Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,600000 1 048 354,00 821 988,00 821 988,00 10,812000 10,282000
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,330000 2 970 464,00 2 929 836,00 2 929 836,00 10,639900 10,226700
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,960000 2 079 145,00 1 476 805,00 1 476 805,00 11,288800 10,850400
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 11,130000 1 608 229,00 1 548 350,00 1 548 350,00 11,463900 11,018700
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 11,110000 7 251 211,00 4 048 195,00 4 048 195,00 11,443300 10,998900
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 12,440000 1 862 705,00 1 161 038,00 1 161 038,00 12,813200 12,315600
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,990000 258 122 882,00 592 131,00 592 131,00 11,319700 10,880100
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 11,390000 3 270 301,00 2 287 499,00 2 287 499,00 11,731700 11,276100
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,510000 5 105 770,00 3 511 265,00 3 511 265,00 10,825300 10,404900
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,280000 15 409 188,00 805 639,00 805 639,00 10,588400 10,177200
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,220000 4 030 619,00 3 350 116,00 3 350 116,00 10,526600 10,117800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,250000 8 140 240,00 6 244 874,00 6 244 874,00 10,557500 10,147500
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,170000 3 987 520,00 2 889 328,00 2 889 328,00 10,475100 10,068300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,220000 10 170 924,00 843 975,00 843 975,00 10,526600 10,117800
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,800000 3 014 982,00 3 014 982,00 3 014 982,00 11,124000 10,692000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 10,210000 17 134 088,00 15 385 173,00 15 385 173,00 10,516300 10,107900
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,470000 7 075 266,00 5 511 911,00 5 511 911,00 10,784100 10,365300
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,920000 9 448 020,00 1 635 825,00 1 635 825,00 11,247600 10,810800
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 11,220000 3 440 161,00 2 701 226,00 2 701 226,00 11,556600 11,107800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,310000 7 018 584,00 599 468,00 599 468,00 10,619300 10,206900
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,910000 5 179 299,00 4 350 908,00 4 350 908,00 11,237300 10,800900
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,770000 10 847 666,00 1 250 002,00 1 250 002,00 11,093100 10,662300
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,640000 5 502 201,00 5 498 486,00 5 498 486,00 10,959200 10,533600
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,170000 7 559 168,00 1 617 992,00 1 617 992,00 10,475100 10,068300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 11,480000 11 577 979,00 10 939 946,00 10 939 946,00 11,824400 11,365200
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,920000 3 690 083,00 3 195 705,00 3 195 705,00 11,247600 10,810800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,510000 6 634 062,00 4 747 808,00 4 747 808,00 10,825300 10,404900
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,800000 6 893 996,00 5 802 051,00 5 802 051,00 10,094000 9,702000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 1 029,820000 41 890 048,00 762 385,00 762 385,00 1 060,714600 1 019,521800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,320000 7 491 052,00 6 559 485,00 6 559 485,00 10,629600 10,216800
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 1 032,670000 41 633 171,00 403 097,00 403 097,00 1 063,650100 1 022,343300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,040000 8 943 587,00 8 922 819,00 8 922 819,00 10,341200 9,939600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,510000 4 940 655,00 4 311 297,00 4 311 297,00 10,825300 10,404900
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,200000 373 574 245,00 1 672 695,00 1 672 695,00 10,506000 10,098000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,260000 4 100 729,00 3 771 391,00 3 771 391,00 10,567800 10,157400
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,500000 3 399 949,00 3 373 598,00 3 373 598,00 10,815000 10,395000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,590000 10 933 878,00 3 013 912,00 3 013 912,00 10,907700 10,484100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,410000 7 074 351,00 6 358 595,00 6 358 595,00 10,722300 10,305900
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,140000 5 551 749,00 5 547 300,00 5 547 300,00 10,444200 10,038600
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,310000 6 178 752,00 2 352 047,00 2 352 047,00 10,619300 10,206900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,310000 6 190 759,00 4 562 216,00 4 562 216,00 10,619300 10,206900
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 009,840000 28 898 525,00 743 062,00 743 062,00 1 040,135200 999,741600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,180000 14 439 522,00 14 439 007,00 14 439 007,00 10,281800 10,078200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,880000 336 961 629,00 2 019 029,00 2 019 029,00 10,176400 9,781200
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 989,220000 32 511 794,00 545 917,00 545 917,00 1 018,896600 979,327800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR