Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 4 752,730000 78 686 844,00 3 480 820,00 3 480 820,00 4 895,311900 4 752,730000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 278,330000 21 097 689,00 3 475 362,00 3 475 362,00 2 346,679900 2 278,330000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 891,950000 111 527 240,00 15 750 793,00 15 750 793,00 918,708500 891,950000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 6 334,000000 235 411 711,00 4 287 869,00 4 287 869,00 6 524,020000 6 334,000000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 722,310000 303 964 656,00 53 779 376,00 53 779 376,00 2 803,979300 2 722,310000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 853,780000 272 644 328,00 8 281 864,00 8 281 864,00 879,393400 853,780000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 623,470000 41 745 397,00 1 310 337,00 1 310 337,00 2 702,174100 2 623,470000
KBC Equity Fund World EUR 713,130000 168 910 601,00 29 953 935,00 29 953 935,00 734,523900 713,130000
KBC Renta Dollarenta USD 1 081,650000 47 237 127,00 2 874 492,00 2 874 492,00 1 092,466500 1 081,650000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 748,920000 63 956 832,00 8 871 257,00 8 871 257,00 2 776,409200 2 748,920000
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 192,317000 297 849 405,00 31 483 363,00 31 483 363,00 6 198,509317 6 192,317000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 143,066000 693 817 247,00 8 383 383,00 8 383 383,00 143,209066 143,066000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 39 026,260000 4 807 754 192,00 2 201 167,00 2 201 167,00 39 416,522600 39 026,260000
KBC Equity Fund Belgium EUR 182,700000 75 499 695,00 1 749 823,00 1 749 823,00 188,181000 182,700000
KBC Equity Fund Flanders EUR 4 244,360000 38 244 558,00 3 051 741,00 3 051 741,00 4 371,690800 4 244,360000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 723,740000 61 555 480,00 8 806 018,00 8 806 018,00 2 805,452200 2 723,740000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 100 747,000000 1 588 365 433,00 299 546,00 299 546,00 103 769,410000 100 747,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 990,440000 127 770 042,00 16 989 393,00 16 989 393,00 1 020,153200 990,440000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 771,420000 15 651 969,00 1 899 055,00 1 899 055,00 794,562600 771,420000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 430,340000 7 126 757,00 1 742 667,00 1 742 667,00 1 473,250200 1 430,340000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 2 060,070000 44 621 767,00 7 313 206,00 7 313 206,00 2 121,872100 2 060,070000
KBC Equity Fund Trends EUR 229,250000 273 553 236,00 11 969 911,00 11 969 911,00 236,127500 229,250000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 795,620000 15 187 647,00 2 896 042,00 2 896 042,00 1 849,488600 1 795,620000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039666 66 989 988,00 66 989 534,00 66 989 534,00 0,039666 0,039666
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,053843 93 924 841,00 93 924 104,00 93 924 104,00 0,054651 0,053843
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,045147 29 661 191,00 29 660 910,00 29 660 910,00 0,045824 0,045147
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 499,540000 8 496 563,00 10 897,00 10 897,00 1 544,526200 1 499,540000
Horizon Access India Fund USD 2 392,000000 41 803 920,00 1 524 057,00 1 524 057,00 2 463,760000 2 392,000000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,102440 68 382 475,00 68 382 234,00 68 382 234,00 0,105513 0,102440
KBC Bonds Corporates Euro EUR 861,420000 28 253 503,00 3 224 546,00 3 224 546,00 870,034200 861,420000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 658,800000 4 775 203,00 1 777 638,00 1 777 638,00 665,388000 658,800000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 461,280000 21 700 101,00 1 352 595,00 1 352 595,00 2 485,892800 2 436,667200
KBC Bonds High Interest EUR 1 849,710000 27 341 554,00 1 346 457,00 1 346 457,00 1 868,207100 1 849,710000
Horizon USD Low USD 127,300000 44 765 145,00 1 502 320,00 1 502 320,00 129,209500 127,300000
Horizon Access Fund China USD 997,560000 22 618 279,00 2 090 616,00 2 090 616,00 1 027,486800 997,560000
Horizon Flexible Plan EUR 58,890000 80 742 299,00 18 263 622,00 18 263 622,00 59,773350 58,890000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 123,400000 1 261 770 936,00 6 148 236,00 6 148 236,00 1 140,251000 1 123,400000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 1 006,720000 1 397 599 440,00 1 590 850,00 1 590 850,00 1 021,820800 1 006,720000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 972,510000 24 983 753,00 537 727,00 537 727,00 1 001,685300 962,784900
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 969,580000 25 242 911,00 347 210,00 347 210,00 998,667400 959,884200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,870000 3 844 769,00 3 188 092,00 3 188 092,00 12,226100 11,751300
Horizon 2030 EUR 114,300000 35 294 037,00 716 424,00 716 424,00 116,014500 114,300000
Horizon 2035 EUR 117,570000 17 761 681,00 1 700 003,00 1 700 003,00 119,333550 117,570000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,740000 3 249 613,00 2 946 029,00 2 946 029,00 10,032200 9,642600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,230000 2 939 971,00 2 920 227,00 2 920 227,00 11,566900 11,117700
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,390000 4 997 988,00 2 016 011,00 2 016 011,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,250000 4 747 529,00 3 381 227,00 3 381 227,00 9,527500 9,157500
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 150,550000 23 185 331,00 608 418,00 608 418,00 1 185,066500 1 139,044500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,770000 11 330 842,00 11 310 387,00 11 310 387,00 9,867700 9,672300
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,390000 271 721 759,00 1 814 709,00 1 814 709,00 9,671700 9,296100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 136,130000 27 443 302,00 419 501,00 419 501,00 1 170,213900 1 124,768700
Sivek Global Low Div EUR 153,830000 59 145 841,00 17 814 844,00 17 814 844,00 156,137450 153,830000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 042,390000 45 784 827,00 988 332,00 988 332,00 1 073,661700 1 031,966100
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 034,580000 34 193 834,00 230 355,00 230 355,00 1 065,617400 1 024,234200
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 420,630000 1 202 671 047,00 68 267 563,00 68 267 563,00 2 493,248900 2 420,630000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,048934 29 951 117,00 29 951 117,00 29 951 117,00 0,049668 0,048934
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,046668 6 940 981,00 6 940 978,00 6 940 978,00 0,047368 0,046668
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 742,710000 74 042 723,00 7 361 681,00 7 361 681,00 764,991300 742,710000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 512,940000 115 923 200,00 2 468 352,00 2 468 352,00 528,328200 512,940000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 771,320000 185 196 926,00 464 083,00 464 083,00 794,459600 771,320000
Horizon Start 100 EUR 10,820000 18 307 934,00 18 286 146,00 18 286 146,00 11,144600 10,711800
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 167,730000 61 346 350,00 6 956 045,00 6 956 045,00 172,761900 167,730000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 465,960000 44 793 245,00 2 000 011,00 2 000 011,00 479,938800 465,960000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 109,230000 265 125 269,00 8 609 460,00 8 609 460,00 112,506900 109,230000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 111,730000 175 864 349,00 2 006 134,00 2 006 134,00 115,081900 111,730000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 150,360000 135 467 515,00 51 577 850,00 51 577 850,00 154,870800 150,360000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,720000 40 425 108,00 29 098 186,00 29 098 186,00 10,827200 10,612800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,410000 8 432 912,00 8 432 912,00 8 432 912,00 10,618200 10,305900
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 37 696,000000 1 279 981 331,00 16 049,00 16 049,00 38 498,924800 37 665,843200
Perspective Global 95 USD 1 USD 942,000000 35 325 826,00 1 786 296,00 1 786 296,00 960,840000 932,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR