Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Equity Fund America USD 3 006,200000 35 043 340,00 668 981,00 668 981,00 3 096,386000 3 006,200000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 717,280000 19 298 394,00 1 155 081,00 1 155 081,00 1 768,798400 1 717,280000
KBC Equity Fund Finance EUR 676,160000 15 249 330,00 595 375,00 595 375,00 696,444800 676,160000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 4 215,870000 45 594 761,00 1 256 761,00 1 256 761,00 4 342,346100 4 215,870000
KBC Equity Fund Oil EUR 592,850000 30 189 070,00 4 580 588,00 4 580 588,00 610,635500 592,850000
KBC Equity Fund Pharma EUR 1 686,830000 111 443 321,00 5 122 638,00 5 122 638,00 1 737,434900 1 686,830000
KBC Equity Fund Technology USD 378,530000 73 564 894,00 1 948 220,00 1 948 220,00 389,885900 378,530000
KBC Equity Fund Telecom EUR 431,910000 6 801 378,00 929 425,00 929 425,00 444,867300 431,910000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 1 826,710000 26 554 620,00 624 658,00 624 658,00 1 881,511300 1 826,710000
KBC Equity Fund World EUR 488,710000 110 789 323,00 7 294 371,00 7 294 371,00 503,371300 488,710000
TAM - Americký akciový EUR 0,047037 98 313 204,48 98 313 204,48 70 785 345,39 0,047037 0,045626
TAM - Európsky akciový EUR 0,020472 56 216 837,58 56 216 837,58 45 033 308,85 0,020472 0,019858
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 1 502,760000 11 264 590,00 1 212 767,00 1 212 767,00 1 547,842800 1 502,760000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 554,240000 5 367 896,00 138 739,00 138 739,00 570,867200 554,240000
KBC Equity Fund Utilities EUR 983,290000 6 869 597,00 810 831,00 810 831,00 1 012,788700 983,290000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 206,020000 34 357 641,00 702 658,00 702 658,00 1 242,200600 1 206,020000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 249,970000 27 094 444,00 4 221 584,00 4 221 584,00 257,469100 249,970000
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,046291 71 434 723,84 71 434 723,84 54 617 879,53 0,046407 0,046175
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,035578 12 933 486,35 12 933 391,44 12 933 391,44 0,036286 0,035578
IAD - EURO Bond EUR 0,042228 16 288 221,21 16 288 258,19 16 288 258,19 0,043030 0,042228
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045594 2 660 529,00 2 660 257,00 2 660 257,00 0,046050 0,045594
KBC Renta Dollarenta USD 1 192,970000 93 284 591,00 648 499,00 648 499,00 1 204,899700 1 192,970000
KBC Renta Eurorenta EUR 3 150,520000 64 367 370,00 7 031 005,00 7 031 005,00 3 182,025200 3 150,520000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,055587 194 003 127,88 194 003 127,88 150 675 405,48 0,056143 0,055587
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076215 379 582 948,53 379 582 948,53 339 354 621,57 0,076215 0,073929
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046867 125 487 956,85 125 487 956,85 107 438 427,58 0,046867 0,046867
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,683000 4 725 659,00 1 019 199,00 1 019 199,00 37,720683 37,683000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 672,630000 128 243 791,00 11 887 026,00 11 887 026,00 5 678,302630 5 672,630000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 128,080000 584 011 168,00 572 691,00 572 691,00 128,208080 128,080000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 47,102000 6 349 403,00 83 411,00 83 411,00 47,149102 47,102000
IAD - Global Index EUR 0,036350 113 291 012,90 113 192 871,40 113 192 871,40 0,037768 0,036350
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,063107 17 425 275,52 17 425 275,52 9 698 598,51 0,064369 0,062476
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,049838 82 333 191,37 82 333 191,37 82 333 191,37 0,051483 0,047844
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044586 375 051 311,56 375 051 311,56 373 829 425,94 0,045478 0,044586
KBC Renta Czechrenta CZK 40 017,910000 132 117 009,00 773 276,00 773 276,00 40 418,089100 40 017,910000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 232,860000 4 349 745,00 848 583,00 848 583,00 1 245,188600 1 232,860000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 209,320000 1 984 988,00 341 240,00 341 240,00 1 221,413200 1 209,320000
KBC Renta Long EUR EUR 1 400,140000 1 104 106,00 576 841,00 576 841,00 1 414,141400 1 400,140000
Success absolute T (rastový) EUR 10,710000 20 385 773,50 10 633 783,68 10 633 783,68 11,272275 10,710000
KBC Equity Fund Belgium EUR 815,130000 34 798 414,00 1 276 995,00 1 276 995,00 839,583900 815,130000
KBC Equity Fund Strategic Finance EUR 483,330000 10 095 630,00 402 041,00 402 041,00 497,829900 483,330000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 102,680000 45 095 819,00 1 630 970,00 1 630 970,00 3 195,760400 3 102,680000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 143,050000 82 682 438,00 549 400,00 549 400,00 2 207,341500 2 143,050000
KBC Renta Forintrenta HUF 304 333,400000 399 410 806,00 141 028,00 141 028,00 307 376,734000 304 333,400000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 790,630000 6 799 932,00 835 231,00 835 231,00 1 808,536300 1 790,630000
KBC Renta Canarenta CAD 2 607,430000 19 174 253,00 244 932,00 244 932,00 2 633,504300 2 607,430000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 186,230000 42 022 377,00 853 027,00 853 027,00 2 251,816900 2 186,230000
KBC Equity Fund Japan JPY 59 152,000000 1 404 707 400,00 253 821,00 253 821,00 60 926,560000 59 152,000000
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,036629 60 928 545,73 60 928 545,73 48 338 987,34 0,037178 0,035164
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 700,940000 9 439 246,00 693 438,00 693 438,00 721,968200 700,940000
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 212,750000 15 807 656,00 1 996 693,00 1 996 693,00 2 234,877500 2 212,750000
KBC Equity Fund New Asia EUR 829,100000 97 163 713,00 3 715 738,00 3 715 738,00 853,973000 829,100000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 58,130000 2 205 167,57 71 444,91 71 444,91 59,815770 58,130000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 174,690000 10 457 817,73 0,00 0,00 179,930700 174,690000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 292,630000 23 776 182,10 0,00 0,00 1 331,408900 1 292,630000
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1 161,360000 9 362 145,00 1 619 087,00 1 619 087,00 1 196,200800 1 161,360000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 237,090000 20 416 349,00 1 532 145,00 1 532 145,00 1 274,202700 1 237,090000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 554,360000 13 803 296,00 948 310,00 948 310,00 570,990800 554,360000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 941,250000 3 776 607,00 83 136,00 83 136,00 969,487500 941,250000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 67,020000 88 411 666,87 6 865,39 6 865,39 69,030600 67,020000
NN (L) International - Central European Equity EUR EUR 145,260000 211 958 523,78 83 465,81 83 465,81 150,925140 145,260000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 088,090000 62 100 696,00 275 768,00 275 768,00 1 120,732700 1 088,090000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 852,170000 46 884 492,00 3 445 890,00 3 445 890,00 1 907,735100 1 852,170000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,610000 20 385 773,50 0,00 0,00 10,114525 9,610000
KBC Equity Fund Trends EUR 153,300000 62 411 400,00 1 127 138,00 1 127 138,00 157,899000 153,300000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 124,330000 14 382 459,00 2 292 783,00 2 292 783,00 1 158,059900 1 124,330000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,037024 9 972 333,77 9 872 065,77 9 872 065,77 0,037209 0,037024
ERSTE Bond Danubia EUR 177,050000 287 119 004,28 31 024 777,18 2 430 991,89 181,476250 177,050000
ESPA Stock Europe - Emerging EUR 108,990000 62 213 752,50 6 341 910,12 6 341 910,12 112,804650 108,990000
ESPA Stock Europe EUR 182,300000 157 540 091,19 449 004,90 449 004,90 188,680500 182,300000
ERSTE Responsible Stock America USD 467,780000 65 133 072,80 800 684,51 800 684,51 484,152300 467,780000
Success relative T (rastový) EUR 7,700000 18 226 302,78 7 301 129,36 7 301 129,36 8,104250 7,700000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,045321 11 835 118,65 11 835 118,65 11 236 359,81 0,045774 0,044868
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 471,420000 66 497 957,02 188 236,59 188 236,59 485,562600 471,420000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD USD 148,990000 58 104 796,36 4 599,23 4 599,23 153,459700 148,990000
KBC Renta Short EUR EUR 713,930000 2 872 352,00 213 859,00 35 419,00 721,069300 713,930000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038920 168 879 099,21 168 879 099,21 168 879 099,21 0,038920 0,037752
TAM - Private Growth 2 EUR 0,040925 32 628 897,96 32 628 897,96 32 628 897,96 0,040925 0,039697
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 673,640000 24 797 496,00 1 970 951,00 1 970 951,00 3 710,376400 3 673,640000
AM SLSP Globálny akciový fond EUR 0,048168 32 238 555,60 32 238 555,60 32 238 555,60 0,049613 0,048168
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 184,640000 11 567 947,00 332 699,00 332 699,00 190,179200 184,640000
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036182 139 761 182,96 139 761 182,96 139 761 182,96 0,036182 0,035097
TAM - Premium Strategic EUR 0,036328 36 619 249,31 36 619 249,31 36 619 249,31 0,036328 0,035238
ESPA Stock Europe Property EUR 365,780000 55 163 107,70 9 849 946,86 9 758 501,86 378,582300 365,780000
IAD - KD Russia EUR 0,023788 4 500 178,57 4 150 314,70 4 150 314,70 0,024621 0,023788
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,038061 155 986 336,00 155 986 336,00 155 986 336,00 0,038251 0,036539
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,042279 299 100 216,96 299 100 216,96 299 100 216,96 0,042913 0,040588
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038918 24 430 307,00 24 429 635,00 18 790 632,00 0,038918 0,038918
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,041954 9 306 382,64 9 306 382,64 9 306 382,64 0,042793 0,041534
Success relative A (výnosový) EUR 7,700000 18 226 302,78 0,00 0,00 8,104250 7,700000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,044618 42 058 927,00 41 923 626,00 41 923 626,00 0,045287 0,044618
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042489 28 900 896,00 28 836 978,00 28 836 978,00 0,043126 0,042489
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029781 16 685 385,20 16 674 916,35 16 674 916,35 0,030466 0,029781
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 217,310000 302 688 384,36 1 020 471,03 1 020 471,03 226,002400 217,310000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 120,170000 104 955 594,43 731 346,09 731 346,09 126,178500 120,170000
Raiffeisen-Eurasien-Aktien EUR 256,630000 447 659 563,92 173 819,09 173 819,09 269,461500 256,630000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 291,180000 600 828 496,95 356 488,76 356 488,76 299,915400 291,180000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 280,990000 140 920 184,02 278 486,38 278 486,38 289,419700 280,990000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 310,030000 283 656 304,65 185 065,28 185 065,28 325,531500 310,030000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036625 42 339 727,81 42 339 727,81 42 339 727,81 0,036625 0,036625
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,071549 230 495 138,20 220 048 884,20 212 346 561,30 0,073695 0,071549
ESPA Reserve Dollar USD 142,780000 26 823 465,01 3 491 199,73 583 471,03 144,207800 142,780000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 117,380000 401 238 981,01 24 897 589,18 12 110 564,12 118,260350 117,380000
ESPA Reserve Corporate EUR 136,880000 199 419 458,87 7 082 171,20 2 600 720,00 137,906600 136,880000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 201,580000 604 676 895,65 10 450 074,38 4 158 561,00 208,635300 201,580000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 209,560000 413 439 626,70 35 315 569,12 4 281 075,70 216,894600 209,560000
ESPA Bond Dollar USD 145,850000 274 139 988,14 2 912 877,21 2 325 370,01 150,954750 145,850000
ESPA Stock Global EUR 126,240000 287 207 222,81 19 324 486,08 5 231 396,39 131,289600 126,240000
ESPA Stock Japan EUR 110,090000 24 808 582,84 127 264,04 127 264,04 114,493600 110,090000
ESPA Stock Istanbul EUR 202,570000 29 015 045,96 2 138 328,92 2 138 328,92 210,672800 202,570000
ESPA Stock Global Emerging Markets EUR 206,720000 174 701 302,66 3 111 750,58 847 345,28 214,988800 206,720000
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,039005 6 279 848,33 6 279 848,33 6 279 848,33 0,039590 0,038615
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,049970 149 931 775,09 149 931 775,09 112 769 972,46 0,050720 0,049910
TAM - Realitný Fond EUR 0,032537 296 818 265,74 296 818 265,74 257 288 015,03 0,032537 0,031561
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 21,980000 38 428 002,17 9 557 410,60 9 557 410,60 23,079000 21,980000
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,058922 768 438 915,78 768 438 915,78 768 438 915,78 0,059806 0,058333
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027331 3 507 763,06 3 507 763,06 3 507 763,06 0,028151 0,027331
GIS European Equities Opportunity EUR 174,769000 9 401 916,49 1 237 884,98 1 237 884,98 180,536377 174,769000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 210,696000 2 680 391,78 674 442,32 674 442,32 217,648968 210,696000
GIS Global Equity Allocation EUR 150,574000 2 419 674,78 309 636,76 309 636,76 155,542942 150,574000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 161,338000 19 436 017,06 371 797,13 371 797,13 163,758070 161,338000
AXA EUR Konto EUR 0,045565 71 465 531,00 71 412 465,00 71 412 465,00 0,045565 0,045565
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051890 41 644 319,00 12 066 176,00 12 066 176,00 0,051890 0,050333
AXA CEE Akciový fond EUR 0,036177 92 575 227,00 28 821 555,00 28 821 555,00 0,036177 0,034368
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037458 14 571 727,02 14 571 727,02 7 960 281,32 0,037458 0,037458
NN (L) Energy - X Cap USD USD 921,870000 30 461 867,29 5 050,65 5 050,65 967,963500 921,870000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,035518 22 972 970,38 22 973 229,97 22 973 229,97 0,036584 0,035518
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 161,390000 39 670 847,19 187 083,62 187 083,62 163,003900 161,390000
Raiffeisen-Europa-SmallCap EUR 313,000000 73 085 823,10 16 892,30 16 892,30 328,650000 313,000000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien EUR 260,480000 218 843 687,20 157 689,64 157 689,64 273,504000 260,480000
Raiffeisen-Global-Aktien EUR 318,800000 556 361 394,48 0,00 0,00 331,552000 318,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 127,040000 1 654 264 463,13 0,00 0,00 130,851200 127,040000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 641,850000 118 973 063,00 1 788 006,00 1 788 006,00 1 691,105500 1 641,850000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 888,650000 6 688 133,00 8 690,00 8 690,00 915,309500 888,650000
KBC Equity Fund Global Leaders EUR 483,420000 17 414 708,00 322 492,00 322 492,00 497,922600 483,420000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043785 9 459 655,28 9 231 131,57 9 231 131,57 0,043785 0,043785
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,750000 2 316 190,74 125 181,02 125 181,02 64,837500 61,750000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,038033 1 832 545,87 1 832 567,66 1 832 567,66 0,039174 0,037272
AXA Realitní fond EUR 0,041746 52 233 505,00 22 202 713,00 22 202 713,00 0,041746 0,040076
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 520,000000 30 529 273,60 30 928,56 30 928,56 546,000000 520,000000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 66,590000 19 230 062,87 34 918,33 34 918,33 69,919500 66,590000
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) USD 1 759,570000 7 109 023,99 5 806,52 5 806,52 1 847,548500 1 759,570000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 065,720000 7 136 344,99 2 940,91 2 940,91 1 119,006000 1 065,720000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038371 13 752 040,58 13 736 772,00 13 736 772,00 0,038371 0,038371
Horizon Access India Fund USD 1 414,820000 26 936 875,00 595 678,00 595 678,00 1 457,264600 1 414,820000
Horizon Access Fund Russia EUR 519,530000 7 876 019,00 1 819 404,00 1 819 404,00 535,115900 519,530000
Horizon Access Fund Vietnam EUR 745,950000 10 880 430,00 1 937 908,00 1 937 908,00 768,328500 745,950000
TAM - Private Growth EUR 0,035905 177 278 609,27 177 278 609,27 177 278 609,27 0,035905 0,034828
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 106,100000 73 070 350,79 102 909,15 102 909,15 111,405000 106,100000
AXA Selection Global Equity EUR 0,066656 134 525 741,00 51 910 713,00 51 910 713,00 0,066656 0,063323
AXA Selection Emerging Equity EUR 0,042977 58 560 607,00 25 791 357,00 25 791 357,00 0,042977 0,040829
AXA Selection Opportunities EUR 0,040787 50 272 068,00 15 227 807,00 15 227 807,00 0,040787 0,038748
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,069329 12 356 839,00 12 308 336,00 12 308 336,00 0,071409 0,069329
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036876 168 025 518,98 168 025 518,98 78 635 839,16 0,036876 0,036876
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,041651 247 201 808,07 247 201 808,07 247 201 808,07 0,042276 0,039985
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A USD 3,444700 178 156,29 17 515,49 17 515,49 3,613490 3,444700
WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B USD 3,482600 606 723,55 409 675,55 409 675,55 3,482600 3,308470
WIOF China Performance Fund - Trieda A USD 4,245200 3 790 994,96 12 638,78 12 638,78 4,453215 4,245200
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 218,190000 7 704 852,31 20 297,48 20 297,48 1 279,099500 1 218,190000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,036474 1 794 742,44 1 794 759,81 1 794 759,81 0,037568 0,035745
WIOF China Performance Fund - Trieda B USD 3,826500 1 629 932,61 23 471,86 23 471,86 3,826500 3,635175
PARVEST Equity Brazil USD 109,710000 125 489 151,70 57 728,92 57 728,92 115,195500 109,710000
PARVEST Bond Euro EUR 231,620000 242 189 238,30 20 482,16 20 482,16 243,201000 231,620000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 194,700000 364 462 510,40 59 250,20 59 250,20 204,435000 194,700000
PARVEST Bond Euro Government EUR 425,360000 125 539 287,20 874 506,13 874 506,13 446,628000 425,360000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 146,160000 40 941 873,04 8 145,68 8 145,68 153,468000 146,160000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,190000 82 920 841,33 8 157,84 8 157,84 128,299500 122,190000
PARVEST Equity High Dividend Europe EUR 94,940000 78 717 717,82 14 832,48 14 832,48 99,687000 94,940000
PARVEST Equity Japan JPY 4 873,000000 4 967 728 342,00 2 543,92 2 543,92 5 116,650000 4 873,000000
PARVEST Equity Latin America USD 562,810000 42 662 719,97 71 880,29 71 880,29 590,950500 562,810000
PARVEST Money Market USD USD 216,947769 346 875 868,80 34 271,50 34 271,50 227,795157 216,947769
PARVEST Money Market Euro EUR 207,675978 673 937 641,90 401 974,43 401 974,43 218,059777 207,675978
PARVEST Equity USA Mid Cap USD 227,570000 55 674 801,41 13 165,73 13 165,73 238,948500 227,570000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 576,730000 15 962 766,63 0,00 0,00 605,566500 576,730000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 868,230000 1 567 450,97 8 559,01 8 559,01 911,641500 868,230000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) EUR 500,300000 11 225 834,36 0,00 0,00 525,315000 500,300000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 149,570000 1 117 217,10 0,00 0,00 157,048500 149,570000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 552,340000 2 766 693,87 120 647,86 120 647,86 1 629,957000 1 552,340000
NN (L) Industrials - X Cap EUR EUR 626,160000 3 181 914,56 12 505,67 12 505,67 657,468000 626,160000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 389,920000 7 422 425,55 3 489,39 3 489,39 409,416000 389,920000
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR EUR 442,550000 45 429 749,82 94 198,10 94 198,10 464,677500 442,550000
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR EUR 847,480000 42 881 640,18 90 360,86 90 360,86 889,854000 847,480000
NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD USD 690,040000 6 876 754,99 5 296,94 5 296,94 724,542000 690,040000
NN (L) Information Technology - X Cap USD USD 1 638,140000 9 853 816,95 10 757,21 10 757,21 1 720,047000 1 638,140000
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD USD 1 808,210000 1 562 290,31 1 126,53 1 126,53 1 898,620500 1 808,210000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 221,070000 21 124 389,12 1 088 972,85 1 088 972,85 2 332,123500 2 221,070000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 1 897,550000 11 350 234,78 19 168,83 19 168,83 1 992,427500 1 897,550000
NN (L) Materials - X Cap USD USD 934,240000 17 776 353,25 4 174,07 4 174,07 980,952000 934,240000
NN (L) Communication Services - X Cap USD USD 874,250000 703 490,26 0,00 0,00 917,962500 874,250000
NN (L) Utilities - X Cap USD USD 878,470000 6 403 285,24 7 311,97 7 311,97 922,393500 878,470000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 533,460000 10 315 152,93 541,15 541,15 560,133000 533,460000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 170,140000 27 506 690,50 5 487,51 5 487,51 1 228,647000 1 170,140000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 4 446,000000 846 134 471,33 15,93 15,93 4 668,300000 4 446,000000
AXA CZK Konto EUR 0,044065 25 835 857,00 396 386,00 396 386,00 0,044065 0,044065
WIOF India Performance Fund - Trieda A USD 5,186200 3 509 772,17 6 837,32 6 837,32 5,440324 5,186200
PARVEST Equity Europe Small Cap EUR 240,000000 349 632 803,50 1 219 351,20 1 219 351,20 252,000000 240,000000
WIOF India Performance Fund - Trieda B USD 4,873600 2 483 359,56 84 742,65 84 742,65 4,873600 4,629920
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 350,639800 32 566 612,00 27 481 534,00 27 481 534,00 350,639800 345,380203
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 255,530000 35 937 429,56 0,00 0,00 263,195900 255,530000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 774,970000 9 387 063,18 186 748,40 186 748,40 813,718500 774,970000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 662,150000 4 506 935,09 6 232,16 6 232,16 695,257500 662,150000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
TAM - SmartFund EUR 0,110445 211 197 882,49 211 197 882,49 211 197 882,49 0,110445 0,107132
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 137,840000 74 946 983,30 710 902,77 710 902,77 141,975200 137,840000
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,427800 6 783 085,00 3 800 541,00 3 800 541,00 11,599217 11,427800
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032675 4 006 460,25 4 006 460,25 4 006 460,25 0,034309 0,032675
PARVEST Climate Impact Classic Capitalisation EUR 193,510000 284 343 842,40 333 055,86 333 055,86 203,185500 193,510000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 92,510000 18 597 353,89 115 541,66 115 541,66 97,135500 92,510000
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,432000 15 525 861,00 12 313 131,00 12 313 131,00 11,603480 11,432000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 173,570000 2 548 672,11 9 764,10 9 764,10 1 232,248500 1 173,570000
NN (L) Communication Services - X Cap EUR EUR 1 697,290000 2 473 804,65 114 994,79 114 994,79 1 782,154500 1 697,290000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 55,950000 56 902 144,65 1 222 907,49 1 222 907,49 58,747500 55,950000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 125,550000 155 326 216,40 805 180,40 805 180,40 130,572000 125,550000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 214,980000 214 446 738,28 126 735,01 126 735,01 221,429400 214,980000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,165900 21 874 895,00 16 790 763,00 16 790 763,00 12,348389 12,165900
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010402 7 526 541,77 7 526 541,77 5 377 518,09 0,010402 0,009882
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 123,740000 2 168 638,75 6 764,25 6 764,25 127,452200 123,740000
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,106371 17 074 802,15 17 074 802,15 17 074 802,15 0,106371 0,103180
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,600000 1 048 354,00 821 988,00 821 988,00 10,812000 10,282000
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015660 23 452 554,13 23 452 554,13 23 452 554,13 0,015660 0,015660
AXA Eurobond EUR 0,031684 1 992 454,00 1 981 309,00 1 981 309,00 0,031684 0,030733
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013322 9 515 762,17 9 515 762,17 9 515 762,17 0,013322 0,013322
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD USD 53,950000 1 649 691,51 27,41 27,41 56,647500 53,950000
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,215100 1 998 075,94 375 867,37 375 867,37 4,215100 4,004345
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,554400 4 103,26 0,00 0,00 3,693022 3,554400
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 326,950000 121 827 002,54 111 607 538,77 111 607 538,77 1 326,950000 1 326,950000
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,330000 2 970 464,00 2 929 836,00 2 929 836,00 10,639900 10,226700
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 122,350000 199 683 125,14 300 321,66 300 321,66 126,020500 122,350000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,074200 1 924 563,33 0,00 0,00 5,074200 4,820490
KBC Bonds Corporates Euro EUR 940,420000 22 015 329,00 954 161,00 954 161,00 949,824200 940,420000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 887,920000 7 620 775,00 742 162,00 742 162,00 896,799200 887,920000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 518,040000 31 154 009,00 165 757,00 165 757,00 2 543,220400 2 492,859600
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 091,390000 2 411 674,00 43 441,00 43 441,00 1 102,303900 1 091,390000
KBC Bonds High Interest EUR 2 102,170000 65 611 250,00 2 255 340,00 2 255 340,00 2 123,191700 2 102,170000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
PARVEST Equity Best Selection Europe EUR 225,900000 175 366 316,90 34 147,04 34 147,04 237,195000 225,900000
PARVEST Equity World Energy EUR 434,870000 39 812 900,13 359 133,04 359 133,04 456,613500 434,870000
PARVEST Equity World Low Volatility EUR 93,750000 350 873 451,10 1 031 545,31 1 031 545,31 98,437500 93,750000
PARVEST Equity Europe Emerging EUR 121,220000 40 054 879,01 630 819,18 630 819,18 127,281000 121,220000
PARVEST Equity World Emerging USD 627,290000 98 225 165,19 89 872,44 89 872,44 658,654500 627,290000
PARVEST Equity China USD 440,160000 121 620 678,60 173 680,26 173 680,26 462,168000 440,160000
PARVEST Equity India USD 136,460000 69 723 242,21 148 597,28 148 597,28 143,283000 136,460000
PARVEST Equity Europe Growth EUR 49,680000 38 920 497,24 115 768,81 115 768,81 52,164000 49,680000
PARVEST Equity Turkey EUR 122,170000 14 711 904,91 391 298,29 391 298,29 128,278500 122,170000
PARVEST Commodities USD 51,850000 23 484 410,88 11 484,34 11 484,34 54,442500 51,850000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,100167 14 266 191,22 14 266 191,22 14 266 191,22 0,100668 0,099666
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,562675 3 783 583,14 3 774 485,20 3 300 357,10 1,562675 1,562675
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,960000 2 079 145,00 1 476 805,00 1 476 805,00 11,288800 10,850400
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,313093 310 110 219,27 310 110 219,27 307 983 041,44 1,352486 1,299962
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,123237 190 078 585,39 190 078 585,39 190 078 585,39 0,123853 0,118308
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 11,130000 1 608 229,00 1 548 350,00 1 548 350,00 11,463900 11,018700
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 11,110000 7 251 211,00 4 048 195,00 4 048 195,00 11,443300 10,998900
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,202848 65 324 340,70 65 324 340,70 65 324 340,70 1,220891 1,190820
TAM - NewMarkets o.p.f. EUR 0,125910 30 078 247,41 30 078 247,41 21 434 571,49 0,125910 0,122133
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 12,440000 1 862 705,00 1 161 038,00 1 161 038,00 12,813200 12,315600
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,990000 258 122 882,00 592 131,00 592 131,00 11,319700 10,880100
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 11,390000 3 270 301,00 2 287 499,00 2 287 499,00 11,731700 11,276100
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 102,630000 5 182 616,83 7 881,48 7 881,48 1 157,761500 1 102,630000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 11 057,750000 28 077 752,68 91 265,05 91 265,05 11 610,637500 11 057,750000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,086852 36 836 027,34 36 836 027,34 36 836 027,34 0,087286 0,086418
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010508 119 201 558,96 119 201 558,96 119 201 558,96 0,010666 0,010508
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010658 14 671 989,24 14 671 989,24 14 587 185,03 0,010871 0,010658
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010776 8 230 759,08 8 230 759,08 8 165 710,83 0,011045 0,010776
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,510000 5 105 770,00 3 511 265,00 3 511 265,00 10,825300 10,404900
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,280000 15 409 188,00 805 639,00 805 639,00 10,588400 10,177200
NN (L) International - Central European Equity CZK CZK 3 577,860000 1 603 850 902,39 12 894,96 12 894,96 3 756,753000 3 577,860000
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,220000 4 030 619,00 3 350 116,00 3 350 116,00 10,526600 10,117800
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,760000 25 896 602,00 80 702,30 80 702,30 13,343132 12,760000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,250000 8 140 240,00 6 244 874,00 6 244 874,00 10,557500 10,147500
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 260,030000 675 922,82 0,00 0,00 260,030000 247,028500
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,170000 3 987 520,00 2 889 328,00 2 889 328,00 10,475100 10,068300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,220000 10 170 924,00 843 975,00 843 975,00 10,526600 10,117800
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,088170 14 444 623,65 14 444 623,65 14 444 623,65 0,088611 0,087729
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,800000 3 014 982,00 3 014 982,00 3 014 982,00 11,124000 10,692000
NN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i) CZK 9 760,040000 478 338,17 3 820,65 3 820,65 10 248,042000 9 760,040000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 10,210000 17 134 088,00 15 385 173,00 15 385 173,00 10,516300 10,107900
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 109,640000 459 962 048,30 47 930 353,30 47 930 353,30 115,122000 109,640000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 129,790000 152 182 658,90 11 684 577,48 11 684 577,48 136,279500 129,790000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,910000 20 385 773,50 0,00 0,00 11,482775 10,910000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,750000 18 226 302,78 83 007,44 83 007,44 8,156875 7,750000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,550000 19 698 894,31 6 647 790,84 6 647 790,84 8,977500 8,550000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 78,970000 57 910 038,96 14 728 569,69 14 728 569,69 82,918500 78,970000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 66,080000 57 136 449,57 4 476 384,82 4 476 384,82 69,384000 66,080000
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,470000 7 075 266,00 5 511 911,00 5 511 911,00 10,784100 10,365300
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,069667 8 208 801,90 8 208 801,90 8 208 801,90 1,101757 1,069667
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 163,410000 27 216 245,77 12 829,55 12 829,55 2 271,580500 2 163,410000
AXA Small Cap Portfolio EUR 0,044260 15 268 690,00 8 036 077,00 8 036 077,00 0,045809 0,044260
Horizon USD Low USD 111,780000 17 098 444,00 883 667,00 883 667,00 113,456700 111,780000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,920000 9 448 020,00 1 635 825,00 1 635 825,00 11,247600 10,810800
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 790,170000 664 824 899,75 170 901,74 170 901,74 2 929,678500 2 790,170000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216927 6 404 685,91 6 404 685,91 6 404 685,91 1,216927 1,216927
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095477 230 710 520,46 230 710 520,46 128 483 820,25 0,095477 0,092613
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,510000 377 386 416,87 201 665,57 201 665,57 99,510000 99,510000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,400000 2 296 649 581,00 316 903,30 316 903,30 12,055500 11,400000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,850000 1 779 642 830,00 250 364,11 250 364,11 14,646375 13,850000
Franklin Income Fund USD 11,410000 1 458 423 848,00 17 085,61 17 085,61 12,066075 11,410000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,880000 146 106 118,00 54 080,36 54 080,36 10,448100 9,880000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,880000 781 854 935,00 41 043,03 41 043,03 31,598100 29,880000
Templeton Global Income Fund USD 19,080000 599 983 375,00 819 906,76 819 906,76 20,177100 19,080000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 28,980000 1 738 508 108,00 990 931,40 990 931,40 30,646350 28,980000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,430000 117 544 186,00 28 720,83 28 720,83 18,432225 17,430000
Franklin European Growth Fund EUR 15,140000 232 577 448,00 654 241,81 654 241,81 16,010550 15,140000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 36,910000 258 620 297,00 365 425,40 365 425,40 39,032325 36,910000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,950000 179 983 849,00 107 273,94 107 273,94 14,752125 13,950000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 30,660000 74 621 431,00 121 736,82 121 736,82 32,422950 30,660000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 4,840000 285 864 131,00 1 347 739,65 1 347 739,65 5,118300 4,840000
Franklin India Fund USD 36,930000 1 840 266 016,00 1 524 386,17 1 524 386,17 39,053475 36,930000
Franklin Japan Fund USD 7,820000 7 111 311 412,00 22 298,64 22 298,64 8,269650 7,820000
Franklin MENA Fund USD 7,010000 88 914 708,00 56 790,44 56 790,44 7,413075 7,010000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 83,420000 370 621 710,00 160 563,97 160 563,97 88,216650 83,420000
Franklin Mutual European Fund EUR 24,690000 825 873 363,00 995 302,96 995 302,96 26,109675 24,690000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 19,600000 588 256 298,00 1 369 314,89 1 369 314,89 20,727000 19,600000
Franklin Natural Resources Fund USD 5,120000 235 332 635,00 9 174 945,24 9 174 945,24 5,414400 5,120000
Franklin Technology Fund USD 21,670000 3 134 887 149,00 3 043 374,98 3 043 374,98 22,916025 21,670000
Franklin U.S. Equity Fund USD 30,240000 350 947 659,00 55 390,62 55 390,62 31,978800 30,240000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 18,030000 3 916 047 068,00 4 202 929,11 4 202 929,11 19,066725 18,030000
Franklin World Perspectives Fund USD 23,370000 325 980 385,00 883 429,17 883 429,17 24,713775 23,370000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,350000 2 901 760 912,00 1 033 228,46 1 033 228,46 37,382625 35,350000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 44,390000 1 365 628 820,00 4 091 809,47 4 091 809,47 46,942425 44,390000
Templeton BRIC Fund USD 18,510000 623 298 981,00 116 810,62 116 810,62 19,574325 18,510000
Templeton China Fund USD 28,520000 398 295 029,00 78 003,64 78 003,64 30,159900 28,520000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 24,150000 228 300 785,00 44 607,58 44 607,58 25,538625 24,150000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,930000 912 573 715,00 12 797 365,44 12 797 365,44 43,283475 40,930000
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 10,980000 832 415 281,00 867 841,52 867 841,52 11,611350 10,980000
Templeton Euroland Fund EUR 22,300000 385 817 797,00 42 139,76 42 139,76 23,582250 22,300000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,380000 533 637 800,00 885 829,47 885 829,47 18,379350 17,380000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 22,490000 626 967 340,00 29 423,91 29 423,91 23,783175 22,490000
Templeton Global Fund USD 39,440000 835 258 875,00 44 097,50 44 097,50 41,707800 39,440000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,010000 6 911 991 099,00 516 369,49 516 369,49 17,988075 17,010000
Templeton Latin America Fund USD 64,810000 911 781 467,00 354 561,11 354 561,11 68,536575 64,810000
Templeton Thailand Fund USD 30,540000 152 313 043,00 57 907,52 57 907,52 32,296050 30,540000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,900000 228 367 729,00 0,00 0,00 13,641750 12,900000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,090000 225 216 377,00 0,00 0,00 13,744500 13,090000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,480000 127 153 911,00 0,00 0,00 13,197600 12,480000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,560000 939 009 045,00 63 864,72 63 864,72 16,454700 15,560000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,670000 517 133 642,00 292 822,67 292 822,67 20,653500 19,670000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,780000 70 218 127,00 60 443,27 60 443,27 14,469000 13,780000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,050000 272 780 641,00 239 611,66 239 611,66 16,852500 16,050000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,100000 19 821 394,00 6 491,84 6 491,84 11,655000 11,100000
Franklin High Yield Fund USD 19,220000 1 570 507 307,00 21 391,55 21 391,55 20,181000 19,220000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,440000 883 588 067,00 701 356,62 701 356,62 15,162000 14,440000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,510000 848 903 281,00 129 682,32 129 682,32 12,085500 11,510000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,750000 378 481 058,00 238 250,46 238 250,46 18,637500 17,750000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,030000 10 014 270 717,00 6 199 477,81 6 199 477,81 13,681500 13,030000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 14,490000 182 628 833,00 64 604,26 64 604,26 15,214500 14,490000
Templeton Global Bond Fund USD 29,510000 13 942 126 053,00 8 250 510,59 8 250 510,59 30,985500 29,510000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,580000 133 055 624,00 33 845,94 33 845,94 16,359000 15,580000
Templeton Global Total Return Fund USD 29,290000 15 028 370 578,00 10 699 327,88 10 699 327,88 30,754500 29,290000
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 11,220000 3 440 161,00 2 701 226,00 2 701 226,00 11,556600 11,107800
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 279,860000 40 133 533,05 38 492,50 38 492,50 288,255800 279,860000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,310000 7 018 584,00 599 468,00 599 468,00 10,619300 10,206900
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 184,150000 186 794 632,19 16 570 801,10 140 322,30 188,753750 184,150000
ESPA Bond USA High Yield EUR 210,370000 169 972 874,80 14 798 292,98 3 923 914,19 217,732950 210,370000
ESPA Bond USA Corporate EUR 182,690000 197 150 207,85 37 688 599,96 5 233 371,15 189,084150 182,690000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 195,840000 235 749 488,67 3 493 532,66 3 241 880,46 202,694400 195,840000
ESPA Reserve Euro EUR 1 276,720000 369 047 918,68 12 903 809,04 0,00 1 286,295400 1 276,720000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,103528 205 671 071,05 205 671 071,05 205 671 071,05 0,104304 0,102700
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,330000 74 062 395,94 601 315,00 601 315,00 112,609900 108,236700
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 29,180000 1 862 526 720,00 0,00 0,00 30,639000 29,180000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 41,600000 2 565 604 502,40 0,00 0,00 43,680000 41,600000
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,130000 10 728 964 034,56 0,00 0,00 13,786500 13,130000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,850000 11 604 395 008,00 0,00 0,00 16,642500 15,850000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 20,290000 1 715 398 144,00 0,00 0,00 21,304500 20,290000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 52,260000 15 709 207 134,72 0,00 0,00 54,873000 52,260000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 15,640000 1 432 957 776,80 0,00 0,00 16,422000 15,640000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 12,590000 8 559 609 932,80 0,00 0,00 13,219500 12,590000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 17,110000 1 350 259 082,08 0,00 0,00 17,965500 17,110000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,310000 7 584 409 088,00 0,00 0,00 126,325500 120,310000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 085,290000 7 838 896,19 28 704,37 28 704,37 5 339,554500 5 085,290000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 152,790000 246 437 024,24 25 947 063,43 3 598 298,55 158,137650 152,790000
Horizon Access Fund China USD 1 034,730000 17 937 086,00 1 218 701,00 1 218 701,00 1 065,771900 1 034,730000
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,910000 5 179 299,00 4 350 908,00 4 350 908,00 11,237300 10,800900
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,350000 25 896 602,00 36 524,53 36 524,53 12,720500 12,350000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,910000 25 896 602,00 0,00 0,00 8,147300 7,910000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,290000 25 896 602,00 0,00 0,00 10,598700 10,290000
PARVEST Equity Best Selection World EUR 143,690000 72 195 853,29 423 240,33 423 240,33 148,000700 143,690000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,250630 6 924 929,48 6 924 929,48 1 742 317,51 1,288149 1,238124
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 4 982,610000 3 498 351,84 4 852,61 4 852,61 5 231,740500 4 982,610000
KBC Flexible Plan EUR 56,590000 123 079 135,00 24 831 954,00 24 831 954,00 57,438850 56,590000
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,770000 10 847 666,00 1 250 002,00 1 250 002,00 11,093100 10,662300
KBC Flexible Comfort EUR 946,640000 1 778 729,00 373 614,00 373 614,00 960,839600 946,640000
NN (L) Materials - X Cap CZK (hedged i) CZK 6 390,560000 1 878 414,60 5 021,96 5 021,96 6 518,371200 6 390,560000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 165,910000 938 157 089,83 4 644 680,15 4 644 680,15 171,716850 165,910000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 159,680000 1 322 073 765,71 7 492 497,61 7 492 497,61 164,470400 159,680000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 159,920000 277 879 541,55 289 244,27 289 244,27 166,316800 159,920000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,104077 30 920 527,54 30 920 527,54 30 920 527,54 0,104077 0,103036
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,640000 5 502 201,00 5 498 486,00 5 498 486,00 10,959200 10,533600
TAM - Balanced Fund EUR 0,104732 55 017 348,24 55 017 348,24 55 017 348,24 0,104732 0,101590
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105711 6 103 143,99 6 103 143,99 6 103 143,99 0,105711 0,102540
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD USD 96,720000 16 836 086,54 1 500,70 1 500,70 99,621600 96,720000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 13 226,920000 26 273 610,51 449 984,49 449 984,49 13 888,266000 13 226,920000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 895,210000 192 504 266,04 125 960,52 125 960,52 922,066300 895,210000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 51,440000 1 993 670,28 837 520,93 837 520,93 54,012000 51,440000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 55,100000 12 443 856,09 6 989 125,78 6 989 125,78 57,855000 55,100000
myNEXT - Equity E EUR EUR 58,270000 4 521 198,01 3 482 926,85 3 482 926,85 61,183500 58,270000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096511 47 124 059,62 47 124 059,62 47 124 059,62 0,096511 0,095546
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 26,610000 410 019 925,46 1 660 707,66 1 660 707,66 28,007025 26,610000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 39,080000 144 129 461,14 941 355,02 941 355,02 41,131700 39,080000
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,620000 157 897 247,84 594 428,72 594 428,72 15,387550 14,620000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,000000 205 890 872,42 253 984,52 253 984,52 16,840000 16,000000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 16,770000 220 372 433,58 268 094,70 268 094,70 17,356950 16,770000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 17,660000 228 560 689,73 3 474 512,69 3 474 512,69 18,587150 17,660000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,840000 347 228 593,32 2 610 941,96 2 610 941,96 10,184400 9,840000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 20,880000 649 498 878,02 17 895 608,80 17 895 608,80 21,976200 20,880000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 68,020000 104 820 243,48 7 823,70 7 823,70 71,591050 68,020000
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 30,160000 226 641 617,97 1 079 339,02 1 079 339,02 31,743400 30,160000
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,270000 1 249 353 560,65 16 341 578,45 16 341 578,45 9,594450 9,270000
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 21,170000 77 926 760,40 238 833,17 238 833,17 22,281425 21,170000
Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 16,960000 20 302 600,09 2 146 989,58 2 146 989,58 17,850400 16,960000
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 26,940000 1 763 684 228,88 98 329,62 98 329,62 28,354350 26,940000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 22,890000 812 197 372,14 1 229 999,21 1 229 999,21 24,091725 22,890000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 13,960000 39 446 635,63 104 193,90 104 193,90 14,692900 13,960000
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 18,160000 22 903 619,51 587 942,80 587 942,80 19,113400 18,160000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,170000 7 559 168,00 1 617 992,00 1 617 992,00 10,475100 10,068300
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 35,170000 410 059 111,65 13 552 669,46 13 552 669,46 37,016425 35,170000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,010000 657 972 309,78 9 425 486,33 9 425 486,33 37,900525 36,010000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,980000 47 852 561,16 1 393 384,22 1 393 384,22 9,294300 8,980000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 205,020000 7 064 145,29 4 499,38 4 499,38 211,170600 205,020000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,500000 21 943 583,32 9 829,88 9 829,88 9,975000 9,500000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 87,780000 64 508 887,90 57 961,58 57 961,58 92,169000 87,780000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) CZK 31 012,980000 3 497 921,00 1 246,55 1 246,55 31 788,304500 31 012,980000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 11,480000 11 577 979,00 10 939 946,00 10 939 946,00 11,824400 11,365200
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility EUR 201,150000 176 954 580,22 4 855 694,22 4 855 694,22 209,196000 201,150000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 158,270000 5 827 297 856,28 36 240 043,87 36 240 043,87 158,270000 158,270000
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,920000 3 690 083,00 3 195 705,00 3 195 705,00 11,247600 10,810800
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011143 17 123 570,94 17 123 570,94 4 833 636,40 0,011143 0,011143
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,103086 75 765 778,74 4 201 001,55 4 201 001,55 1,136179 1,103086
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,100793 67 887 429,28 67 887 429,28 67 887 429,28 0,100793 0,099785
PARVEST Equity Best Selection Euro Classic CAP EUR 529,760000 710 397 113,20 813 282,25 813 282,25 545,652800 529,760000
PARVEST Aqua Classic Capitalisation EUR 138,400000 710 028 901,80 6 002 165,80 6 002 165,80 142,552000 138,400000
BNP PARIBAS L1 Equity Europe EUR 34,260000 362 150 467,20 820 641,30 820 641,30 35,287800 34,260000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 704,630000 91 594 385,01 502 233,73 502 233,73 1 755,768900 1 704,630000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic, C] USD 149,880000 45 951 401,56 733 947,98 733 947,98 154,376400 149,880000
PARVEST Equity Russia [Classic, C] EUR 148,830000 172 352 139,90 884 477,42 884 477,42 153,294900 148,830000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic EUR, C] EUR 322,280000 28 093 382,89 675 224,95 675 224,95 331,948400 322,280000
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C] EUR 213,350000 381 343 773,30 319 005,28 319 005,28 219,750500 213,350000
PARVEST Smart Food [Classic, C] EUR 111,560000 126 253 614,90 318 925,50 318 925,50 114,906800 111,560000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 153,840000 113 582 510,50 108 535,65 108 535,65 158,455200 153,840000
PARVEST Equity USA Small Cap [Classic, C] USD 240,760000 98 617 028,31 337 235,10 337 235,10 247,982800 240,760000
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 104,920000 236 297 973,30 53 991,08 53 991,08 108,067600 104,920000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 268,230000 641 219 481,70 111 905,56 111 905,56 276,276900 268,230000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 131,430000 23 296 243,55 39 078,00 39 078,00 135,372900 131,430000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 149,440000 1 278 634,77 34 614,86 34 614,86 153,923200 149,440000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 105,420000 9 962 811,68 26 362,38 26 362,38 108,582600 105,420000
PARVEST Equity World Health Care [Classic, C] EUR 1 041,170000 258 501 043,00 96 204,10 96 204,10 1 072,405100 1 041,170000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 452,320000 144 558 287,40 8 081,81 8 081,81 465,889600 452,320000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 169,680000 83 531 486,84 41 556,13 41 556,13 174,770400 169,680000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 148,850000 106 393 591,80 106 444,12 106 444,12 153,315500 148,850000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,140000 5 060 117,40 10 321,83 10 321,83 116,534200 113,140000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 118,810000 130 008 101,20 11 236,96 11 236,96 122,374300 118,810000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 185,400000 782 181,78 30 221,38 30 221,38 190,962000 185,400000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 163,410000 1 466 165,63 15 297,05 15 297,05 168,312300 163,410000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 159,550000 3 880 225,67 155 425,34 155 425,34 164,336500 159,550000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 136,930000 1 593 735,12 11 615,96 11 615,96 141,037900 136,930000
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 687,380000 178 170 929,30 271 398,25 271 398,25 708,001400 687,380000
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 16 928,480000 17 266 763,60 10 325,95 10 325,95 17 267,049600 16 928,480000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 360,630000 113 528 633,70 104 893,20 104 893,20 367,121340 360,630000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 997,060000 1 284 109 965,00 12 532 434,00 12 532 434,00 1 012,015900 997,060000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 977,930000 1 783 254 057,00 4 106 495,00 4 106 495,00 992,598950 977,930000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,510000 6 634 062,00 4 747 808,00 4 747 808,00 10,825300 10,404900
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009842 7 887 147,40 7 887 147,40 7 072 542,30 0,009842 0,009842
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 232,250000 175 425 575,50 103 748,85 103 748,85 239,217500 232,250000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 102,260000 10 223 016,30 52 536,84 52 536,84 105,327800 102,260000
PARVEST Equity China [Classic EUR, C] EUR 167,310000 185 044 046,80 1 092 922,46 1 092 922,46 172,329300 167,310000
PARVEST Equity India [Classic EUR, C] EUR 145,270000 26 051 604,93 395 018,18 395 018,18 149,628100 145,270000
PARVEST Equity USA Growth [Classic EUR, C] EUR 335,370000 57 379 204,65 774 647,68 774 647,68 345,431100 335,370000
PARVEST Global Enviroment [Classic, C] EUR 209,410000 391 799 667,20 476 021,01 476 021,01 215,692300 209,410000
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,800000 6 893 996,00 5 802 051,00 5 802 051,00 10,094000 9,702000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,098924 69 003 145,48 69 003 145,48 69 003 145,48 0,098924 0,097935
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010632 132 767 266,65 132 767 266,65 122 345 091,30 0,010791 0,010526
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 1 029,820000 41 890 048,00 762 385,00 762 385,00 1 060,714600 1 019,521800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,320000 7 491 052,00 6 559 485,00 6 559 485,00 10,629600 10,216800
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 1 032,670000 41 633 171,00 403 097,00 403 097,00 1 063,650100 1 022,343300
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,340000 929 591 129,59 0,00 0,00 107,403400 106,340000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 435,350000 384 953 249,70 74 835,04 74 835,04 448,410500 435,350000
ESPA Mortage EUR 159,150000 232 114 574,81 20 477 816,35 1 372 935,15 164,720250 159,150000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 187,430000 409 389 924,63 2 982 429,69 2 982 429,69 193,990050 187,430000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 127,780000 88 930 013,45 5 251,68 5 251,68 132,252300 127,780000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 122,960000 102 375 654,05 20 123 536,61 20 123 536,61 127,263600 122,960000
PP - 365. world o.p.f. EUR 0,010961 548 071,97 548 071,97 548 071,97 0,011180 0,010961
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,040000 8 943 587,00 8 922 819,00 8 922 819,00 10,341200 9,939600
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 100,700000 403 938 945,57 16 065 839,62 16 065 839,62 104,728000 100,700000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 232,210000 565 541 515,45 3 004 513,17 3 004 513,17 236,854200 232,210000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 678,960000 43 102 248,59 1 213,30 1 213,30 712,908000 678,960000
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK CZK 17 770,290000 4 747 430,99 464,17 464,17 18 658,804500 17 770,290000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,300000 3 559 042,69 145 730,93 145 730,93 31,815000 30,300000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 173,520000 656 341 243,08 19 950,46 19 950,46 177,858000 173,520000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,510000 4 940 655,00 4 311 297,00 4 311 297,00 10,825300 10,404900
IN.Focus 2030 EUR 103,750000 49 214 971,00 252 774,00 252 774,00 105,306250 103,750000
IN.Focus 2035 EUR 103,790000 20 945 200,00 1 043 347,00 1 043 347,00 105,346850 103,790000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,670000 173 943 534,80 5 924,39 5 924,39 112,960100 109,670000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,330000 1 053 349,16 0,00 0,00 50,809900 49,330000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 127,450000 337 072 984,10 0,00 0,00 131,273500 127,450000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 119,690000 7 294 942,10 230 579,20 230 579,20 123,280700 119,690000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 100,570000 4 677 123,73 1 327,52 1 327,52 103,587100 100,570000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,170000 33 533 879,67 17 774,10 17 774,10 105,235100 102,170000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic CAP EUR EUR 362,290000 58 660 030,74 1 755 641,13 1 755 641,13 373,158700 362,290000
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic DIS EUR EUR 326,280000 18 390 951,40 451 436,76 451 436,76 336,068400 326,280000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 228,660000 5 325 422,49 995,21 995,21 1 265,519800 1 228,660000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 213,350000 381 343 773,30 0,00 0,00 219,750500 213,350000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 207,930000 86 010 788,73 4 817,05 4 817,05 214,167900 207,930000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 108,500000 39 080 724,62 17 010,64 17 010,64 111,755000 108,500000
PARVEST Disruptive Technology EUR 1 082,180000 429 787 471,30 1 236 888,45 1 236 888,45 1 114,645400 1 082,180000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,101364 36 277 866,21 36 277 866,21 36 277 866,21 0,101364 0,100350
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 102,440000 28 851 415,45 6 801 714,72 6 801 714,72 107,049800 102,440000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 516,310000 109 965 420,89 78 016,01 78 016,01 1 523,891550 1 516,310000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,200000 373 574 245,00 1 672 695,00 1 672 695,00 10,506000 10,098000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,260000 4 100 729,00 3 771 391,00 3 771 391,00 10,567800 10,157400
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 359,560000 16 434 191,39 0,00 0,00 377,538000 359,560000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,500000 3 399 949,00 3 373 598,00 3 373 598,00 10,815000 10,395000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,590000 10 933 878,00 3 013 912,00 3 013 912,00 10,907700 10,484100
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,968924 1 848 272,29 1 848 272,29 1 848 272,29 0,988302 0,959235
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,041309 44 780 036,75 44 780 036,75 25 789 515,82 1,051722 1,030896
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010241 141 563 535,43 141 563 535,43 141 563 535,43 0,010292 0,010241
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 158,000000 86 815 328,36 894 767,11 894 767,11 159,580000 158,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 159,180000 1 295 681 890,19 2 401 643,69 2 401 643,69 160,771800 159,180000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 160,830000 1 168 215 926,62 4 090 123,86 4 090 123,86 162,438300 160,830000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 183,080000 499 583 421,19 5 006 785,98 5 006 785,98 184,910800 183,080000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,410000 7 074 351,00 6 358 595,00 6 358 595,00 10,722300 10,305900
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,062200 320 340 746,13 0,00 0,00 8,465310 8,062200
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 124,820000 154 578 906,34 0,00 0,00 131,061000 124,820000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,416700 449 911 577,98 0,00 0,00 13,037535 12,416700
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,345300 13 187 990,70 0,00 0,00 10,862565 10,345300
Invesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD USD 57,320000 811 831 435,97 0,00 0,00 60,186000 57,320000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation EUR 11,360000 39 531 552,01 0,00 0,00 11,928000 11,360000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 22,660000 2 802 639 501,06 0,00 0,00 23,793000 22,660000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 14,040000 81 457 765,83 0,00 0,00 14,742000 14,040000
Invesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 19,420000 1 139 876 167,00 0,00 0,00 20,391000 19,420000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 162,700000 1 361 710 358,06 723 865,64 723 865,64 170,835000 162,700000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR EUR 1 313,220000 882 894 449,20 994 870,00 994 870,00 1 378,881000 1 313,220000
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD USD 1 389,380000 3 805 108,90 4 920,93 4 920,93 1 458,849000 1 389,380000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 233,390000 103 404 480,40 964 455,35 964 455,35 1 295,059500 1 233,390000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 159,860000 51 613,30 10 976,93 10 976,93 1 217,853000 1 159,860000
CPR Invest - Megatrends EUR 108,350000 38 367 338,60 554 305,22 554 305,22 113,767500 108,350000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,016554 19 081 167,31 19 081 167,31 19 081 167,31 1,047051 1,016554
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,140000 5 551 749,00 5 547 300,00 5 547 300,00 10,444200 10,038600
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,310000 6 178 752,00 2 352 047,00 2 352 047,00 10,619300 10,206900
TAM - Q Fund EUR 0,097464 121 525 344,60 121 525 344,60 59 823 557,43 0,097464 0,094540
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 103,360000 86 469 410,54 32 723,30 32 723,30 106,460800 103,360000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 141,790000 41 804 309,01 1 214 856,15 1 214 856,15 144,625800 141,790000
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,103094 60 428 086,52 60 428 086,52 60 428 086,52 0,103094 0,100001
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,102889 26 681 185,59 26 681 185,59 26 681 185,59 0,102889 0,099802
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,100182 1 329 618,82 1 329 618,82 1 329 618,82 0,100182 0,097177
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR EUR 41,320000 72 534 342,39 30 961 490,56 30 961 490,56 43,386000 41,320000
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD USD 46,030000 80 799 630,71 25 318,15 25 318,15 48,331500 46,030000
Amundi S.F. - European Research EUR EUR 6,500000 19 647 621,00 9 455 232,87 9 455 232,87 6,825000 6,500000
Amundi S.F. - European Research USD USD 7,250000 21 886 467,41 721,19 721,19 7,612500 7,250000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,310000 6 190 759,00 4 562 216,00 4 562 216,00 10,619300 10,206900
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 9 469,320000 4 954 993,96 133,64 133,64 9 684,273564 9 469,320000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Opportunities EUR 102,870000 3 353,67 2 324,86 2 324,86 105,956100 102,870000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe IG EUR 101,280000 2 496 116,21 0,00 0,00 104,318400 101,280000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe AAA EUR 100,400000 1 004,04 0,00 0,00 103,412000 100,400000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 103,940000 1 120 300,04 812 411,77 812 411,77 106,018800 103,940000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 109,990000 62 529 064,06 670 626,52 670 626,52 113,289700 109,990000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C) EUR 99,250000 12 705 086,23 2 398,28 2 398,28 103,716250 99,250000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C) USD 49,650000 31 326,81 12 218,20 12 218,20 51,884250 49,650000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 138,170000 29 264 632,13 1 716 654,75 1 716 654,75 144,387650 138,170000
Amundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 30,010000 47 895 091,62 165 113,01 165 113,01 31,360450 30,010000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 131,350000 147 518 148,54 61 322 512,19 61 322 512,19 137,260750 131,350000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 105,810000 58 513 042,32 146 482,95 146 482,95 110,571450 105,810000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 102,580000 23 693 663,44 5 019 928,84 5 019 928,84 107,196100 102,580000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 102,140000 1 187 537,51 160 751,99 160 751,99 106,736300 102,140000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 106,550000 11 252 267,20 3 514 480,47 3 514 480,47 111,344750 106,550000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 54,790000 2 732 732,45 16 630,42 16 630,42 57,255550 54,790000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 59,850000 66 784 492,97 10 593 975,18 10 593 975,18 62,543250 59,850000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,830000 84 777 616,19 5 640 848,63 5 640 848,63 18,632350 17,830000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 19,860000 94 479 040,05 330 805,60 330 805,60 20,753700 19,860000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 55,570000 12 277 880,25 3 868 932,66 3 868 932,66 58,070650 55,570000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 102,950000 62 147 350,42 24 693 933,84 24 693 933,84 107,582750 102,950000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 52,020000 57 387 539,16 23 265 198,10 23 265 198,10 54,360900 52,020000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 51,110000 1 827 332,95 116 263,51 116 263,51 53,409950 51,110000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 7,940000 382 956 464,39 6 525 866,13 6 525 866,13 8,297300 7,940000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 8,850000 5 318 339,51 11 104,99 11 104,99 9,248250 8,850000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR SATI (D) EUR 49,180000 628 177 509,19 34 061 008,37 34 061 008,37 51,393100 49,180000
Amundi Funds - European Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 60,450000 42 624 408,96 13 384 741,98 13 384 741,98 63,170250 60,450000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 122,880000 173 640 142,47 5 108 892,55 5 108 892,55 128,409600 122,880000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 136,860000 935 137,71 57 988,53 57 988,53 143,018700 136,860000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 168,550000 109 365 319,82 9 646 841,43 9 646 841,43 176,134750 168,550000
Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C) USD 187,760000 14 215 364,57 100 393,98 100 393,98 196,209200 187,760000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 53,480000 7 657 077,63 98 897,84 98 897,84 55,886600 53,480000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 116,020000 6 137 005,85 45 138,90 45 138,90 121,240900 116,020000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 289,960000 754 510 345,43 10 859 081,74 10 859 081,74 303,008200 289,960000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 323,010000 7 759 817,44 106 618,23 106 618,23 337,545450 323,010000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 52,170000 330 906 930,89 32 154 820,96 32 154 820,96 54,517650 52,170000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD QTI (D) USD 58,120000 75 543 852,22 1 052 810,37 1 052 810,37 60,735400 58,120000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 EUR (C) EUR 87,830000 139 178 131,63 12 204 953,15 12 204 953,15 91,782350 87,830000
Amundi Funds - Global Equity Target Income A2 USD (C) USD 97,840000 9 565 009,50 692 095,79 692 095,79 102,242800 97,840000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,150000 18 958 616,70 19 108 518,70 19 108 518,70 50,316750 48,150000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 39,250000 81 224 238,96 30 635 444,34 30 635 444,34 41,016250 39,250000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 105,620000 35 482 357,05 2 819 690,46 2 819 690,46 110,372900 105,620000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 83,580000 2 631 452,01 226 969,93 226 969,93 87,341100 83,580000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C) USD 93,100000 6 951 019,39 6 395,11 6 395,11 97,289500 93,100000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 62,720000 2 000 961,21 187 090,18 187 090,18 65,542400 62,720000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 116,850000 5 865 477,75 3 723 191,90 3 723 191,90 122,108250 116,850000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 130,160000 11 250 089,59 150 787,04 150 787,04 136,017200 130,160000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,810000 16 659 529,98 3 575 005,20 3 575 005,20 11,296450 10,810000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 85,280000 26 363 102,26 6 287 694,57 6 287 694,57 89,117600 85,280000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 12,040000 226 619 734,56 3 358 863,79 3 358 863,79 12,581800 12,040000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 94,930000 6 142 138,71 224 248,30 224 248,30 99,201850 94,930000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 105,740000 224 977 574,44 213 532,08 213 532,08 110,498300 105,740000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C) EUR 276,450000 172 564 281,83 16 404 335,94 16 404 335,94 288,890250 276,450000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C) USD 307,950000 307 816 320,96 688 959,09 688 959,09 321,807750 307,950000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 12,930000 10 099 287,29 340 486,50 340 486,50 13,511850 12,930000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 96,290000 5 899 886,68 339 855,46 339 855,46 100,623050 96,290000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,410000 75 440 930,74 625 613,11 625 613,11 15,058450 14,410000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 49,590000 2 123 366,32 181 584,40 181 584,40 51,821550 49,590000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 55,240000 835 331,14 14 027,41 14 027,41 57,725800 55,240000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 8,420000 137 279 481,77 10 666 971,14 10 666 971,14 8,798900 8,420000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 9,390000 6 765 338,98 45 325,59 45 325,59 9,812550 9,390000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C) EUR 18,470000 46 531 247,25 9 616 620,51 9 616 620,51 19,301150 18,470000
Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C) USD 20,580000 16 349 988,53 175 139,66 175 139,66 21,506100 20,580000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 73,310000 44 029 256,21 5 836 035,36 5 836 035,36 76,608950 73,310000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 81,710000 10 671 950,44 52 620,32 52 620,32 85,386950 81,710000
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 52,220000 12 147 601,63 3 598 256,86 3 598 256,86 54,569900 52,220000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 50,000000 3 998 500,27 4 046 535,95 4 046 535,95 52,250000 50,000000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 48,760000 3 035 782,96 3 094 080,23 3 094 080,23 50,954200 48,760000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 47,680000 12 741 501,87 4 457 166,21 4 457 166,21 49,825600 47,680000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR (C) EUR 97,880000 63 759 610,50 33 377 963,27 33 377 963,27 102,284600 97,880000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 102,430000 16 007 987,12 2 210 442,37 2 210 442,37 107,039350 102,430000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 114,280000 2 085 724,07 163 596,68 163 596,68 119,422600 114,280000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 14,710000 72 808 612,25 3 439 851,51 3 439 851,51 15,371950 14,710000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 16,380000 109 913 066,70 410 264,81 410 264,81 17,117100 16,380000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 103,020000 431 951 354,48 106 676 244,91 106 676 244,91 107,655900 103,020000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 115,300000 21 881 514,62 83 746,56 83 746,56 120,488500 115,300000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,880000 207 746 425,18 464 192,62 464 192,62 7,189600 6,880000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,180000 3 854 669,97 76 333,36 76 333,36 6,458100 6,180000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C) EUR 11,900000 59 258 504,47 869 406,42 869 406,42 12,435500 11,900000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C) EUR 78,500000 1 596 260,28 18 114,42 18 114,42 82,032500 78,500000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C) USD 13,260000 58 843 623,67 294 940,14 294 940,14 13,856700 13,260000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 11,940000 22 106 107,88 1 611 197,81 1 611 197,81 12,477300 11,940000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 13,300000 85 478 467,48 279 596,09 279 596,09 13,898500 13,300000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 164,790000 110 986 930,38 483 668,37 483 668,37 172,205550 164,790000
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 183,610000 82 740 086,15 30 682,67 30 682,67 191,872450 183,610000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 64,070000 7 043 095,08 3 399 137,10 3 399 137,10 66,953150 64,070000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 71,370000 2 960 232,95 938,43 938,43 74,581650 71,370000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 11,390000 437 287 886,14 49 656 810,50 49 656 810,50 11,902550 11,390000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 12,690000 569 009 997,74 399 965,50 399 965,50 13,261050 12,690000
VÚB AM - Akciové Portfólio EUR 0,099767 10 791 284,03 10 791 284,03 10 791 284,03 0,102261 0,096774
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C) EUR 49,120000 35 004 628,11 9 475 339,02 9 475 339,02 51,330400 49,120000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C) USD 54,720000 482 071,55 116 141,83 116 141,83 57,182400 54,720000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 177,560000 1 093 996 052,83 804 830,83 804 830,83 186,438000 177,560000
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 06/2025 EUR 50,730000 3 707 253,53 2 720 958,79 2 720 958,79 51,998250 50,222700
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 07/2025 EUR 50,270000 6 737 541,76 1 250 485,65 1 250 485,65 51,526750 49,767300
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 009,840000 28 898 525,00 743 062,00 743 062,00 1 040,135200 999,741600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,180000 14 439 522,00 14 439 007,00 14 439 007,00 10,281800 10,078200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,880000 336 961 629,00 2 019 029,00 2 019 029,00 10,176400 9,781200
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 989,220000 32 511 794,00 545 917,00 545 917,00 1 018,896600 979,327800
Sivek Global Low DIS EUR 163,980000 85 386 249,00 2 396 312,00 2 396 312,00 166,439700 163,980000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Classic Acc] USD 134,610000 147 317 010,70 553 074,42 553 074,42 138,648300 134,610000
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 103,200000 111 592 000,00 2 681,94 2 681,94 106,296000 103,200000
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,000000 942 500,00 942 500,00 942 500,00 1,010000 1,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR