Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,035578 12 933 486,35 12 933 391,44 12 933 391,44 0,036286 0,035578
IAD - EURO Bond EUR 0,042228 16 288 221,21 16 288 258,19 16 288 258,19 0,043030 0,042228
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045594 2 660 529,00 2 660 257,00 2 660 257,00 0,046050 0,045594
KBC Renta Dollarenta USD 1 192,970000 93 284 591,00 648 499,00 648 499,00 1 204,899700 1 192,970000
KBC Renta Eurorenta EUR 3 150,520000 64 367 370,00 7 031 005,00 7 031 005,00 3 182,025200 3 150,520000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,055587 194 003 127,88 194 003 127,88 150 675 405,48 0,056143 0,055587
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076215 379 582 948,53 379 582 948,53 339 354 621,57 0,076215 0,073929
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 47,102000 6 349 403,00 83 411,00 83 411,00 47,149102 47,102000
KBC Renta Czechrenta CZK 40 017,910000 132 117 009,00 773 276,00 773 276,00 40 418,089100 40 017,910000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 232,860000 4 349 745,00 848 583,00 848 583,00 1 245,188600 1 232,860000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 209,320000 1 984 988,00 341 240,00 341 240,00 1 221,413200 1 209,320000
KBC Renta Long EUR EUR 1 400,140000 1 104 106,00 576 841,00 576 841,00 1 414,141400 1 400,140000
KBC Renta Forintrenta HUF 304 333,400000 399 410 806,00 141 028,00 141 028,00 307 376,734000 304 333,400000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 790,630000 6 799 932,00 835 231,00 835 231,00 1 808,536300 1 790,630000
KBC Renta Canarenta CAD 2 607,430000 19 174 253,00 244 932,00 244 932,00 2 633,504300 2 607,430000
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,036629 60 928 545,73 60 928 545,73 48 338 987,34 0,037178 0,035164
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 212,750000 15 807 656,00 1 996 693,00 1 996 693,00 2 234,877500 2 212,750000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 58,130000 2 205 167,57 71 444,91 71 444,91 59,815770 58,130000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 174,690000 10 457 817,73 0,00 0,00 179,930700 174,690000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 292,630000 23 776 182,10 0,00 0,00 1 331,408900 1 292,630000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,037024 9 972 333,77 9 872 065,77 9 872 065,77 0,037209 0,037024
ERSTE Bond Danubia EUR 177,050000 287 119 004,28 31 024 777,18 2 430 991,89 181,476250 177,050000
KBC Renta Short EUR EUR 713,930000 2 872 352,00 213 859,00 35 419,00 721,069300 713,930000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 673,640000 24 797 496,00 1 970 951,00 1 970 951,00 3 710,376400 3 673,640000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 217,310000 302 688 384,36 1 020 471,03 1 020 471,03 226,002400 217,310000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 291,180000 600 828 496,95 356 488,76 356 488,76 299,915400 291,180000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 280,990000 140 920 184,02 278 486,38 278 486,38 289,419700 280,990000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 201,580000 604 676 895,65 10 450 074,38 4 158 561,00 208,635300 201,580000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 209,560000 413 439 626,70 35 315 569,12 4 281 075,70 216,894600 209,560000
ESPA Bond Dollar USD 145,850000 274 139 988,14 2 912 877,21 2 325 370,01 150,954750 145,850000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 161,338000 19 436 017,06 371 797,13 371 797,13 163,758070 161,338000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051890 41 644 319,00 12 066 176,00 12 066 176,00 0,051890 0,050333
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 161,390000 39 670 847,19 187 083,62 187 083,62 163,003900 161,390000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043785 9 459 655,28 9 231 131,57 9 231 131,57 0,043785 0,043785
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,750000 2 316 190,74 125 181,02 125 181,02 64,837500 61,750000
PARVEST Bond Euro EUR 231,620000 242 189 238,30 20 482,16 20 482,16 243,201000 231,620000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 194,700000 364 462 510,40 59 250,20 59 250,20 204,435000 194,700000
PARVEST Bond Euro Government EUR 425,360000 125 539 287,20 874 506,13 874 506,13 446,628000 425,360000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 146,160000 40 941 873,04 8 145,68 8 145,68 153,468000 146,160000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,190000 82 920 841,33 8 157,84 8 157,84 128,299500 122,190000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 576,730000 15 962 766,63 0,00 0,00 605,566500 576,730000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 868,230000 1 567 450,97 8 559,01 8 559,01 911,641500 868,230000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 137,840000 74 946 983,30 710 902,77 710 902,77 141,975200 137,840000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032675 4 006 460,25 4 006 460,25 4 006 460,25 0,034309 0,032675
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 92,510000 18 597 353,89 115 541,66 115 541,66 97,135500 92,510000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 125,550000 155 326 216,40 805 180,40 805 180,40 130,572000 125,550000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 214,980000 214 446 738,28 126 735,01 126 735,01 221,429400 214,980000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010402 7 526 541,77 7 526 541,77 5 377 518,09 0,010402 0,009882
AXA Eurobond EUR 0,031684 1 992 454,00 1 981 309,00 1 981 309,00 0,031684 0,030733
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013322 9 515 762,17 9 515 762,17 9 515 762,17 0,013322 0,013322
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 122,350000 199 683 125,14 300 321,66 300 321,66 126,020500 122,350000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 940,420000 22 015 329,00 954 161,00 954 161,00 949,824200 940,420000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 887,920000 7 620 775,00 742 162,00 742 162,00 896,799200 887,920000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 518,040000 31 154 009,00 165 757,00 165 757,00 2 543,220400 2 492,859600
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 091,390000 2 411 674,00 43 441,00 43 441,00 1 102,303900 1 091,390000
KBC Bonds High Interest EUR 2 102,170000 65 611 250,00 2 255 340,00 2 255 340,00 2 123,191700 2 102,170000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,100167 14 266 191,22 14 266 191,22 14 266 191,22 0,100668 0,099666
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,123237 190 078 585,39 190 078 585,39 190 078 585,39 0,123853 0,118308
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,086852 36 836 027,34 36 836 027,34 36 836 027,34 0,087286 0,086418
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 260,030000 675 922,82 0,00 0,00 260,030000 247,028500
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,088170 14 444 623,65 14 444 623,65 14 444 623,65 0,088611 0,087729
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 790,170000 664 824 899,75 170 901,74 170 901,74 2 929,678500 2 790,170000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216927 6 404 685,91 6 404 685,91 6 404 685,91 1,216927 1,216927
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095477 230 710 520,46 230 710 520,46 128 483 820,25 0,095477 0,092613
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,670000 517 133 642,00 292 822,67 292 822,67 20,653500 19,670000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,780000 70 218 127,00 60 443,27 60 443,27 14,469000 13,780000
Franklin European Total Return Fund EUR 16,050000 272 780 641,00 239 611,66 239 611,66 16,852500 16,050000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 11,100000 19 821 394,00 6 491,84 6 491,84 11,655000 11,100000
Franklin High Yield Fund USD 19,220000 1 570 507 307,00 21 391,55 21 391,55 20,181000 19,220000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,440000 883 588 067,00 701 356,62 701 356,62 15,162000 14,440000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,510000 848 903 281,00 129 682,32 129 682,32 12,085500 11,510000
Templeton Asian Bond Fund USD 17,750000 378 481 058,00 238 250,46 238 250,46 18,637500 17,750000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 13,030000 10 014 270 717,00 6 199 477,81 6 199 477,81 13,681500 13,030000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 14,490000 182 628 833,00 64 604,26 64 604,26 15,214500 14,490000
Templeton Global Bond Fund USD 29,510000 13 942 126 053,00 8 250 510,59 8 250 510,59 30,985500 29,510000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,580000 133 055 624,00 33 845,94 33 845,94 16,359000 15,580000
Templeton Global Total Return Fund USD 29,290000 15 028 370 578,00 10 699 327,88 10 699 327,88 30,754500 29,290000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 184,150000 186 794 632,19 16 570 801,10 140 322,30 188,753750 184,150000
ESPA Bond USA High Yield EUR 210,370000 169 972 874,80 14 798 292,98 3 923 914,19 217,732950 210,370000
ESPA Bond USA Corporate EUR 182,690000 197 150 207,85 37 688 599,96 5 233 371,15 189,084150 182,690000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 195,840000 235 749 488,67 3 493 532,66 3 241 880,46 202,694400 195,840000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,330000 74 062 395,94 601 315,00 601 315,00 112,609900 108,236700
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,130000 10 728 964 034,56 0,00 0,00 13,786500 13,130000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,850000 11 604 395 008,00 0,00 0,00 16,642500 15,850000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 17,110000 1 350 259 082,08 0,00 0,00 17,965500 17,110000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,310000 7 584 409 088,00 0,00 0,00 126,325500 120,310000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 085,290000 7 838 896,19 28 704,37 28 704,37 5 339,554500 5 085,290000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 152,790000 246 437 024,24 25 947 063,43 3 598 298,55 158,137650 152,790000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 51,440000 1 993 670,28 837 520,93 837 520,93 54,012000 51,440000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 16,770000 220 372 433,58 268 094,70 268 094,70 17,356950 16,770000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,840000 347 228 593,32 2 610 941,96 2 610 941,96 10,184400 9,840000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,980000 47 852 561,16 1 393 384,22 1 393 384,22 9,294300 8,980000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 704,630000 91 594 385,01 502 233,73 502 233,73 1 755,768900 1 704,630000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 153,840000 113 582 510,50 108 535,65 108 535,65 158,455200 153,840000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 105,420000 9 962 811,68 26 362,38 26 362,38 108,582600 105,420000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 452,320000 144 558 287,40 8 081,81 8 081,81 465,889600 452,320000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 169,680000 83 531 486,84 41 556,13 41 556,13 174,770400 169,680000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 148,850000 106 393 591,80 106 444,12 106 444,12 153,315500 148,850000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 159,550000 3 880 225,67 155 425,34 155 425,34 164,336500 159,550000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 102,260000 10 223 016,30 52 536,84 52 536,84 105,327800 102,260000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,340000 929 591 129,59 0,00 0,00 107,403400 106,340000
ESPA Mortage EUR 159,150000 232 114 574,81 20 477 816,35 1 372 935,15 164,720250 159,150000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 187,430000 409 389 924,63 2 982 429,69 2 982 429,69 193,990050 187,430000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 127,780000 88 930 013,45 5 251,68 5 251,68 132,252300 127,780000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 122,960000 102 375 654,05 20 123 536,61 20 123 536,61 127,263600 122,960000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 232,210000 565 541 515,45 3 004 513,17 3 004 513,17 236,854200 232,210000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 173,520000 656 341 243,08 19 950,46 19 950,46 177,858000 173,520000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,670000 173 943 534,80 5 924,39 5 924,39 112,960100 109,670000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,330000 1 053 349,16 0,00 0,00 50,809900 49,330000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 127,450000 337 072 984,10 0,00 0,00 131,273500 127,450000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 102,170000 33 533 879,67 17 774,10 17 774,10 105,235100 102,170000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 228,660000 5 325 422,49 995,21 995,21 1 265,519800 1 228,660000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 207,930000 86 010 788,73 4 817,05 4 817,05 214,167900 207,930000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 108,500000 39 080 724,62 17 010,64 17 010,64 111,755000 108,500000
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,041309 44 780 036,75 44 780 036,75 25 789 515,82 1,051722 1,030896
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 8,062200 320 340 746,13 0,00 0,00 8,465310 8,062200
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 141,790000 41 804 309,01 1 214 856,15 1 214 856,15 144,625800 141,790000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Opportunities EUR 102,870000 3 353,67 2 324,86 2 324,86 105,956100 102,870000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe IG EUR 101,280000 2 496 116,21 0,00 0,00 104,318400 101,280000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe AAA EUR 100,400000 1 004,04 0,00 0,00 103,412000 100,400000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 103,940000 1 120 300,04 812 411,77 812 411,77 106,018800 103,940000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 102,580000 23 693 663,44 5 019 928,84 5 019 928,84 107,196100 102,580000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 102,140000 1 187 537,51 160 751,99 160 751,99 106,736300 102,140000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,830000 84 777 616,19 5 640 848,63 5 640 848,63 18,632350 17,830000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 19,860000 94 479 040,05 330 805,60 330 805,60 20,753700 19,860000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 55,570000 12 277 880,25 3 868 932,66 3 868 932,66 58,070650 55,570000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 102,950000 62 147 350,42 24 693 933,84 24 693 933,84 107,582750 102,950000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 52,020000 57 387 539,16 23 265 198,10 23 265 198,10 54,360900 52,020000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 51,110000 1 827 332,95 116 263,51 116 263,51 53,409950 51,110000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 53,480000 7 657 077,63 98 897,84 98 897,84 55,886600 53,480000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 116,020000 6 137 005,85 45 138,90 45 138,90 121,240900 116,020000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 105,620000 35 482 357,05 2 819 690,46 2 819 690,46 110,372900 105,620000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 116,850000 5 865 477,75 3 723 191,90 3 723 191,90 122,108250 116,850000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 130,160000 11 250 089,59 150 787,04 150 787,04 136,017200 130,160000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,810000 16 659 529,98 3 575 005,20 3 575 005,20 11,296450 10,810000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 85,280000 26 363 102,26 6 287 694,57 6 287 694,57 89,117600 85,280000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 12,040000 226 619 734,56 3 358 863,79 3 358 863,79 12,581800 12,040000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 94,930000 6 142 138,71 224 248,30 224 248,30 99,201850 94,930000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 105,740000 224 977 574,44 213 532,08 213 532,08 110,498300 105,740000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 12,930000 10 099 287,29 340 486,50 340 486,50 13,511850 12,930000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 96,290000 5 899 886,68 339 855,46 339 855,46 100,623050 96,290000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,410000 75 440 930,74 625 613,11 625 613,11 15,058450 14,410000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 73,310000 44 029 256,21 5 836 035,36 5 836 035,36 76,608950 73,310000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 81,710000 10 671 950,44 52 620,32 52 620,32 85,386950 81,710000
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 52,220000 12 147 601,63 3 598 256,86 3 598 256,86 54,569900 52,220000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 47,680000 12 741 501,87 4 457 166,21 4 457 166,21 49,825600 47,680000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR (C) EUR 97,880000 63 759 610,50 33 377 963,27 33 377 963,27 102,284600 97,880000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C) EUR 49,120000 35 004 628,11 9 475 339,02 9 475 339,02 51,330400 49,120000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C) USD 54,720000 482 071,55 116 141,83 116 141,83 57,182400 54,720000
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 06/2025 EUR 50,730000 3 707 253,53 2 720 958,79 2 720 958,79 51,998250 50,222700
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 07/2025 EUR 50,270000 6 737 541,76 1 250 485,65 1 250 485,65 51,526750 49,767300
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR