Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,054730 198 298 218,70 198 298 218,70 153 294 605,97 0,055277 0,054730
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046379 130 994 994,89 130 994 994,89 113 467 195,69 0,046379 0,046379
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043282 381 521 287,80 381 521 287,80 380 335 138,49 0,044148 0,043282
ERSTE Bond Danubia EUR 164,740000 338 902 027,72 29 803 688,61 3 553 558,67 168,858500 164,740000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 96,120000 57 699 533,66 6 225 884,64 6 225 884,64 99,484200 96,120000
ESPA Stock Europe EUR 173,300000 158 717 782,62 463 577,50 463 577,50 179,365500 173,300000
ERSTE Responsible Stock America USD 447,680000 61 137 326,10 839 935,10 839 935,10 463,348800 447,680000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,046914 26 900 868,35 26 900 868,35 26 900 868,35 0,048321 0,046914
ESPA Stock Europe Property EUR 339,240000 53 224 016,04 9 362 210,04 9 277 400,04 351,113400 339,240000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,037204 41 324 591,07 41 324 591,07 41 324 591,07 0,037204 0,037204
ESPA Reserve Dollar USD 140,610000 31 944 087,75 3 426 271,68 591 864,18 142,016100 140,610000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 116,780000 367 464 330,40 25 262 316,72 12 053 914,82 117,655850 116,780000
ESPA Reserve Corporate EUR 136,180000 199 651 102,00 6 536 367,64 2 587 420,00 137,201350 136,180000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 197,380000 602 752 199,91 9 224 414,36 3 063 987,18 204,288300 197,380000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 200,850000 341 871 161,27 29 365 955,23 2 670 499,89 207,879750 200,850000
ESPA Bond Dollar USD 138,700000 114 157 942,84 1 353 332,49 1 353 332,49 143,554500 138,700000
ESPA Stock Global EUR 117,370000 246 100 981,35 24 544 620,24 6 071 161,34 122,064800 117,370000
ESPA Stock Japan EUR 104,120000 24 026 522,17 152 327,56 152 327,56 108,284800 104,120000
ESPA Stock Istanbul EUR 175,780000 25 375 084,27 2 089 848,42 2 089 848,42 182,811200 175,780000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 200,830000 174 539 594,23 10 728 733,83 608 314,07 208,863200 200,830000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,047743 134 233 533,69 134 233 533,69 94 501 198,65 0,048459 0,047686
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027141 3 483 359,10 3 483 359,10 3 483 359,10 0,027955 0,027141
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037313 14 265 624,51 14 265 624,51 8 675 156,64 0,037313 0,037313
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032572 4 131 016,99 4 131 016,99 4 131 016,99 0,034201 0,032572
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010503 7 741 469,31 7 741 469,31 5 571 579,32 0,010503 0,009978
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015000 19 838 402,67 19 838 402,67 19 838 402,67 0,015000 0,015000
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013105 9 261 761,95 9 261 761,95 9 261 761,95 0,013105 0,013105
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010331 137 886 166,55 137 886 166,55 137 886 166,55 0,010486 0,010331
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010444 15 677 294,72 15 677 294,72 15 594 193,27 0,010653 0,010444
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010539 6 125 420,38 6 125 420,38 6 061 802,76 0,010802 0,010539
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,213764 6 388 040,65 6 388 040,65 6 388 040,65 1,213764 1,213764
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 173,320000 193 536 255,57 14 284 054,10 223 756,12 177,653000 173,320000
ESPA Bond USA High Yield EUR 206,290000 163 497 477,41 14 898 958,54 3 999 646,20 213,510150 206,290000
ESPA Bond USA Corporate EUR 174,660000 123 419 385,95 16 299 464,14 5 231 705,16 180,773100 174,660000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 192,650000 218 908 225,76 2 500 856,12 2 500 856,12 199,392750 192,650000
ESPA Reserve Euro EUR 1 274,130000 401 913 053,66 13 052 187,72 0,00 1 283,685975 1 274,130000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 141,480000 189 481 150,31 23 328 548,29 3 421 128,56 146,431800 141,480000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009874 8 659 765,92 8 659 765,92 7 842 512,24 0,009874 0,009874
ESPA Mortage EUR 156,570000 245 332 161,31 20 673 286,94 1 435 481,34 162,049950 156,570000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 182,310000 383 793 537,07 4 926 974,02 3 523 692,14 188,690850 182,310000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 124,060000 167 850 546,79 9 645 304,79 1 821 798,40 128,402100 124,060000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 117,130000 115 060 207,94 20 274 214,75 20 274 214,75 121,229550 117,130000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010137 96 886 673,34 96 886 673,34 96 886 673,34 0,010188 0,010137
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,046911 69 070 441,12 69 070 441,12 69 070 441,12 0,048459 0,045035
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,035752 62 868 555,46 62 868 555,46 49 243 645,77 0,036288 0,034322
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037833 177 487 510,77 177 487 510,77 177 487 510,77 0,038022 0,036320
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,041460 273 329 527,42 273 329 527,42 273 329 527,42 0,042082 0,039802
GIS European Equities Opportunity EUR 165,658000 7 305 346,64 1 221 255,13 1 221 255,13 171,124714 165,658000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 206,415000 2 913 380,32 740 814,77 740 814,77 213,226695 206,415000
GIS Global Equity Allocation EUR 144,569000 2 510 793,70 348 909,04 348 909,04 149,339777 144,569000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 158,158000 16 926 469,11 396 913,32 396 913,32 160,530370 158,158000
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036832 180 806 668,36 180 806 668,36 87 931 579,99 0,036832 0,036832
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040603 240 552 432,79 240 552 432,79 240 552 432,79 0,041212 0,038979
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,119083 182 356 696,99 182 356 696,99 182 356 696,99 0,119678 0,114320
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,830000 283 126 632,30 223 403,27 223 403,27 99,830000 99,830000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,100100 231 839 472,92 231 839 472,92 231 839 472,92 0,100851 0,099299
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,101693 31 362 190,93 31 362 190,93 31 362 190,93 0,101693 0,100676
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096557 48 904 634,20 48 904 634,20 48 904 634,20 0,096557 0,095591
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 197,530000 182 281 354,10 3 781 266,81 3 781 266,81 205,431200 197,530000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 155,910000 6 008 178 571,00 20 200 355,05 20 200 355,05 155,910000 155,910000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,098557 69 012 753,91 69 012 753,91 69 012 753,91 0,098557 0,097571
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,096615 68 971 975,18 68 971 975,18 68 971 975,18 0,096615 0,095649
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 95,510000 225 279 246,00 8 668 969,83 8 668 969,83 99,330400 95,510000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 224,460000 369 046 384,40 1 867 620,78 1 867 620,78 228,949200 224,460000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,099906 37 173 380,02 37 173 380,02 37 173 380,02 0,099906 0,098907
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 152,010000 75 219 673,59 380 128,52 380 128,52 153,530100 152,010000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 153,640000 1 006 524 047,00 869 488,86 869 488,86 155,176400 153,640000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 154,890000 812 069 242,00 1 261 896,26 1 261 896,26 156,438900 154,890000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 176,380000 419 223 223,50 1 297 212,11 1 297 212,11 178,143800 176,380000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 134,500000 38 871 140,34 387 732,97 387 732,97 137,190000 134,500000
Success absolute T (rastový) EUR 10,540000 20 838 690,76 11 037 318,34 11 037 318,34 11,093350 10,540000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,460000 20 838 690,76 0,00 0,00 9,956650 9,460000
Success relative T (rastový) EUR 7,590000 18 149 432,52 7 274 224,23 7 274 224,23 7,988475 7,590000
Success relative A (výnosový) EUR 7,590000 18 149 432,52 0,00 0,00 7,988475 7,590000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,180000 24 238 745,36 154 498,53 154 498,53 12,736626 12,180000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 104,900000 441 919 611,40 41 783 508,41 41 783 508,41 110,145000 104,900000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 128,470000 148 938 405,80 10 629 269,60 10 629 269,60 134,893500 128,470000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,740000 20 838 690,76 523,62 523,62 11,303850 10,740000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,630000 18 149 432,52 90 154,06 90 154,06 8,030575 7,630000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,790000 24 238 745,36 57 393,05 57 393,05 12,143700 11,790000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,550000 24 238 745,36 0,00 0,00 7,776500 7,550000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,790000 24 238 745,36 0,00 0,00 10,083700 9,790000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,035028 13 761 991,73 13 761 831,64 13 761 831,64 0,035725 0,035028
IAD - EURO Bond EUR 0,041591 15 566 891,58 15 566 786,66 15 566 786,66 0,042381 0,041591
IAD - Global Index EUR 0,034713 107 467 749,50 107 370 928,40 107 370 928,40 0,036067 0,034713
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036380 9 703 213,53 9 557 156,10 9 557 156,10 0,036562 0,036380
IAD - KD Russia EUR 0,021593 4 215 337,55 3 900 511,11 3 900 511,11 0,022349 0,021593
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029025 16 059 089,30 16 048 706,93 16 048 706,93 0,029693 0,029025
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,070537 207 364 478,40 196 396 954,40 187 332 215,60 0,072653 0,070537
IAD - Growth Opportunities EUR 0,034423 23 824 075,37 23 823 729,56 23 823 729,56 0,035456 0,034423
IAD - Český konzervativní EUR 0,043137 9 404 334,31 9 172 103,06 9 172 103,06 0,043137 0,043137
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037489 1 806 197,99 1 806 209,34 1 806 209,34 0,038614 0,036739
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038278 12 463 256,23 12 448 024,35 12 448 024,35 0,038278 0,038278
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035594 1 751 293,27 1 751 311,69 1 751 311,69 0,036662 0,034882
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,465447 3 512 388,88 3 489 641,10 3 045 012,76 1,465447 1,465447
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,079597 82 072 477,55 6 576 500,08 6 576 500,08 1,111985 1,079597
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045190 2 730 355,00 2 730 287,00 2 730 287,00 0,045642 0,045190
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,066839 10 289 782,00 10 261 246,00 10 261 246,00 0,068844 0,066839
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,030000 5 504 559,00 5 502 889,00 5 502 889,00 10,330900 9,929700
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,080000 6 082 292,00 2 286 096,00 2 286 096,00 10,382400 9,979200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 1 979 530,00 1 979 530,00 1 979 530,00 10,300000 9,900000
TAM - Americký akciový EUR 0,045570 94 425 805,62 94 425 805,62 68 461 858,87 0,045570 0,044203
TAM - Európsky akciový EUR 0,020423 56 196 708,36 56 196 708,36 45 474 252,45 0,020423 0,019810
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076181 399 446 928,72 399 446 928,72 358 967 758,07 0,076181 0,073896
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038240 192 522 829,39 192 522 829,39 192 522 829,39 0,038240 0,037093
TAM - Private Growth 2 EUR 0,039626 41 730 275,99 41 730 275,99 41 730 275,99 0,039626 0,038437
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035819 138 512 601,16 138 512 601,16 138 512 601,16 0,035819 0,034744
TAM - Premium Strategic EUR 0,035735 36 369 968,85 36 369 968,85 36 369 968,85 0,035735 0,034663
TAM - Realitný Fond EUR 0,032512 292 675 033,01 292 675 033,01 258 096 047,69 0,032512 0,031537
TAM - Private Growth EUR 0,035333 186 547 703,34 186 547 703,34 186 547 703,34 0,035333 0,034273
TAM - SmartFund EUR 0,108258 212 601 473,17 212 601 473,17 212 601 473,17 0,108258 0,105010
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,103422 20 682 640,30 20 682 640,30 20 682 640,30 0,103422 0,100319
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,097755 14 285 014,22 14 285 014,22 14 285 014,22 0,098244 0,097266
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,124301 29 409 247,55 29 409 247,55 20 908 623,85 0,124301 0,120572
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,084911 41 673 364,78 41 673 364,78 41 673 364,78 0,085336 0,084486
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,082033 15 737 974,62 15 737 974,62 15 737 974,62 0,082443 0,081623
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,094149 224 698 289,90 224 698 289,90 119 703 710,74 0,094149 0,091325
TAM - Balanced Fund EUR 0,103538 33 371 516,30 33 371 516,30 33 371 516,30 0,103538 0,100432
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,104069 3 964 488,96 3 964 488,96 3 964 488,96 0,104069 0,100947
TAM - Q Fund EUR 0,098165 119 102 689,80 119 102 689,80 54 283 217,84 0,098165 0,095220
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,100201 8 996 307,43 8 996 307,43 8 996 307,43 0,100201 0,097195
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,100147 7 845 656,44 7 845 656,44 7 845 656,44 0,100147 0,097143
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,098263 123 467,03 123 467,03 123 467,03 0,098263 0,095315
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,481000 224 392,96 25 869,43 25 869,43 3,651569 3,481000
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,538800 654 331,64 453 607,26 453 607,26 3,538800 3,361860
WIOF African Performance Fund - Trieda A USD 2,316100 53 609,10 50 901,12 50 901,12 2,429589 2,316100
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,249800 4 745 874,25 19 591,25 19 591,25 4,458040 4,249800
WIOF African Performance Fund - Trieda B USD 2,171900 213 666,71 5 745,40 5 745,40 2,171900 2,063305
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,851800 2 116 293,26 23 649,66 23 649,66 3,851800 3,659210
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,461300 3 512 798,28 20 313,04 20 313,04 5,728904 5,461300
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 5,160300 3 313 792,23 89 173,67 89 173,67 5,160300 4,902285
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda A USD 2,534700 10 353,05 0,00 0,00 2,658900 2,534700
WIOF Latin American Performance Fund - Trieda B USD 2,351100 334 969,64 275 223,23 275 223,23 2,351100 2,233545
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,087500 1 673 015,03 380 173,22 380 173,22 4,087500 3,883125
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,628500 4 188,89 0,00 0,00 3,770012 3,628500
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,270800 2 643 896,70 0,00 0,00 5,270800 5,007260
KBC Equity Fund America USD 2 929,350000 33 213 866,00 720 508,00 720 508,00 3 017,230500 2 929,350000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 672,070000 19 913 527,00 1 091 530,00 1 091 530,00 1 722,232100 1 672,070000
KBC Equity Fund Finance EUR 669,690000 16 974 954,00 633 832,00 633 832,00 689,780700 669,690000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 016,180000 42 818 773,00 1 189 909,00 1 189 909,00 4 136,665400 4 016,180000
KBC Equity Fund Oil EUR 618,620000 31 475 595,00 3 402 519,00 3 402 519,00 637,178600 618,620000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 601,880000 107 943 428,00 4 613 495,00 4 613 495,00 1 649,936400 1 601,880000
KBC Equity Fund Technology USD 362,340000 71 856 973,00 1 905 311,00 1 905 311,00 373,210200 362,340000
KBC Equity Fund Telecom EUR 423,950000 5 602 940,00 529 161,00 529 161,00 436,668500 423,950000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 859,660000 25 380 589,00 626 106,00 626 106,00 1 915,449800 1 859,660000
KBC Equity Fund World EUR 469,280000 109 363 144,00 6 520 883,00 6 520 883,00 483,358400 469,280000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 340,620000 11 882 995,00 1 319 696,00 1 319 696,00 1 380,838600 1 340,620000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 539,610000 7 122 514,00 128 410,00 128 410,00 555,798300 539,610000
KBC Equity Fund Utilities EUR 893,860000 4 822 294,00 430 736,00 430 736,00 920,675800 893,860000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 182,390000 27 539 495,00 688 177,00 688 177,00 1 217,861700 1 182,390000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 244,140000 26 798 000,00 3 606 759,00 3 606 759,00 251,464200 244,140000
KBC Renta Dollarenta USD 1 137,110000 79 151 246,00 625 059,00 625 059,00 1 148,481100 1 137,110000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 967,770000 60 547 847,00 5 522 418,00 5 522 418,00 2 997,447700 2 967,770000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,802000 5 266 814,00 1 108 915,00 1 108 915,00 37,839802 37,802000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 620,900000 121 085 499,00 11 202 202,00 11 202 202,00 5 626,520900 5 620,900000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 127,100000 545 757 344,00 639 036,00 639 036,00 127,227100 127,100000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 46,932000 6 555 163,00 84 720,00 84 720,00 46,978932 46,932000
KBC Renta Czechrenta CZK 38 856,620000 118 324 159,00 765 437,00 765 437,00 39 245,186200 38 856,620000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 159,260000 4 348 133,00 837 835,00 837 835,00 1 170,852600 1 159,260000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 169,520000 1 814 378,00 349 211,00 349 211,00 1 181,215200 1 169,520000
KBC Renta Long EUR EUR 1 322,970000 1 089 033,00 580 199,00 580 199,00 1 336,199700 1 322,970000
KBC Renta Emurenta EUR 666,610000 747 451,00 61 837,00 61 837,00 673,276100 666,610000
KBC Renta Slovakrenta EUR 1 079,000000 1 056 288,00 977 278,00 977 278,00 1 089,790000 1 079,000000
KBC Equity Fund Belgium EUR 759,130000 33 469 225,00 1 224 353,00 1 224 353,00 781,903900 759,130000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 460,630000 10 144 272,00 390 308,00 390 308,00 474,448900 460,630000
KBC Equity Fund Flanders EUR 2 937,180000 44 446 050,00 1 682 484,00 1 682 484,00 3 025,295400 2 937,180000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 105,080000 78 134 783,00 528 070,00 528 070,00 2 168,232400 2 105,080000
KBC Renta Forintrenta HUF 289 993,000000 389 290 083,00 137 332,00 137 332,00 292 892,930000 289 993,000000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 743,400000 6 776 353,00 868 514,00 868 514,00 1 760,834000 1 743,400000
KBC Renta Canarenta CAD 2 568,780000 19 582 375,00 239 508,00 239 508,00 2 594,467800 2 568,780000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 033,520000 40 039 895,00 879 871,00 879 871,00 2 094,525600 2 033,520000
KBC Equity Fund Japan JPY 56 649,000000 1 437 086 494,00 235 384,00 235 384,00 58 348,470000 56 649,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 661,860000 10 921 935,00 769 359,00 769 359,00 681,715800 661,860000
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 119,230000 14 161 860,00 918 874,00 918 874,00 2 140,422300 2 119,230000
KBC Equity Fund New Asia EUR 824,420000 100 575 361,00 3 385 846,00 3 385 846,00 849,152600 824,420000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 159,230000 12 096 330,00 1 671 828,00 1 671 828,00 1 194,006900 1 159,230000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 191,690000 20 536 592,00 1 649 020,00 1 649 020,00 1 227,440700 1 191,690000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 528,020000 13 940 080,00 961 062,00 961 062,00 543,860600 528,020000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 927,890000 3 943 272,00 78 059,00 78 059,00 955,726700 927,890000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 027,990000 53 963 159,00 271 168,00 271 168,00 1 058,829700 1 027,990000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 836,000000 49 033 760,00 3 351 337,00 3 351 337,00 1 891,080000 1 836,000000
KBC Equity Fund Trends EUR 146,950000 61 917 102,00 1 125 039,00 1 125 039,00 151,358500 146,950000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 227,140000 15 703 245,00 2 246 933,00 2 246 933,00 1 263,954200 1 227,140000
KBC Renta Short EUR EUR 711,960000 3 047 931,00 213 269,00 35 321,00 719,079600 711,960000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 573,960000 24 763 794,00 1 789 233,00 1 789 233,00 3 609,699600 3 573,960000
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 181,680000 11 680 070,00 346 919,00 346 919,00 187,130400 181,680000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038951 25 978 628,00 25 978 628,00 20 273 573,00 0,038951 0,038951
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,043546 35 756 205,00 35 717 926,00 35 717 926,00 0,044199 0,043546
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041948 26 198 846,00 26 198 846,00 26 198 846,00 0,042577 0,041948
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 613,380000 121 376 677,00 1 638 706,00 1 638 706,00 1 661,781400 1 613,380000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 832,730000 6 425 273,00 11 941,00 11 941,00 857,711900 832,730000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 462,870000 18 416 195,00 328 473,00 328 473,00 476,756100 462,870000
Horizon Access India Fund USD 1 410,010000 27 913 229,00 494 828,00 494 828,00 1 452,310300 1 410,010000
Horizon Access Fund Russia EUR 437,440000 7 768 230,00 1 507 814,00 1 507 814,00 450,563200 437,440000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 705,310000 10 456 648,00 2 006 779,00 2 006 779,00 726,469300 705,310000
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 348,462400 36 742 702,00 30 908 146,00 30 908 146,00 348,462400 343,235464
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,502000 8 732 320,00 4 643 880,00 4 643 880,00 11,674530 11,502000
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,860000 849 644,00 849 419,00 849 419,00 10,155800 9,761400
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,900000 1 134 995,00 1 134 995,00 1 134 995,00 10,197000 9,801000
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,353500 19 110 443,00 15 039 946,00 15 039 946,00 11,523803 11,353500
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,870000 433 970,00 431 941,00 431 941,00 10,067400 9,870000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,134900 24 765 345,00 18 570 074,00 18 570 074,00 12,316924 12,134900
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,700000 1 074 881,00 841 138,00 841 138,00 10,914000 10,379000
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,250000 2 996 577,00 2 990 940,00 2 990 940,00 10,557500 10,147500
KBC Bonds Corporates Euro EUR 919,320000 19 436 105,00 371 205,00 371 205,00 928,513200 919,320000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 822,220000 7 560 793,00 750 326,00 750 326,00 830,442200 822,220000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 464,660000 30 767 561,00 191 848,00 191 848,00 2 489,306600 2 440,013400
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 048,640000 2 546 282,00 69 940,00 69 940,00 1 059,126400 1 048,640000
KBC Bonds High Interest EUR 2 003,700000 65 357 176,00 2 085 977,00 2 085 977,00 2 023,737000 2 003,700000
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,920000 2 111 000,00 1 502 668,00 1 502 668,00 11,247600 10,810800
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,350000 4 870 015,00 237 845,00 237 845,00 11,690500 11,236500
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,910000 1 636 991,00 1 636 991,00 1 636 991,00 11,237300 10,800900
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 11,080000 7 448 510,00 4 198 190,00 4 198 190,00 11,412400 10,969200
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 12,280000 1 937 794,00 1 241 999,00 1 241 999,00 12,648400 12,157200
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,860000 262 046 903,00 597 690,00 597 690,00 11,185800 10,751400
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 11,120000 3 307 288,00 2 346 453,00 2 346 453,00 11,453600 11,008800
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,420000 5 174 147,00 3 586 178,00 3 586 178,00 10,732600 10,315800
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,230000 15 569 043,00 795 581,00 795 581,00 10,536900 10,127700
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,360000 4 190 016,00 3 490 667,00 3 490 667,00 10,670800 10,256400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,770000 8 994 465,00 6 980 403,00 6 980 403,00 11,093100 10,662300
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,260000 4 070 461,00 2 989 682,00 2 989 682,00 10,567800 10,157400
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,140000 10 299 877,00 842 740,00 842 740,00 10,444200 10,038600
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,320000 2 977 436,00 2 973 099,00 2 973 099,00 10,629600 10,216800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 10,110000 18 551 332,00 16 545 793,00 16 545 793,00 10,413300 10,008900
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,280000 7 150 778,00 5 570 269,00 5 570 269,00 10,588400 10,177200
Horizon USD Low USD 109,020000 16 946 618,00 838 268,00 838 268,00 110,655300 109,020000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,230000 9 353 610,00 1 586 825,00 1 586 825,00 10,536900 10,127700
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,720000 3 414 683,00 2 739 925,00 2 739 925,00 11,041600 10,612800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,160000 7 030 242,00 589 787,00 589 787,00 10,464800 10,058400
Horizon Access Fund China USD 1 018,810000 17 955 350,00 1 175 916,00 1 175 916,00 1 049,374300 1 018,810000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,900000 5 300 214,00 4 458 634,00 4 458 634,00 11,227000 10,791000
KBC Flexible Plan EUR 55,790000 129 068 315,00 24 742 370,00 24 742 370,00 56,626850 55,790000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,540000 10 863 229,00 1 304 135,00 1 304 135,00 10,856200 10,434600
KBC Flexible Comfort EUR 960,210000 2 227 190,00 651 777,00 651 777,00 974,613150 960,210000
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,380000 5 504 083,00 5 499 459,00 5 499 459,00 10,691400 10,276200
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 EUR 10,510000 3 010 833,00 3 007 941,00 3 007 941,00 10,825300 10,404900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 9,920000 7 478 331,00 1 566 998,00 1 566 998,00 10,217600 9,820800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 11,170000 13 533 247,00 12 161 673,00 12 161 673,00 11,505100 11,058300
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,490000 3 615 939,00 3 156 798,00 3 156 798,00 10,804700 10,385100
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 994,870000 1 257 092 589,00 12 825 043,00 12 825 043,00 1 009,793050 994,870000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 978,580000 1 737 114 600,00 4 210 344,00 4 210 344,00 993,258700 978,580000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,220000 6 715 077,00 4 841 613,00 4 841 613,00 10,526600 10,117800
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,800000 7 001 688,00 5 899 022,00 5 899 022,00 10,094000 9,702000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 986,700000 41 307 364,00 735 412,00 735 412,00 1 016,301000 976,833000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,380000 7 887 357,00 6 744 613,00 6 744 613,00 10,691400 10,276200
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 988,850000 41 031 338,00 383 036,00 383 036,00 1 018,515500 978,961500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 9,930000 9 034 572,00 9 013 550,00 9 013 550,00 10,227900 9,830700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,370000 5 095 160,00 4 483 335,00 4 483 335,00 10,681100 10,266300
IN.Focus 2030 EUR 101,990000 47 037 577,00 223 937,00 223 937,00 103,519850 101,990000
IN.Focus 2035 EUR 101,890000 17 840 822,00 919 113,00 919 113,00 103,418350 101,890000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,960000 369 768 735,00 1 615 938,00 1 615 938,00 10,258800 9,860400
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,130000 4 097 247,00 3 784 598,00 3 784 598,00 10,433900 10,028700
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,290000 3 368 063,00 3 366 991,00 3 366 991,00 10,598700 10,187100
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,280000 10 635 822,00 2 911 254,00 2 911 254,00 10,588400 10,177200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,430000 7 173 947,00 6 456 838,00 6 456 838,00 10,742900 10,325700
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,045918 58 009 342,43 58 009 342,43 55 289 692,35 0,046033 0,045803
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,066285 18 254 407,21 18 254 407,21 9 583 545,26 0,067611 0,066285
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,044548 12 359 740,63 12 359 740,63 12 359 740,63 0,044993 0,044548
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,041721 10 427 647,91 10 427 647,91 10 427 647,91 0,042555 0,041721
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,038137 6 490 216,55 6 490 216,55 6 490 216,55 0,038900 0,038137
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,058164 746 136 931,61 746 136 931,61 743 105 398,80 0,059036 0,057582
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,292582 274 290 818,19 274 290 818,19 270 538 537,95 1,331359 1,279656
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,216093 70 325 459,05 70 325 459,05 70 325 459,05 1,234334 1,203932
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,064214 9 673 960,42 9 673 960,42 9 673 960,42 1,096140 1,064214
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,319431 6 385 722,10 6 385 722,10 917 998,72 1,345820 1,319431
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,010940 15 201 255,47 15 201 255,47 3 728 008,72 0,011487 0,010393
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010471 102 575 106,30 102 575 106,30 101 038 382,40 0,010628 0,010366
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010448 2 089 686,47 2 089 686,47 2 089 686,47 0,010657 0,010448
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,974353 1 455 392,48 1 455 392,48 1 455 392,48 0,993840 0,964609
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,036367 14 054 465,70 14 054 465,70 14 054 465,70 1,046731 1,026003
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,005916 11 392 090,43 11 392 090,43 11 392 090,43 1,036093 1,005916
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD USD 6,820000 177 302 516,11 445 407,87 445 407,87 7,161000 6,820000
Amundi Funds II - China Equity USD USD 16,930000 87 795 104,05 456 040,29 456 040,29 17,776500 16,930000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR EUR 9,580000 23 318 651,68 3 305 168,84 3 305 168,84 10,059000 9,580000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD USD 13,970000 92 006 865,88 646 431,56 646 431,56 14,668500 13,970000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD USD 12,040000 1 035 360 259,23 373 731,32 373 731,32 12,642000 12,040000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD USD 19,250000 226 247 410,23 346 319,50 346 319,50 20,212500 19,250000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR EUR 16,620000 69 604 893,96 9 024 398,38 9 024 398,38 17,451000 16,620000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity USD USD 8,090000 114 656 546,87 168 046,02 168 046,02 8,494500 8,090000
Amundi Funds II - Euro Bond EUR 10,160000 61 780 759,97 21 967 480,50 21 967 480,50 10,668000 10,160000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD USD 10,120000 16 349 658,18 171 733,48 171 733,48 10,626000 10,120000
Amundi Funds II - Japanese Equity USD USD 3,090000 16 313 436,18 16 434,90 16 434,90 3,244500 3,090000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD USD 12,790000 133 347 511,18 297 492,20 297 492,20 13,429500 12,790000
Amundi Funds II - Euroland Equity EUR EUR 7,570000 378 203 775,83 4 584 780,03 4 584 780,03 7,948500 7,570000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD USD 12,870000 147 591 632,98 276 408,70 276 408,70 13,513500 12,870000
Amundi Funds II - Top European Players EUR EUR 8,040000 131 786 890,23 9 679 805,42 9 679 805,42 8,442000 8,040000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD USD 11,600000 259 099 273,54 3 236 236,73 3 236 236,73 12,180000 11,600000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged EUR 83,260000 30 181 520,90 5 311 121,60 5 311 121,60 87,423000 83,260000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND) EUR 96,060000 65 119 268,02 32 555 711,60 32 555 711,60 100,863000 96,060000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD USD 127,250000 19 976 812,10 167 995,63 167 995,63 133,612500 127,250000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged EUR 94,410000 5 675 829,22 355 996,79 355 996,79 99,130500 94,410000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged EUR 76,760000 1 695 420,82 17 533,98 17 533,98 80,598000 76,760000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD USD 101,680000 213 122 468,06 218 054,25 218 054,25 106,764000 101,680000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD USD 97,440000 344 627 460,70 181,35 181,35 102,312000 97,440000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,180000 1 723 326,36 2 422,10 2 422,10 5,439000 5,180000
Amundi Funds II - Global Ecology EUR EUR 272,700000 767 478 408,80 10 065 936,49 10 065 936,49 286,335000 272,700000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select EUR EUR 100,610000 462 352 351,52 97 978 661,55 97 978 661,55 105,640500 100,610000
Amundi Funds II - European Potential EUR EUR 164,600000 130 626 660,19 8 663 197,90 8 663 197,90 172,830000 164,600000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 22,190000 38 349 207,26 9 323 292,00 9 323 292,00 23,299500 22,190000
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,490000 2 353 496,80 137 223,67 137 223,67 64,564500 61,490000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR EUR 83,140000 161 295 566,74 11 608 561,76 11 608 561,76 87,297000 83,140000
Amundi Funds II - Euro High Yield EUR 103,130000 30 932 396,13 2 883 202,21 2 883 202,21 108,286500 103,130000
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond EUR 78,640000 70 185 366,15 23 332 188,38 23 332 188,38 82,572000 78,640000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR EUR 78,970000 11 044 779,77 132 552,17 132 552,17 82,918500 78,970000
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 58,770000 209 869 340,83 10 730 902,16 10 730 902,16 61,708500 58,770000
Amundi Funds II - European Equity Value EUR EUR 116,310000 262 976 954,11 2 369 552,11 2 369 552,11 122,125500 116,310000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97,730000 17 512 716,38 2 147 576,78 2 147 576,78 102,616500 97,730000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD USD 291,520000 702 059 718,74 577 827,09 577 827,09 306,096000 291,520000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD USD 177,250000 147 900 758,50 16 742,85 16 742,85 186,112500 177,250000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 88,240000 16 329 210,50 68 902,03 68 902,03 92,652000 88,240000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR EUR 68,410000 25 731 332,06 5 484 137,93 5 484 137,93 71,830500 68,410000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA) EUR 48,900000 671 751 667,33 34 414 439,31 34 414 439,31 51,345000 48,900000
Amundi Funds II - Russian Equity EUR EUR 55,620000 9 877 062,29 2 898 334,28 2 898 334,28 58,401000 55,620000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 63,110000 2 103 774,04 253 894,69 253 894,69 66,265500 63,110000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 92,410000 10 966 675,03 6 248,47 6 248,47 97,030500 92,410000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 54,780000 3 258 198,21 13 342,16 13 342,16 57,519000 54,780000
Amundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND) EUR 58,420000 93 148 452,74 13 776 820,09 13 776 820,09 61,341000 58,420000
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 50,240000 5 159 384,20 1 660 518,61 1 660 518,61 51,496000 49,486400
Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ) EUR 50,080000 401 839 287,65 30 015 768,81 30 015 768,81 52,584000 50,080000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged EUR 54,580000 13 273 286,83 4 060 286,81 4 060 286,81 57,309000 54,580000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 38,690000 89 881 487,92 33 701 788,06 33 701 788,06 40,624500 38,690000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,230000 16 850 799,59 5 903 927,22 5 903 927,22 8,641500 8,230000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 76,190000 52 228 266,94 12 723 304,86 12 723 304,86 79,999500 76,190000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 63,440000 54 869 288,10 3 732 166,89 3 732 166,89 66,612000 63,440000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged EUR 52,110000 16 312 633,69 3 877 284,10 3 877 284,10 54,715500 52,110000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 46,940000 20 718 182,02 20 620 388,87 20 620 388,87 49,287000 46,940000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 50,000000 1 855 469,82 806 787,65 806 787,65 52,500000 50,000000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 53,680000 12 940 626,48 7 613 044,79 7 613 044,79 56,364000 53,680000
myNEXT - Equity E EUR EUR 57,080000 4 392 185,29 2 955 386,35 2 955 386,35 59,934000 57,080000
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA) EUR 47,400000 13 118 421,69 4 462 167,36 4 462 167,36 49,770000 47,400000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR EUR 6,060000 157 686 335,92 55 449,39 55 449,39 6,363000 6,060000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 5,820000 1 937 708,16 20 335,25 20 335,25 6,111000 5,820000
Amundi Funds II - Euro Bond USD USD 11,430000 69 466 286,51 119 557,04 119 557,04 12,001500 11,430000
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD USD 10,770000 26 219 491,95 126 899,58 126 899,58 11,308500 10,770000
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD USD 88,800000 12 418 750,37 43 963,96 43 963,96 93,240000 88,800000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR EUR 90,430000 189 543 283,58 118 994,03 118 994,03 94,951500 90,430000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR EUR 17,120000 201 216 124,36 5 477 710,71 5 477 710,71 17,976000 17,120000
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD USD 76,930000 28 932 309,77 50 934,85 50 934,85 80,776500 76,930000
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR EUR 113,170000 17 766 641,85 3 712 945,75 3 712 945,75 118,828500 113,170000
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR EUR 10,320000 230 433 363,16 3 414 809,11 3 414 809,11 10,836000 10,320000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR EUR 12,430000 81 827 522,13 327 268,67 327 268,67 13,051500 12,430000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,220000 18 947 039,06 9 391,00 9 391,00 9,681000 9,220000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 85,350000 58 725 463,35 55 475,92 55 475,92 89,617500 85,350000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 109,880000 19 691 298,30 154 838,59 154 838,59 115,374000 109,880000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 82,190000 9 753 357,37 244 974,20 244 974,20 86,299500 82,190000
Amundi Funds II - Euroland Equity USD USD 8,510000 425 252 325,54 10 511,41 10 511,41 8,935500 8,510000
Amundi Funds II - European Equity Value USD USD 130,780000 295 691 287,20 54 546,04 54 546,04 137,319000 130,780000
Amundi Funds II - European Potential USD USD 185,080000 146 876 616,72 111 171,92 111 171,92 194,334000 185,080000
Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR EUR 86,660000 306 498 986,75 249 651,60 249 651,60 90,993000 86,660000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR EUR 11,380000 118 594 371,38 871 200,07 871 200,07 11,949000 11,380000
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR EUR 10,710000 920 811 329,80 44 951 249,96 44 951 249,96 11,245500 10,710000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR EUR 11,440000 131 262 569,35 1 602 628,46 1 602 628,46 12,012000 11,440000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR EUR 259,260000 624 386 089,24 14 260 933,86 14 260 933,86 272,223000 259,260000
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR EUR 157,640000 131 537 494,22 246 032,06 246 032,06 165,522000 157,640000
Amundi Funds II - Global Ecology USD USD 306,620000 862 952 722,85 99 625,91 99 625,91 321,951000 306,620000
Amundi Funds II - Pioneer Global Select USD USD 113,120000 519 868 984,05 85 341,50 85 341,50 118,776000 113,120000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ) USD 56,310000 451 828 095,05 1 050 505,40 1 050 505,40 59,125500 56,310000
Amundi Funds II - Global Equity Target Income USD USD 93,490000 181 360 735,25 670 210,74 670 210,74 98,164500 93,490000
Amundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD USD 18,690000 78 263 742,77 185 600,63 185 600,63 19,624500 18,690000
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR EUR 7,190000 101 971 315,25 57 103 234,66 57 103 234,66 7,549500 7,190000
Amundi Funds II - China Equity EUR EUR 15,060000 78 081 736,08 2 708 542,85 2 708 542,85 15,813000 15,060000
Amundi Funds II - Japanese Equity EUR EUR 2,750000 14 508 570,06 3 127 919,16 3 127 919,16 2,887500 2,750000
Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR EUR 9,000000 14 540 784,58 1 607 131,99 1 607 131,99 9,450000 9,000000
Amundi Funds II - Russian Equity USD USD 62,540000 11 105 768,84 18 831,27 18 831,27 65,667000 62,540000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 48,720000 2 897 721,64 230 920,23 230 920,23 51,156000 48,720000
Amundi Funds II - Top European Players USD USD 9,040000 148 181 179,37 40 581,64 40 581,64 9,492000 9,040000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,220000 3 807 302,04 146 578,93 146 578,93 31,731000 30,220000
Amundi Funds - Protect 90 EUR 100,200000 25 062 891,50 5 232 015,44 5 232 015,44 104,709000 100,200000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 47,720000 2 429 106,48 2 401 025,50 2 401 025,50 50,106000 47,720000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 48,580000 3 608 540,67 3 594 949,73 3 594 949,73 51,009000 48,580000
First Eagle Amundi International Fund EUR 159,390000 1 296 236 346,12 261 229,85 261 229,85 167,359500 159,390000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 298,460000 977 929 835,50 408 202,06 408 202,06 1 363,383000 1 298,460000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 386,850000 2 180 759,90 0,00 0,00 1 456,192500 1 386,850000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 185,750000 146 046 338,90 476 824,94 476 824,94 1 245,037500 1 185,750000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 126,770000 38 349,80 0,00 0,00 1 183,108500 1 126,770000
CPR Invest - Megatrends EUR 105,920000 16 846 102,40 467 506,15 467 506,15 111,216000 105,920000
Amundi Funds II - Euro Alpha Bond EUR EUR 48,440000 39 094 880,34 10 079 539,74 10 079 539,74 50,862000 48,440000
Amundi Funds II - Euro Alpha Bond USD USD 54,470000 43 958 283,45 127 647,73 127 647,73 57,193500 54,470000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 42,130000 76 122 787,36 31 382 522,49 31 382 522,49 44,236500 42,130000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 47,370000 85 592 462,11 25 647,84 25 647,84 49,738500 47,370000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 6,230000 11 789 382,51 8 325 415,23 8 325 415,23 6,541500 6,230000
Amundi S.F. - European Research USD USD 7,000000 13 255 981,69 685,43 685,43 7,350000 7,000000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 55,830000 2 115 424,26 67 901,28 67 901,28 57,449070 55,830000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 173,570000 12 474 753,22 0,00 0,00 178,777100 173,570000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 213,450000 20 614 759,14 0,00 0,00 1 249,853500 1 213,450000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 63,980000 87 381 070,46 6 283,73 6 283,73 65,899400 63,980000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 141,230000 217 705 556,37 83 069,65 83 069,65 146,737970 141,230000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 455,840000 69 155 179,57 195 104,53 195 104,53 469,515200 455,840000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 145,800000 58 069 543,97 4 458,93 4 458,93 150,174000 145,800000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 005,870000 26 723 962,16 5 278,04 5 278,04 1 056,163500 1 005,870000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 497,530000 31 644 913,43 31 534,45 31 534,45 522,406500 497,530000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 60,100000 17 815 262,14 34 019,12 34 019,12 63,105000 60,100000
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD USD 1 678,730000 8 087 422,93 6 570,69 6 570,69 1 762,666500 1 678,730000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 052,720000 7 983 297,80 8 305,48 8 305,48 1 105,356000 1 052,720000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 129,710000 7 872 710,49 24 887,51 24 887,51 1 186,195500 1 129,710000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 548,150000 15 779 011,36 0,00 0,00 575,557500 548,150000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 858,900000 1 676 002,91 6 838,56 6 838,56 901,845000 858,900000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 496,260000 10 887 343,84 0,00 0,00 521,073000 496,260000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 140,860000 1 030 984,85 0,00 0,00 147,903000 140,860000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 441,200000 2 626 033,16 118 244,70 118 244,70 1 513,260000 1 441,200000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 616,500000 3 171 379,95 11 140,77 11 140,77 647,325000 616,500000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 372,070000 7 999 257,84 3 329,65 3 329,65 390,673500 372,070000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 434,940000 46 142 098,22 91 134,72 91 134,72 456,687000 434,940000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 866,380000 44 719 547,59 85 757,76 85 757,76 909,699000 866,380000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 681,410000 8 495 068,07 10 079,34 10 079,34 715,480500 681,410000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 575,110000 9 715 948,26 9 628,00 9 628,00 1 653,865500 1 575,110000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 731,900000 1 487 527,01 911,85 911,85 1 818,495000 1 731,900000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 079,360000 21 152 442,80 920 682,39 920 682,39 2 183,328000 2 079,360000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 825,690000 12 569 226,83 15 389,44 15 389,44 1 916,974500 1 825,690000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 923,500000 18 745 090,99 3 824,92 3 824,92 969,675000 923,500000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 881,610000 754 049,38 0,00 0,00 925,690500 881,610000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 840,810000 5 655 110,02 5 698,87 5 698,87 882,850500 840,810000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 516,710000 11 158 239,95 403,94 403,94 542,545500 516,710000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 148,350000 27 607 287,34 5 217,82 5 217,82 1 205,767500 1 148,350000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 216,000000 815 440 790,33 14,81 14,81 4 426,800000 4 216,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 256,060000 37 922 322,76 0,00 0,00 263,741800 256,060000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 753,650000 9 045 208,22 155 156,19 155 156,19 791,332500 753,650000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 639,310000 4 252 874,32 4 702,76 4 702,76 671,275500 639,310000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 148,150000 3 209 797,20 8 361,98 8 361,98 1 205,557500 1 148,150000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 695,670000 2 819 644,07 112 506,01 112 506,01 1 780,453500 1 695,670000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 125,530000 2 193 538,75 8 902,46 8 902,46 129,295900 125,530000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 55,040000 1 929 228,38 27,71 27,71 57,792000 55,040000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 104,710000 5 969 163,06 7 751,45 7 751,45 1 159,945500 1 104,710000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 10 619,630000 27 693 277,35 83 849,26 83 849,26 11 150,611500 10 619,630000
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 491,600000 1 673 989 876,60 14 093,03 14 093,03 3 666,180000 3 491,600000
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 257,240000 676 177,21 0,00 0,00 257,240000 244,378000
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 894,600000 510 173,91 3 765,24 3 765,24 10 389,330000 9 894,600000
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 044,200000 30 703 565,82 10 940,94 10 940,94 2 146,410000 2 044,200000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 667,190000 553 523 823,03 25 941,60 25 941,60 2 800,549500 2 667,190000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 278,230000 42 863 545,80 20 710,88 20 710,88 286,576900 278,230000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 980,280000 7 616 474,78 27 834,86 27 834,86 5 229,294000 4 980,280000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 460,830000 3 708 768,42 4 872,16 4 872,16 5 733,871500 5 460,830000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 353,690000 1 826 737,55 4 957,76 4 957,76 6 480,763800 6 353,690000
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 98,440000 17 609 681,02 1 513,20 1 513,20 101,393200 98,440000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 751,290000 24 993 073,64 539 092,13 539 092,13 13 388,854500 12 751,290000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 867,520000 159 070 608,92 48 132,61 48 132,61 893,545600 867,520000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 206,540000 7 222 478,69 8 770,33 8 770,33 212,736200 206,540000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 28 521,190000 3 340 612,66 0,00 0,00 29 234,219750 28 521,190000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 15 945,080000 16 866 787,29 3 766,82 3 766,82 16 263,981600 15 945,080000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 341,830000 125 341 236,78 93 357,53 93 357,53 347,982940 341,830000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 645,670000 41 906 700,80 1 036,95 1 036,95 677,953500 645,670000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 17 512,050000 4 653 598,53 346,90 346,90 18 387,652500 17 512,050000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 504,840000 98 156 435,18 53 874,87 53 874,87 1 512,364200 1 504,840000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 340,620000 15 466 164,21 0,00 0,00 357,651000 340,620000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 9 043,680000 4 909 515,46 17,92 17,92 9 248,971536 9 043,680000
AXA EUR Konto EUR 0,045604 67 943 880,00 67 880 617,00 67 880 617,00 0,045604 0,045604
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050941 40 085 324,00 11 461 047,00 11 461 047,00 0,050941 0,049412
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036327 90 207 985,00 27 960 613,00 27 960 613,00 0,036327 0,034511
AXA Realitní fond EUR 0,039009 48 518 001,00 20 848 997,00 20 848 997,00 0,039009 0,037449
AXA Selection Global Equity EUR 0,063564 124 733 510,00 48 032 059,00 48 032 059,00 0,063564 0,060386
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,042176 54 618 875,00 23 878 750,00 23 878 750,00 0,042176 0,040068
AXA Selection Opportunities EUR 0,039254 46 143 107,00 13 750 675,00 13 750 675,00 0,039254 0,037291
AXA CZK Konto EUR 0,043630 25 935 351,00 496 054,00 496 054,00 0,043630 0,043630
AXA Eurobond EUR 0,031485 2 128 789,00 2 117 357,00 2 117 357,00 0,031485 0,030540
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044469 14 239 235,00 7 445 476,00 7 445 476,00 0,046026 0,044469
PARVEST Equity Brazil USD 104,030000 171 851 810,30 63 397,39 63 397,39 109,231500 104,030000
PARVEST Bond Euro EUR 223,530000 237 116 177,70 26 868,31 26 868,31 234,706500 223,530000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 190,510000 337 055 508,70 55 753,13 55 753,13 200,035500 190,510000
PARVEST Bond Euro Government EUR 402,720000 116 519 043,50 835 000,84 835 000,84 422,856000 402,720000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 138,880000 45 869 702,42 9 207,29 9 207,29 145,824000 138,880000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,270000 79 842 324,07 5 167,60 5 167,60 128,383500 122,270000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 92,030000 85 058 787,97 14 278,45 14 278,45 96,631500 92,030000
PARVEST Equity Japan JPY 4 659,000000 5 163 602 329,00 5 720,18 5 720,18 4 891,950000 4 659,000000
PARVEST Equity Latin America USD 558,310000 45 309 825,50 75 889,79 75 889,79 586,225500 558,310000
PARVEST Equity Russia Opportunity USD 97,670000 51 030 754,91 36 029,92 36 029,92 102,553500 97,670000
PARVEST Money Market USD USD 214,808899 323 438 799,20 26 197,30 26 197,30 225,549344 214,808899
PARVEST Money Market Euro EUR 207,958199 736 334 495,40 379 333,55 379 333,55 218,356109 207,958199
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 234,430000 68 016 821,13 13 037,23 13 037,23 246,151500 234,430000
PARVEST Equity USA USD 148,390000 85 488 931,24 508 898,61 508 898,61 155,809500 148,390000
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 229,010000 383 715 460,00 1 417 068,22 1 417 068,22 240,460500 229,010000
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 185,520000 215 098 913,50 263 802,02 263 802,02 194,796000 185,520000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 221,280000 186 617 846,50 51 027,16 51 027,16 232,344000 221,280000
PARVEST Equity World Energy EUR 511,990000 48 760 578,87 130 501,13 130 501,13 537,589500 511,990000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 86,490000 256 107 258,20 989 876,33 989 876,33 90,814500 86,490000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 110,500000 39 253 417,75 582 927,28 582 927,28 116,025000 110,500000
PARVEST Equity World Emerging USD 644,830000 108 494 945,60 91 858,85 91 858,85 677,071500 644,830000
PARVEST Equity China USD 409,410000 107 606 870,20 192 876,17 192 876,17 429,880500 409,410000
PARVEST Equity India USD 133,060000 72 433 025,59 161 273,29 161 273,29 139,713000 133,060000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 48,780000 42 260 258,96 117 261,27 117 261,27 51,219000 48,780000
PARVEST Equity Turkey EUR 109,390000 14 922 888,22 603 724,50 603 724,50 114,859500 109,390000
PARVEST Commodities USD 53,310000 25 673 037,22 10 188,69 10 188,69 55,975500 53,310000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 142,390000 74 490 512,67 391 998,25 391 998,25 146,661700 142,390000
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 520,220000 734 464 126,50 823 373,00 823 373,00 535,826600 520,220000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 130,100000 615 843 362,70 6 028 079,42 6 028 079,42 134,003000 130,100000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 33,810000 384 336 335,50 827 570,00 827 570,00 34,824300 33,810000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 664,480000 94 929 427,47 495 845,56 495 845,56 1 714,414400 1 664,480000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 150,380000 42 287 704,28 719 139,41 719 139,41 154,891400 150,380000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 137,590000 183 702 435,60 262 118,39 262 118,39 141,717700 137,590000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 329,890000 31 114 516,85 703 833,51 703 833,51 339,786700 329,890000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 207,980000 254 560 216,80 297 224,49 297 224,49 214,219400 207,980000
PARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C] EUR 80,970000 5 525 089,98 238 553,01 238 553,01 83,399100 80,970000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 110,420000 126 639 166,70 314 968,63 314 968,63 113,732600 110,420000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 155,870000 57 051 797,52 99 790,40 99 790,40 160,546100 155,870000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 248,350000 110 482 782,00 278 062,65 278 062,65 255,800500 248,350000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 100,920000 281 458 126,60 54 585,24 54 585,24 103,947600 100,920000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 252,930000 594 602 470,00 104 563,79 104 563,79 260,517900 252,930000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 128,960000 32 202 763,62 53 369,48 53 369,48 132,828800 128,960000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 145,830000 1 287 528,07 30 342,23 30 342,23 150,204900 145,830000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 103,120000 10 517 820,23 33 677,96 33 677,96 106,213600 103,120000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 998,810000 238 952 281,10 88 474,59 88 474,59 1 028,774300 998,810000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 433,970000 139 937 415,70 15 585,91 15 585,91 446,989100 433,970000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 166,930000 94 582 796,69 40 758,80 40 758,80 171,937900 166,930000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 148,350000 120 240 421,30 102 727,92 102 727,92 152,800500 148,350000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,060000 5 822 438,38 11 831,56 11 831,56 116,451800 113,060000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 118,350000 172 187 108,50 12 090,68 12 090,68 121,900500 118,350000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 171,230000 704 789,88 25 057,61 25 057,61 176,366900 171,230000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 159,780000 1 386 952,41 13 311,42 13 311,42 164,573400 159,780000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 153,530000 3 513 559,78 110 484,79 110 484,79 158,135900 153,530000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 132,890000 1 735 852,14 10 105,91 10 105,91 136,876700 132,890000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 684,390000 175 670 480,00 2 888,13 2 888,13 704,921700 684,390000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 224,530000 140 969 455,50 107 512,90 107 512,90 231,265900 224,530000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 101,670000 11 155 287,42 51 665,57 51 665,57 104,720100 101,670000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 154,420000 191 170 317,10 1 757 915,74 1 757 915,74 159,052600 154,420000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 140,560000 26 455 601,60 484 469,56 484 469,56 144,776800 140,560000
PARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C] EUR 87,180000 7 386 692,59 463 466,31 463 466,31 89,795400 87,180000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 332,370000 59 750 520,88 612 870,33 612 870,33 342,341100 332,370000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 203,540000 385 893 211,60 465 440,20 465 440,20 209,646200 203,540000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 426,210000 300 078 563,50 65 572,03 65 572,03 438,996300 426,210000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,770000 191 334 115,60 10 326,38 10 326,38 113,063100 109,770000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,580000 900 341,38 0,00 0,00 51,067400 49,580000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 127,080000 366 296 295,30 0,00 0,00 130,892400 127,080000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 114,670000 5 914 363,92 207 593,98 207 593,98 118,110100 114,670000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 96,350000 4 468 150,23 286,16 286,16 99,240500 96,350000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 103,040000 32 777 801,04 17 755,51 17 755,51 106,131200 103,040000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 356,860000 62 795 202,23 1 638 033,78 1 638 033,78 367,565800 356,860000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 321,400000 16 409 277,57 443 463,51 443 463,51 331,042000 321,400000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 213,810000 5 911 864,50 983,19 983,19 1 250,224300 1 213,810000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 207,980000 254 560 216,80 0,00 0,00 214,219400 207,980000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 202,330000 88 915 132,38 4 687,99 4 687,99 208,399900 202,330000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 107,070000 38 463 124,04 8 036,67 8 036,67 110,282100 107,070000
PARVEST Disruptive Technology EUR 1 056,660000 375 339 989,30 783 936,06 783 936,06 1 088,359800 1 056,660000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 97,070000 114 374 873,20 2 500,10 2 500,10 99,982100 97,070000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 100,760000 78 970 470,40 34 050,33 34 050,33 103,782800 100,760000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Opportunities EUR 101,790000 1 037,48 19,34 19,34 104,843700 101,790000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe IG EUR 100,780000 1 007,77 0,00 0,00 103,803400 100,780000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe AAA EUR 100,340000 1 003,40 0,00 0,00 103,350200 100,340000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 334,840000 106 669 029,55 95 611 512,24 95 611 512,24 1 334,840000 1 334,840000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 211,990000 311 838 543,94 1 192 118,35 1 192 118,35 220,469600 211,990000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 124,960000 108 640 941,72 924 298,13 924 298,13 131,208000 124,960000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 245,000000 435 041 549,48 165 941,93 165 941,93 257,250000 245,000000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 283,590000 627 566 707,92 347 196,40 347 196,40 292,097700 283,590000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 260,810000 137 204 592,65 304 373,09 304 373,09 268,634300 260,810000
Raiffeisen-Österreich-Aktien EUR 234,910000 117 608 686,06 0,00 0,00 244,306400 234,910000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 274,470000 263 658 432,17 168 939,58 168 939,58 288,193500 274,470000
Raiffeisen-Pazifik-Aktien EUR 177,500000 140 124 536,62 0,00 0,00 184,600000 177,500000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 159,070000 30 292 818,00 183 207,61 183 207,61 160,660700 159,070000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 298,970000 77 519 197,17 16 135,11 16 135,11 313,918500 298,970000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 255,740000 229 991 134,33 154 820,14 154 820,14 268,527000 255,740000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 309,950000 582 467 030,48 0,00 0,00 322,348000 309,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 121,960000 1 072 850 581,97 0,00 0,00 125,618800 121,960000
Raiffeisen-TopDividende-Aktien EUR 153,400000 141 320 937,10 0,00 0,00 159,536000 153,400000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 93,800000 68 784 690,02 136 886,84 136 886,84 98,490000 93,800000
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien EUR 192,280000 33 386 303,97 0,00 0,00 199,971200 192,280000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 134,100000 71 562 388,83 742 870,95 742 870,95 138,123000 134,100000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 56,010000 55 364 809,68 1 307 344,53 1 307 344,53 58,810500 56,010000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 117,180000 142 296 323,86 880 938,62 880 938,62 121,867200 117,180000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 209,550000 197 952 591,95 123 533,92 123 533,92 215,836500 209,550000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 116,430000 198 394 063,93 531 321,09 531 321,09 119,922900 116,430000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,410000 74 368 710,46 601 755,00 601 755,00 112,692300 108,315900
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 161,400000 877 395 597,23 7 196 184,27 7 196 184,27 167,049000 161,400000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,940000 1 233 644 739,53 10 243 583,08 10 243 583,08 159,588200 154,940000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 155,680000 267 881 742,86 406 526,09 406 526,09 161,907200 155,680000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,280000 944 603 566,32 0,00 0,00 107,342800 106,280000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 166,480000 663 750 936,72 0,00 0,00 170,642000 166,480000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,330000 2 220 414 498,47 333 453,69 333 453,69 11,981475 11,330000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,870000 1 845 226 943,35 201 492,62 201 492,62 14,667525 13,870000
Franklin Income Fund USD 11,220000 1 485 969 694,85 17 302,27 17 302,27 11,865150 11,220000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,850000 148 977 800,63 51 121,19 51 121,19 10,416375 9,850000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,630000 832 394 736,80 44 195,12 44 195,12 31,333725 29,630000
Templeton Global Income Fund USD 19,420000 719 356 041,85 790 602,68 790 602,68 20,536650 19,420000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,700000 1 827 150 399,96 1 059 029,45 1 059 029,45 31,407750 29,700000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,730000 111 740 725,81 28 213,85 28 213,85 17,691975 16,730000
Franklin European Growth Fund EUR 15,460000 274 381 062,19 695 926,43 695 926,43 16,348950 15,460000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 36,870000 311 788 792,36 406 206,42 406 206,42 38,990025 36,870000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,100000 157 231 266,53 107 107,79 107 107,79 13,853250 13,100000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 30,820000 83 290 121,49 120 476,75 120 476,75 32,592150 30,820000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 3,660000 222 308 476,72 1 369 965,48 1 369 965,48 3,870450 3,660000
Franklin India Fund USD 35,880000 1 991 648 366,61 1 466 495,79 1 466 495,79 37,943100 35,880000
Franklin Japan Fund USD 7,420000 7 824 024 298,05 21 288,69 21 288,69 7,846650 7,420000
Franklin MENA Fund USD 7,260000 98 330 519,41 36 294,49 36 294,49 7,677450 7,260000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 82,610000 398 185 860,09 176 426,88 176 426,88 87,360075 82,610000
Franklin Mutual European Fund EUR 23,710000 882 801 679,54 1 056 407,58 1 056 407,58 25,073325 23,710000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,170000 623 478 583,85 1 258 272,07 1 258 272,07 20,272275 19,170000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,040000 251 853 897,12 9 076 701,84 9 076 701,84 6,387300 6,040000
Franklin Technology Fund USD 22,200000 3 002 113 084,20 2 655 104,24 2 655 104,24 23,476500 22,200000
Franklin U.S. Equity Fund USD 29,430000 375 331 298,72 52 376,17 52 376,17 31,122225 29,430000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 18,020000 4 169 724 937,21 4 239 895,47 4 239 895,47 19,056150 18,020000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,000000 372 155 000,03 809 253,77 809 253,77 24,322500 23,000000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,120000 3 121 129 504,49 1 163 659,83 1 163 659,83 37,139400 35,120000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 47,700000 1 551 857 026,98 3 751 959,30 3 751 959,30 50,442750 47,700000
Templeton BRIC Fund USD 17,970000 646 525 599,21 116 222,53 116 222,53 19,003275 17,970000
Templeton China Fund USD 29,230000 437 848 693,01 80 673,80 80 673,80 30,910725 29,230000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 22,440000 236 953 571,98 37 063,85 37 063,85 23,730300 22,440000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,040000 954 411 864,62 12 027 236,28 12 027 236,28 42,342300 40,040000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 11,680000 1 011 063 091,25 872 106,41 872 106,41 12,351600 11,680000
Templeton Euroland Fund EUR 22,410000 491 929 774,60 0,00 0,00 23,698575 22,410000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,000000 613 268 994,68 905 328,97 905 328,97 19,035000 18,000000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,040000 623 929 530,75 31 571,27 31 571,27 23,307300 22,040000
Templeton Global Fund USD 39,210000 938 210 409,71 45 291,47 45 291,47 41,464575 39,210000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 16,780000 6 905 025 898,61 466 037,33 466 037,33 17,744850 16,780000
Templeton Latin America Fund USD 61,970000 959 921 116,21 351 013,90 351 013,90 65,533275 61,970000
Templeton Thailand Fund USD 30,640000 168 145 441,06 61 330,30 61 330,30 32,401800 30,640000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,730000 241 167 410,77 0,00 0,00 13,461975 12,730000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,850000 253 531 183,47 0,00 0,00 13,492500 12,850000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,440000 127 302 130,53 0,00 0,00 13,155300 12,440000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,620000 580 253 019,76 40 027,04 40 027,04 16,518150 15,620000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,280000 526 485 615,69 299 292,52 299 292,52 20,244000 19,280000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,450000 73 779 345,72 53 123,52 53 123,52 14,122500 13,450000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,180000 263 403 651,69 181 433,31 181 433,31 15,939000 15,180000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,570000 42 173 058,08 1 044,17 1 044,17 11,098500 10,570000
Franklin High Yield Fund USD 18,620000 1 656 065 784,16 23 503,73 23 503,73 19,551000 18,620000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,060000 805 802 986,14 699 114,76 699 114,76 14,763000 14,060000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,200000 692 128 023,55 120 151,55 120 151,55 11,760000 11,200000
Templeton Asian Bond Fund USD 18,010000 451 997 467,36 195 761,18 195 761,18 18,910500 18,010000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,520000 10 813 637 688,29 6 537 642,84 6 537 642,84 14,196000 13,520000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,230000 285 948 694,14 29 829,89 29 829,89 15,991500 15,230000
Templeton Global Bond Fund USD 30,540000 15 044 487 817,13 8 354 875,80 8 354 875,80 32,067000 30,540000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,640000 135 122 865,20 22 674,91 22 674,91 16,422000 15,640000
Templeton Global Total Return Fund USD 30,790000 17 312 970 081,16 10 888 720,15 10 888 720,15 32,329500 30,790000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 28,160000 2 153 692 416,00 0,00 0,00 29,568000 28,160000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 40,540000 3 422 092 344,12 0,00 0,00 42,567000 40,540000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,650000 11 063 475 806,21 0,00 0,00 13,282500 12,650000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,820000 11 385 082 880,00 0,00 0,00 16,611000 15,820000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,780000 1 937 649 792,00 0,00 0,00 19,719000 18,780000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 49,790000 16 902 728 338,23 0,00 0,00 52,279500 49,790000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 15,100000 1 566 115 454,94 0,00 0,00 15,855000 15,100000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 12,040000 8 836 826 441,68 0,00 0,00 12,642000 12,040000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,680000 1 434 647 482,78 0,00 0,00 17,514000 16,680000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 119,450000 7 551 062 016,00 0,00 0,00 125,422500 119,450000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,520000 445 710 224,18 1 808 250,44 1 808 250,44 27,912300 26,520000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,130000 142 366 677,63 918 699,94 918 699,94 40,131825 38,130000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 13,870000 169 496 636,80 590 664,64 590 664,64 14,598175 13,870000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 15,380000 235 378 911,93 255 615,03 255 615,03 16,187450 15,380000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 16,050000 200 532 095,60 259 363,98 259 363,98 16,611750 16,050000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 16,630000 222 684 817,40 3 414 070,15 3 414 070,15 17,503075 16,630000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,832000 345 347 231,70 2 086 286,92 2 086 286,92 10,176120 9,832000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 19,690000 565 638 489,65 14 786 157,23 17 811 806,11 20,723725 19,690000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 65,090000 102 718 463,79 2 844,78 3 475,33 68,507225 65,090000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 27,580000 207 218 317,44 896 650,64 938 302,23 29,027950 27,580000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,173000 1 141 521 480,95 15 793 574,04 15 982 052,50 9,494055 9,173000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 20,200000 106 947 062,56 214 381,15 228 485,78 21,260500 20,200000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 15,890000 19 758 330,58 2 136 599,80 2 149 249,35 16,724225 15,890000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 24,860000 1 682 443 876,57 78 600,76 83 555,48 26,165150 24,860000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 23,090000 840 508 499,35 1 436 788,71 1 294 256,48 24,302225 23,090000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 13,240000 44 072 067,61 103 988,87 107 335,13 13,935100 13,240000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 16,650000 27 657 164,90 619 267,02 621 746,52 17,524125 16,650000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 33,910000 416 489 465,02 12 863 007,33 12 852 978,70 35,690275 33,910000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 34,690000 710 198 965,07 9 307 521,87 9 651 806,15 36,511225 34,690000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,074000 42 216 719,06 1 286 387,85 1 292 932,04 9,391590 9,074000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,649800 273 162 394,30 0,00 0,00 8,032290 7,649800
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 121,200000 210 503 638,30 0,00 0,00 127,260000 121,200000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,094100 370 483 776,30 0,00 0,00 12,698805 12,094100
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,076600 5 217 881,53 0,00 0,00 10,580430 10,076600
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 57,460000 881 515 718,90 0,00 0,00 60,333000 57,460000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 11,540000 36 031 690,13 0,00 0,00 12,117000 11,540000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 21,730000 2 768 254 458,00 0,00 0,00 22,816500 21,730000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 13,460000 79 634 718,52 0,00 0,00 14,133000 13,460000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 18,660000 1 263 955 250,00 0,00 0,00 19,593000 18,660000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR