Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,070892 219 561 121,60 208 849 997,40 200 954 215,40 0,073019 0,070892
TAM - Realitný Fond EUR 0,032490 295 016 976,91 295 016 976,91 258 683 618,79 0,032490 0,031515
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. EUR 0,058422 758 139 180,96 758 139 180,96 758 139 180,96 0,059298 0,057838
AM SLSP Realitný fond EUR 0,027091 3 476 958,12 3 476 958,12 3 476 958,12 0,027904 0,027091
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 335,650000 117 452 485,41 107 233 021,64 107 233 021,64 1 335,650000 1 335,650000
PP - KLM real estate fund o.p.f. EUR 0,011028 15 504 959,69 15 504 959,69 3 939 423,58 0,011579 0,010477
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f., CZK 1,087349 80 902 408,61 5 754 218,29 5 754 218,29 1,119969 1,087349
PP - Office real estate fund o.p.f. EUR 0,010528 120 756 356,36 120 756 356,36 113 237 092,71 0,010686 0,010423
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR