Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,046291 71 434 723,84 71 434 723,84 54 617 879,53 0,046407 0,046175
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046867 125 487 956,85 125 487 956,85 107 438 427,58 0,046867 0,046867
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038918 24 430 307,00 24 429 635,00 18 790 632,00 0,038918 0,038918
ESPA Reserve Dollar USD 142,780000 26 823 465,01 3 491 199,73 583 471,03 144,207800 142,780000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 117,380000 401 238 981,01 24 897 589,18 12 110 564,12 118,260350 117,380000
ESPA Reserve Corporate EUR 136,880000 199 419 458,87 7 082 171,20 2 600 720,00 137,906600 136,880000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037458 14 571 727,02 14 571 727,02 7 960 281,32 0,037458 0,037458
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038371 13 752 040,58 13 736 772,00 13 736 772,00 0,038371 0,038371
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036876 168 025 518,98 168 025 518,98 78 635 839,16 0,036876 0,036876
ESPA Reserve Euro EUR 1 276,720000 369 047 918,68 12 903 809,04 0,00 1 286,295400 1 276,720000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,880000 207 746 425,18 464 192,62 464 192,62 7,189600 6,880000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,180000 3 854 669,97 76 333,36 76 333,36 6,458100 6,180000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR