Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,683000 4 725 659,00 1 019 199,00 1 019 199,00 37,720683 37,683000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 672,630000 128 243 791,00 11 887 026,00 11 887 026,00 5 678,302630 5 672,630000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 128,080000 584 011 168,00 572 691,00 572 691,00 128,208080 128,080000
PARVEST Money Market USD USD 216,947769 346 875 868,80 34 271,50 34 271,50 227,795157 216,947769
PARVEST Money Market Euro EUR 207,675978 673 937 641,90 401 974,43 401 974,43 218,059777 207,675978
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 255,530000 35 937 429,56 0,00 0,00 263,195900 255,530000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 516,310000 109 965 420,89 78 016,01 78 016,01 1 523,891550 1 516,310000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR