Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA EUR 0,046050 57 273 567,54 57 273 567,54 54 546 099,31 0,046165 0,045935
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,046713 129 476 681,58 129 476 681,58 111 336 979,55 0,046713 0,046713
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038952 26 192 165,00 26 187 228,00 20 492 661,00 0,038952 0,038952
ESPA Reserve Dollar USD 141,580000 27 582 629,92 3 420 948,55 572 963,05 142,995800 141,580000
ESPA Reserve Euro Plus EUR 117,100000 363 660 256,22 24 843 467,60 12 086 944,90 117,978250 117,100000
ESPA Reserve Corporate EUR 136,430000 201 028 666,15 7 058 888,20 2 592 170,00 137,453225 136,430000
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií EUR 0,037406 14 031 201,78 14 031 201,78 8 426 800,06 0,037406 0,037406
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. EUR 0,038312 13 068 804,04 13 053 558,30 13 053 558,30 0,038312 0,038312
VÚB AM - Rezervný fond EUR 0,036864 178 555 216,33 178 555 216,33 83 797 688,61 0,036864 0,036864
ESPA Reserve Euro EUR 1 275,520000 342 443 686,59 13 299 847,04 0,00 1 285,086400 1 275,520000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,850000 189 115 785,49 450 070,51 450 070,51 7,158250 6,850000
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,090000 5 386 649,60 71 337,29 71 337,29 6,364050 6,090000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR