Informujeme
Konferencia Next Steps in Asset Management 2018
Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnil v Bratislave už deviaty ročník konferencie Next Steps in Asset Management, ktorú spoločne usporiadali Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) a Asociácia pre kapitálový trh (AKAT).
Viac
Tlačová správa k výročným výsledkom kolektívneho investovania na Slovensku za rok 2017
Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2017 hodnotu 9,07 miliárd Eur
Viac
Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2017
Dňa 21. februára 2017 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2017.
Viac
Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2016
Dňa 1. februára 2017 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016.
Viac
Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2016
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 14. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2016, ktorá sa uskutočnila 03 a 04. novembra 2016 v Alexandra Hotel, Púchov
Viac
Tlačová správa SASS
Celková hodnota aktív otvorených podielových fondov v SR prekročila výšku 7 miliárd EUR.
Viac
Konferencia Next Steps in Asset Management
Dňa 28. apríla 2016 sa uskutočnil v Bratislave už siedmy ročník konferencie Next Steps in Asset Management, ktorú spoločne usporiadali Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) a Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)
Viac
Tlačová správa k svetovému dňu investičných fondov
Svetový deň investičných fondov je vhodným momentom, ktorý by sme radi využili na objasnenie roly podielových investičných fondov v širšom ekonomickom kontexte. Zámerom kampane je poskytnúť verejnosti a teda aj potenciálnym investorom lepšie informačné zázemie pre rozhodovanie o ich investíciách, ale aj motivovať ich, aby sa úvahy o investícii svojich prostriedkov do podielových fondov nebáli.
Viac
Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2015
Dňa 17. Februára 2016 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2015. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia
Viac
Kolektívne investovanie na Slovensku 2015
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 13. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2015, ktorá sa uskutočnila 13 a 14. novembra 2015 v ELIZABETH Hotel, Trenčín.
Viac