Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,071549 230 495 138,20 220 048 884,20 212 346 561,30 0,073695 0,071549
TAM - Realitný Fond EUR 0,032537 296 818 265,74 296 818 265,74 257 288 015,03 0,032537 0,031561
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,058922 768 438 915,78 768 438 915,78 768 438 915,78 0,059806 0,058333
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027331 3 507 763,06 3 507 763,06 3 507 763,06 0,028151 0,027331
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 326,950000 121 827 002,54 111 607 538,77 111 607 538,77 1 326,950000 1 326,950000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011143 17 123 570,94 17 123 570,94 4 833 636,40 0,011143 0,011143
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,103086 75 765 778,74 4 201 001,55 4 201 001,55 1,136179 1,103086
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010632 132 767 266,65 132 767 266,65 122 345 091,30 0,010791 0,010526
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,000000 942 500,00 942 500,00 942 500,00 1,010000 1,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR