Dňa 26. februára 2015 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2014.

Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

VÚB AM - Fond Bankových vkladov

od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy

VÚB AM - Active Bond fund

od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií akcioví fondy

SPORO Fond maximalizovaných výnosov

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií zmiešané a štruktúrované fondy

TAM - Alfa fond

od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií realitné fondy a fondy alternatívnych investícií

PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií

IAD - Depozitné konto

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií eurové dlhopisové fondy

VÚB AM - Eurový fond

od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management správ. spol. a.s.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií akciové fondy

ESPA Stock Europe - Property

od správcovskej spoločnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií zmiešané a štruktúrované fondy

AXA EUR Konto

od správcovskej spoločnosti AXA investiční společnost a.s.

Propozície vyhodnotenia ocenenia Top Fond Slovakia 2014 sú k dispozícií na vyžiadanie na sekretariáte SASS.