Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,051287 162 301 814,60 162 301 814,60 112 147 968,10 0,051415 0,051159
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,039685 13 935 319,00 13 934 970,58 13 934 970,58 0,040475 0,039685
IAD - EURO Bond EUR 0,039565 19 101 987,10 19 102 145,44 19 102 145,44 0,040317 0,039565
KBC Renta Dollarenta USD 1 058,060000 39 291 377,00 2 090 388,00 2 090 388,00 1 068,640600 1 058,060000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 622,290000 52 742 349,00 8 058 022,00 8 058 022,00 2 648,512900 2 622,290000
Eurový dlhopisový fond EUR 0,048480 116 039 844,66 116 039 844,66 100 136 934,99 0,048965 0,047607
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072403 208 926 841,75 208 926 841,75 152 516 180,19 0,072403 0,070231
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 36 649,010000 2 463 232 600,00 621 513,00 621 513,00 37 015,500100 36 649,010000
KBC Renta Canarenta CAD 2 356,590000 11 530 979,00 192 166,00 192 166,00 2 380,155900 2 356,590000
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 210,040000 14 008 117,27 599,46 599,46 1 246,341200 1 210,040000
IAD - CE Bond EUR 0,034633 8 859 481,95 8 782 205,39 8 782 205,39 0,034806 0,034633
ERSTE BOND DANUBIA EUR 128,890000 62 996 858,51 4 981 211,83 2 012 359,57 130,823350 128,890000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 179,400000 179 613 999,40 1 055 511,20 1 055 511,20 186,576000 179,400000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 292,030000 427 190 728,30 346 560,18 346 560,18 300,790900 292,030000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 224,680000 53 246 702,24 243 840,04 243 840,04 231,420400 224,680000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 178,320000 399 263 230,69 2 916 399,28 2 901 445,68 180,994800 178,320000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 170,780000 225 234 843,79 18 583 215,32 875 824,08 173,341700 170,780000
ERSTE BOND DOLLAR USD 128,810000 137 994 966,85 8 603 780,42 742 304,42 130,742150 128,810000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 141,713000 24 657 885,65 106 117,67 106 117,67 143,838695 141,713000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049675 32 046 177,00 10 679 900,00 10 679 900,00 0,049675 0,048185
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 162,300000 31 284 518,58 215 045,10 215 045,10 163,923000 162,300000
IAD - Český konzervativní EUR 0,048595 7 448 382,14 7 331 086,70 7 331 086,70 0,048595 0,048595
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 188,330000 94 883 716,80 5 967,00 5 967,00 197,746500 188,330000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 172,350000 106 216 188,50 40 902,00 40 902,00 180,967500 172,350000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 343,360000 71 209 523,84 733 335,00 733 335,00 360,528000 343,360000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 141,270000 43 088 829,21 3 831,00 3 831,00 148,333500 141,270000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 454,470000 6 039 915,03 7 271,52 7 271,52 477,193500 454,470000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 143,330000 74 339 008,53 82 659,41 82 659,41 147,629900 143,330000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 75,690000 3 650 533,47 622 437,32 622 437,32 79,474500 75,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 118,080000 123 815 438,00 108 778,84 108 778,84 122,803200 118,080000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 191,500000 199 873 093,40 72 839,71 72 839,71 197,245000 191,500000
UNIQA Eurobond EUR 0,029017 1 904 683,00 1 904 478,00 1 904 478,00 0,029017 0,028147
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 104,000000 86 681 938,62 0,00 0,00 107,120000 104,000000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 817,570000 24 999 359,00 662 451,00 662 451,00 825,745700 817,570000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 626,710000 4 528 613,00 1 743 367,00 1 743 367,00 632,977100 626,710000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 250,900000 20 863 957,00 1 331 003,00 1 331 003,00 2 273,409000 2 228,391000
KBC Bonds High Interest EUR 1 829,750000 28 700 496,00 1 542 342,00 1 542 342,00 1 848,047500 1 829,750000
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,111453 89 898 218,39 89 898 218,39 89 898 218,39 0,112010 0,106995
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,065044 11 028 164,23 11 028 164,23 11 028 164,23 0,065369 0,064719
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 232,500000 425 359,20 57 611,87 57 611,87 232,500000 220,875000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 414,520000 2 502 049 433,03 815 995,90 815 995,90 2 535,246000 2 414,520000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085442 145 331 262,14 145 331 262,14 75 495 109,46 0,085442 0,082879
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,520000 299 215 100,21 267 302,27 267 302,27 20,496000 19,520000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,070000 50 134 436,22 60 379,33 60 379,33 12,673500 12,070000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,290000 1 402 613 396,13 828 716,54 828 716,54 15,004500 14,290000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,580000 9 628 523,15 0,00 0,00 10,059000 9,580000
Franklin High Yield Fund USD 20,430000 927 041 181,81 28 385,74 28 385,74 21,451500 20,430000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,590000 419 339 777,80 273 099,08 273 099,08 15,319500 14,590000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,170000 724 084 065,36 68 410,86 68 410,86 10,678500 10,170000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,330000 110 713 403,29 112 134,65 112 134,65 16,096500 15,330000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,380000 1 923 863 434,95 1 889 151,43 1 889 151,43 10,899000 10,380000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,140000 43 691 794,31 40 423,84 40 423,84 12,747000 12,140000
Templeton Global Bond Fund USD 24,940000 3 199 727 909,75 4 031 954,70 4 031 954,70 26,187000 24,940000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,970000 77 040 021,84 52 178,33 52 178,33 15,718500 14,970000
Templeton Global Total Return Fund USD 22,940000 2 264 529 722,47 4 392 819,78 4 392 819,78 24,087000 22,940000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 199,620000 84 943 683,44 4 099 392,68 4 033 029,30 202,614300 199,620000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 154,770000 239 440 924,55 26 301 974,64 1 982 878,53 157,091550 154,770000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 187,830000 242 925 763,73 30 941 754,56 1 346 881,84 190,647450 187,830000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,940000 6 676 010 991,93 0,00 0,00 14,637000 13,940000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,010000 4 547 412 962,78 0,00 0,00 15,760500 15,010000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,210000 1 561 151 974,66 0,00 0,00 17,020500 16,210000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 121,740000 2 461 249 963,24 0,00 0,00 127,827000 121,740000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 879,340000 4 931 618,80 7 512,92 7 512,92 5 123,307000 4 879,340000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 138,790000 190 082 975,70 18 453 505,06 838 206,77 140,871850 138,790000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 45,590000 3 167 089,82 458 637,73 458 637,73 47,869500 45,590000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 13,860000 265 062 531,10 478 591,04 511 633,53 14,345100 13,860000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,518000 194 443 224,10 1 351 095,28 1 410 070,46 8,816130 8,518000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,325000 33 457 537,86 901 746,77 932 935,51 8,616375 8,325000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 168,930000 144 184 253,90 113 112,00 113 112,00 173,997900 168,930000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 99,030000 5 901 009,86 21 756,00 21 756,00 102,000900 99,030000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 176,040000 118 117 616,80 29 973,00 29 973,00 181,321200 176,040000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 137,610000 48 877 841,03 124 790,00 124 790,00 141,738300 137,610000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 140,350000 1 651 886,97 91 653,00 91 653,00 144,560500 140,350000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 103,430000 257 942 100,80 0,00 0,00 104,464300 103,430000
ERSTE MORTAGE EUR 132,350000 65 180 356,60 1 067 252,48 1 067 252,48 134,997000 132,350000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 185,850000 460 837 423,90 19 027 695,93 2 298 184,03 188,637750 185,850000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,030000 49 402 386,85 1 016 504,03 116 054,37 134,010450 132,030000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 113,930000 58 843 388,71 10 702 246,06 10 702 246,06 116,208600 113,930000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 221,220000 791 691 719,54 8 486 484,11 8 486 484,11 225,644400 221,220000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 143,270000 319 355 275,90 0,00 0,00 146,851750 143,270000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 108,900000 135 380 158,90 29 243,00 29 243,00 112,167000 108,900000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 118,440000 142 650 052,50 37 395,00 37 395,00 121,993200 118,440000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 986,960000 863 940,18 35,00 35,00 1 016,568800 986,960000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 211,150000 51 970 051,82 1 914,00 1 914,00 217,484500 211,150000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 113,050000 116 638 928,70 119 202,00 119 202,00 116,441500 113,050000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,730200 172 303 255,60 0,00 0,00 7,066710 6,730200
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,990000 203 310 597,82 3 498 529,25 3 498 529,25 141,769800 138,990000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 111,250000 1 960 610,15 6 912,00 6 912,00 114,587500 111,250000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 103,980000 20 487 126,91 0,00 0,00 107,099400 103,980000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 101,980000 358 603,09 0,00 0,00 105,039400 101,980000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 89,350000 3 665 529,65 2 383 165,81 2 383 165,81 91,137000 89,350000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 89,680000 10 847 857,12 2 072 687,30 2 072 687,30 93,715600 89,680000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 85,450000 447 979,38 99 956,19 99 956,19 89,295250 85,450000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,860000 50 279 269,95 3 123 185,11 3 123 185,11 17,618700 16,860000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,940000 45 038 177,87 219 571,24 219 571,24 18,747300 17,940000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 46,770000 2 370 372,30 939 962,74 939 962,74 48,874650 46,770000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 85,580000 38 780 876,58 17 987 578,90 17 987 578,90 89,431100 85,580000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 41,560000 37 265 473,38 17 343 333,24 17 343 333,24 43,430200 41,560000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 39,070000 831 274,78 61 829,13 61 829,13 40,828150 39,070000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 52,760000 10 016 080,35 46 456,92 46 456,92 55,134200 52,760000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 109,520000 18 178 174,61 24 958,26 24 958,26 114,448400 109,520000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 99,470000 13 213 462,17 945 508,31 945 508,31 103,946150 99,470000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 118,470000 2 065 589,51 869 386,76 869 386,76 123,801150 118,470000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 126,270000 6 446 432,39 131 933,00 131 933,00 131,952150 126,270000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,690000 18 011 217,20 1 084 108,79 1 084 108,79 11,171050 10,690000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 75,460000 25 018 474,19 5 327 177,03 5 327 177,03 78,855700 75,460000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,400000 131 585 634,23 1 376 486,37 1 376 486,37 11,913000 11,400000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 90,640000 7 540 797,76 77 760,42 77 760,42 94,718800 90,640000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 96,610000 163 845 027,48 158 894,73 158 894,73 100,957450 96,610000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,790000 10 374 891,30 235 350,18 235 350,18 14,410550 13,790000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 91,470000 923 988,30 135 187,17 135 187,17 95,586150 91,470000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,710000 37 436 030,98 513 559,91 513 559,91 15,371950 14,710000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 67,270000 111 128 483,63 3 184 253,97 3 184 253,97 70,297150 67,270000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 71,950000 3 034 496,45 36 222,13 36 222,13 75,187750 71,950000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 45,890000 5 473 487,13 1 758 505,58 1 758 505,58 47,955050 45,890000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 35,810000 6 162 536,58 1 761 463,00 1 761 463,00 37,421450 35,810000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 90,740000 34 592 062,41 17 661 217,01 17 661 217,01 94,823300 90,740000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 45,400000 98 137 403,24 5 222 265,30 5 222 265,30 47,443000 45,400000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 48,400000 214 650,25 37 562,03 37 562,03 50,578000 48,400000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 52,090000 2 887 341,79 2 228 889,84 2 228 889,84 53,392250 51,569100
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 50,480000 5 087 549,90 1 144 361,21 1 144 361,21 51,742000 49,975200
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 51,940000 13 260 448,38 2 990 285,16 2 990 285,16 53,238500 51,420600
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 49,530000 1 160 803,14 375 925,17 375 925,17 50,768250 49,034700
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 52,110000 6 985 709,27 1 843 047,95 1 843 047,95 53,412750 51,588900
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 50,520000 8 673 000,56 0,00 0,00 51,783000 50,014800
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 370,410000 79 488 878,46 64 959,00 64 959,00 381,522300 370,410000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,430000 45 144 361,41 20 776,00 20 776,00 107,562900 104,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 94,780000 82 663 976,00 0,00 0,00 95,727800 94,780000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 83,960000 3 180 914,74 3 114 860,33 3 114 860,33 85,219400 83,960000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 153,270000 1 274 098 606,94 3 962 069,96 3 962 069,96 155,569050 153,270000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 119,070000 305 848 594,52 0,00 0,00 121,451400 117,879300
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 118,253200 2 639 115 916,68 0,00 0,00 118,253200 118,253200
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 97,506900 5 005 087 988,57 0,00 0,00 97,506900 97,506900
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,390700 1 449 336 687,63 0,00 0,00 220,390700 220,390700
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 138,230400 1 407 008 228,62 0,00 0,00 138,230400 138,230400
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 156,758100 2 191 879 882,41 0,00 0,00 156,758100 156,758100
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 180,829900 882 951 039,11 0,00 0,00 180,829900 180,829900
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 168,084900 1 069 385 144,99 0,00 0,00 168,084900 168,084900
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 226,171900 2 795 288 364,73 0,00 0,00 226,171900 226,171900
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,057000 4 902 273 905,17 0,00 0,00 82,057000 82,057000
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 147,379800 627 245 736,17 0,00 0,00 147,379800 147,379800
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 134,501300 1 155 406 525,83 0,00 0,00 134,501300 134,501300
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 103,379100 1 665 394 648,84 0,00 0,00 103,379100 103,379100
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,823800 1 010 267 648,20 0,00 0,00 87,823800 87,823800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,159200 13 027 957 308,77 0,00 0,00 114,159200 114,159200
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 97,670300 723 659 031,86 0,00 0,00 97,670300 97,670300
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 121,931700 679 159 904,29 0,00 0,00 121,931700 121,931700
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 142,792000 258 054 963,72 0,00 0,00 142,792000 142,792000
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 103,069000 1 142 983 794,68 0,00 0,00 103,069000 103,069000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,825000 1 107 865 187,18 0,00 0,00 101,825000 101,825000
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 90,173700 3 261 820 749,65 0,00 0,00 90,173700 90,173700
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 138,881600 537 881 834,05 0,00 0,00 138,881600 138,881600
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,642300 70 931 762,58 0,00 0,00 142,642300 142,642300
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 105,651300 4 085 220 102,27 0,00 0,00 105,651300 105,651300
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,467500 4 726 105 042,73 0,00 0,00 43,467500 43,467500
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,477100 196 810 640,79 0,00 0,00 118,477100 118,477100
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 89,105200 4 929 497 936,42 0,00 0,00 89,105200 89,105200
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 82,575800 179 491 233,99 0,00 0,00 82,575800 82,575800
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 95,197100 335 287 697,51 0,00 0,00 95,197100 95,197100
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 80,472800 835 147 039,45 0,00 0,00 80,472800 80,472800
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,718400 1 189 116 796,12 0,00 0,00 82,718400 82,718400
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 140,647600 770 194 662,47 0,00 0,00 140,647600 140,647600
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 74,202100 108 562 806,76 0,00 0,00 74,202100 74,202100
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 95,763000 327 900 929,02 0,00 0,00 95,763000 95,763000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 63,422400 2 129 486 281,15 0,00 0,00 63,422400 63,422400
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 84,013000 1 357 597 669,71 0,00 0,00 84,013000 84,013000
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 101,306600 2 760 622 254,74 0,00 0,00 101,306600 101,306600
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,514200 1 406 931 019,66 0,00 0,00 4,514200 4,514200
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,450700 241 123 506,78 0,00 0,00 4,450700 4,450700
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 4,991800 416 912 552,09 0,00 0,00 4,991800 4,991800
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,513300 51 091 410,39 0,00 0,00 4,513300 4,513300
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,716300 1 743 783 291,50 0,00 0,00 4,716300 4,716300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,263100 648 454 843,36 0,00 0,00 5,263100 5,263100
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,288700 288 915 411,43 0,00 0,00 5,288700 5,288700
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,896400 1 129 791 986,86 0,00 0,00 4,896400 4,896400
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,944700 409 923 311,17 0,00 0,00 4,944700 4,944700
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,215700 158 399 452,31 0,00 0,00 4,215700 4,215700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,202300 453 934 875,03 0,00 0,00 5,202300 5,202300
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,873200 2 035 111 237,04 0,00 0,00 4,873200 4,873200
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,547300 175 315 433,74 0,00 0,00 3,547300 3,547300
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,544600 460 535 803,28 0,00 0,00 4,544600 4,544600
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,342900 2 885 051 222,09 0,00 0,00 5,342900 5,342900
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,966400 1 011 560 796,17 0,00 0,00 4,966400 4,966400
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,922400 1 542 067 988,05 0,00 0,00 5,922400 5,922400
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,013100 3 027 233 610,93 0,00 0,00 5,013100 5,013100
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,526200 3 360 210 851,10 0,00 0,00 4,526200 4,526200
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,852400 3 508 202 120,66 0,00 0,00 4,852400 4,852400
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,937700 383 927 151,39 0,00 0,00 4,937700 4,937700
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 48,350000 9 135 242,45 1 555 767,52 1 555 767,52 49,558750 47,383000
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,017500 1 235 240 906,60 0,00 0,00 4,017500 4,017500
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,355800 220 707 023,05 0,00 0,00 4,355800 4,355800
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 101,630000 23 279 511,03 84 872,00 84 872,00 104,678900 101,630000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,851400 77 347 514,31 0,00 0,00 3,851400 3,851400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,171100 794 206 064,34 0,00 0,00 3,171100 3,171100
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 245,850000 2 909 365,03 601,84 601,84 253,225500 245,850000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 45,990000 7 015 271,19 1 354 250,74 1 354 250,74 47,139750 45,070200
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 179,420000 29 705 223,65 717,68 717,68 182,111300 179,420000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 191,360000 29 705 223,65 145 941,88 145 941,88 194,230400 191,360000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 97,310000 100 024 879,53 5 643,98 5 643,98 98,769650 97,310000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 120,790000 397 878 199,67 1 087,11 1 087,11 122,601850 120,790000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 104,520000 228 159 087,21 92 604,72 92 604,72 106,087800 104,520000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 41,480000 82 952,04 0,00 0,00 43,346600 41,480000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 47,100000 6 358,18 0,00 0,00 49,219500 47,100000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 50,410000 70 982 052,97 79 005,78 79 005,78 52,678450 50,410000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,998600 552 521 923,54 0,00 0,00 3,998600 3,998600
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 3,991100 786 107 276,03 0,00 0,00 3,991100 3,991100
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,071300 5 535 729,93 0,00 0,00 5,071300 5,071300
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,046800 312 035 471,54 0,00 0,00 5,046800 5,046800
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,480700 820 420 091,52 0,00 0,00 4,480700 4,480700
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,030900 437 140 664,35 0,00 0,00 4,030900 4,030900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 3,968100 106 911 132,20 0,00 0,00 3,968100 3,968100
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,775700 207 796 815,32 0,00 0,00 4,775700 4,775700
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,280500 164 162 999,07 0,00 0,00 5,280500 5,280500
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 48,420000 6 465 886,12 1 383 502,72 1 383 502,72 49,388400 47,451600
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 119,920000 186 155 515,39 179 280,40 179 280,40 121,718800 119,920000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,280000 2 452 715 573,79 0,00 0,00 12,286140 12,277544
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 36,200000 2 452 715 573,79 0,00 0,00 36,218100 36,192760
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 17,030000 970 000 418,96 0,00 0,00 17,038515 17,026594
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,320000 1 909 840 510,94 0,00 0,00 25,332660 25,314936
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,420000 2 784 421 349,65 0,00 0,00 15,427710 15,416916
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,790000 6 676 010 991,93 0,00 0,00 12,793837 12,787442
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,860000 7 107 948 903,11 0,00 0,00 14,867430 14,857028
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,640000 7 107 948 903,11 0,00 0,00 13,644092 13,637272
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,760000 867 252 748,56 0,00 0,00 13,766880 13,757248
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 27,070000 1 662 158 507,42 0,00 0,00 27,083535 27,064586
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,680000 1 596 267 474,99 0,00 0,00 13,686840 13,677264
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 113,700000 2 461 249 963,24 0,00 0,00 113,734110 113,677260
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 123,150000 2 620 492 835,86 0,00 0,00 123,211575 123,125370
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 12,700000 3 271 432 471,79 0,00 0,00 12,706350 12,697460
BGF China Bond Fund A2 USD USD 13,540000 3 483 094 152,71 0,00 0,00 13,546770 13,537292
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 15,510000 3 271 432 471,79 0,00 0,00 15,514653 15,506898
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,500000 521 979 166,78 0,00 0,00 9,504750 9,498100
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,330000 521 979 166,78 0,00 0,00 9,332799 9,328134
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 89,570000 227 091 545,79 0,00 0,00 89,614785 89,552086
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 86,890000 227 091 545,79 0,00 0,00 86,916067 86,872622
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 227,100000 143 281,86 11 355,00 11 355,00 230,506500 227,100000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 242,370000 2 281 012,17 559 280,63 559 280,63 246,005550 242,370000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 375,940000 250 573,92 69 021,60 69 021,60 381,579100 375,940000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 349,260000 396 254 089,87 1 363 511,04 1 363 511,04 354,498900 349,260000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 131,600000 53 324 650,74 9 730 332,92 9 730 332,92 133,574000 131,600000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 140,760000 934 819,45 300 148,07 300 148,07 142,871400 140,760000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 120,710000 31 108 748,26 56 130,15 56 130,15 122,520650 120,710000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 97,740000 20 492 055,55 194 698,08 194 698,08 100,183500 97,740000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 102,070000 11 497 123,06 391 540,52 391 540,52 103,601050 102,070000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 86,500000 546 430 829,16 147 672,02 147 672,02 88,662500 86,500000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,128800 423 578 005,11 0,00 0,00 5,128800 5,128800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,063000 1 604 823 242,99 0,00 0,00 4,063000 4,063000
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 169,745100 4 201 844 791,31 0,00 0,00 169,745100 169,745100
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,058800 731 228 179,07 0,00 0,00 13,058800 13,058800
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,370300 198 251 890,72 0,00 0,00 4,370300 4,370300
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,074200 2 107 275 600,36 0,00 0,00 10,074200 10,074200
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,823600 139 067 464,29 0,00 0,00 4,823600 4,823600
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,397900 1 286 507 054,81 0,00 0,00 3,397900 3,397900
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,064600 137 941 232,31 0,00 0,00 5,064600 5,064600
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,333200 93 339 498,26 0,00 0,00 5,333200 5,333200
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,380600 639 375 592,02 0,00 0,00 5,380600 5,380600
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,627200 3 223 939,55 0,00 0,00 5,627200 5,627200
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,235600 785 062 635,27 0,00 0,00 7,235600 7,235600
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,521500 256 445 069,54 0,00 0,00 4,521500 4,521500
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,928200 124 099 694,91 0,00 0,00 5,928200 5,928200
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,619000 96 111 990,84 0,00 0,00 4,619000 4,619000
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,803700 68 037 594,72 0,00 0,00 6,803700 6,803700
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,236900 271 877 808,10 0,00 0,00 6,236900 6,236900
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 106,625800 8 103 330 240,71 0,00 0,00 106,625800 106,625800
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,724600 1 024 285 052,34 0,00 0,00 4,724600 4,724600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,258300 3 798 679 283,97 0,00 0,00 5,258300 5,258300
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 125,131500 4 039 519 782,60 0,00 0,00 125,131500 125,131500
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,386000 1 288 500 585,93 0,00 0,00 7,386000 7,386000
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 136,009800 3 303 796 777,12 0,00 0,00 136,009800 136,009800
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 100,630000 94 294 466,55 26 902,00 26 902,00 103,648900 100,630000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 115,990600 31 223 148,62 0,00 0,00 115,990600 115,990600
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 110,545800 2 434 852,23 0,00 0,00 110,545800 110,545800
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 51,130000 7 521 249,78 4 082 793,65 4 082 793,65 52,152600 50,107400
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 89,520000 100 917 511,90 346 628,00 346 628,00 92,205600 89,520000
ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010002 100 019,67 100 019,67 100 019,67 0,010002 0,010002
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR 50,620000 2 533 705,14 2 540 907,65 2 540 907,65 51,632400 49,607600
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR 101,170000 1 911 534,84 538 991,38 538 991,38 106,228500 101,170000
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 29,930000 366 488 905,60 148 704,81 148 704,81 30,378950 29,930000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 119 828,020000 4 629 932 643,40 30 973,49 30 973,49 122 224,580400 119 828,020000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 722,500000 400 977,80 11 891,63 11 891,63 749,593750 722,500000
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 99,543800 5 188 224,31 0,00 0,00 99,543800 99,543800
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 4,992000 2 408 583,73 0,00 0,00 4,992000 4,992000
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 98,798300 5 535 674,31 0,00 0,00 98,798300 98,798300
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 4,984800 5 932 524,35 0,00 0,00 4,984800 4,984800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR