Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,049510 75 750 423,79 75 750 423,79 75 750 423,79 0,051144 0,047530
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044424 386 334 416,91 386 334 416,91 385 116 970,93 0,045312 0,044424
Success absolute T (rastový) EUR 10,710000 21 059 089,75 11 116 718,52 11 116 718,52 11,272275 10,710000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,620000 21 059 089,75 0,00 0,00 10,125050 9,620000
Success relative T (rastový) EUR 7,840000 18 683 103,34 7 498 186,86 7 498 186,86 8,251600 7,840000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,044828 11 876 745,74 11 876 745,74 11 876 745,74 0,045276 0,044828
TAM - Private Growth 1 EUR 0,039061 194 782 014,01 194 782 014,01 194 782 014,01 0,039061 0,037889
TAM - Private Growth 2 EUR 0,040936 39 730 007,90 39 730 007,90 39 730 007,90 0,040936 0,039708
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036344 141 577 617,89 141 577 617,89 141 577 617,89 0,036344 0,035254
TAM - Premium Strategic EUR 0,036534 36 990 643,56 36 990 643,56 36 990 643,56 0,036534 0,035438
IAD - KD Russia EUR 0,024294 4 672 413,89 4 318 758,93 4 318 758,93 0,025144 0,024294
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,038053 168 903 432,66 168 903 432,66 168 903 432,66 0,038243 0,036531
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,042434 290 541 529,26 290 541 529,26 290 541 529,26 0,043071 0,040737
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,040179 9 794 216,64 9 794 216,64 9 794 216,64 0,040983 0,040179
Success relative A (výnosový) EUR 7,840000 18 683 103,34 0,00 0,00 8,251600 7,840000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,044454 39 330 323,00 39 243 676,00 39 243 676,00 0,045121 0,044454
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042464 27 725 523,00 27 725 523,00 27 725 523,00 0,043101 0,042464
IAD - Optimal Balanced EUR 0,030245 16 696 681,32 16 686 096,36 16 686 096,36 0,030941 0,030245
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036464 42 153 506,34 42 153 506,34 42 153 506,34 0,036464 0,036464
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,037839 6 321 821,88 6 321 821,88 6 321 821,88 0,038596 0,037839
GIS Global Equity Allocation EUR 150,481000 2 543 828,55 354 873,32 354 873,32 155,446873 150,481000
AXA EUR Konto EUR 0,045608 68 910 794,00 68 847 855,00 68 847 855,00 0,045608 0,045608
IAD - Growth Opportunities EUR 0,035732 24 300 185,69 24 300 055,42 24 300 055,42 0,036804 0,035732
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 125,210000 1 319 591 296,23 0,00 0,00 128,966300 125,210000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,037875 1 824 958,01 1 824 946,65 1 824 946,65 0,039011 0,037118
TAM - Private Growth EUR 0,035924 186 517 406,82 186 517 406,82 186 517 406,82 0,035924 0,034846
AXA Selection Opportunities EUR 0,040520 48 573 168,00 14 610 524,00 14 610 524,00 0,040520 0,038494
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,041765 249 152 101,12 249 152 101,12 249 152 101,12 0,042391 0,040094
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,036211 1 781 740,36 1 781 729,52 1 781 729,52 0,037297 0,035487
AXA CZK Konto EUR 0,044002 26 204 531,00 424 826,00 424 826,00 0,044002 0,044002
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 353,520000 35 692 264,00 30 057 407,00 30 057 407,00 353,520000 348,217200
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 780,370000 9 233 055,62 170 579,52 170 579,52 819,388500 780,370000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 657,540000 4 258 100,62 5 278,07 5 278,07 690,417000 657,540000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A EUR 0,457200 455 898,79 241 538,27 241 538,27 0,475031 0,457200
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B EUR 0,409000 628 499,18 447 435,63 447 435,63 0,409000 0,388550
TAM - SmartFund EUR 0,110477 215 072 093,45 215 072 093,45 215 072 093,45 0,110477 0,107163
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,455900 8 014 526,00 4 310 145,00 4 310 145,00 11,627739 11,455900
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,431200 17 908 466,00 14 063 749,00 14 063 749,00 11,602668 11,431200
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 56,320000 56 606 557,64 1 244 554,97 1 244 554,97 59,136000 56,320000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,308200 24 419 516,00 18 473 399,00 18 473 399,00 12,492823 12,308200
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,106566 19 396 026,25 19 396 026,25 19 396 026,25 0,106566 0,103369
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015624 21 733 410,48 21 733 410,48 21 733 410,48 0,015624 0,015624
WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,372400 1 697,35 0,00 0,00 0,372400 0,353780
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,256300 1 916 609,56 379 819,20 379 819,20 4,256300 4,043485
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,646200 4 209,27 0,00 0,00 3,788402 3,646200
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,279200 2 723 228,19 0,00 0,00 5,279200 5,015240
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,305243 297 253 804,04 297 253 804,04 295 139 343,01 1,344400 1,292191
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,215254 70 029 209,26 70 029 209,26 70 029 209,26 1,233483 1,203101
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010519 132 932 298,39 132 932 298,39 132 932 298,39 0,010677 0,010519
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010690 15 691 904,20 15 691 904,20 15 606 845,37 0,010904 0,010690
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010841 6 121 670,02 6 121 670,02 6 056 229,41 0,011112 0,010841
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,680000 26 034 310,06 151 646,90 151 646,90 13,259476 12,680000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 108,690000 457 560 689,50 45 535 082,31 45 535 082,31 114,124500 108,690000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 129,740000 151 174 528,00 11 429 796,75 11 429 796,75 136,227000 129,740000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,910000 21 059 089,75 553,14 553,14 11,482775 10,910000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,880000 18 683 103,34 93 248,33 93 248,33 8,293700 7,880000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,430000 18 209 238,10 6 344 973,57 6 344 973,57 8,851500 8,430000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 78,140000 54 877 131,69 13 653 736,48 13 653 736,48 82,047000 78,140000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 65,210000 56 585 359,10 4 048 817,76 4 048 817,76 68,470500 65,210000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,069340 8 984 583,02 8 984 583,02 8 984 583,02 1,101420 1,069340
Horizon USD Low USD 111,210000 17 125 738,00 827 281,00 827 281,00 112,878150 111,210000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,350000 259 618 740,30 221 565,40 221 565,40 99,350000 99,350000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 14,180000 1 857 596 533,00 214 055,20 214 055,20 14,995350 14,180000
Franklin Income Fund USD 11,350000 1 498 094 163,00 17 041,75 17 041,75 12,002625 11,350000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,290000 157 994 477,00 51 276,57 51 276,57 10,881675 10,290000
Templeton Global Balanced Fund USD 30,170000 824 552 789,00 43 798,72 43 798,72 31,904775 30,170000
Templeton Global Income Fund USD 19,640000 683 234 119,00 781 376,35 781 376,35 20,769300 19,640000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,860000 235 811 830,00 0,00 0,00 13,599450 12,860000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,030000 238 301 059,00 0,00 0,00 13,681500 13,030000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,560000 128 663 683,00 0,00 0,00 13,282200 12,560000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 16,200000 771 279 873,00 43 707,76 43 707,76 17,131500 16,200000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 279,300000 41 988 157,94 25 490,87 25 490,87 287,679000 279,300000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,102925 223 537 614,98 223 537 614,98 223 537 614,98 0,103697 0,102102
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 51,360000 16 020 257 897,47 0,00 0,00 53,928000 51,360000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 12,340000 8 544 512 585,01 0,00 0,00 12,957000 12,340000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,270000 26 034 310,06 61 772,73 61 772,73 12,638100 12,270000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,860000 26 034 310,06 0,00 0,00 8,095800 7,860000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,200000 26 034 310,06 0,00 0,00 10,506000 10,200000
KBC Flexible Plan EUR 56,610000 127 261 834,00 25 369 475,00 25 369 475,00 57,459150 56,610000
KBC Flexible Comfort EUR 954,700000 1 955 294,00 472 599,00 472 599,00 969,020500 954,700000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 165,100000 914 031 865,55 4 914 201,83 4 914 201,83 170,878500 165,100000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 158,590000 1 279 016 705,97 8 683 207,06 8 683 207,06 163,347700 158,590000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 159,500000 277 226 589,00 369 795,33 369 795,33 165,880000 159,500000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,103572 31 354 761,32 31 354 761,32 31 354 761,32 0,103572 0,102536
TAM - Balanced Fund EUR 0,104689 40 226 713,81 40 226 713,81 40 226 713,81 0,104689 0,101548
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105714 5 298 199,81 5 298 199,81 5 298 199,81 0,105714 0,102543
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 13 248,440000 26 183 944,46 643 191,04 643 191,04 13 910,862000 13 248,440000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 899,510000 194 548 817,54 81 303,11 81 303,11 926,495300 899,510000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 54,680000 12 656 670,94 7 081 446,15 7 081 446,15 57,414000 54,680000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096977 48 718 927,69 48 718 927,69 48 718 927,69 0,096977 0,096007
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,367000 1 202 533 679,76 16 608 790,93 16 608 790,93 9,694845 9,367000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,490000 20 489 945,17 9 724,42 9 724,42 9,964500 9,490000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 87,930000 61 750 492,43 57 498,23 57 498,23 92,326500 87,930000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 157,380000 5 973 887 033,00 29 211 640,64 29 211 640,64 157,380000 157,380000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,100125 69 424 611,71 69 424 611,71 69 424 611,71 0,100125 0,099124
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 104,640000 264 764 523,40 59 493,66 59 493,66 107,779200 104,640000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 261,920000 605 766 930,00 114 398,80 114 398,80 269,777600 261,920000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 131,640000 28 260 775,92 55 721,72 55 721,72 135,589200 131,640000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 149,940000 1 266 123,32 32 875,13 32 875,13 154,438200 149,940000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,360000 5 727 763,76 12 079,64 12 079,64 116,760800 113,360000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 119,420000 151 230 491,70 12 320,49 12 320,49 123,002600 119,420000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 179,450000 747 870,81 27 953,38 27 953,38 184,833500 179,450000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 166,180000 1 447 750,56 14 904,77 14 904,77 171,165400 166,180000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 136,810000 1 672 340,15 10 941,52 10 941,52 140,914300 136,810000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 006,170000 1 286 820 094,00 12 971 874,00 12 971 874,00 1 021,262550 1 006,170000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 986,450000 1 782 958 978,00 4 319 406,00 4 319 406,00 1 001,246750 986,450000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,010098 8 475 906,47 8 475 906,47 7 640 112,70 0,010098 0,010098
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 228,810000 157 396 488,40 107 126,77 107 126,77 235,674300 228,810000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,098389 69 848 668,60 69 848 668,60 69 848 668,60 0,098389 0,097405
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 432,170000 332 471 545,90 67 689,42 67 689,42 445,135100 432,170000
IN.Focus 2030 EUR 103,550000 48 352 583,00 238 742,00 238 742,00 105,103250 103,550000
IN.Focus 2035 EUR 103,590000 19 216 196,00 965 358,00 965 358,00 105,143850 103,590000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 119,280000 6 099 780,49 215 704,76 215 704,76 122,858400 119,280000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 100,220000 4 673 750,68 1 231,70 1 231,70 103,226600 100,220000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 211,290000 315 644 137,10 0,00 0,00 217,628700 211,290000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,101412 37 432 096,98 37 432 096,98 37 432 096,98 0,101412 0,100398
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 102,310000 26 160 932,76 5 791 212,64 5 791 212,64 106,913950 102,310000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,943757 1 955 267,27 1 955 267,27 1 955 267,27 0,962632 0,934319
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010302 117 165 053,53 117 165 053,53 117 165 053,53 0,010354 0,010302
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 156,060000 78 158 959,32 501 404,71 501 404,71 157,620600 156,060000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 157,750000 1 101 007 180,00 1 357 280,84 1 357 280,84 159,327500 157,750000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 159,520000 910 729 951,00 2 047 332,80 2 047 332,80 161,115200 159,520000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 182,660000 451 721 614,60 3 030 716,64 3 030 716,64 184,486600 182,660000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,294100 407 402 508,29 0,00 0,00 12,908805 12,294100
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,243200 7 867 149,49 0,00 0,00 10,755360 10,243200
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 22,240000 2 775 207 456,14 0,00 0,00 23,352000 22,240000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 13,780000 80 431 082,90 0,00 0,00 14,469000 13,780000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 164,960000 1 396 013 239,85 629 768,29 629 768,29 173,208000 164,960000
BNP PARIBAS L1 Seasons EUR 100,310000 115 038 569,80 2 605,41 2 605,41 103,319300 100,310000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,014234 15 328 030,90 15 328 030,90 15 328 030,90 1,044661 1,014234
TAM - Q Fund EUR 0,100215 122 554 465,90 122 554 465,90 56 381 355,51 0,100215 0,097209
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 102,360000 82 219 630,37 32 218,58 32 218,58 105,430800 102,360000
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,102444 24 360 923,24 24 360 923,24 24 360 923,24 0,102444 0,099371
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,102427 16 460 648,00 16 460 648,00 16 460 648,00 0,102427 0,099354
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,100396 339 039,09 339 039,09 339 039,09 0,100396 0,097384
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 9 318,250000 5 013 286,49 57,17 57,17 9 529,774275 9 318,250000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,230000 20 846 477,79 20 740 142,26 20 740 142,26 50,400350 48,230000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 39,750000 87 539 919,47 33 141 187,78 33 141 187,78 41,538750 39,750000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 84,210000 2 705 381,31 234 853,10 234 853,10 87,999450 84,210000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C) USD 95,160000 8 134 837,86 6 473,30 6 473,30 99,442200 95,160000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 64,610000 2 087 245,05 249 584,94 249 584,94 67,517450 64,610000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 50,010000 2 224 076,93 211 263,39 211 263,39 52,260450 50,010000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 56,270000 849 700,10 13 933,09 13 933,09 58,802150 56,270000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 49,610000 3 962 783,91 3 954 588,37 3 954 588,37 51,842450 49,610000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 48,740000 3 005 900,78 2 950 361,21 2 950 361,21 50,933300 48,740000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 100,710000 16 029 761,63 2 157 840,76 2 157 840,76 105,241950 100,710000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 113,320000 2 126 189,51 160 651,06 160 651,06 118,419400 113,320000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR