Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
PP - EUROFOND o.p.f. EUR 0,066285 18 254 407,21 18 254 407,21 9 583 545,26 0,067611 0,066285
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,046911 69 070 441,12 69 070 441,12 69 070 441,12 0,048459 0,045035
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043282 381 521 287,80 381 521 287,80 380 335 138,49 0,044148 0,043282
Success absolute T (rastový) EUR 10,540000 20 838 690,76 11 037 318,34 11 037 318,34 11,093350 10,540000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,460000 20 838 690,76 0,00 0,00 9,956650 9,460000
Success relative T (rastový) EUR 7,590000 18 149 432,52 7 274 224,23 7 274 224,23 7,988475 7,590000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,044548 12 359 740,63 12 359 740,63 12 359 740,63 0,044993 0,044548
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038240 192 522 829,39 192 522 829,39 192 522 829,39 0,038240 0,037093
TAM - Private Growth 2 EUR 0,039626 41 730 275,99 41 730 275,99 41 730 275,99 0,039626 0,038437
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035819 138 512 601,16 138 512 601,16 138 512 601,16 0,035819 0,034744
TAM - Premium Strategic EUR 0,035735 36 369 968,85 36 369 968,85 36 369 968,85 0,035735 0,034663
IAD - KD Russia EUR 0,021593 4 215 337,55 3 900 511,11 3 900 511,11 0,022349 0,021593
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,037833 177 487 510,77 177 487 510,77 177 487 510,77 0,038022 0,036320
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,041460 273 329 527,42 273 329 527,42 273 329 527,42 0,042082 0,039802
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,041721 10 427 647,91 10 427 647,91 10 427 647,91 0,042555 0,041721
Success relative A (výnosový) EUR 7,590000 18 149 432,52 0,00 0,00 7,988475 7,590000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,043546 35 756 205,00 35 717 926,00 35 717 926,00 0,044199 0,043546
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041948 26 198 846,00 26 198 846,00 26 198 846,00 0,042577 0,041948
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029025 16 059 089,30 16 048 706,93 16 048 706,93 0,029693 0,029025
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,037204 41 324 591,07 41 324 591,07 41 324 591,07 0,037204 0,037204
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,038137 6 490 216,55 6 490 216,55 6 490 216,55 0,038900 0,038137
GIS Global Equity Allocation EUR 144,569000 2 510 793,70 348 909,04 348 909,04 149,339777 144,569000
AXA EUR Konto EUR 0,045604 67 943 880,00 67 880 617,00 67 880 617,00 0,045604 0,045604
IAD - Growth Opportunities EUR 0,034423 23 824 075,37 23 823 729,56 23 823 729,56 0,035456 0,034423
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 121,960000 1 072 850 581,97 0,00 0,00 125,618800 121,960000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037489 1 806 197,99 1 806 209,34 1 806 209,34 0,038614 0,036739
TAM - Private Growth EUR 0,035333 186 547 703,34 186 547 703,34 186 547 703,34 0,035333 0,034273
AXA Selection Opportunities EUR 0,039254 46 143 107,00 13 750 675,00 13 750 675,00 0,039254 0,037291
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,040603 240 552 432,79 240 552 432,79 240 552 432,79 0,041212 0,038979
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy EUR 58,770000 209 869 340,83 10 730 902,16 10 730 902,16 61,708500 58,770000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset EUR 97,730000 17 512 716,38 2 147 576,78 2 147 576,78 102,616500 97,730000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,035594 1 751 293,27 1 751 311,69 1 751 311,69 0,036662 0,034882
AXA CZK Konto EUR 0,043630 25 935 351,00 496 054,00 496 054,00 0,043630 0,043630
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 348,462400 36 742 702,00 30 908 146,00 30 908 146,00 348,462400 343,235464
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 753,650000 9 045 208,22 155 156,19 155 156,19 791,332500 753,650000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 639,310000 4 252 874,32 4 702,76 4 702,76 671,275500 639,310000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
TAM - SmartFund EUR 0,108258 212 601 473,17 212 601 473,17 212 601 473,17 0,108258 0,105010
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,502000 8 732 320,00 4 643 880,00 4 643 880,00 11,674530 11,502000
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,353500 19 110 443,00 15 039 946,00 15 039 946,00 11,523803 11,353500
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 56,010000 55 364 809,68 1 307 344,53 1 307 344,53 58,810500 56,010000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,134900 24 765 345,00 18 570 074,00 18 570 074,00 12,316924 12,134900
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,103422 20 682 640,30 20 682 640,30 20 682 640,30 0,103422 0,100319
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015000 19 838 402,67 19 838 402,67 19 838 402,67 0,015000 0,015000
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,087500 1 673 015,03 380 173,22 380 173,22 4,087500 3,883125
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,628500 4 188,89 0,00 0,00 3,770012 3,628500
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,270800 2 643 896,70 0,00 0,00 5,270800 5,007260
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged EUR 63,110000 2 103 774,04 253 894,69 253 894,69 66,265500 63,110000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD USD 92,410000 10 966 675,03 6 248,47 6 248,47 97,030500 92,410000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,292582 274 290 818,19 274 290 818,19 270 538 537,95 1,331359 1,279656
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,216093 70 325 459,05 70 325 459,05 70 325 459,05 1,234334 1,203932
Amundi Funds II - Real Assets Target Income USD USD 54,780000 3 258 198,21 13 342,16 13 342,16 57,519000 54,780000
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010331 137 886 166,55 137 886 166,55 137 886 166,55 0,010486 0,010331
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010444 15 677 294,72 15 677 294,72 15 594 193,27 0,010653 0,010444
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010539 6 125 420,38 6 125 420,38 6 061 802,76 0,010802 0,010539
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,180000 24 238 745,36 154 498,53 154 498,53 12,736626 12,180000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ) EUR 38,690000 89 881 487,92 33 701 788,06 33 701 788,06 40,624500 38,690000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 104,900000 441 919 611,40 41 783 508,41 41 783 508,41 110,145000 104,900000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 128,470000 148 938 405,80 10 629 269,60 10 629 269,60 134,893500 128,470000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,740000 20 838 690,76 523,62 523,62 11,303850 10,740000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,630000 18 149 432,52 90 154,06 90 154,06 8,030575 7,630000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,230000 16 850 799,59 5 903 927,22 5 903 927,22 8,641500 8,230000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 76,190000 52 228 266,94 12 723 304,86 12 723 304,86 79,999500 76,190000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 63,440000 54 869 288,10 3 732 166,89 3 732 166,89 66,612000 63,440000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,064214 9 673 960,42 9 673 960,42 9 673 960,42 1,096140 1,064214
Horizon USD Low USD 109,020000 16 946 618,00 838 268,00 838 268,00 110,655300 109,020000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,830000 283 126 632,30 223 403,27 223 403,27 99,830000 99,830000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,870000 1 845 226 943,35 201 492,62 201 492,62 14,667525 13,870000
Franklin Income Fund USD 11,220000 1 485 969 694,85 17 302,27 17 302,27 11,865150 11,220000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,850000 148 977 800,63 51 121,19 51 121,19 10,416375 9,850000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,630000 832 394 736,80 44 195,12 44 195,12 31,333725 29,630000
Templeton Global Income Fund USD 19,420000 719 356 041,85 790 602,68 790 602,68 20,536650 19,420000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,730000 241 167 410,77 0,00 0,00 13,461975 12,730000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,850000 253 531 183,47 0,00 0,00 13,492500 12,850000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,440000 127 302 130,53 0,00 0,00 13,155300 12,440000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,620000 580 253 019,76 40 027,04 40 027,04 16,518150 15,620000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 278,230000 42 863 545,80 20 710,88 20 710,88 286,576900 278,230000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,100100 231 839 472,92 231 839 472,92 231 839 472,92 0,100851 0,099299
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 49,790000 16 902 728 338,23 0,00 0,00 52,279500 49,790000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 12,040000 8 836 826 441,68 0,00 0,00 12,642000 12,040000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 11,790000 24 238 745,36 57 393,05 57 393,05 12,143700 11,790000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,550000 24 238 745,36 0,00 0,00 7,776500 7,550000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 9,790000 24 238 745,36 0,00 0,00 10,083700 9,790000
PP - USA TOP Fond o. p. f. EUR 1,319431 6 385 722,10 6 385 722,10 917 998,72 1,345820 1,319431
KBC Flexible Plan EUR 55,790000 129 068 315,00 24 742 370,00 24 742 370,00 56,626850 55,790000
KBC Flexible Comfort EUR 960,210000 2 227 190,00 651 777,00 651 777,00 974,613150 960,210000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 161,400000 877 395 597,23 7 196 184,27 7 196 184,27 167,049000 161,400000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,940000 1 233 644 739,53 10 243 583,08 10 243 583,08 159,588200 154,940000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 155,680000 267 881 742,86 406 526,09 406 526,09 161,907200 155,680000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,101693 31 362 190,93 31 362 190,93 31 362 190,93 0,101693 0,100676
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND) EUR 46,940000 20 718 182,02 20 620 388,87 20 620 388,87 49,287000 46,940000
TAM - Balanced Fund EUR 0,103538 33 371 516,30 33 371 516,30 33 371 516,30 0,103538 0,100432
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,104069 3 964 488,96 3 964 488,96 3 964 488,96 0,104069 0,100947
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 12 751,290000 24 993 073,64 539 092,13 539 092,13 13 388,854500 12 751,290000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 867,520000 159 070 608,92 48 132,61 48 132,61 893,545600 867,520000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 53,680000 12 940 626,48 7 613 044,79 7 613 044,79 56,364000 53,680000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096557 48 904 634,20 48 904 634,20 48 904 634,20 0,096557 0,095591
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,173000 1 141 521 480,95 15 793 574,04 15 982 052,50 9,494055 9,173000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,220000 18 947 039,06 9 391,00 9 391,00 9,681000 9,220000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 85,350000 58 725 463,35 55 475,92 55 475,92 89,617500 85,350000
Amundi Funds II - Global Multi-Asset USD USD 109,880000 19 691 298,30 154 838,59 154 838,59 115,374000 109,880000
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR EUR 82,190000 9 753 357,37 244 974,20 244 974,20 86,299500 82,190000
Amundi Funds II - Real Assets Target Income EUR EUR 48,720000 2 897 721,64 230 920,23 230 920,23 51,156000 48,720000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 155,910000 6 008 178 571,00 20 200 355,05 20 200 355,05 155,910000 155,910000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,098557 69 012 753,91 69 012 753,91 69 012 753,91 0,098557 0,097571
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 100,920000 281 458 126,60 54 585,24 54 585,24 103,947600 100,920000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 252,930000 594 602 470,00 104 563,79 104 563,79 260,517900 252,930000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 128,960000 32 202 763,62 53 369,48 53 369,48 132,828800 128,960000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 145,830000 1 287 528,07 30 342,23 30 342,23 150,204900 145,830000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,060000 5 822 438,38 11 831,56 11 831,56 116,451800 113,060000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 118,350000 172 187 108,50 12 090,68 12 090,68 121,900500 118,350000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 171,230000 704 789,88 25 057,61 25 057,61 176,366900 171,230000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 159,780000 1 386 952,41 13 311,42 13 311,42 164,573400 159,780000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 132,890000 1 735 852,14 10 105,91 10 105,91 136,876700 132,890000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 994,870000 1 257 092 589,00 12 825 043,00 12 825 043,00 1 009,793050 994,870000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 978,580000 1 737 114 600,00 4 210 344,00 4 210 344,00 993,258700 978,580000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009874 8 659 765,92 8 659 765,92 7 842 512,24 0,009874 0,009874
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 224,530000 140 969 455,50 107 512,90 107 512,90 231,265900 224,530000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,096615 68 971 975,18 68 971 975,18 68 971 975,18 0,096615 0,095649
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 426,210000 300 078 563,50 65 572,03 65 572,03 438,996300 426,210000
IN.Focus 2030 EUR 101,990000 47 037 577,00 223 937,00 223 937,00 103,519850 101,990000
IN.Focus 2035 EUR 101,890000 17 840 822,00 919 113,00 919 113,00 103,418350 101,890000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 114,670000 5 914 363,92 207 593,98 207 593,98 118,110100 114,670000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 96,350000 4 468 150,23 286,16 286,16 99,240500 96,350000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 207,980000 254 560 216,80 0,00 0,00 214,219400 207,980000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,099906 37 173 380,02 37 173 380,02 37 173 380,02 0,099906 0,098907
Amundi Funds - Protect 90 EUR 100,200000 25 062 891,50 5 232 015,44 5 232 015,44 104,709000 100,200000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ EUR 47,720000 2 429 106,48 2 401 025,50 2 401 025,50 50,106000 47,720000
Amundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND EUR 48,580000 3 608 540,67 3 594 949,73 3 594 949,73 51,009000 48,580000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,974353 1 455 392,48 1 455 392,48 1 455 392,48 0,993840 0,964609
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010137 96 886 673,34 96 886 673,34 96 886 673,34 0,010188 0,010137
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 152,010000 75 219 673,59 380 128,52 380 128,52 153,530100 152,010000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 153,640000 1 006 524 047,00 869 488,86 869 488,86 155,176400 153,640000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 154,890000 812 069 242,00 1 261 896,26 1 261 896,26 156,438900 154,890000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 176,380000 419 223 223,50 1 297 212,11 1 297 212,11 178,143800 176,380000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,094100 370 483 776,30 0,00 0,00 12,698805 12,094100
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,076600 5 217 881,53 0,00 0,00 10,580430 10,076600
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 21,730000 2 768 254 458,00 0,00 0,00 22,816500 21,730000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 13,460000 79 634 718,52 0,00 0,00 14,133000 13,460000
First Eagle Amundi International Fund EUR 159,390000 1 296 236 346,12 261 229,85 261 229,85 167,359500 159,390000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 97,070000 114 374 873,20 2 500,10 2 500,10 99,982100 97,070000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,005916 11 392 090,43 11 392 090,43 11 392 090,43 1,036093 1,005916
TAM - Q Fund EUR 0,098165 119 102 689,80 119 102 689,80 54 283 217,84 0,098165 0,095220
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 100,760000 78 970 470,40 34 050,33 34 050,33 103,782800 100,760000
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,100201 8 996 307,43 8 996 307,43 8 996 307,43 0,100201 0,097195
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,100147 7 845 656,44 7 845 656,44 7 845 656,44 0,100147 0,097143
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,098263 123 467,03 123 467,03 123 467,03 0,098263 0,095315
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 9 043,680000 4 909 515,46 17,92 17,92 9 248,971536 9 043,680000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR