KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.6.2024

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 4 865,400000 80 197 612,00 3 476 514,00 3 476 514,00 5 011,362000 4 865,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,9163 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -47 843,00 -270 312,00 -382 387,00 -294 750,00 -329 711,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 28 325,00 74 357,00 74 357,00 258 705,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 47 843,00 298 637,00 456 744,00 369 107,00 588 416,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,84 2,37 1,75 15,72 23,69 5,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
4 865,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
80 197 612,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 476 514,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 476 514,00
Max. predajná cena podielu v EUR
5 011,362000
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 865,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,9163
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-47 843,00
3 mesiace
-270 312,00
6 mesiacov
-382 387,00
YTD
-294 750,00
1 rok
-329 711,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
28 325,00
6 mesiacov
74 357,00
YTD
74 357,00
1 rok
258 705,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
47 843,00
3 mesiace
298 637,00
6 mesiacov
456 744,00
YTD
369 107,00
1 rok
588 416,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,84
1 mesiac %
2,37
3 mesiace %
1,75
6 mesiacov %
15,72
1 rok %
23,69
3 roky % p.a.
5,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu