,730000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 110,050000 64 972 222,90 6 915 982,20 6 915 982,20 113,901750 110,050000
ESPA Stock Europe EUR 180,880000 159 505 155,78 452 380,88 452 380,88 187,210800 180,880000
ERSTE Responsible Stock America USD 472,870000 65 880 697,91 875 154,67 875 154,67 489,420450 472,870000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 465,880000 68 494 260,15 196 464,86 196 464,86 479,856400 465,880000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 151,940000 59 847 148,72 4 643,20 4 643,20 156,498200 151,940000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,048213 28 429 116,29 28 429 116,29 28 429 116,29 0,049659 0,048213
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 182,860000 11 726 466,00 372 380,00 372 380,00 188,345800 182,860000
ESPA Stock Europe Property EUR 335,770000 52 319 082,02 9 207 352,05 9 123 409,55 347,521950 335,770000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 127,910000 110 716 187,46 927 315,78 927 315,78 134,305500 127,910000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 263,480000 466 576 149,52 178 458,69 178 458,69 276,654000 263,480000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 314,830000 299 443 302,31 193 781,64 193 781,64 330,571500 314,830000
ESPA Stock Global EUR 124,850000 264 369 034,96 26 651 951,19 6 968 351,41 129,844000 124,850000
ESPA Stock Japan EUR 106,510000 25 321 105,09 1 161 598,06 164 664,46 110,770400 106,510000
ESPA Stock Istanbul EUR 218,660000 33 116 447,66 2 926 982,76 2 926 982,76 227,406400 218,660000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 207,980000 183 440 757,86 12 120 443,80 1 141 602,22 216,299200 207,980000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,049791 149 267 021,96 149 267 021,96 106 100 907,00 0,050538 0,049731
GIS European Equities Opportunity EUR 170,655000 7 859 300,14 1 253 024,27 1 253 024,27 176,286615 170,655000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 217,917000 2 954 513,67 744 141,01 744 141,01 225,108261 217,917000
AXA CEE Akciový fond EUR 0,037167 93 331 363,00 28 909 469,00 28 909 469,00 0,037167 0,035309
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 012,040000 30 928 922,63 5 363,97 5 363,97 1 062,642000 1 012,040000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 304,430000 75 179 135,89 16 429,78 16 429,78 319,651500 304,430000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 264,430000 228 619 614,83 160 080,90 160 080,90 277,651500 264,430000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 318,480000 577 293 852,02 0,00 0,00 331,219200 318,480000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 638,660000 123 201 524,00 1 726 103,00 1 726 103,00 1 687,819800 1 638,660000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 859,610000 6 569 211,00 12 326,00 12 326,00 885,398300 859,610000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 476,310000 18 600 638,00 325 922,00 325 922,00 490,599300 476,310000
AXA Realitní fond EUR 0,039918 49 765 139,00 21 171 201,00 21 171 201,00 0,039918 0,038321
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 514,230000 32 384 627,19 33 220,80 33 220,80 539,941500 514,230000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 66,520000 19 231 058,06 36 357,64 36 357,64 69,846000 66,520000
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) USD 1 797,530000 8 091 064,02 7 051,14 7 051,14 1 887,406500 1 797,530000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 074,820000 7 715 724,16 8 473,43 8 473,43 1 128,561000 1 074,820000
Horizon Access India Fund USD 1 465,590000 28 570 325,00 513 694,00 513 694,00 1 509,557700 1 465,590000
Horizon Access Fund Russia EUR 515,040000 8 623 987,00 1 851 941,00 1 851 941,00 530,491200 515,040000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 732,270000 10 943 361,00 2 046 707,00 2 046 707,00 754,238100 732,270000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 107,360000 76 919 693,00 122 626,70 122 626,70 112,728000 107,360000
AXA Selection Global Equity EUR 0,066233 131 249 752,00 50 613 302,00 50 613 302,00 0,066233 0,062921
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,043548 57 581 366,00 25 310 343,00 25 310 343,00 0,043548 0,041371
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,068913 11 333 875,00 11 310 652,00 11 310 652,00 0,070980 0,068913
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,669900 219 501,54 25 931,86 25 931,86 3,849725 3,669900
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,722700 689 809,75 476 051,52 476 051,52 3,722700 3,536565
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,316100 53 609,10 50 901,12 50 901,12 2,429589 2,316100
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,379400 4 081 883,15 20 141,11 20 141,11 4,593991 4,379400
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 119,720000 7 438 909,01 19 153,93 19 153,93 1 175,706000 1 119,720000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,171900 213 666,71 5 745,40 5 745,40 2,171900 2,063305
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,960700 1 900 166,67 24 020,11 24 020,11 3,960700 3,762665
PARVEST Equity Brazil USD 119,080000 140 295 241,60 67 853,45 67 853,45 125,034000 119,080000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 93,510000 81 729 194,21 14 548,29 14 548,29 98,185500 93,510000
PARVEST Equity Japan JPY 4 732,000000 5 028 890 772,00 5 863,50 5 863,50 4 968,600000 4 732,000000
PARVEST Equity Latin America USD 609,710000 48 160 788,42 80 021,39 80 021,39 640,195500 609,710000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 109,140000 56 790 081,66 41 602,78 41 602,78 114,597000 109,140000
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 237,430000 64 737 767,68 13 332,63 13 332,63 249,301500 237,430000
PARVEST Equity USA USD 157,210000 85 116 577,78 545 700,18 545 700,18 165,070500 157,210000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 500,510000 10 628 179,93 0,00 0,00 525,535500 500,510000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 147,250000 1 097 311,75 0,00 0,00 154,612500 147,250000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 491,710000 2 627 978,67 116 137,08 116 137,08 1 566,295500 1 491,710000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 627,730000 3 104 211,82 11 783,75 11 783,75 659,116500 627,730000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 383,780000 8 018 296,09 3 434,45 3 434,45 402,969000 383,780000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 454,690000 46 789 713,80 95 212,09 95 212,09 477,424500 454,690000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 891,950000 45 286 837,66 87 709,90 87 709,90 936,547500 891,950000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 702,580000 7 823 679,58 10 769,25 10 769,25 737,709000 702,580000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 684,430000 9 624 858,60 10 983,03 10 983,03 1 768,651500 1 684,430000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 807,910000 1 513 188,49 1 005,78 1 005,78 1 898,305500 1 807,910000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 162,260000 20 882 671,84 997 701,36 997 701,36 2 270,373000 2 162,260000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 910,040000 12 400 423,99 17 150,89 17 150,89 2 005,542000 1 910,040000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 965,680000 18 849 695,32 4 103,87 4 103,87 1 013,964000 965,680000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 910,980000 771 000,90 0,00 0,00 956,529000 910,980000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 866,930000 5 889 405,43 6 142,66 6 142,66 910,276500 866,930000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 537,230000 10 879 618,84 460,24 460,24 564,091500 537,230000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 153,190000 27 177 169,66 5 276,85 5 276,85 1 210,849500 1 153,190000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 269,000000 824 805 763,33 15,21 15,21 4 482,450000 4 269,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,690900 3 940 135,27 21 117,21 21 117,21 5,969754 5,690900
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 233,900000 364 406 507,90 1 454 715,52 1 454 715,52 245,595000 233,900000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,365800 3 042 085,80 92 506,16 92 506,16 5,365800 5,097510
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 188,780000 239 060 607,30 277 684,05 277 684,05 198,219000 188,780000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,534700 10 353,05 0,00 0,00 2,658900 2,534700
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 182,930000 2 943 137,98 9 058,88 9 058,88 1 242,076500 1 182,930000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 750,860000 2 639 567,93 116 565,26 116 565,26 1 838,403000 1 750,860000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,351100 334 969,64 275 223,23 275 223,23 2,351100 2,233545
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 56,020000 1 732 873,36 28,18 28,18 58,821000 56,020000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 227,260000 183 895 225,70 45 124,74 45 124,74 238,623000 227,260000
PARVEST Equity World Energy EUR 486,960000 45 066 587,58 129 302,49 129 302,49 511,308000 486,960000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 91,350000 311 907 772,70 999 135,14 999 135,14 95,917500 91,350000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 126,010000 43 242 622,66 656 250,00 656 250,00 132,310500 126,010000
PARVEST Equity World Emerging USD 652,420000 107 346 158,80 92 352,17 92 352,17 685,041000 652,420000
PARVEST Equity China USD 416,030000 111 649 062,60 193 064,01 193 064,01 436,831500 416,030000
PARVEST Equity India USD 138,650000 77 828 861,78 161 034,24 161 034,24 145,582500 138,650000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 50,350000 41 243 136,02 119 842,57 119 842,57 52,867500 50,350000
PARVEST Equity Turkey EUR 132,020000 18 310 236,77 572 766,13 572 766,13 138,621000 132,020000
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,127538 30 771 123,39 30 771 123,39 21 809 558,69 0,127538 0,123712
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 127,280000 6 047 576,22 7 977,61 7 977,61 1 183,644000 1 127,280000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 880,560000 28 538 557,09 88 252,55 88 252,55 11 424,588000 10 880,560000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 634,190000 1 719 504 696,63 14 218,73 14 218,73 3 815,899500 3 634,190000
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 200,280000 521 774,32 4 025,93 4 025,93 10 710,294000 10 200,280000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 127,340000 32 049 726,67 11 931,25 11 931,25 2 233,707000 2 127,340000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,045014 14 893 009,00 7 802 393,00 7 802 393,00 0,046589 0,045014
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 31,550000 1 751 569 625,00 1 134 285,19 1 134 285,19 33,364125 31,550000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,010000 109 375 996,00 27 755,21 27 755,21 17,988075 17,010000
Franklin European Growth Fund EUR 15,270000 254 668 303,00 674 129,28 674 129,28 16,148025 15,270000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,020000 293 302 649,00 388 780,59 388 780,59 39,148650 37,020000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,500000 164 604 079,00 105 694,69 105 694,69 14,276250 13,500000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 31,140000 80 805 653,00 114 068,94 114 068,94 32,930550 31,140000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,630000 267 569 742,00 1 629 148,04 1 629 148,04 4,896225 4,630000
Franklin India Fund USD 38,020000 1 991 282 296,00 1 589 925,97 1 589 925,97 40,206150 38,020000
Franklin Japan Fund USD 7,590000 8 106 117 089,00 21 109,18 21 109,18 8,026425 7,590000
Franklin MENA Fund USD 7,260000 97 226 742,00 52 292,56 52 292,56 7,677450 7,260000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 85,250000 401 129 952,00 153 810,14 153 810,14 90,151875 85,250000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,220000 871 654 187,00 1 031 925,69 1 031 925,69 25,612650 24,220000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,990000 628 821 789,00 1 286 910,56 1 286 910,56 21,139425 19,990000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,990000 260 769 715,00 8 833 363,73 8 833 363,73 6,334425 5,990000
Franklin Technology Fund USD 23,050000 3 181 327 160,00 2 821 838,00 2 821 838,00 24,375375 23,050000
Franklin U.S. Equity Fund USD 30,700000 376 514 032,00 52 493,92 52 493,92 32,465250 30,700000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 19,200000 4 300 342 274,00 4 469 459,25 4 469 459,25 20,304000 19,200000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,740000 376 877 905,00 826 213,51 826 213,51 25,105050 23,740000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,710000 3 081 091 109,00 1 076 394,59 1 076 394,59 37,763325 35,710000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 47,690000 1 608 081 242,00 4 001 802,93 4 001 802,93 50,432175 47,690000
Templeton BRIC Fund USD 18,850000 667 890 665,00 117 969,72 117 969,72 19,933875 18,850000
Templeton China Fund USD 28,960000 421 713 718,00 78 485,97 78 485,97 30,625200 28,960000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 24,900000 251 610 394,00 42 398,85 42 398,85 26,331750 24,900000
Templeton Emerging Markets Fund USD 41,550000 971 143 071,00 12 099 713,98 12 099 713,98 43,939125 41,550000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,630000 957 993 553,00 867 320,45 867 320,45 12,298725 11,630000
Templeton Euroland Fund EUR 22,430000 441 688 520,00 0,00 0,00 23,719725 22,430000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,640000 618 501 005,00 911 952,52 911 952,52 19,711800 18,640000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,220000 624 884 411,00 29 951,89 29 951,89 23,497650 22,220000
Templeton Global Fund USD 39,480000 908 672 893,00 41 768,57 41 768,57 41,750100 39,480000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,810000 6 889 820 181,00 459 502,99 459 502,99 17,776575 16,810000
Templeton Latin America Fund USD 69,090000 1 009 545 048,00 378 339,23 378 339,23 73,062675 69,090000
Templeton Thailand Fund USD 32,200000 173 418 462,00 60 653,62 60 653,62 34,051500 32,200000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 29,290000 2 030 727 680,00 0,00 0,00 30,754500 29,290000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 41,190000 2 896 787 378,76 0,00 0,00 43,249500 41,190000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,580000 1 772 406 400,00 0,00 0,00 20,559000 19,580000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 15,530000 1 451 428 857,85 0,00 0,00 16,306500 15,530000
Horizon Access Fund China USD 1 031,990000 18 089 658,00 1 180 175,00 1 180 175,00 1 062,949700 1 031,990000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 144,090000 74 029 563,38 407 596,03 407 596,03 148,412700 144,090000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,263597 6 111 082,91 6 111 082,91 874 735,68 1,288869 1,263597
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 479,490000 3 780 261,92 5 053,62 5 053,62 5 753,464500 5 479,490000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 621,670000 1 930 779,60 5 286,76 5 286,76 6 754,103400 6 621,670000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 100,280000 17 764 963,50 1 540,31 1 540,31 103,288400 100,280000
myNEXT - Equity E EUR EUR 58,040000 4 514 612,87 3 024 551,87 3 024 551,87 60,942000 58,040000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 27,670000 407 083 501,36 1 603 889,49 1 603 889,49 29,122675 27,670000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 39,170000 142 403 994,98 927 994,99 927 994,99 41,226425 39,170000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,660000 162 072 612,94 586 359,26 586 359,26 15,429650 14,660000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,000000 209 247 264,45 254 320,10 254 320,10 16,840000 16,000000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 17,480000 226 146 263,54 3 476 850,39 3 476 850,39 18,397700 17,480000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 20,770000 582 447 349,08 17 672 727,97 17 672 727,97 21,860425 20,770000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 68,340000 101 648 291,97 6 816,41 6 816,41 71,927850 68,340000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 29,720000 216 843 651,70 1 052 183,00 1 052 183,00 31,280300 29,720000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 21,240000 75 199 678,74 227 861,21 227 861,21 22,355100 21,240000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 16,390000 19 980 571,02 2 143 221,37 2 143 221,37 17,250475 16,390000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 25,930000 1 648 927 178,14 85 955,77 85 955,77 27,291325 25,930000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23,210000 794 445 836,53 1 225 526,11 1 225 526,11 24,428525 23,210000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 14,150000 40 560 250,99 106 300,35 106 300,35 14,892875 14,150000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 17,200000 23 484 026,17 589 150,25 589 150,25 18,103000 17,200000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,260000 425 237 916,48 13 184 262,83 13 184 262,83 40,268650 38,260000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,770000 658 663 094,68 9 158 572,98 9 158 572,98 37,647925 35,770000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 28 361,970000 3 298 040,64 1 142,69 1 142,69 29 071,019250 28 361,970000
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 205,430000 162 873 416,40 4 710 708,96 4 710 708,96 213,647200 205,430000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 535,040000 720 149 424,10 868 953,11 868 953,11 551,091200 535,040000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 132,410000 641 134 083,80 5 840 251,56 5 840 251,56 136,382300 132,410000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 34,500000 380 992 257,10 839 049,65 839 049,65 35,535000 34,500000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 151,380000 47 174 167,57 726 274,71 726 274,71 155,921400 151,380000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 154,010000 206 225 514,90 252 610,58 252 610,58 158,630300 154,010000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 332,060000 30 015 889,65 1 156 598,19 1 156 598,19 342,021800 332,060000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 211,290000 315 644 137,10 303 637,62 303 637,62 217,628700 211,290000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 111,560000 126 625 440,70 318 473,68 318 473,68 114,906800 111,560000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 251,120000 108 154 602,90 361 552,10 361 552,10 258,653600 251,120000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 055,360000 253 384 925,70 92 850,58 92 850,58 1 087,020800 1 055,360000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 685,800000 177 828 300,60 260 912,61 260 912,61 706,374000 685,800000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 16 916,640000 17 639 656,16 10 343,08 10 343,08 17 254,972800 16 916,640000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 361,810000 109 874 734,20 102 168,27 102 168,27 368,322580 361,810000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 156,210000 174 147 486,50 1 738 784,45 1 738 784,45 160,896300 156,210000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 145,810000 26 981 523,31 404 740,86 404 740,86 150,184300 145,810000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 96,980000 15 282 770,52 517 337,87 517 337,87 99,889400 96,980000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 345,050000 61 126 376,48 662 851,40 662 851,40 355,401500 345,050000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 207,610000 371 838 601,60 475 297,94 475 297,94 213,838300 207,610000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,011001 2 200 273,29 2 200 273,29 2 200 273,29 0,011221 0,011001
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 99,650000 302 922 294,60 12 389 818,23 12 389 818,23 103,636000 99,650000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 668,500000 42 873 579,96 1 117,06 1 117,06 701,925000 668,500000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 18 187,960000 4 980 149,75 400,86 400,86 19 097,358000 18 187,960000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 375,920000 63 453 320,24 1 780 415,48 1 780 415,48 387,197600 375,920000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 338,560000 17 745 289,47 467 541,28 467 541,28 348,716800 338,560000
PARVEST Disruptive Technology EUR 1 090,150000 403 139 349,10 1 092 820,87 1 092 820,87 1 122,854500 1 090,150000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 354,150000 15 927 243,25 0,00 0,00 371,857500 354,150000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 123,030000 202 913 527,12 0,00 0,00 129,181500 123,030000
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 57,420000 862 599 144,98 0,00 0,00 60,291000 57,420000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 11,470000 36 036 434,13 0,00 0,00 12,043500 11,470000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 18,870000 1 193 797 292,86 0,00 0,00 19,813500 18,870000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 343,390000 918 309 542,10 602 478,44 602 478,44 1 410,559500 1 343,390000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 376,530000 2 156 359,90 0,00 0,00 1 445,356500 1 376,530000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 224,720000 144 666 536,90 677 799,85 677 799,85 1 285,956000 1 224,720000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 138,020000 50 641,30 10 665,92 10 665,92 1 194,921000 1 138,020000
CPR Invest - Megatrends EUR 108,840000 22 235 901,70 543 705,87 543 705,87 114,282000 108,840000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 41,650000 75 250 042,45 31 621 518,46 31 621 518,46 43,732500 41,650000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 46,870000 84 675 110,27 25 530,47 25 530,47 49,213500 46,870000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 6,440000 12 318 399,03 8 731 667,44 8 731 667,44 6,762000 6,440000
Amundi S.F. - European Research USD USD 7,250000 13 861 278,51 714,20 714,20 7,612500 7,250000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 109,180000 45 331 855,97 69 898,78 69 898,78 112,455400 109,180000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 139,110000 30 671 025,05 1 688 586,32 1 688 586,32 145,369950 139,110000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 30,520000 50 074 263,71 172 296,24 172 296,24 31,893400 30,520000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 133,620000 151 582 785,78 60 248 711,09 60 248 711,09 139,632900 133,620000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 108,660000 63 980 854,61 170 301,40 170 301,40 113,549700 108,660000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 100,810000 10 681 254,22 3 206 913,48 3 206 913,48 105,346450 100,810000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 52,360000 2 790 679,03 17 071,74 17 071,74 54,716200 52,360000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 7,840000 379 015 275,44 5 439 146,44 5 439 146,44 8,192800 7,840000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 8,830000 5 931 702,69 10 972,58 10 972,58 9,227350 8,830000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR SATI (D) EUR 49,660000 666 803 984,89 35 448 828,04 35 448 828,04 51,894700 49,660000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 59,330000 45 559 939,89 13 924 989,21 13 924 989,21 61,999850 59,330000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 118,820000 159 066 596,06 3 060 478,70 3 060 478,70 124,166900 118,820000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 133,680000 1 083 286,28 56 092,50 56 092,50 139,695600 133,680000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 165,970000 111 559 124,21 8 965 577,41 8 965 577,41 173,438650 165,970000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C) USD 186,760000 15 008 441,81 112 858,94 112 858,94 195,164200 186,760000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 289,840000 750 936 797,28 10 837 190,06 10 837 190,06 302,882800 289,840000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 326,170000 7 861 530,34 106 618,43 106 618,43 340,847650 326,170000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 51,800000 334 848 142,04 31 459 527,41 31 459 527,41 54,131000 51,800000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD QTI (D) USD 58,280000 81 342 642,26 1 084 346,92 1 084 346,92 60,902600 58,280000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 85,990000 140 398 175,26 12 229 254,96 12 229 254,96 89,859550 85,990000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD (C) USD 96,760000 9 986 944,43 677 826,29 677 826,29 101,114200 96,760000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C) EUR 273,670000 179 730 285,80 15 727 590,76 15 727 590,76 285,985150 273,670000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C) USD 307,950000 317 938 261,48 675 543,18 675 543,18 321,807750 307,950000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 8,300000 137 345 703,89 10 081 194,74 10 081 194,74 8,673500 8,300000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 9,340000 7 153 256,93 44 647,54 44 647,54 9,760300 9,340000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C) EUR 18,660000 48 520 487,85 10 048 186,85 10 048 186,85 19,499700 18,660000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C) USD 21,000000 17 664 427,94 206 100,12 206 100,12 21,945000 21,000000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 14,890000 76 664 399,02 3 188 953,82 3 188 953,82 15,560050 14,890000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 16,760000 101 875 510,12 426 866,71 426 866,71 17,514200 16,760000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 102,500000 425 716 936,76 102 955 003,04 102 955 003,04 107,112500 102,500000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 115,300000 22 872 045,75 82 845,40 82 845,40 120,488500 115,300000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C) EUR 11,760000 59 661 713,83 889 078,67 889 078,67 12,289200 11,760000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C) EUR 78,970000 1 665 062,78 17 978,63 17 978,63 82,523650 78,970000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C) USD 13,240000 60 470 178,63 309 519,09 309 519,09 13,835800 13,240000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 11,910000 22 332 463,37 1 677 124,43 1 677 124,43 12,445950 11,910000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 13,400000 100 646 925,44 288 284,62 288 284,62 14,003000 13,400000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 162,830000 111 526 801,72 490 509,74 490 509,74 170,157350 162,830000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 183,220000 85 763 658,31 26 593,03 26 593,03 191,464900 183,220000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 63,910000 8 862 365,56 3 294 788,28 3 294 788,28 66,785950 63,910000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 71,910000 3 088 077,26 936,37 936,37 75,145950 71,910000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 11,330000 437 952 688,21 48 459 162,33 48 459 162,33 11,839850 11,330000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 12,750000 577 670 649,29 395 888,18 395 888,18 13,323750 12,750000
VÚB AM - Akciové Portfólio EUR 0,100118 22 263,55 22 263,55 22 263,55 0,102621 0,097114
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR