Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 3 037,550000 34 646 648,00 741 404,00 741 404,00 3 128,676500 3 037,550000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 704,470000 19 885 904,00 1 151 134,00 1 151 134,00 1 755,604100 1 704,470000
KBC Equity Fund Finance EUR 682,390000 16 606 581,00 627 284,00 627 284,00 702,861700 682,390000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 325,660000 45 747 131,00 1 300 108,00 1 300 108,00 4 455,429800 4 325,660000
KBC Equity Fund Oil EUR 631,400000 32 311 507,00 3 959 545,00 3 959 545,00 650,342000 631,400000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 681,930000 111 403 701,00 4 894 311,00 4 894 311,00 1 732,387900 1 681,930000
KBC Equity Fund Technology USD 378,310000 74 315 225,00 1 942 708,00 1 942 708,00 389,659300 378,310000
KBC Equity Fund Telecom EUR 432,470000 5 953 011,00 698 077,00 698 077,00 445,444100 432,470000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 813,240000 25 529 908,00 624 288,00 624 288,00 1 867,637200 1 813,240000
KBC Equity Fund World EUR 483,970000 111 738 158,00 6 934 070,00 6 934 070,00 498,489100 483,970000
TAM - Americký akciový EUR 0,047202 99 897 496,62 99 897 496,62 71 998 128,00 0,047202 0,045786
TAM - Európsky akciový EUR 0,020718 57 855 059,52 57 855 059,52 46 270 464,96 0,020718 0,020096
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 535,140000 12 567 847,00 1 454 083,00 1 454 083,00 1 581,194200 1 535,140000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 562,320000 5 744 683,00 133 595,00 133 595,00 579,189600 562,320000
KBC Equity Fund Utilities EUR 950,360000 5 520 128,00 629 005,00 629 005,00 978,870800 950,360000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 217,140000 32 006 592,00 720 983,00 720 983,00 1 253,654200 1 217,140000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 249,850000 27 510 432,00 4 086 317,00 4 086 317,00 257,345500 249,850000
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,046050 57 273 567,54 57 273 567,54 54 546 099,31 0,046165 0,045935
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,035415 13 537 781,89 13 537 730,99 13 537 730,99 0,036120 0,035415
IAD - EURO Bond EUR 0,042180 15 944 936,43 15 944 800,46 15 944 800,46 0,042981 0,042180
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045548 2 698 970,00 2 698 951,00 2 698 951,00 0,046003 0,045548
KBC Renta Dollarenta USD 1 161,680000 102 584 192,00 633 863,00 633 863,00 1 173,296800 1 161,680000
KBC Renta Eurorenta EUR 3 068,760000 63 425 782,00 6 767 109,00 6 767 109,00 3 099,447600 3 068,760000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,055262 197 822 685,81 197 822 685,81 152 895 687,35 0,055815 0,055262
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076475 393 898 702,89 393 898 702,89 353 263 313,82 0,076475 0,074181
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046713 129 476 681,58 129 476 681,58 111 336 979,55 0,046713 0,046713
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,746000 5 087 535,00 1 068 487,00 1 068 487,00 37,783746 37,746000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 642,030000 129 123 819,00 12 119 998,00 12 119 998,00 5 647,672030 5 642,030000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 127,613000 548 972 899,00 609 531,00 609 531,00 127,740613 127,613000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 47,081000 6 499 621,00 83 374,00 83 374,00 47,128081 47,081000
IAD - Global Index EUR 0,036347 112 753 973,70 112 651 903,70 112 651 903,70 0,037765 0,036347
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,063250 17 011 905,65 17 011 905,65 8 968 940,02 0,064515 0,063250
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,049510 75 750 423,79 75 750 423,79 75 750 423,79 0,051144 0,047530
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044424 386 334 416,91 386 334 416,91 385 116 970,93 0,045312 0,044424
KBC Renta Czechrenta CZK 39 734,710000 118 883 550,00 780 874,00 780 874,00 40 132,057100 39 734,710000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 193,600000 4 429 655,00 816 698,00 816 698,00 1 205,536000 1 193,600000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 195,890000 1 881 772,00 352 777,00 352 777,00 1 207,848900 1 195,890000
KBC Renta Long EUR EUR 1 371,000000 1 168 169,00 651 827,00 651 827,00 1 384,710000 1 371,000000
Success absolute T (rastový) EUR 10,710000 21 059 089,75 11 116 718,52 11 116 718,52 11,272275 10,710000
KBC Equity Fund Belgium EUR 779,740000 34 119 167,00 1 300 412,00 1 300 412,00 803,132200 779,740000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 472,670000 10 227 480,00 412 090,00 412 090,00 486,850100 472,670000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 002,550000 45 016 108,00 1 710 404,00 1 710 404,00 3 092,626500 3 002,550000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 186,130000 79 975 608,00 554 427,00 554 427,00 2 251,713900 2 186,130000
KBC Renta Forintrenta HUF 297 816,990000 392 645 493,00 140 059,00 140 059,00 300 795,159900 297 816,990000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 767,660000 6 857 943,00 899 892,00 899 892,00 1 785,336600 1 767,660000
KBC Renta Canarenta CAD 2 597,300000 19 252 754,00 243 515,00 243 515,00 2 623,273000 2 597,300000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 123,880000 40 958 852,00 854 997,00 854 997,00 2 187,596400 2 123,880000
KBC Equity Fund Japan JPY 57 409,000000 1 422 492 130,00 238 654,00 238 654,00 59 131,270000 57 409,000000
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,036431 62 642 040,96 62 642 040,96 49 113 278,72 0,036977 0,034974
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 686,330000 10 293 026,00 736 396,00 736 396,00 706,919900 686,330000
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 178,840000 15 595 666,00 1 638 649,00 1 638 649,00 2 200,628400 2 178,840000
KBC Equity Fund New Asia EUR 829,820000 99 104 964,00 3 515 975,00 3 515 975,00 854,714600 829,820000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 57,390000 2 190 772,33 70 118,01 70 118,01 59,054310 57,390000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 174,710000 11 752 548,78 0,00 0,00 179,951300 174,710000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 249,390000 22 033 851,75 0,00 0,00 1 286,871700 1 249,390000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 203,820000 12 417 787,00 1 754 521,00 1 754 521,00 1 239,934600 1 203,820000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 329,470000 22 591 274,00 1 792 294,00 1 792 294,00 1 369,354100 1 329,470000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 540,360000 14 016 845,00 977 744,00 977 744,00 556,570800 540,360000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 961,990000 4 002 932,00 84 444,00 84 444,00 990,849700 961,990000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 66,540000 89 485 986,49 6 630,71 6 630,71 68,536200 66,540000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 147,890000 224 091 011,36 86 910,96 86 910,96 153,657710 147,890000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 059,880000 54 093 899,00 278 537,00 278 537,00 1 091,676400 1 059,880000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 875,680000 49 170 776,00 3 465 242,00 3 465 242,00 1 931,950400 1 875,680000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,620000 21 059 089,75 0,00 0,00 10,125050 9,620000
KBC Equity Fund Trends EUR 153,040000 63 650 463,00 1 203 340,00 1 203 340,00 157,631200 153,040000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 202,730000 15 400 347,00 2 281 837,00 2 281 837,00 1 238,811900 1 202,730000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036730 9 701 977,92 9 554 375,42 9 554 375,42 0,036914 0,036730
ERSTE Bond Danubia EUR 173,820000 297 276 929,67 31 138 136,32 2 621 636,40 178,165500 173,820000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 110,050000 64 972 222,90 6 915 982,20 6 915 982,20 113,901750 110,050000
ESPA Stock Europe EUR 180,880000 159 505 155,78 452 380,88 452 380,88 187,210800 180,880000
ERSTE Responsible Stock America USD 472,870000 65 880 697,91 875 154,67 875 154,67 489,420450 472,870000
Success relative T (rastový) EUR 7,840000 18 683 103,34 7 498 186,86 7 498 186,86 8,251600 7,840000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,044828 11 876 745,74 11 876 745,74 11 876 745,74 0,045276 0,044828
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 465,880000 68 494 260,15 196 464,86 196 464,86 479,856400 465,880000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 151,940000 59 847 148,72 4 643,20 4 643,20 156,498200 151,940000
KBC Renta Short EUR EUR 714,070000 3 019 693,00 213 901,00 35 426,00 721,210700 714,070000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,039061 194 782 014,01 194 782 014,01 194 782 014,01 0,039061 0,037889
TAM - Private Growth 2 EUR 0,040936 39 730 007,90 39 730 007,90 39 730 007,90 0,040936 0,039708
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 642,740000 25 644 901,00 2 124 154,00 2 124 154,00 3 679,167400 3 642,740000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,048213 28 429 116,29 28 429 116,29 28 429 116,29 0,049659 0,048213
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 182,860000 11 726 466,00 372 380,00 372 380,00 188,345800 182,860000
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036344 141 577 617,89 141 577 617,89 141 577 617,89 0,036344 0,035254
TAM - Premium Strategic EUR 0,036534 36 990 643,56 36 990 643,56 36 990 643,56 0,036534 0,035438
ESPA Stock Europe Property EUR 335,770000 52 319 082,02 9 207 352,05 9 123 409,55 347,521950 335,770000
IAD - KD Russia EUR 0,024294 4 672 413,89 4 318 758,93 4 318 758,93 0,025144 0,024294
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,038053 168 903 432,66 168 903 432,66 168 903 432,66 0,038243 0,036531
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,042434 290 541 529,26 290 541 529,26 290 541 529,26 0,043071 0,040737
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038952 26 192 165,00 26 187 228,00 20 492 661,00 0,038952 0,038952
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,040179 9 794 216,64 9 794 216,64 9 794 216,64 0,040983 0,040179
Success relative A (výnosový) EUR 7,840000 18 683 103,34 0,00 0,00 8,251600 7,840000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,044454 39 330 323,00 39 243 676,00 39 243 676,00 0,045121 0,044454
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042464 27 725 523,00 27 725 523,00 27 725 523,00 0,043101 0,042464
IAD - Optimal Balanced EUR 0,030245 16 696 681,32 16 686 096,36 16 686 096,36 0,030941 0,030245
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 219,460000 300 476 844,37 1 097 670,01 1 097 670,01 228,238400 219,460000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 127,910000 110 716 187,46 927 315,78 927 315,78 134,305500 127,910000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 263,480000 466 576 149,52 178 458,69 178 458,69 276,654000 263,480000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 289,400000 628 963 850,22 354 309,53 354 309,53 298,082000 289,400000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 275,150000 137 674 959,09 310 139,72 310 139,72 283,404500 275,150000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 314,830000 299 443 302,31 193 781,64 193 781,64 330,571500 314,830000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036464 42 153 506,34 42 153 506,34 42 153 506,34 0,036464 0,036464
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,070892 219 561 121,60 208 849 997,40 200 954 215,40 0,073019 0,070892
ESPA Reserve Dollar USD 141,580000 27 582 629,92 3 420 948,55 572 963,05 142,995800 141,580000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 117,100000 363 660 256,22 24 843 467,60 12 086 944,90 117,978250 117,100000
ESPA Reserve Corporate EUR 136,430000 201 028 666,15 7 058 888,20 2 592 170,00 137,453225 136,430000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 200,550000 624 324 368,74 9 387 203,83 3 127 837,78 207,569250 200,550000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 208,900000 422 305 039,29 36 477 974,39 4 429 573,40 216,211500 208,900000
ESPA Bond Dollar USD 141,880000 112 798 334,78 137 546,69 137 546,69 146,845800 141,880000
ESPA Stock Global EUR 124,850000 264 369 034,96 26 651 951,19 6 968 351,41 129,844000 124,850000
ESPA Stock Japan EUR 106,510000 25 321 105,09 1 161 598,06 164 664,46 110,770400 106,510000
ESPA Stock Istanbul EUR 218,660000 33 116 447,66 2 926 982,76 2 926 982,76 227,406400 218,660000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 207,980000 183 440 757,86 12 120 443,80 1 141 602,22 216,299200 207,980000
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,037839 6 321 821,88 6 321 821,88 6 321 821,88 0,038596 0,037839
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,049791 149 267 021,96 149 267 021,96 106 100 907,00 0,050538 0,049731
TAM - Realitný Fond EUR 0,032490 295 016 976,91 295 016 976,91 258 683 618,79 0,032490 0,031515
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 22,640000 39 865 516,58 9 700 831,55 9 700 831,55 23,772000 22,640000
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,058422 758 139 180,96 758 139 180,96 758 139 180,96 0,059298 0,057838
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027091 3 476 958,12 3 476 958,12 3 476 958,12 0,027904 0,027091
GIS European Equities Opportunity EUR 170,655000 7 859 300,14 1 253 024,27 1 253 024,27 176,286615 170,655000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 217,917000 2 954 513,67 744 141,01 744 141,01 225,108261 217,917000
GIS Global Equity Allocation EUR 150,481000 2 543 828,55 354 873,32 354 873,32 155,446873 150,481000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 160,138000 17 696 546,35 376 348,00 376 348,00 162,540070 160,138000
AXA EUR Konto EUR 0,045608 68 910 794,00 68 847 855,00 68 847 855,00 0,045608 0,045608
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051719 40 990 621,00 11 788 044,00 11 788 044,00 0,051719 0,050168
AXA CEE Akciový fond EUR 0,037167 93 331 363,00 28 909 469,00 28 909 469,00 0,037167 0,035309
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037406 14 031 201,78 14 031 201,78 8 426 800,06 0,037406 0,037406
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 012,040000 30 928 922,63 5 363,97 5 363,97 1 062,642000 1 012,040000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,035732 24 300 185,69 24 300 055,42 24 300 055,42 0,036804 0,035732
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,340000 32 097 988,43 183 603,62 183 603,62 161,943400 160,340000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 304,430000 75 179 135,89 16 429,78 16 429,78 319,651500 304,430000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 264,430000 228 619 614,83 160 080,90 160 080,90 277,651500 264,430000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 318,480000 577 293 852,02 0,00 0,00 331,219200 318,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 125,210000 1 319 591 296,23 0,00 0,00 128,966300 125,210000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 638,660000 123 201 524,00 1 726 103,00 1 726 103,00 1 687,819800 1 638,660000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 859,610000 6 569 211,00 12 326,00 12 326,00 885,398300 859,610000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 476,310000 18 600 638,00 325 922,00 325 922,00 490,599300 476,310000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043586 9 352 365,20 9 120 786,40 9 120 786,40 0,043586 0,043586
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,730000 2 350 159,56 125 140,48 125 140,48 64,816500 61,730000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037875 1 824 958,01 1 824 946,65 1 824 946,65 0,039011 0,037118
AXA Realitní fond EUR 0,039918 49 765 139,00 21 171 201,00 21 171 201,00 0,039918 0,038321
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 514,230000 32 384 627,19 33 220,80 33 220,80 539,941500 514,230000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 66,520000 19 231 058,06 36 357,64 36 357,64 69,846000 66,520000
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) USD 1 797,530000 8 091 064,02 7 051,14 7 051,14 1 887,406500 1 797,530000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 074,820000 7 715 724,16 8 473,43 8 473,43 1 128,561000 1 074,820000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038312 13 068 804,04 13 053 558,30 13 053 558,30 0,038312 0,038312
Horizon Access India Fund USD 1 465,590000 28 570 325,00 513 694,00 513 694,00 1 509,557700 1 465,590000
Horizon Access Fund Russia EUR 515,040000 8 623 987,00 1 851 941,00 1 851 941,00 530,491200 515,040000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 732,270000 10 943 361,00 2 046 707,00 2 046 707,00 754,238100 732,270000
TAM - Private Growth EUR 0,035924 186 517 406,82 186 517 406,82 186 517 406,82 0,035924 0,034846
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 107,360000 76 919 693,00 122 626,70 122 626,70 112,728000 107,360000
AXA Selection Global Equity EUR 0,066233 131 249 752,00 50 613 302,00 50 613 302,00 0,066233 0,062921
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,043548 57 581 366,00 25 310 343,00 25 310 343,00 0,043548 0,041371
AXA Selection Opportunities EUR 0,040520 48 573 168,00 14 610 524,00 14 610 524,00 0,040520 0,038494
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,068913 11 333 875,00 11 310 652,00 11 310 652,00 0,070980 0,068913
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036864 178 555 216,33 178 555 216,33 83 797 688,61 0,036864 0,036864
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,041765 249 152 101,12 249 152 101,12 249 152 101,12 0,042391 0,040094
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,669900 219 501,54 25 931,86 25 931,86 3,849725 3,669900
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,722700 689 809,75 476 051,52 476 051,52 3,722700 3,536565
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,316100 53 609,10 50 901,12 50 901,12 2,429589 2,316100
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,379400 4 081 883,15 20 141,11 20 141,11 4,593991 4,379400
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 119,720000 7 438 909,01 19 153,93 19 153,93 1 175,706000 1 119,720000
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,171900 213 666,71 5 745,40 5 745,40 2,171900 2,063305
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,036211 1 781 740,36 1 781 729,52 1 781 729,52 0,037297 0,035487
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,960700 1 900 166,67 24 020,11 24 020,11 3,960700 3,762665
PARVEST Equity Brazil USD 119,080000 140 295 241,60 67 853,45 67 853,45 125,034000 119,080000
PARVEST Bond Euro EUR 228,320000 242 194 728,60 27 462,33 27 462,33 239,736000 228,320000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 193,610000 354 532 470,30 57 606,38 57 606,38 203,290500 193,610000
PARVEST Bond Euro Government EUR 415,350000 119 870 146,80 868 002,59 868 002,59 436,117500 415,350000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 143,270000 43 786 686,84 11 568,43 11 568,43 150,433500 143,270000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,510000 80 491 034,33 7 587,68 7 587,68 128,635500 122,510000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 93,510000 81 729 194,21 14 548,29 14 548,29 98,185500 93,510000
PARVEST Equity Japan JPY 4 732,000000 5 028 890 772,00 5 863,50 5 863,50 4 968,600000 4 732,000000
PARVEST Equity Latin America USD 609,710000 48 160 788,42 80 021,39 80 021,39 640,195500 609,710000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 109,140000 56 790 081,66 41 602,78 41 602,78 114,597000 109,140000
PARVEST Money Market USD USD 215,741421 322 412 206,70 32 960,27 32 960,27 226,528492 215,741421
PARVEST Money Market Euro EUR 207,863284 701 927 187,10 386 800,70 386 800,70 218,256448 207,863284
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 237,430000 64 737 767,68 13 332,63 13 332,63 249,301500 237,430000
PARVEST Equity USA USD 157,210000 85 116 577,78 545 700,18 545 700,18 165,070500 157,210000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 565,980000 15 367 102,03 0,00 0,00 594,279000 565,980000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 875,140000 1 626 149,48 7 527,08 7 527,08 918,897000 875,140000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 500,510000 10 628 179,93 0,00 0,00 525,535500 500,510000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 147,250000 1 097 311,75 0,00 0,00 154,612500 147,250000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 491,710000 2 627 978,67 116 137,08 116 137,08 1 566,295500 1 491,710000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 627,730000 3 104 211,82 11 783,75 11 783,75 659,116500 627,730000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 383,780000 8 018 296,09 3 434,45 3 434,45 402,969000 383,780000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 454,690000 46 789 713,80 95 212,09 95 212,09 477,424500 454,690000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 891,950000 45 286 837,66 87 709,90 87 709,90 936,547500 891,950000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 702,580000 7 823 679,58 10 769,25 10 769,25 737,709000 702,580000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 684,430000 9 624 858,60 10 983,03 10 983,03 1 768,651500 1 684,430000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 807,910000 1 513 188,49 1 005,78 1 005,78 1 898,305500 1 807,910000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 162,260000 20 882 671,84 997 701,36 997 701,36 2 270,373000 2 162,260000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 910,040000 12 400 423,99 17 150,89 17 150,89 2 005,542000 1 910,040000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 965,680000 18 849 695,32 4 103,87 4 103,87 1 013,964000 965,680000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 910,980000 771 000,90 0,00 0,00 956,529000 910,980000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 866,930000 5 889 405,43 6 142,66 6 142,66 910,276500 866,930000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 537,230000 10 879 618,84 460,24 460,24 564,091500 537,230000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 153,190000 27 177 169,66 5 276,85 5 276,85 1 210,849500 1 153,190000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 269,000000 824 805 763,33 15,21 15,21 4 482,450000 4 269,000000
AXA CZK Konto EUR 0,044002 26 204 531,00 424 826,00 424 826,00 0,044002 0,044002
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,690900 3 940 135,27 21 117,21 21 117,21 5,969754 5,690900
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 233,900000 364 406 507,90 1 454 715,52 1 454 715,52 245,595000 233,900000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,365800 3 042 085,80 92 506,16 92 506,16 5,365800 5,097510
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 353,520000 35 692 264,00 30 057 407,00 30 057 407,00 353,520000 348,217200
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 255,870000 37 296 961,80 0,00 0,00 263,546100 255,870000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 780,370000 9 233 055,62 170 579,52 170 579,52 819,388500 780,370000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 657,540000 4 258 100,62 5 278,07 5 278,07 690,417000 657,540000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
TAM - SmartFund EUR 0,110477 215 072 093,45 215 072 093,45 215 072 093,45 0,110477 0,107163
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 136,920000 69 640 255,25 758 492,85 758 492,85 141,027600 136,920000
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,455900 8 014 526,00 4 310 145,00 4 310 145,00 11,627739 11,455900
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032866 4 148 552,32 4 148 552,32 4 148 552,32 0,034509 0,032866
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,840000 846 165,00 845 236,00 845 236,00 10,135200 9,741600
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 188,780000 239 060 607,30 277 684,05 277 684,05 198,219000 188,780000
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,880000 1 130 006,00 1 127 911,00 1 127 911,00 10,176400 9,781200
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,534700 10 353,05 0,00 0,00 2,658900 2,534700
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 90,570000 18 700 459,37 71 022,82 71 022,82 95,098500 90,570000
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,431200 17 908 466,00 14 063 749,00 14 063 749,00 11,602668 11,431200
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 182,930000 2 943 137,98 9 058,88 9 058,88 1 242,076500 1 182,930000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 750,860000 2 639 567,93 116 565,26 116 565,26 1 838,403000 1 750,860000
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,820000 429 753,00 429 753,00 429 753,00 10,016400 9,820000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 56,320000 56 606 557,64 1 244 554,97 1 244 554,97 59,136000 56,320000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 124,530000 147 555 963,38 942 311,66 942 311,66 129,511200 124,530000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 213,610000 212 904 890,58 125 927,37 125 927,37 220,018300 213,610000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,308200 24 419 516,00 18 473 399,00 18 473 399,00 12,492823 12,308200
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010374 7 539 446,19 7 539 446,19 5 396 207,23 0,010374 0,009855
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 128,140000 2 268 853,11 6 791,55 6 791,55 131,984200 128,140000
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,351100 334 969,64 275 223,23 275 223,23 2,351100 2,233545
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,106566 19 396 026,25 19 396 026,25 19 396 026,25 0,106566 0,103369
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,660000 1 069 708,00 837 993,00 837 993,00 10,873200 10,340200
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015624 21 733 410,48 21 733 410,48 21 733 410,48 0,015624 0,015624
AXA Eurobond EUR 0,031727 2 090 928,00 2 079 767,00 2 079 767,00 0,031727 0,030775
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013217 9 440 224,03 9 440 224,03 9 440 224,03 0,013217 0,013217
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 56,020000 1 732 873,36 28,18 28,18 58,821000 56,020000
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,256300 1 916 609,56 379 819,20 379 819,20 4,256300 4,043485
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,646200 4 209,27 0,00 0,00 3,788402 3,646200
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 335,650000 117 452 485,41 107 233 021,64 107 233 021,64 1 335,650000 1 335,650000
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,250000 2 975 462,00 2 972 131,00 2 972 131,00 10,557500 10,147500
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 121,540000 203 006 596,76 369 050,98 369 050,98 125,186200 121,540000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,279200 2 723 228,19 0,00 0,00 5,279200 5,015240
KBC Bonds Corporates Euro EUR 935,790000 19 825 726,00 260 520,00 260 520,00 945,147900 935,790000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 871,770000 7 799 182,00 785 390,00 785 390,00 880,487700 871,770000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 554,840000 32 046 485,00 195 698,00 195 698,00 2 580,388400 2 529,291600
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 062,130000 2 561 145,00 71 136,00 71 136,00 1 072,751300 1 062,130000
KBC Bonds High Interest EUR 2 073,460000 66 891 698,00 2 133 521,00 2 133 521,00 2 094,194600 2 073,460000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 227,260000 183 895 225,70 45 124,74 45 124,74 238,623000 227,260000
PARVEST Equity World Energy EUR 486,960000 45 066 587,58 129 302,49 129 302,49 511,308000 486,960000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 91,350000 311 907 772,70 999 135,14 999 135,14 95,917500 91,350000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 126,010000 43 242 622,66 656 250,00 656 250,00 132,310500 126,010000
PARVEST Equity World Emerging USD 652,420000 107 346 158,80 92 352,17 92 352,17 685,041000 652,420000
PARVEST Equity China USD 416,030000 111 649 062,60 193 064,01 193 064,01 436,831500 416,030000
PARVEST Equity India USD 138,650000 77 828 861,78 161 034,24 161 034,24 145,582500 138,650000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 50,350000 41 243 136,02 119 842,57 119 842,57 52,867500 50,350000
PARVEST Equity Turkey EUR 132,020000 18 310 236,77 572 766,13 572 766,13 138,621000 132,020000
PARVEST Commodities USD 52,820000 25 156 973,34 10 624,08 10 624,08 55,461000 52,820000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099641 14 625 083,99 14 625 083,99 14 625 083,99 0,100139 0,099143
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,501911 3 635 379,55 3 627 715,83 3 172 024,02 1,501911 1,501911
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,880000 2 089 123,00 1 487 916,00 1 487 916,00 11,206400 10,771200
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,360000 4 872 947,00 237 568,00 237 568,00 11,700800 11,246400
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,305243 297 253 804,04 297 253 804,04 295 139 343,01 1,344400 1,292191
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,121943 184 345 755,42 184 345 755,42 184 345 755,42 0,122553 0,117065
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,950000 1 639 708,00 1 639 708,00 1 639 708,00 11,278500 10,840500
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 11,010000 7 307 746,00 4 114 008,00 4 114 008,00 11,340300 10,899900
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,215254 70 029 209,26 70 029 209,26 70 029 209,26 1,233483 1,203101
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,127538 30 771 123,39 30 771 123,39 21 809 558,69 0,127538 0,123712
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 12,200000 1 887 079,00 1 195 368,00 1 195 368,00 12,566000 12,078000
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,940000 260 373 724,00 605 434,00 605 434,00 11,268200 10,830600
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 11,200000 3 307 584,00 2 341 315,00 2 341 315,00 11,536000 11,088000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 127,280000 6 047 576,22 7 977,61 7 977,61 1 183,644000 1 127,280000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 880,560000 28 538 557,09 88 252,55 88 252,55 11 424,588000 10 880,560000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,087814 41 488 244,35 41 488 244,35 41 488 244,35 0,088253 0,087375
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010519 132 932 298,39 132 932 298,39 132 932 298,39 0,010677 0,010519
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010690 15 691 904,20 15 691 904,20 15 606 845,37 0,010904 0,010690
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010841 6 121 670,02 6 121 670,02 6 056 229,41 0,011112 0,010841
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,340000 5 114 746,00 3 514 649,00 3 514 649,00 10,650200 10,236600
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 50,300000 5 160 080,48 1 662 501,72 1 662 501,72 51,557500 49,545500
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,140000 15 217 125,00 786 970,00 786 970,00 10,444200 10,038600
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 634,190000 1 719 504 696,63 14 218,73 14 218,73 3 815,899500 3 634,190000
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,220000 4 081 879,00 3 400 214,00 3 400 214,00 10,526600 10,117800
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,680000 26 034 310,06 151 646,90 151 646,90 13,259476 12,680000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,510000 8 682 179,00 6 754 115,00 6 754 115,00 10,825300 10,404900
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 259,400000 677 947,09 0,00 0,00 259,400000 246,430000
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,200000 4 010 168,00 2 939 222,00 2 939 222,00 10,506000 10,098000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,190000 10 238 066,00 838 825,00 838 825,00 10,495700 10,088100
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,086459 15 204 747,68 15 204 747,68 15 204 747,68 0,086891 0,086027
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,410000 2 981 468,00 2 981 330,00 2 981 330,00 10,722300 10,305900
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 200,280000 521 774,32 4 025,93 4 025,93 10 710,294000 10 200,280000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 10,120000 17 911 054,00 16 191 383,00 16 191 383,00 10,423600 10,018800
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 108,690000 457 560 689,50 45 535 082,31 45 535 082,31 114,124500 108,690000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 129,740000 151 174 528,00 11 429 796,75 11 429 796,75 136,227000 129,740000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,910000 21 059 089,75 553,14 553,14 11,482775 10,910000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,880000 18 683 103,34 93 248,33 93 248,33 8,293700 7,880000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,430000 18 209 238,10 6 344 973,57 6 344 973,57 8,851500 8,430000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 78,140000 54 877 131,69 13 653 736,48 13 653 736,48 82,047000 78,140000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 65,210000 56 585 359,10 4 048 817,76 4 048 817,76 68,470500 65,210000
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,250000 7 024 545,00 5 488 137,00 5 488 137,00 10,557500 10,147500
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,069340 8 984 583,02 8 984 583,02 8 984 583,02 1,101420 1,069340
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 127,340000 32 049 726,67 11 931,25 11 931,25 2 233,707000 2 127,340000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,045014 14 893 009,00 7 802 393,00 7 802 393,00 0,046589 0,045014
Horizon USD Low USD 111,210000 17 125 738,00 827 281,00 827 281,00 112,878150 111,210000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,450000 9 181 349,00 1 609 280,00 1 609 280,00 10,763500 10,345500
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 746,180000 581 128 215,40 52 184,60 52 184,60 2 883,489000 2 746,180000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216240 6 401 071,18 6 401 071,18 6 401 071,18 1,216240 1,216240
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095825 235 142 591,37 235 142 591,37 127 252 602,83 0,095825 0,092950
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,350000 259 618 740,30 221 565,40 221 565,40 99,350000 99,350000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,530000 2 292 781 965,00 315 150,10 315 150,10 12,192975 11,530000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,180000 1 857 596 533,00 214 055,20 214 055,20 14,995350 14,180000
Franklin Income Fund USD 11,350000 1 498 094 163,00 17 041,75 17 041,75 12,002625 11,350000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,290000 157 994 477,00 51 276,57 51 276,57 10,881675 10,290000
Templeton Global Balanced Fund USD 30,170000 824 552 789,00 43 798,72 43 798,72 31,904775 30,170000
Templeton Global Income Fund USD 19,640000 683 234 119,00 781 376,35 781 376,35 20,769300 19,640000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 31,550000 1 751 569 625,00 1 134 285,19 1 134 285,19 33,364125 31,550000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,010000 109 375 996,00 27 755,21 27 755,21 17,988075 17,010000
Franklin European Growth Fund EUR 15,270000 254 668 303,00 674 129,28 674 129,28 16,148025 15,270000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,020000 293 302 649,00 388 780,59 388 780,59 39,148650 37,020000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,500000 164 604 079,00 105 694,69 105 694,69 14,276250 13,500000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 31,140000 80 805 653,00 114 068,94 114 068,94 32,930550 31,140000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,630000 267 569 742,00 1 629 148,04 1 629 148,04 4,896225 4,630000
Franklin India Fund USD 38,020000 1 991 282 296,00 1 589 925,97 1 589 925,97 40,206150 38,020000
Franklin Japan Fund USD 7,590000 8 106 117 089,00 21 109,18 21 109,18 8,026425 7,590000
Franklin MENA Fund USD 7,260000 97 226 742,00 52 292,56 52 292,56 7,677450 7,260000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 85,250000 401 129 952,00 153 810,14 153 810,14 90,151875 85,250000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,220000 871 654 187,00 1 031 925,69 1 031 925,69 25,612650 24,220000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,990000 628 821 789,00 1 286 910,56 1 286 910,56 21,139425 19,990000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,990000 260 769 715,00 8 833 363,73 8 833 363,73 6,334425 5,990000
Franklin Technology Fund USD 23,050000 3 181 327 160,00 2 821 838,00 2 821 838,00 24,375375 23,050000
Franklin U.S. Equity Fund USD 30,700000 376 514 032,00 52 493,92 52 493,92 32,465250 30,700000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 19,200000 4 300 342 274,00 4 469 459,25 4 469 459,25 20,304000 19,200000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,740000 376 877 905,00 826 213,51 826 213,51 25,105050 23,740000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,710000 3 081 091 109,00 1 076 394,59 1 076 394,59 37,763325 35,710000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 47,690000 1 608 081 242,00 4 001 802,93 4 001 802,93 50,432175 47,690000
Templeton BRIC Fund USD 18,850000 667 890 665,00 117 969,72 117 969,72 19,933875 18,850000
Templeton China Fund USD 28,960000 421 713 718,00 78 485,97 78 485,97 30,625200 28,960000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 24,900000 251 610 394,00 42 398,85 42 398,85 26,331750 24,900000
Templeton Emerging Markets Fund USD 41,550000 971 143 071,00 12 099 713,98 12 099 713,98 43,939125 41,550000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,630000 957 993 553,00 867 320,45 867 320,45 12,298725 11,630000
Templeton Euroland Fund EUR 22,430000 441 688 520,00 0,00 0,00 23,719725 22,430000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,640000 618 501 005,00 911 952,52 911 952,52 19,711800 18,640000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,220000 624 884 411,00 29 951,89 29 951,89 23,497650 22,220000
Templeton Global Fund USD 39,480000 908 672 893,00 41 768,57 41 768,57 41,750100 39,480000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,810000 6 889 820 181,00 459 502,99 459 502,99 17,776575 16,810000
Templeton Latin America Fund USD 69,090000 1 009 545 048,00 378 339,23 378 339,23 73,062675 69,090000
Templeton Thailand Fund USD 32,200000 173 418 462,00 60 653,62 60 653,62 34,051500 32,200000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,860000 235 811 830,00 0,00 0,00 13,599450 12,860000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,030000 238 301 059,00 0,00 0,00 13,681500 13,030000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,560000 128 663 683,00 0,00 0,00 13,282200 12,560000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 16,200000 771 279 873,00 43 707,76 43 707,76 17,131500 16,200000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,620000 523 655 083,00 300 949,47 300 949,47 20,601000 19,620000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,690000 74 457 458,00 59 561,83 59 561,83 14,374500 13,690000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,630000 249 313 908,00 225 272,44 225 272,44 16,411500 15,630000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,900000 20 370 828,00 6 153,03 6 153,03 11,445000 10,900000
Franklin High Yield Fund USD 18,930000 1 637 061 826,00 23 852,62 23 852,62 19,876500 18,930000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,260000 838 206 500,00 705 088,70 705 088,70 14,973000 14,260000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,370000 745 591 318,00 123 599,41 123 599,41 11,938500 11,370000
Templeton Asian Bond Fund USD 18,160000 422 193 662,00 192 261,28 192 261,28 19,068000 18,160000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 14,280000 11 397 701 731,00 6 750 660,20 6 750 660,20 14,994000 14,280000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,330000 279 989 005,00 27 859,00 27 859,00 16,096500 15,330000
Templeton Global Bond Fund USD 31,190000 15 300 369 791,00 8 422 700,02 8 422 700,02 32,749500 31,190000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,140000 137 475 303,00 27 269,52 27 269,52 16,947000 16,140000
Templeton Global Total Return Fund USD 31,620000 17 484 496 087,00 11 381 359,39 11 381 359,39 33,201000 31,620000
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,860000 3 411 589,00 2 723 254,00 2 723 254,00 11,185800 10,751400
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 279,300000 41 988 157,94 25 490,87 25 490,87 287,679000 279,300000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,250000 7 083 355,00 590 206,00 590 206,00 10,557500 10,147500
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 179,360000 188 832 525,70 14 790 804,74 240 521,76 183,844000 179,360000
ESPA Bond USA High Yield EUR 208,990000 163 177 009,11 14 763 050,49 3 967 765,66 216,304650 208,990000
ESPA Bond USA Corporate EUR 179,140000 124 080 134,91 14 544 470,85 5 289 902,28 185,409900 179,140000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 195,950000 214 311 518,65 2 552 253,58 2 552 253,58 202,808250 195,950000
ESPA Reserve Euro EUR 1 275,520000 342 443 686,59 13 299 847,04 0,00 1 285,086400 1 275,520000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,102925 223 537 614,98 223 537 614,98 223 537 614,98 0,103697 0,102102
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,710000 74 483 088,49 603 405,00 603 405,00 113,001300 108,612900
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 29,290000 2 030 727 680,00 0,00 0,00 30,754500 29,290000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 41,190000 2 896 787 378,76 0,00 0,00 43,249500 41,190000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,910000 10 834 865 915,44 0,00 0,00 13,555500 12,910000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,870000 11 394 791 424,00 0,00 0,00 16,663500 15,870000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,580000 1 772 406 400,00 0,00 0,00 20,559000 19,580000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 51,360000 16 020 257 897,47 0,00 0,00 53,928000 51,360000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 15,530000 1 451 428 857,85 0,00 0,00 16,306500 15,530000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 12,340000 8 544 512 585,01 0,00 0,00 12,957000 12,340000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,930000 1 390 314 837,16 0,00 0,00 17,776500 16,930000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,120000 7 468 536 832,00 0,00 0,00 126,126000 120,120000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 078,780000 8 133 902,04 28 860,70 28 860,70 5 332,719000 5 078,780000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 151,030000 238 120 943,81 24 951 263,68 3 632 274,66 156,316050 151,030000
Horizon Access Fund China USD 1 031,990000 18 089 658,00 1 180 175,00 1 180 175,00 1 062,949700 1 031,990000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,860000 5 240 259,00 4 424 972,00 4 424 972,00 11,185800 10,751400
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,270000 26 034 310,06 61 772,73 61 772,73 12,638100 12,270000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,860000 26 034 310,06 0,00 0,00 8,095800 7,860000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,200000 26 034 310,06 0,00 0,00 10,506000 10,200000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 144,090000 74 029 563,38 407 596,03 407 596,03 148,412700 144,090000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,263597 6 111 082,91 6 111 082,91 874 735,68 1,288869 1,263597
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 479,490000 3 780 261,92 5 053,62 5 053,62 5 753,464500 5 479,490000
KBC Flexible Plan EUR 56,610000 127 261 834,00 25 369 475,00 25 369 475,00 57,459150 56,610000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,600000 10 825 017,00 1 232 390,00 1 232 390,00 10,918000 10,494000
KBC Flexible Comfort EUR 954,700000 1 955 294,00 472 599,00 472 599,00 969,020500 954,700000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 621,670000 1 930 779,60 5 286,76 5 286,76 6 754,103400 6 621,670000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 165,100000 914 031 865,55 4 914 201,83 4 914 201,83 170,878500 165,100000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 158,590000 1 279 016 705,97 8 683 207,06 8 683 207,06 163,347700 158,590000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 159,500000 277 226 589,00 369 795,33 369 795,33 165,880000 159,500000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,103572 31 354 761,32 31 354 761,32 31 354 761,32 0,103572 0,102536
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,460000 5 487 823,00 5 485 621,00 5 485 621,00 10,773800 10,355400
TAM - Balanced Fund EUR 0,104689 40 226 713,81 40 226 713,81 40 226 713,81 0,104689 0,101548
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105714 5 298 199,81 5 298 199,81 5 298 199,81 0,105714 0,102543
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 100,280000 17 764 963,50 1 540,31 1 540,31 103,288400 100,280000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 13 248,440000 26 183 944,46 643 191,04 643 191,04 13 910,862000 13 248,440000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 899,510000 194 548 817,54 81 303,11 81 303,11 926,495300 899,510000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 51,000000 1 903 809,14 834 057,01 834 057,01 53,550000 51,000000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 54,680000 12 656 670,94 7 081 446,15 7 081 446,15 57,414000 54,680000
myNEXT - Equity E EUR EUR 58,040000 4 514 612,87 3 024 551,87 3 024 551,87 60,942000 58,040000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096977 48 718 927,69 48 718 927,69 48 718 927,69 0,096977 0,096007
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 27,670000 407 083 501,36 1 603 889,49 1 603 889,49 29,122675 27,670000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 39,170000 142 403 994,98 927 994,99 927 994,99 41,226425 39,170000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,660000 162 072 612,94 586 359,26 586 359,26 15,429650 14,660000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,000000 209 247 264,45 254 320,10 254 320,10 16,840000 16,000000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 16,500000 210 426 089,42 265 710,19 265 710,19 17,077500 16,500000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 17,480000 226 146 263,54 3 476 850,39 3 476 850,39 18,397700 17,480000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 10,060000 344 662 826,38 2 375 958,71 2 375 958,71 10,412100 10,060000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 20,770000 582 447 349,08 17 672 727,97 17 672 727,97 21,860425 20,770000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 68,340000 101 648 291,97 6 816,41 6 816,41 71,927850 68,340000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 29,720000 216 843 651,70 1 052 183,00 1 052 183,00 31,280300 29,720000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,367000 1 202 533 679,76 16 608 790,93 16 608 790,93 9,694845 9,367000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 21,240000 75 199 678,74 227 861,21 227 861,21 22,355100 21,240000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 16,390000 19 980 571,02 2 143 221,37 2 143 221,37 17,250475 16,390000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 25,930000 1 648 927 178,14 85 955,77 85 955,77 27,291325 25,930000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23,210000 794 445 836,53 1 225 526,11 1 225 526,11 24,428525 23,210000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 14,150000 40 560 250,99 106 300,35 106 300,35 14,892875 14,150000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 17,200000 23 484 026,17 589 150,25 589 150,25 18,103000 17,200000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,040000 7 550 923,00 1 582 712,00 1 582 712,00 10,341200 9,939600
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,260000 425 237 916,48 13 184 262,83 13 184 262,83 40,268650 38,260000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,770000 658 663 094,68 9 158 572,98 9 158 572,98 37,647925 35,770000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,237000 45 917 173,00 1 316 954,70 1 316 954,70 9,560295 9,237000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 211,330000 7 444 077,74 9 066,96 9 066,96 217,669900 211,330000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,490000 20 489 945,17 9 724,42 9 724,42 9,964500 9,490000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 87,930000 61 750 492,43 57 498,23 57 498,23 92,326500 87,930000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 28 361,970000 3 298 040,64 1 142,69 1 142,69 29 071,019250 28 361,970000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 11,250000 12 691 892,00 12 038 636,00 12 038 636,00 11,587500 11,137500
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 205,430000 162 873 416,40 4 710 708,96 4 710 708,96 213,647200 205,430000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 157,380000 5 973 887 033,00 29 211 640,64 29 211 640,64 157,380000 157,380000
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,580000 3 637 306,00 3 163 833,00 3 163 833,00 10,897400 10,474200
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011028 15 504 959,69 15 504 959,69 3 939 423,58 0,011579 0,010477
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,087349 80 902 408,61 5 754 218,29 5 754 218,29 1,119969 1,087349
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,100125 69 424 611,71 69 424 611,71 69 424 611,71 0,100125 0,099124
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 535,040000 720 149 424,10 868 953,11 868 953,11 551,091200 535,040000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 132,410000 641 134 083,80 5 840 251,56 5 840 251,56 136,382300 132,410000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 34,500000 380 992 257,10 839 049,65 839 049,65 35,535000 34,500000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 697,670000 94 077 848,25 500 574,50 500 574,50 1 748,600100 1 697,670000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 151,380000 47 174 167,57 726 274,71 726 274,71 155,921400 151,380000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 154,010000 206 225 514,90 252 610,58 252 610,58 158,630300 154,010000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 332,060000 30 015 889,65 1 156 598,19 1 156 598,19 342,021800 332,060000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 211,290000 315 644 137,10 303 637,62 303 637,62 217,628700 211,290000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 111,560000 126 625 440,70 318 473,68 318 473,68 114,906800 111,560000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 156,750000 54 850 392,54 100 512,80 100 512,80 161,452500 156,750000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 251,120000 108 154 602,90 361 552,10 361 552,10 258,653600 251,120000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 104,640000 264 764 523,40 59 493,66 59 493,66 107,779200 104,640000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 261,920000 605 766 930,00 114 398,80 114 398,80 269,777600 261,920000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 131,640000 28 260 775,92 55 721,72 55 721,72 135,589200 131,640000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 149,940000 1 266 123,32 32 875,13 32 875,13 154,438200 149,940000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 104,750000 10 187 086,97 34 624,07 34 624,07 107,892500 104,750000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 055,360000 253 384 925,70 92 850,58 92 850,58 1 087,020800 1 055,360000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 445,750000 141 834 473,60 16 278,93 16 278,93 459,122500 445,750000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 167,610000 89 623 345,82 40 759,16 40 759,16 172,638300 167,610000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 149,270000 112 166 665,70 106 405,62 106 405,62 153,748100 149,270000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,360000 5 727 763,76 12 079,64 12 079,64 116,760800 113,360000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 119,420000 151 230 491,70 12 320,49 12 320,49 123,002600 119,420000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 179,450000 747 870,81 27 953,38 27 953,38 184,833500 179,450000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 166,180000 1 447 750,56 14 904,77 14 904,77 171,165400 166,180000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 157,240000 3 555 231,27 113 175,06 113 175,06 161,957200 157,240000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 136,810000 1 672 340,15 10 941,52 10 941,52 140,914300 136,810000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 685,800000 177 828 300,60 260 912,61 260 912,61 706,374000 685,800000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 16 916,640000 17 639 656,16 10 343,08 10 343,08 17 254,972800 16 916,640000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 361,810000 109 874 734,20 102 168,27 102 168,27 368,322580 361,810000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 006,170000 1 286 820 094,00 12 971 874,00 12 971 874,00 1 021,262550 1 006,170000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 986,450000 1 782 958 978,00 4 319 406,00 4 319 406,00 1 001,246750 986,450000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,270000 6 726 000,00 4 832 436,00 4 832 436,00 10,578100 10,167300
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,010098 8 475 906,47 8 475 906,47 7 640 112,70 0,010098 0,010098
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 228,810000 157 396 488,40 107 126,77 107 126,77 235,674300 228,810000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 102,470000 10 479 011,40 58 053,76 58 053,76 105,544100 102,470000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 156,210000 174 147 486,50 1 738 784,45 1 738 784,45 160,896300 156,210000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 145,810000 26 981 523,31 404 740,86 404 740,86 150,184300 145,810000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 96,980000 15 282 770,52 517 337,87 517 337,87 99,889400 96,980000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 345,050000 61 126 376,48 662 851,40 662 851,40 355,401500 345,050000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 207,610000 371 838 601,60 475 297,94 475 297,94 213,838300 207,610000
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,710000 6 936 104,00 5 832 224,00 5 832 224,00 10,001300 9,612900
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,098389 69 848 668,60 69 848 668,60 69 848 668,60 0,098389 0,097405
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010528 120 756 356,36 120 756 356,36 113 237 092,71 0,010686 0,010423
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 1 011,620000 41 816 384,00 752 445,00 752 445,00 1 041,968600 1 001,503800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,200000 7 513 429,00 6 592 780,00 6 592 780,00 10,506000 10,098000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 1 015,080000 41 798 888,00 392 393,00 392 393,00 1 045,532400 1 004,929200
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,480000 955 159 887,80 0,00 0,00 107,544800 106,480000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 432,170000 332 471 545,90 67 689,42 67 689,42 445,135100 432,170000
ESPA Mortage EUR 158,350000 240 479 468,29 20 426 482,36 1 433 675,16 163,892250 158,350000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 186,630000 398 490 928,77 3 057 453,54 3 057 453,54 193,162050 186,630000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 126,730000 167 701 029,56 10 134 548,75 1 834 517,00 131,165550 126,730000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 120,490000 116 907 060,12 20 813 175,24 20 813 175,24 124,707150 120,490000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,011001 2 200 273,29 2 200 273,29 2 200 273,29 0,011221 0,011001
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,010000 9 065 013,00 9 047 528,00 9 047 528,00 10,310300 9,909900
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 99,650000 302 922 294,60 12 389 818,23 12 389 818,23 103,636000 99,650000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 229,680000 418 558 354,60 2 090 559,07 2 090 559,07 234,273600 229,680000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 668,500000 42 873 579,96 1 117,06 1 117,06 701,925000 668,500000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 18 187,960000 4 980 149,75 400,86 400,86 19 097,358000 18 187,960000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,980000 3 759 135,28 151 420,95 151 420,95 32,529000 30,980000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 170,810000 651 635 743,76 0,00 0,00 175,080250 170,810000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,320000 5 022 932,00 4 410 644,00 4 410 644,00 10,629600 10,216800
IN.Focus 2030 EUR 103,550000 48 352 583,00 238 742,00 238 742,00 105,103250 103,550000
IN.Focus 2035 EUR 103,590000 19 216 196,00 965 358,00 965 358,00 105,143850 103,590000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,720000 168 928 802,40 9 181,05 9 181,05 113,011600 109,720000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,980000 900 030,19 0,00 0,00 51,479400 49,980000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 127,510000 352 666 601,80 0,00 0,00 131,335300 127,510000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 119,280000 6 099 780,49 215 704,76 215 704,76 122,858400 119,280000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 100,220000 4 673 750,68 1 231,70 1 231,70 103,226600 100,220000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 103,360000 34 010 754,70 17 986,06 17 986,06 106,460800 103,360000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 375,920000 63 453 320,24 1 780 415,48 1 780 415,48 387,197600 375,920000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 338,560000 17 745 289,47 467 541,28 467 541,28 348,716800 338,560000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 219,170000 6 889 960,85 987,53 987,53 1 255,745100 1 219,170000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 211,290000 315 644 137,10 0,00 0,00 217,628700 211,290000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 206,410000 86 982 587,13 4 782,52 4 782,52 212,602300 206,410000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 107,550000 41 321 918,78 13 243,71 13 243,71 110,776500 107,550000
PARVEST Disruptive Technology EUR 1 090,150000 403 139 349,10 1 092 820,87 1 092 820,87 1 122,854500 1 090,150000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,101412 37 432 096,98 37 432 096,98 37 432 096,98 0,101412 0,100398
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 102,310000 26 160 932,76 5 791 212,64 5 791 212,64 106,913950 102,310000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 509,450000 102 941 922,45 68 024,05 68 024,05 1 516,997250 1 509,450000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,140000 375 606 914,00 1 667 339,00 1 667 339,00 10,444200 10,038600
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,170000 4 090 306,00 3 770 711,00 3 770 711,00 10,475100 10,068300
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 354,150000 15 927 243,25 0,00 0,00 371,857500 354,150000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,340000 3 379 875,00 3 378 285,00 3 378 285,00 10,650200 10,236600
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,460000 10 822 052,00 2 955 524,00 2 955 524,00 10,773800 10,355400
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,943757 1 955 267,27 1 955 267,27 1 955 267,27 0,962632 0,934319
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,042106 25 540 140,76 25 540 140,76 20 536 641,79 1,052527 1,031685
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010302 117 165 053,53 117 165 053,53 117 165 053,53 0,010354 0,010302
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 156,060000 78 158 959,32 501 404,71 501 404,71 157,620600 156,060000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 157,750000 1 101 007 180,00 1 357 280,84 1 357 280,84 159,327500 157,750000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 159,520000 910 729 951,00 2 047 332,80 2 047 332,80 161,115200 159,520000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 182,660000 451 721 614,60 3 030 716,64 3 030 716,64 184,486600 182,660000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,410000 7 116 258,00 6 402 192,00 6 402 192,00 10,722300 10,305900
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,890100 297 218 382,24 0,00 0,00 8,284605 7,890100
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 123,030000 202 913 527,12 0,00 0,00 129,181500 123,030000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,294100 407 402 508,29 0,00 0,00 12,908805 12,294100
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,243200 7 867 149,49 0,00 0,00 10,755360 10,243200
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 57,420000 862 599 144,98 0,00 0,00 60,291000 57,420000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 11,470000 36 036 434,13 0,00 0,00 12,043500 11,470000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 22,240000 2 775 207 456,14 0,00 0,00 23,352000 22,240000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 13,780000 80 431 082,90 0,00 0,00 14,469000 13,780000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 18,870000 1 193 797 292,86 0,00 0,00 19,813500 18,870000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 164,960000 1 396 013 239,85 629 768,29 629 768,29 173,208000 164,960000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 343,390000 918 309 542,10 602 478,44 602 478,44 1 410,559500 1 343,390000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 376,530000 2 156 359,90 0,00 0,00 1 445,356500 1 376,530000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 224,720000 144 666 536,90 677 799,85 677 799,85 1 285,956000 1 224,720000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 138,020000 50 641,30 10 665,92 10 665,92 1 194,921000 1 138,020000
CPR Invest - Megatrends EUR 108,840000 22 235 901,70 543 705,87 543 705,87 114,282000 108,840000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 100,310000 115 038 569,80 2 605,41 2 605,41 103,319300 100,310000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,014234 15 328 030,90 15 328 030,90 15 328 030,90 1,044661 1,014234
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,010000 5 495 786,00 5 494 069,00 5 494 069,00 10,310300 9,909900
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,230000 6 172 802,00 2 315 373,00 2 315 373,00 10,536900 10,127700
TAM - Q Fund EUR 0,100215 122 554 465,90 122 554 465,90 56 381 355,51 0,100215 0,097209
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 102,360000 82 219 630,37 32 218,58 32 218,58 105,430800 102,360000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,990000 38 600 654,78 490 789,53 490 789,53 141,769800 138,990000
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,102444 24 360 923,24 24 360 923,24 24 360 923,24 0,102444 0,099371
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,102427 16 460 648,00 16 460 648,00 16 460 648,00 0,102427 0,099354
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,100396 339 039,09 339 039,09 339 039,09 0,100396 0,097384
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 41,650000 75 250 042,45 31 621 518,46 31 621 518,46 43,732500 41,650000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 46,870000 84 675 110,27 25 530,47 25 530,47 49,213500 46,870000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 6,440000 12 318 399,03 8 731 667,44 8 731 667,44 6,762000 6,440000
Amundi S.F. - European Research USD USD 7,250000 13 861 278,51 714,20 714,20 7,612500 7,250000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 4 425 440,00 4 425 440,00 4 425 440,00 10,300000 9,900000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 9 318,250000 5 013 286,49 57,17 57,17 9 529,774275 9 318,250000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Opportunities EUR 102,610000 1 084,81 58,51 58,51 105,688300 102,610000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe IG EUR 101,120000 1 011,24 0,00 0,00 104,153600 101,120000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe AAA EUR 100,410000 1 004,12 0,00 0,00 103,422300 100,410000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 104,000000 209 143,10 34 358,17 34 358,17 106,080000 104,000000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 109,180000 45 331 855,97 69 898,78 69 898,78 112,455400 109,180000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C) EUR 100,030000 13 319 544,19 2 417,12 2 417,12 104,531350 100,030000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C) USD 50,630000 41 059,00 20 437,64 20 437,64 52,908350 50,630000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 139,110000 30 671 025,05 1 688 586,32 1 688 586,32 145,369950 139,110000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 30,520000 50 074 263,71 172 296,24 172 296,24 31,893400 30,520000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 133,620000 151 582 785,78 60 248 711,09 60 248 711,09 139,632900 133,620000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 108,660000 63 980 854,61 170 301,40 170 301,40 113,549700 108,660000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 102,150000 22 544 982,27 3 376 430,55 3 376 430,55 106,746750 102,150000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 102,750000 807 820,09 178 365,25 178 365,25 107,373750 102,750000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 100,810000 10 681 254,22 3 206 913,48 3 206 913,48 105,346450 100,810000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 52,360000 2 790 679,03 17 071,74 17 071,74 54,716200 52,360000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 59,860000 61 986 785,26 10 968 668,64 10 968 668,64 62,553700 59,860000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,640000 74 709 261,37 5 648 686,53 5 648 686,53 18,433800 17,640000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 19,850000 136 474 596,45 360 204,52 360 204,52 20,743250 19,850000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 55,930000 13 648 367,62 4 110 138,15 4 110 138,15 58,446850 55,930000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 101,000000 62 625 816,82 24 132 470,96 24 132 470,96 105,545000 101,000000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 50,470000 57 445 243,06 22 536 822,02 22 536 822,02 52,741150 50,470000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 50,090000 2 143 455,43 115 458,14 115 458,14 52,344050 50,090000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 7,840000 379 015 275,44 5 439 146,44 5 439 146,44 8,192800 7,840000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 8,830000 5 931 702,69 10 972,58 10 972,58 9,227350 8,830000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR SATI (D) EUR 49,660000 666 803 984,89 35 448 828,04 35 448 828,04 51,894700 49,660000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 59,330000 45 559 939,89 13 924 989,21 13 924 989,21 61,999850 59,330000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 118,820000 159 066 596,06 3 060 478,70 3 060 478,70 124,166900 118,820000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 133,680000 1 083 286,28 56 092,50 56 092,50 139,695600 133,680000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 165,970000 111 559 124,21 8 965 577,41 8 965 577,41 173,438650 165,970000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C) USD 186,760000 15 008 441,81 112 858,94 112 858,94 195,164200 186,760000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 51,170000 7 758 677,16 107 608,00 107 608,00 53,472650 51,170000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 112,140000 5 230 336,56 45 861,00 45 861,00 117,186300 112,140000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 289,840000 750 936 797,28 10 837 190,06 10 837 190,06 302,882800 289,840000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 326,170000 7 861 530,34 106 618,43 106 618,43 340,847650 326,170000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 51,800000 334 848 142,04 31 459 527,41 31 459 527,41 54,131000 51,800000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD QTI (D) USD 58,280000 81 342 642,26 1 084 346,92 1 084 346,92 60,902600 58,280000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 85,990000 140 398 175,26 12 229 254,96 12 229 254,96 89,859550 85,990000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD (C) USD 96,760000 9 986 944,43 677 826,29 677 826,29 101,114200 96,760000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,230000 20 846 477,79 20 740 142,26 20 740 142,26 50,400350 48,230000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 39,750000 87 539 919,47 33 141 187,78 33 141 187,78 41,538750 39,750000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 104,750000 35 840 966,06 2 898 298,94 2 898 298,94 109,463750 104,750000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 84,210000 2 705 381,31 234 853,10 234 853,10 87,999450 84,210000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C) USD 95,160000 8 134 837,86 6 473,30 6 473,30 99,442200 95,160000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 64,610000 2 087 245,05 249 584,94 249 584,94 67,517450 64,610000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 115,480000 6 081 144,24 3 822 212,82 3 822 212,82 120,676600 115,480000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 129,940000 12 245 101,48 167 280,11 167 280,11 135,787300 129,940000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,550000 15 701 922,93 3 540 978,40 3 540 978,40 11,024750 10,550000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 84,810000 27 228 289,53 5 841 553,61 5 841 553,61 88,626450 84,810000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,870000 240 401 263,15 3 314 463,34 3 314 463,34 12,404150 11,870000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 92,230000 5 919 273,22 123 298,51 123 298,51 96,380350 92,230000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 103,780000 215 620 367,42 224 028,58 224 028,58 108,450100 103,780000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C) EUR 273,670000 179 730 285,80 15 727 590,76 15 727 590,76 285,985150 273,670000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C) USD 307,950000 317 938 261,48 675 543,18 675 543,18 321,807750 307,950000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 12,580000 9 158 430,81 321 149,35 321 149,35 13,146100 12,580000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 95,200000 6 070 998,77 354 263,95 354 263,95 99,484000 95,200000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,160000 80 277 757,99 657 825,39 657 825,39 14,797200 14,160000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 50,010000 2 224 076,93 211 263,39 211 263,39 52,260450 50,010000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 56,270000 849 700,10 13 933,09 13 933,09 58,802150 56,270000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 8,300000 137 345 703,89 10 081 194,74 10 081 194,74 8,673500 8,300000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 9,340000 7 153 256,93 44 647,54 44 647,54 9,760300 9,340000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C) EUR 18,660000 48 520 487,85 10 048 186,85 10 048 186,85 19,499700 18,660000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C) USD 21,000000 17 664 427,94 206 100,12 206 100,12 21,945000 21,000000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 72,220000 55 083 463,29 5 756 017,05 5 756 017,05 75,469900 72,220000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 81,350000 13 014 054,49 56 756,03 56 756,03 85,010750 81,350000
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 52,840000 13 433 096,92 3 838 301,46 3 838 301,46 55,217800 52,840000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 49,610000 3 962 783,91 3 954 588,37 3 954 588,37 51,842450 49,610000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 48,740000 3 005 900,78 2 950 361,21 2 950 361,21 50,933300 48,740000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 47,700000 13 068 544,83 4 549 135,60 4 549 135,60 49,846500 47,700000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR (C) EUR 96,680000 64 964 531,30 33 645 309,99 33 645 309,99 101,030600 96,680000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 100,710000 16 029 761,63 2 157 840,76 2 157 840,76 105,241950 100,710000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 113,320000 2 126 189,51 160 651,06 160 651,06 118,419400 113,320000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 14,890000 76 664 399,02 3 188 953,82 3 188 953,82 15,560050 14,890000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 16,760000 101 875 510,12 426 866,71 426 866,71 17,514200 16,760000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 102,500000 425 716 936,76 102 955 003,04 102 955 003,04 107,112500 102,500000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 115,300000 22 872 045,75 82 845,40 82 845,40 120,488500 115,300000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,850000 189 115 785,49 450 070,51 450 070,51 7,158250 6,850000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,090000 5 386 649,60 71 337,29 71 337,29 6,364050 6,090000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C) EUR 11,760000 59 661 713,83 889 078,67 889 078,67 12,289200 11,760000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C) EUR 78,970000 1 665 062,78 17 978,63 17 978,63 82,523650 78,970000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C) USD 13,240000 60 470 178,63 309 519,09 309 519,09 13,835800 13,240000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 11,910000 22 332 463,37 1 677 124,43 1 677 124,43 12,445950 11,910000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 13,400000 100 646 925,44 288 284,62 288 284,62 14,003000 13,400000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 162,830000 111 526 801,72 490 509,74 490 509,74 170,157350 162,830000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 183,220000 85 763 658,31 26 593,03 26 593,03 191,464900 183,220000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 63,910000 8 862 365,56 3 294 788,28 3 294 788,28 66,785950 63,910000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 71,910000 3 088 077,26 936,37 936,37 75,145950 71,910000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 11,330000 437 952 688,21 48 459 162,33 48 459 162,33 11,839850 11,330000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 12,750000 577 670 649,29 395 888,18 395 888,18 13,323750 12,750000
VÚB AM - Akciové Portfólio EUR 0,100118 22 263,55 22 263,55 22 263,55 0,102621 0,097114
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C) EUR 48,820000 36 433 318,43 9 822 042,88 9 822 042,88 51,016900 48,820000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C) USD 54,940000 500 926,18 129 527,17 129 527,17 57,412300 54,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR