Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,746000 5 087 535,00 1 068 487,00 1 068 487,00 37,783746 37,746000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 642,030000 129 123 819,00 12 119 998,00 12 119 998,00 5 647,672030 5 642,030000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 127,613000 548 972 899,00 609 531,00 609 531,00 127,740613 127,613000
PARVEST Money Market USD USD 215,741421 322 412 206,70 32 960,27 32 960,27 226,528492 215,741421
PARVEST Money Market Euro EUR 207,863284 701 927 187,10 386 800,70 386 800,70 218,256448 207,863284
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 255,870000 37 296 961,80 0,00 0,00 263,546100 255,870000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 509,450000 102 941 922,45 68 024,05 68 024,05 1 516,997250 1 509,450000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR