Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,035415 13 537 781,89 13 537 730,99 13 537 730,99 0,036120 0,035415
IAD - EURO Bond EUR 0,042180 15 944 936,43 15 944 800,46 15 944 800,46 0,042981 0,042180
ČSOB Dlhopisový o.p.f. EUR 0,045548 2 698 970,00 2 698 951,00 2 698 951,00 0,046003 0,045548
KBC Renta Dollarenta USD 1 161,680000 102 584 192,00 633 863,00 633 863,00 1 173,296800 1 161,680000
KBC Renta Eurorenta EUR 3 068,760000 63 425 782,00 6 767 109,00 6 767 109,00 3 099,447600 3 068,760000
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,055262 197 822 685,81 197 822 685,81 152 895 687,35 0,055815 0,055262
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076475 393 898 702,89 393 898 702,89 353 263 313,82 0,076475 0,074181
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 47,081000 6 499 621,00 83 374,00 83 374,00 47,128081 47,081000
KBC Renta Czechrenta CZK 39 734,710000 118 883 550,00 780 874,00 780 874,00 40 132,057100 39 734,710000
KBC Renta Sterlingrenta GBP 1 193,600000 4 429 655,00 816 698,00 816 698,00 1 205,536000 1 193,600000
KBC Renta Medium EUR EUR 1 195,890000 1 881 772,00 352 777,00 352 777,00 1 207,848900 1 195,890000
KBC Renta Long EUR EUR 1 371,000000 1 168 169,00 651 827,00 651 827,00 1 384,710000 1 371,000000
KBC Renta Forintrenta HUF 297 816,990000 392 645 493,00 140 059,00 140 059,00 300 795,159900 297 816,990000
KBC Renta Swissrenta CHF 1 767,660000 6 857 943,00 899 892,00 899 892,00 1 785,336600 1 767,660000
KBC Renta Canarenta CAD 2 597,300000 19 252 754,00 243 515,00 243 515,00 2 623,273000 2 597,300000
VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,036431 62 642 040,96 62 642 040,96 49 113 278,72 0,036977 0,034974
KBC Renta Aud-Renta AUD 2 178,840000 15 595 666,00 1 638 649,00 1 638 649,00 2 200,628400 2 178,840000
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR EUR 57,390000 2 190 772,33 70 118,01 70 118,01 59,054310 57,390000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 174,710000 11 752 548,78 0,00 0,00 179,951300 174,710000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 249,390000 22 033 851,75 0,00 0,00 1 286,871700 1 249,390000
IAD - CE Bond o.p.f. EUR 0,036730 9 701 977,92 9 554 375,42 9 554 375,42 0,036914 0,036730
ERSTE Bond Danubia EUR 173,820000 297 276 929,67 31 138 136,32 2 621 636,40 178,165500 173,820000
KBC Renta Short EUR EUR 714,070000 3 019 693,00 213 901,00 35 426,00 721,210700 714,070000
KBC Renta Zlotyrenta PLN 3 642,740000 25 644 901,00 2 124 154,00 2 124 154,00 3 679,167400 3 642,740000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 219,460000 300 476 844,37 1 097 670,01 1 097 670,01 228,238400 219,460000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 289,400000 628 963 850,22 354 309,53 354 309,53 298,082000 289,400000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 275,150000 137 674 959,09 310 139,72 310 139,72 283,404500 275,150000
ESPA Bond Euro Corporate EUR 200,550000 624 324 368,74 9 387 203,83 3 127 837,78 207,569250 200,550000
ERSTE Bond Emerging Markets EUR 208,900000 422 305 039,29 36 477 974,39 4 429 573,40 216,211500 208,900000
ESPA Bond Dollar USD 141,880000 112 798 334,78 137 546,69 137 546,69 146,845800 141,880000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 160,138000 17 696 546,35 376 348,00 376 348,00 162,540070 160,138000
AXA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051719 40 990 621,00 11 788 044,00 11 788 044,00 0,051719 0,050168
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,340000 32 097 988,43 183 603,62 183 603,62 161,943400 160,340000
IAD - Český konzervativní EUR 0,043586 9 352 365,20 9 120 786,40 9 120 786,40 0,043586 0,043586
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year EUR 61,730000 2 350 159,56 125 140,48 125 140,48 64,816500 61,730000
PARVEST Bond Euro EUR 228,320000 242 194 728,60 27 462,33 27 462,33 239,736000 228,320000
PARVEST Bond Euro Corporate EUR 193,610000 354 532 470,30 57 606,38 57 606,38 203,290500 193,610000
PARVEST Bond Euro Government EUR 415,350000 119 870 146,80 868 002,59 868 002,59 436,117500 415,350000
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked EUR 143,270000 43 786 686,84 11 568,43 11 568,43 150,433500 143,270000
PARVEST Bond Euro Short Term EUR 122,510000 80 491 034,33 7 587,68 7 587,68 128,635500 122,510000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 565,980000 15 367 102,03 0,00 0,00 594,279000 565,980000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 875,140000 1 626 149,48 7 527,08 7 527,08 918,897000 875,140000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 136,920000 69 640 255,25 758 492,85 758 492,85 141,027600 136,920000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov EUR 0,032866 4 148 552,32 4 148 552,32 4 148 552,32 0,034509 0,032866
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 90,570000 18 700 459,37 71 022,82 71 022,82 95,098500 90,570000
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds EUR 124,530000 147 555 963,38 942 311,66 942 311,66 129,511200 124,530000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 213,610000 212 904 890,58 125 927,37 125 927,37 220,018300 213,610000
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. EUR 0,010374 7 539 446,19 7 539 446,19 5 396 207,23 0,010374 0,009855
AXA Eurobond EUR 0,031727 2 090 928,00 2 079 767,00 2 079 767,00 0,031727 0,030775
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,013217 9 440 224,03 9 440 224,03 9 440 224,03 0,013217 0,013217
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 121,540000 203 006 596,76 369 050,98 369 050,98 125,186200 121,540000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 935,790000 19 825 726,00 260 520,00 260 520,00 945,147900 935,790000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 871,770000 7 799 182,00 785 390,00 785 390,00 880,487700 871,770000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 554,840000 32 046 485,00 195 698,00 195 698,00 2 580,388400 2 529,291600
KBC Bonds Europe Ex EMU EUR 1 062,130000 2 561 145,00 71 136,00 71 136,00 1 072,751300 1 062,130000
KBC Bonds High Interest EUR 2 073,460000 66 891 698,00 2 133 521,00 2 133 521,00 2 094,194600 2 073,460000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,099641 14 625 083,99 14 625 083,99 14 625 083,99 0,100139 0,099143
VÚB AM - Active Bond fund EUR 0,121943 184 345 755,42 184 345 755,42 184 345 755,42 0,122553 0,117065
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,087814 41 488 244,35 41 488 244,35 41 488 244,35 0,088253 0,087375
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR 50,300000 5 160 080,48 1 662 501,72 1 662 501,72 51,557500 49,545500
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR EUR 259,400000 677 947,09 0,00 0,00 259,400000 246,430000
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,086459 15 204 747,68 15 204 747,68 15 204 747,68 0,086891 0,086027
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 746,180000 581 128 215,40 52 184,60 52 184,60 2 883,489000 2 746,180000
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f. EUR 1,216240 6 401 071,18 6 401 071,18 6 401 071,18 1,216240 1,216240
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,095825 235 142 591,37 235 142 591,37 127 252 602,83 0,095825 0,092950
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,620000 523 655 083,00 300 949,47 300 949,47 20,601000 19,620000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 13,690000 74 457 458,00 59 561,83 59 561,83 14,374500 13,690000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,630000 249 313 908,00 225 272,44 225 272,44 16,411500 15,630000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,900000 20 370 828,00 6 153,03 6 153,03 11,445000 10,900000
Franklin High Yield Fund USD 18,930000 1 637 061 826,00 23 852,62 23 852,62 19,876500 18,930000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,260000 838 206 500,00 705 088,70 705 088,70 14,973000 14,260000
Franklin U.S. Government Fund USD 11,370000 745 591 318,00 123 599,41 123 599,41 11,938500 11,370000
Templeton Asian Bond Fund USD 18,160000 422 193 662,00 192 261,28 192 261,28 19,068000 18,160000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 14,280000 11 397 701 731,00 6 750 660,20 6 750 660,20 14,994000 14,280000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 15,330000 279 989 005,00 27 859,00 27 859,00 16,096500 15,330000
Templeton Global Bond Fund USD 31,190000 15 300 369 791,00 8 422 700,02 8 422 700,02 32,749500 31,190000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,140000 137 475 303,00 27 269,52 27 269,52 16,947000 16,140000
Templeton Global Total Return Fund USD 31,620000 17 484 496 087,00 11 381 359,39 11 381 359,39 33,201000 31,620000
ESPA Bond Euro Rent VT EUR 179,360000 188 832 525,70 14 790 804,74 240 521,76 183,844000 179,360000
ESPA Bond USA High Yield EUR 208,990000 163 177 009,11 14 763 050,49 3 967 765,66 216,304650 208,990000
ESPA Bond USA Corporate EUR 179,140000 124 080 134,91 14 544 470,85 5 289 902,28 185,409900 179,140000
ESPA Bond Europe High-Yield EUR 195,950000 214 311 518,65 2 552 253,58 2 552 253,58 202,808250 195,950000
Raiffeisen-Mehrwert 2020 EUR 109,710000 74 483 088,49 603 405,00 603 405,00 113,001300 108,612900
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD USD 12,910000 10 834 865 915,44 0,00 0,00 13,555500 12,910000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,870000 11 394 791 424,00 0,00 0,00 16,663500 15,870000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 16,930000 1 390 314 837,16 0,00 0,00 17,776500 16,930000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,120000 7 468 536 832,00 0,00 0,00 126,126000 120,120000
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 078,780000 8 133 902,04 28 860,70 28 860,70 5 332,719000 5 078,780000
ERSTE Bond Local Emerging EUR 151,030000 238 120 943,81 24 951 263,68 3 632 274,66 156,316050 151,030000
myNEXT - Bond E EUR Cap EUR 51,000000 1 903 809,14 834 057,01 834 057,01 53,550000 51,000000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 16,500000 210 426 089,42 265 710,19 265 710,19 17,077500 16,500000
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 10,060000 344 662 826,38 2 375 958,71 2 375 958,71 10,412100 10,060000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,237000 45 917 173,00 1 316 954,70 1 316 954,70 9,560295 9,237000
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C] EUR 1 697,670000 94 077 848,25 500 574,50 500 574,50 1 748,600100 1 697,670000
PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C] EUR 156,750000 54 850 392,54 100 512,80 100 512,80 161,452500 156,750000
PARVEST Bond World High Yield [Classic, C] EUR 104,750000 10 187 086,97 34 624,07 34 624,07 107,892500 104,750000
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C] EUR 445,750000 141 834 473,60 16 278,93 16 278,93 459,122500 445,750000
PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C] EUR 167,610000 89 623 345,82 40 759,16 40 759,16 172,638300 167,610000
PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C] EUR 149,270000 112 166 665,70 106 405,62 106 405,62 153,748100 149,270000
PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C] EUR 157,240000 3 555 231,27 113 175,06 113 175,06 161,957200 157,240000
PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C] EUR 102,470000 10 479 011,40 58 053,76 58 053,76 105,544100 102,470000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 106,480000 955 159 887,80 0,00 0,00 107,544800 106,480000
ESPA Mortage EUR 158,350000 240 479 468,29 20 426 482,36 1 433 675,16 163,892250 158,350000
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR 186,630000 398 490 928,77 3 057 453,54 3 057 453,54 193,162050 186,630000
ESPA Bond Inflation Linked EUR 126,730000 167 701 029,56 10 134 548,75 1 834 517,00 131,165550 126,730000
ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG USD 120,490000 116 907 060,12 20 813 175,24 20 813 175,24 124,707150 120,490000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 229,680000 418 558 354,60 2 090 559,07 2 090 559,07 234,273600 229,680000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 170,810000 651 635 743,76 0,00 0,00 175,080250 170,810000
PARVEST Enhanced Cash 6 Months EUR 109,720000 168 928 802,40 9 181,05 9 181,05 113,011600 109,720000
PARVEST Flexible Bond Euro EUR 49,980000 900 030,19 0,00 0,00 51,479400 49,980000
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate EUR 127,510000 352 666 601,80 0,00 0,00 131,335300 127,510000
PARWORLD Flexible Convertible Bond EUR 103,360000 34 010 754,70 17 986,06 17 986,06 106,460800 103,360000
BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage EUR 1 219,170000 6 889 960,85 987,53 987,53 1 255,745100 1 219,170000
PARVEST Bond Euro High Yield EUR 206,410000 86 982 587,13 4 782,52 4 782,52 212,602300 206,410000
PARVEST Bond World High Yield Short Duration EUR 107,550000 41 321 918,78 13 243,71 13 243,71 110,776500 107,550000
PP - Stabilný fond o.p.f. EUR 1,042106 25 540 140,76 25 540 140,76 20 536 641,79 1,052527 1,031685
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,890100 297 218 382,24 0,00 0,00 8,284605 7,890100
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,990000 38 600 654,78 490 789,53 490 789,53 141,769800 138,990000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Opportunities EUR 102,610000 1 084,81 58,51 58,51 105,688300 102,610000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe IG EUR 101,120000 1 011,24 0,00 0,00 104,153600 101,120000
BNP PARIBAS Flexi I ABS Europe AAA EUR 100,410000 1 004,12 0,00 0,00 103,422300 100,410000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 104,000000 209 143,10 34 358,17 34 358,17 106,080000 104,000000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 102,150000 22 544 982,27 3 376 430,55 3 376 430,55 106,746750 102,150000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 102,750000 807 820,09 178 365,25 178 365,25 107,373750 102,750000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 17,640000 74 709 261,37 5 648 686,53 5 648 686,53 18,433800 17,640000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 19,850000 136 474 596,45 360 204,52 360 204,52 20,743250 19,850000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 55,930000 13 648 367,62 4 110 138,15 4 110 138,15 58,446850 55,930000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 101,000000 62 625 816,82 24 132 470,96 24 132 470,96 105,545000 101,000000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 50,470000 57 445 243,06 22 536 822,02 22 536 822,02 52,741150 50,470000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 50,090000 2 143 455,43 115 458,14 115 458,14 52,344050 50,090000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 51,170000 7 758 677,16 107 608,00 107 608,00 53,472650 51,170000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 112,140000 5 230 336,56 45 861,00 45 861,00 117,186300 112,140000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 104,750000 35 840 966,06 2 898 298,94 2 898 298,94 109,463750 104,750000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 115,480000 6 081 144,24 3 822 212,82 3 822 212,82 120,676600 115,480000
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 129,940000 12 245 101,48 167 280,11 167 280,11 135,787300 129,940000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,550000 15 701 922,93 3 540 978,40 3 540 978,40 11,024750 10,550000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 84,810000 27 228 289,53 5 841 553,61 5 841 553,61 88,626450 84,810000
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,870000 240 401 263,15 3 314 463,34 3 314 463,34 12,404150 11,870000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 92,230000 5 919 273,22 123 298,51 123 298,51 96,380350 92,230000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 103,780000 215 620 367,42 224 028,58 224 028,58 108,450100 103,780000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 12,580000 9 158 430,81 321 149,35 321 149,35 13,146100 12,580000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 95,200000 6 070 998,77 354 263,95 354 263,95 99,484000 95,200000
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,160000 80 277 757,99 657 825,39 657 825,39 14,797200 14,160000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 72,220000 55 083 463,29 5 756 017,05 5 756 017,05 75,469900 72,220000
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 81,350000 13 014 054,49 56 756,03 56 756,03 85,010750 81,350000
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 52,840000 13 433 096,92 3 838 301,46 3 838 301,46 55,217800 52,840000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 47,700000 13 068 544,83 4 549 135,60 4 549 135,60 49,846500 47,700000
Amundi Funds - Euro Strategic Bond A EUR (C) EUR 96,680000 64 964 531,30 33 645 309,99 33 645 309,99 101,030600 96,680000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C) EUR 48,820000 36 433 318,43 9 822 042,88 9 822 042,88 51,016900 48,820000
Amundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C) USD 54,940000 500 926,18 129 527,17 129 527,17 57,412300 54,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR