Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
VÚB AM - Vyvážený Rastový fond EUR 0,049838 82 333 191,37 82 333 191,37 82 333 191,37 0,051483 0,047844
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044586 375 051 311,56 375 051 311,56 373 829 425,94 0,045478 0,044586
Success absolute T (rastový) EUR 10,710000 20 385 773,50 10 633 783,68 10 633 783,68 11,272275 10,710000
Success absolute A (výnosový) EUR 9,610000 20 385 773,50 0,00 0,00 10,114525 9,610000
Success relative T (rastový) EUR 7,700000 18 226 302,78 7 301 129,36 7 301 129,36 8,104250 7,700000
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. EUR 0,045321 11 835 118,65 11 835 118,65 11 236 359,81 0,045774 0,044868
TAM - Private Growth 1 EUR 0,038920 168 879 099,21 168 879 099,21 168 879 099,21 0,038920 0,037752
TAM - Private Growth 2 EUR 0,040925 32 628 897,96 32 628 897,96 32 628 897,96 0,040925 0,039697
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036182 139 761 182,96 139 761 182,96 139 761 182,96 0,036182 0,035097
TAM - Premium Strategic EUR 0,036328 36 619 249,31 36 619 249,31 36 619 249,31 0,036328 0,035238
IAD - KD Russia EUR 0,023788 4 500 178,57 4 150 314,70 4 150 314,70 0,024621 0,023788
VÚB AM - Konzervatívne portfólio EUR 0,038061 155 986 336,00 155 986 336,00 155 986 336,00 0,038251 0,036539
VÚB AM - Dynamické portfólio EUR 0,042279 299 100 216,96 299 100 216,96 299 100 216,96 0,042913 0,040588
PP - Dynamické portfólio o.p.f. EUR 0,041954 9 306 382,64 9 306 382,64 9 306 382,64 0,042793 0,041534
Success relative A (výnosový) EUR 7,700000 18 226 302,78 0,00 0,00 8,104250 7,700000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,044618 42 058 927,00 41 923 626,00 41 923 626,00 0,045287 0,044618
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042489 28 900 896,00 28 836 978,00 28 836 978,00 0,043126 0,042489
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029781 16 685 385,20 16 674 916,35 16 674 916,35 0,030466 0,029781
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,036625 42 339 727,81 42 339 727,81 42 339 727,81 0,036625 0,036625
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. EUR 0,039005 6 279 848,33 6 279 848,33 6 279 848,33 0,039590 0,038615
GIS Global Equity Allocation EUR 150,574000 2 419 674,78 309 636,76 309 636,76 155,542942 150,574000
AXA EUR Konto EUR 0,045565 71 465 531,00 71 412 465,00 71 412 465,00 0,045565 0,045565
IAD - Growth Opportunities EUR 0,035518 22 972 970,38 22 973 229,97 22 973 229,97 0,036584 0,035518
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 127,040000 1 654 264 463,13 0,00 0,00 130,851200 127,040000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,038033 1 832 545,87 1 832 567,66 1 832 567,66 0,039174 0,037272
TAM - Private Growth EUR 0,035905 177 278 609,27 177 278 609,27 177 278 609,27 0,035905 0,034828
AXA Selection Opportunities EUR 0,040787 50 272 068,00 15 227 807,00 15 227 807,00 0,040787 0,038748
VÚB AM - Active Magnifica EUR 0,041651 247 201 808,07 247 201 808,07 247 201 808,07 0,042276 0,039985
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,036474 1 794 742,44 1 794 759,81 1 794 759,81 0,037568 0,035745
AXA CZK Konto EUR 0,044065 25 835 857,00 396 386,00 396 386,00 0,044065 0,044065
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 350,639800 32 566 612,00 27 481 534,00 27 481 534,00 350,639800 345,380203
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 774,970000 9 387 063,18 186 748,40 186 748,40 813,718500 774,970000
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii) EUR 662,150000 4 506 935,09 6 232,16 6 232,16 695,257500 662,150000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A EUR 0,110000 399 648,70 194 788,96 194 788,96 0,114290 0,110000
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B EUR 0,090000 66 462,23 30 542,92 30 542,92 0,090000 0,085500
TAM - SmartFund EUR 0,110445 211 197 882,49 211 197 882,49 211 197 882,49 0,110445 0,107132
Archipel Portfolio Pro August 95 EUR 11,427800 6 783 085,00 3 800 541,00 3 800 541,00 11,599217 11,427800
Archipel Portfolio Pro February 95 EUR 11,432000 15 525 861,00 12 313 131,00 12 313 131,00 11,603480 11,432000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 55,950000 56 902 144,65 1 222 907,49 1 222 907,49 58,747500 55,950000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,165900 21 874 895,00 16 790 763,00 16 790 763,00 12,348389 12,165900
TAM - DynamicAlpha Fund EUR 0,106371 17 074 802,15 17 074 802,15 17 074 802,15 0,106371 0,103180
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,015660 23 452 554,13 23 452 554,13 23 452 554,13 0,015660 0,015660
WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP GBP 0,090000 1 127,23 0,00 0,00 0,090000 0,085500
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP GBP 4,215100 1 998 075,94 375 867,37 375 867,37 4,215100 4,004345
WSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD USD 3,554400 4 103,26 0,00 0,00 3,693022 3,554400
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,32 65,32 65,32 0,100000 0,100000
WSP Classic Portfolio GBP - Trieda B USD 5,074200 1 924 563,33 0,00 0,00 5,074200 4,820490
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,313093 310 110 219,27 310 110 219,27 307 983 041,44 1,352486 1,299962
PP - Kapitálový Fond o.p.f. EUR 1,202848 65 324 340,70 65 324 340,70 65 324 340,70 1,220891 1,190820
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010508 119 201 558,96 119 201 558,96 119 201 558,96 0,010666 0,010508
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010658 14 671 989,24 14 671 989,24 14 587 185,03 0,010871 0,010658
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010776 8 230 759,08 8 230 759,08 8 165 710,83 0,011045 0,010776
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový) EUR 12,760000 25 896 602,00 80 702,30 80 702,30 13,343132 12,760000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 109,640000 459 962 048,30 47 930 353,30 47 930 353,30 115,122000 109,640000
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant EUR 129,790000 152 182 658,90 11 684 577,48 11 684 577,48 136,279500 129,790000
Success absolute VT (plne rastový) EUR 10,910000 20 385 773,50 0,00 0,00 11,482775 10,910000
Success relative VT (plne rastový) EUR 7,750000 18 226 302,78 83 007,44 83 007,44 8,156875 7,750000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,550000 19 698 894,31 6 647 790,84 6 647 790,84 8,977500 8,550000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 78,970000 57 910 038,96 14 728 569,69 14 728 569,69 82,918500 78,970000
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth EUR 66,080000 57 136 449,57 4 476 384,82 4 476 384,82 69,384000 66,080000
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. EUR 1,069667 8 208 801,90 8 208 801,90 8 208 801,90 1,101757 1,069667
Horizon USD Low USD 111,780000 17 098 444,00 883 667,00 883 667,00 113,456700 111,780000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 99,510000 377 386 416,87 201 665,57 201 665,57 99,510000 99,510000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,850000 1 779 642 830,00 250 364,11 250 364,11 14,646375 13,850000
Franklin Income Fund USD 11,410000 1 458 423 848,00 17 085,61 17 085,61 12,066075 11,410000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,880000 146 106 118,00 54 080,36 54 080,36 10,448100 9,880000
Templeton Global Balanced Fund USD 29,880000 781 854 935,00 41 043,03 41 043,03 31,598100 29,880000
Templeton Global Income Fund USD 19,080000 599 983 375,00 819 906,76 819 906,76 20,177100 19,080000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 12,900000 228 367 729,00 0,00 0,00 13,641750 12,900000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 13,090000 225 216 377,00 0,00 0,00 13,744500 13,090000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 12,480000 127 153 911,00 0,00 0,00 13,197600 12,480000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 15,560000 939 009 045,00 63 864,72 63 864,72 16,454700 15,560000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 279,860000 40 133 533,05 38 492,50 38 492,50 288,255800 279,860000
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond EUR 0,103528 205 671 071,05 205 671 071,05 205 671 071,05 0,104304 0,102700
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 52,260000 15 709 207 134,72 0,00 0,00 54,873000 52,260000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 12,590000 8 559 609 932,80 0,00 0,00 13,219500 12,590000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T EUR 12,350000 25 896 602,00 36 524,53 36 524,53 12,720500 12,350000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A EUR 7,910000 25 896 602,00 0,00 0,00 8,147300 7,910000
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T EUR 10,290000 25 896 602,00 0,00 0,00 10,598700 10,290000
KBC Flexible Plan EUR 56,590000 123 079 135,00 24 831 954,00 24 831 954,00 57,438850 56,590000
KBC Flexible Comfort EUR 946,640000 1 778 729,00 373 614,00 373 614,00 960,839600 946,640000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 165,910000 938 157 089,83 4 644 680,15 4 644 680,15 171,716850 165,910000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 159,680000 1 322 073 765,71 7 492 497,61 7 492 497,61 164,470400 159,680000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 159,920000 277 879 541,55 289 244,27 289 244,27 166,316800 159,920000
VÚB AM - Magnifica Edícia I EUR 0,104077 30 920 527,54 30 920 527,54 30 920 527,54 0,104077 0,103036
TAM - Balanced Fund EUR 0,104732 55 017 348,24 55 017 348,24 55 017 348,24 0,104732 0,101590
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105711 6 103 143,99 6 103 143,99 6 103 143,99 0,105711 0,102540
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) CZK 13 226,920000 26 273 610,51 449 984,49 449 984,49 13 888,266000 13 226,920000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 895,210000 192 504 266,04 125 960,52 125 960,52 922,066300 895,210000
myNEXT - Multi-Asset E EUR EUR 55,100000 12 443 856,09 6 989 125,78 6 989 125,78 57,855000 55,100000
VÚB AM - Magnifica Edícia II EUR 0,096511 47 124 059,62 47 124 059,62 47 124 059,62 0,096511 0,095546
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) EUR 9,270000 1 249 353 560,65 16 341 578,45 16 341 578,45 9,594450 9,270000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 9,500000 21 943 583,32 9 829,88 9 829,88 9,975000 9,500000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 87,780000 64 508 887,90 57 961,58 57 961,58 92,169000 87,780000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 158,270000 5 827 297 856,28 36 240 043,87 36 240 043,87 158,270000 158,270000
VÚB AM - Magnifica Edícia III EUR 0,100793 67 887 429,28 67 887 429,28 67 887 429,28 0,100793 0,099785
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income [Classic, C] EUR 104,920000 236 297 973,30 53 991,08 53 991,08 108,067600 104,920000
PARVEST Diversifield Dynamic [Classic, C] EUR 268,230000 641 219 481,70 111 905,56 111 905,56 276,276900 268,230000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2026 [Classic, C] EUR 131,430000 23 296 243,55 39 078,00 39 078,00 135,372900 131,430000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2033 [Classic, C] EUR 149,440000 1 278 634,77 34 614,86 34 614,86 153,923200 149,440000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2021 [Classic, C] EUR 113,140000 5 060 117,40 10 321,83 10 321,83 116,534200 113,140000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2023 [Classic, C] EUR 118,810000 130 008 101,20 11 236,96 11 236,96 122,374300 118,810000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2043 [Classic, C] EUR 185,400000 782 181,78 30 221,38 30 221,38 190,962000 185,400000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2038 [Classic, C] EUR 163,410000 1 466 165,63 15 297,05 15 297,05 168,312300 163,410000
BNP PARIBAS Plan Easy Future 2028 [Classic, C] EUR 136,930000 1 593 735,12 11 615,96 11 615,96 141,037900 136,930000
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 997,060000 1 284 109 965,00 12 532 434,00 12 532 434,00 1 012,015900 997,060000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 977,930000 1 783 254 057,00 4 106 495,00 4 106 495,00 992,598950 977,930000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009842 7 887 147,40 7 887 147,40 7 072 542,30 0,009842 0,009842
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth [Classic, C] EUR 232,250000 175 425 575,50 103 748,85 103 748,85 239,217500 232,250000
VÚB AM - Edícia Svet EUR 0,098924 69 003 145,48 69 003 145,48 69 003 145,48 0,098924 0,097935
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability EUR 435,350000 384 953 249,70 74 835,04 74 835,04 448,410500 435,350000
IN.Focus 2030 EUR 103,750000 49 214 971,00 252 774,00 252 774,00 105,306250 103,750000
IN.Focus 2035 EUR 103,790000 20 945 200,00 1 043 347,00 1 043 347,00 105,346850 103,790000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic CAP EUR EUR 119,690000 7 294 942,10 230 579,20 230 579,20 123,280700 119,690000
PARVEST Multi-Asset Income Emerging Classic DIS EUR EUR 100,570000 4 677 123,73 1 327,52 1 327,52 103,587100 100,570000
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C] EUR 213,350000 381 343 773,30 0,00 0,00 219,750500 213,350000
VÚB AM - Edícia 2018 EUR 0,101364 36 277 866,21 36 277 866,21 36 277 866,21 0,101364 0,100350
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 102,440000 28 851 415,45 6 801 714,72 6 801 714,72 107,049800 102,440000
PP - Aktívny fond o.p.f. EUR 0,968924 1 848 272,29 1 848 272,29 1 848 272,29 0,988302 0,959235
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,010241 141 563 535,43 141 563 535,43 141 563 535,43 0,010292 0,010241
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 158,000000 86 815 328,36 894 767,11 894 767,11 159,580000 158,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 159,180000 1 295 681 890,19 2 401 643,69 2 401 643,69 160,771800 159,180000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 160,830000 1 168 215 926,62 4 090 123,86 4 090 123,86 162,438300 160,830000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 183,080000 499 583 421,19 5 006 785,98 5 006 785,98 184,910800 183,080000
Invesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 12,416700 449 911 577,98 0,00 0,00 13,037535 12,416700
Invesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR EUR 10,345300 13 187 990,70 0,00 0,00 10,862565 10,345300
Invesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR EUR 22,660000 2 802 639 501,06 0,00 0,00 23,793000 22,660000
Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR EUR 14,040000 81 457 765,83 0,00 0,00 14,742000 14,040000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 162,700000 1 361 710 358,06 723 865,64 723 865,64 170,835000 162,700000
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. EUR 1,016554 19 081 167,31 19 081 167,31 19 081 167,31 1,047051 1,016554
TAM - Q Fund EUR 0,097464 121 525 344,60 121 525 344,60 59 823 557,43 0,097464 0,094540
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity, C] EUR 103,360000 86 469 410,54 32 723,30 32 723,30 106,460800 103,360000
TAM - Raiffeisen Sicherheit EUR 0,103094 60 428 086,52 60 428 086,52 60 428 086,52 0,103094 0,100001
TAM - Raiffeisen Ertrag EUR 0,102889 26 681 185,59 26 681 185,59 26 681 185,59 0,102889 0,099802
TAM - Raiffeisen Wachstum EUR 0,100182 1 329 618,82 1 329 618,82 1 329 618,82 0,100182 0,097177
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK CZK 9 469,320000 4 954 993,96 133,64 133,64 9 684,273564 9 469,320000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,150000 18 958 616,70 19 108 518,70 19 108 518,70 50,316750 48,150000
Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 39,250000 81 224 238,96 30 635 444,34 30 635 444,34 41,016250 39,250000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 83,580000 2 631 452,01 226 969,93 226 969,93 87,341100 83,580000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C) USD 93,100000 6 951 019,39 6 395,11 6 395,11 97,289500 93,100000
Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 62,720000 2 000 961,21 187 090,18 187 090,18 65,542400 62,720000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 49,590000 2 123 366,32 181 584,40 181 584,40 51,821550 49,590000
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 55,240000 835 331,14 14 027,41 14 027,41 57,725800 55,240000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 50,000000 3 998 500,27 4 046 535,95 4 046 535,95 52,250000 50,000000
Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) EUR 48,760000 3 035 782,96 3 094 080,23 3 094 080,23 50,954200 48,760000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 102,430000 16 007 987,12 2 210 442,37 2 210 442,37 107,039350 102,430000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 114,280000 2 085 724,07 163 596,68 163 596,68 119,422600 114,280000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 177,560000 1 093 996 052,83 804 830,83 804 830,83 186,438000 177,560000
Sivek Global Low DIS EUR 163,980000 85 386 249,00 2 396 312,00 2 396 312,00 166,439700 163,980000
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 103,200000 111 592 000,00 2 681,94 2 681,94 106,296000 103,200000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR