Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 3 961,470000 66 773 896,00 3 252 576,00 3 252 576,00 4 080,314100 3 961,470000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 999,760000 19 607 520,00 3 114 919,00 3 114 919,00 2 059,752800 1 999,760000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 762,910000 106 887 746,00 16 041 347,00 16 041 347,00 785,797300 762,910000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 316,500000 207 180 872,00 4 009 975,00 4 009 975,00 5 475,995000 5 316,500000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 440,080000 257 485 580,00 44 826 566,00 44 826 566,00 2 513,282400 2 440,080000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 633,680000 202 385 628,00 6 096 038,00 6 096 038,00 652,690400 633,680000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 253,360000 36 556 011,00 1 100 979,00 1 100 979,00 2 320,960800 2 253,360000
KBC Equity Fund World EUR 614,480000 147 039 906,00 25 833 959,00 25 833 959,00 632,914400 614,480000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 582,360000 34 705 026,00 0,00 0,00 1 629,830800 1 582,360000
KBC Renta Dollarenta USD 1 058,060000 39 291 377,00 2 090 388,00 2 090 388,00 1 068,640600 1 058,060000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 622,290000 52 742 349,00 8 058 022,00 8 058 022,00 2 648,512900 2 622,290000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 998,459000 263 315 983,00 22 624 175,00 22 624 175,00 6 004,457459 5 998,459000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 137,721000 568 727 805,00 4 201 141,00 4 201 141,00 137,858721 137,721000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 36 649,010000 2 463 232 600,00 621 513,00 621 513,00 37 015,500100 36 649,010000
KBC Equity Fund Belgium EUR 958,790000 33 166 105,00 1 634 134,00 1 634 134,00 987,553700 958,790000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 742,870000 38 244 028,00 2 836 674,00 2 836 674,00 3 855,156100 3 742,870000
KBC Equity Fund Buyback America USD 3 048,940000 128 873 633,00 0,00 0,00 3 140,408200 3 048,940000
KBC Renta Canarenta CAD 2 356,590000 11 530 979,00 192 166,00 192 166,00 2 380,155900 2 356,590000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 386,470000 53 552 834,00 5 948 939,00 5 948 939,00 2 458,064100 2 386,470000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 85 988,000000 1 364 797 073,00 239 551,00 239 551,00 88 567,640000 85 988,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 852,030000 119 346 301,00 15 453 192,00 15 453 192,00 877,590900 852,030000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 661,390000 14 545 294,00 1 807 701,00 1 807 701,00 681,231700 661,390000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 205,420000 6 256 421,00 1 452 656,00 1 452 656,00 1 241,582600 1 205,420000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 370,330000 74 773 696,00 0,00 0,00 1 411,439900 1 370,330000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 832,430000 42 763 378,00 6 477 112,00 6 477 112,00 1 887,402900 1 832,430000
KBC Equity Fund Trends EUR 200,020000 248 758 987,00 11 368 276,00 11 368 276,00 206,020600 200,020000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 580,850000 14 087 165,00 2 675 750,00 2 675 750,00 1 628,275500 1 580,850000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038831 31 587 067,00 31 587 067,00 24 953 876,00 0,038831 0,038831
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,048820 83 974 080,00 83 974 045,00 83 974 045,00 0,049552 0,048820
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042061 30 246 952,00 30 246 952,00 30 246 952,00 0,042692 0,042061
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 936,830000 117 213 969,00 0,00 0,00 1 994,934900 1 936,830000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 313,750000 7 672 339,00 9 547,00 9 547,00 1 353,162500 1 313,750000
Horizon Access India Fund USD 2 029,580000 31 904 242,00 1 226 585,00 1 226 585,00 2 090,467400 2 029,580000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,086951 50 524 010,00 50 523 944,00 50 523 944,00 0,089560 0,086951
KBC Bonds Corporates Euro EUR 817,570000 24 999 359,00 662 451,00 662 451,00 825,745700 817,570000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 626,710000 4 528 613,00 1 743 367,00 1 743 367,00 632,977100 626,710000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 250,900000 20 863 957,00 1 331 003,00 1 331 003,00 2 273,409000 2 228,391000
KBC Bonds High Interest EUR 1 829,750000 28 700 496,00 1 542 342,00 1 542 342,00 1 848,047500 1 829,750000
Horizon USD Low USD 117,410000 43 778 902,00 1 514 881,00 1 514 881,00 119,171150 117,410000
Horizon Access Fund China USD 979,850000 25 850 480,00 1 906 192,00 1 906 192,00 1 009,245500 979,850000
Horizon Flexible Plan EUR 54,200000 81 027 835,00 19 192 693,00 19 192 693,00 55,013000 54,200000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 010,850000 1 183 230 761,00 6 437 755,00 6 437 755,00 1 026,012750 1 010,850000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 932,800000 1 372 215 358,00 1 873 620,00 1 873 620,00 946,792000 932,800000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 12,640000 5 629 050,00 3 767 200,00 3 767 200,00 13,019200 12,513600
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 964,560000 25 308 101,00 540 849,00 540 849,00 993,496800 954,914400
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 958,140000 25 374 322,00 347 367,00 347 367,00 986,884200 948,558600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,200000 6 849 326,00 6 789 089,00 6 789 089,00 10,506000 10,098000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,390000 3 806 078,00 3 176 671,00 3 176 671,00 11,731700 11,276100
Horizon 2030 EUR 103,870000 33 142 485,00 586 320,00 586 320,00 105,428050 103,870000
Horizon 2035 EUR 105,830000 16 193 251,00 1 592 112,00 1 592 112,00 107,417450 105,830000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,550000 291 176 815,00 1 574 646,00 1 574 646,00 9,836500 9,454500
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,480000 3 178 074,00 2 882 432,00 2 882 432,00 9,764400 9,385200
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,810000 2 957 969,00 2 957 173,00 2 957 173,00 11,134300 10,701900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,500000 7 619 888,00 2 693 955,00 2 693 955,00 10,815000 10,395000
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,810000 5 059 396,00 5 055 837,00 5 055 837,00 11,134300 10,701900
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,090000 4 978 656,00 2 063 802,00 2 063 802,00 10,392700 9,989100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,080000 4 792 107,00 3 408 841,00 3 408 841,00 9,352400 8,989200
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 118,500000 23 018 147,00 640 824,00 640 824,00 1 152,055000 1 107,315000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,550000 11 511 952,00 11 511 952,00 11 511 952,00 9,645500 9,454500
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,210000 269 427 375,00 1 833 403,00 1 833 403,00 9,486300 9,117900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 116,640000 27 492 740,00 574 733,00 574 733,00 1 150,139200 1 105,473600
Sivek Global Low Div EUR 144,880000 60 971 799,00 18 595 460,00 18 595 460,00 147,053200 144,880000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 007,690000 45 104 055,00 1 164 139,00 1 164 139,00 1 037,920700 997,613100
Perspective Global Timing USD 4 USD 993,050000 33 427 039,00 228 512,00 228 512,00 1 022,841500 983,119500
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 1 936,200000 971 634 138,00 56 244 247,00 56 244 247,00 1 994,286000 1 936,200000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,044444 28 802 546,00 28 802 500,00 28 802 500,00 0,045111 0,044444
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043423 6 919 022,00 6 919 003,00 6 919 003,00 0,044074 0,043423
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 688,470000 75 595 068,00 6 168 480,00 6 168 480,00 709,124100 688,470000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 546,450000 154 895 979,00 1 760 897,00 1 760 897,00 562,843500 546,450000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 689,170000 174 101 313,00 400 818,00 400 818,00 709,845100 689,170000
Horizon Start 100 EUR 10,290000 18 538 308,00 18 535 675,00 18 535 675,00 10,598700 10,187100
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 146,660000 56 973 693,00 6 144 025,00 6 144 025,00 151,059800 146,660000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 423,190000 43 927 788,00 1 900 908,00 1 900 908,00 435,885700 423,190000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 95,590000 237 866 505,00 8 310 184,00 8 310 184,00 98,457700 95,590000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 96,710000 162 528 071,00 1 729 691,00 1 729 691,00 99,611300 96,710000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 112,840000 87 419 642,00 32 994 841,00 32 994 841,00 116,225200 112,840000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,050000 38 523 446,00 27 747 246,00 27 747 246,00 10,150500 9,949500
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,200000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR