Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039778 68 318 722,80 68 318 722,80 68 318 722,80 0,041091 0,038187
Aktívne portfólio EUR 0,044200 370 497 480,54 370 497 480,54 370 497 480,54 0,044863 0,043404
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,030569 25 108 626,88 25 108 626,88 18 889 235,99 0,031028 0,029346
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041752 160 661 772,99 160 661 772,99 160 661 772,99 0,041752 0,040499
TAM - Private Growth 2 EUR 0,046334 50 019 336,04 50 019 336,04 48 987 115,25 0,046334 0,044944
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035861 121 371 601,15 121 371 601,15 121 371 601,15 0,035861 0,034785
TAM - Premium Strategic EUR 0,038045 56 549 435,74 56 549 435,74 56 549 435,74 0,038045 0,036904
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036961 78 019 418,34 78 019 418,34 78 019 418,34 0,037146 0,035483
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,047231 491 180 102,11 491 180 102,11 491 180 102,11 0,047939 0,045342
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,048820 83 974 080,00 83 974 045,00 83 974 045,00 0,049552 0,048820
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042061 30 246 952,00 30 246 952,00 30 246 952,00 0,042692 0,042061
IAD - Optimal Balanced EUR 0,021367 8 226 988,68 8 219 467,69 8 219 467,69 0,021858 0,021367
GIS Global Equity Allocation EUR 201,799000 5 898 272,50 257 060,45 257 060,45 208,458367 201,799000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044719 43 506 260,00 43 475 529,00 43 475 529,00 0,044719 0,044719
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 134,700000 5 247 570 799,00 39 255 649,96 39 255 649,96 138,741000 134,700000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040509 1 958 437,99 1 958 421,50 1 958 421,50 0,041724 0,039699
TAM - Private Growth EUR 0,036106 124 611 087,29 124 611 087,29 124 611 087,29 0,036106 0,035023
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,049218 61 405 195,00 20 270 318,00 20 270 318,00 0,049218 0,046757
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039731 118 268 454,34 118 268 454,34 118 268 454,34 0,040327 0,038142
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,039200 1 930 911,90 1 930 922,38 1 930 922,38 0,040376 0,038416
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 925,730000 10 634 909,32 281 131,24 281 131,24 972,016500 925,730000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 672,640000 26 662 191,53 10 494,53 10 494,53 706,272000 672,640000
TAM - SmartFund EUR 0,103368 143 584 492,10 143 584 492,10 143 584 492,10 0,103368 0,100267
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 72,200000 60 454 429,85 213 814,96 213 814,96 75,810000 72,200000
Svetové akcie EUR 0,017566 96 956 072,77 96 956 072,77 96 956 072,77 0,017566 0,017566
Privátny P11 EUR 0,012806 9 338 963,20 9 338 963,20 9 338 963,20 0,012806 0,012806
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,476185 333 152 324,40 333 152 324,40 327 740 388,10 1,520471 1,476185
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,221033 38 380 875,30 38 380 875,30 38 380 875,30 1,239348 1,208823
ESG MIX Klasik EUR 0,009997 46 843 679,21 46 843 679,21 46 843 679,21 0,010097 0,009817
ESG MIX Balans EUR 0,010505 9 665 313,85 9 665 313,85 9 665 313,85 0,010663 0,010316
ESG MIX Aktív EUR 0,010980 24 822 094,63 24 822 094,63 24 822 094,63 0,011200 0,010782
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,730000 21 424 220,72 39 158,82 39 158,82 12,266061 11,730000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 122,890000 470 763 277,50 73 593 528,51 73 593 528,51 129,034500 122,890000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,570000 81 301 932,08 16 206 126,84 16 206 126,84 132,898500 126,570000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,560000 23 440 894,05 6 263 618,12 6 263 618,12 7,938000 7,560000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 77,970000 80 645 774,19 29 524 884,31 29 524 884,31 81,868500 77,970000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 65,940000 53 878 911,72 9 714 027,00 9 714 027,00 69,237000 65,940000
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,192111 21 389 878,87 21 389 878,87 21 389 878,87 1,227874 1,192111
Horizon USD Low USD 117,410000 43 778 902,00 1 514 881,00 1 514 881,00 119,171150 117,410000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,350000 246 185 686,64 63 643,74 63 643,74 95,350000 95,350000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,070000 1 001 965 247,15 375 100,92 375 100,92 13,821525 13,070000
Franklin Income Fund USD 12,680000 4 119 633 107,15 0,00 0,00 13,409100 12,680000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,360000 107 378 979,31 88 180,37 88 180,37 9,898200 9,360000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,180000 470 685 599,43 64 254,30 64 254,30 35,087850 33,180000
Templeton Global Income Fund USD 17,600000 186 486 245,52 742 283,00 742 283,00 18,612000 17,600000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,350000 184 787 494,47 0,00 0,00 15,175125 14,350000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,640000 89 771 102,84 0,00 0,00 12,222000 11,640000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,590000 144 793 949,16 0,00 0,00 16,486425 15,590000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,980000 827 437 491,36 95 046,74 95 046,74 21,128850 19,980000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 249,280000 13 973 265,52 78 246,25 78 246,25 256,758400 249,280000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,095761 66 805 694,54 66 805 694,54 66 805 694,54 0,096479 0,094995
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 63,170000 13 132 106 164,75 0,00 0,00 66,328500 63,170000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,420000 4 409 371 234,18 0,00 0,00 14,091000 13,420000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,310000 21 424 220,72 71 985,31 71 985,31 11,649300 11,310000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,520000 21 424 220,72 0,00 0,00 6,715600 6,520000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,650000 21 424 220,72 0,00 0,00 9,939500 9,650000
Horizon Flexible Plan EUR 54,200000 81 027 835,00 19 192 693,00 19 192 693,00 55,013000 54,200000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 174,030000 1 055 152 802,00 3 107 120,13 3 107 120,13 180,121050 174,030000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,280000 1 075 000 358,00 3 831 167,30 3 831 167,30 153,758400 149,280000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 186,990000 358 957 322,60 145 544,60 145 544,60 194,469600 186,990000
TAM - Balanced Fund EUR 0,105676 170 759 455,54 170 759 455,54 170 759 455,54 0,105676 0,102506
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,109115 56 682 726,29 56 682 726,29 56 682 726,29 0,109115 0,105842
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 256,910000 60 469 764,38 526 329,92 526 329,92 18 119,755500 17 256,910000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 103,700000 314 532 034,13 463 847,58 463 847,58 1 136,811000 1 103,700000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 55,900000 43 781 716,94 9 988 982,08 9 988 982,08 58,695000 55,900000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,879000 677 965 058,90 3 407 188,16 3 553 632,52 7,119765 6,879000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,060000 24 983 304,88 4 421,45 4 421,45 8,463000 8,060000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 83,110000 85 952 266,13 80 761,34 80 761,34 87,265500 83,110000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 168,130000 4 473 878 886,75 77 567 715,35 77 567 715,35 168,130000 168,130000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 235,980000 253 835 201,70 140 073,00 140 073,00 243,059400 235,980000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 010,850000 1 183 230 761,00 6 437 755,00 6 437 755,00 1 026,012750 1 010,850000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 932,800000 1 372 215 358,00 1 873 620,00 1 873 620,00 946,792000 932,800000
Erste Private Banking Conservative EUR 0,008806 5 055 574,45 5 055 574,45 5 055 574,45 0,008894 0,008806
Horizon 2030 EUR 103,870000 33 142 485,00 586 320,00 586 320,00 105,428050 103,870000
Horizon 2035 EUR 105,830000 16 193 251,00 1 592 112,00 1 592 112,00 107,417450 105,830000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 92,520000 1 805 745,98 335 659,00 335 659,00 95,295600 92,520000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 58,360000 640 195,68 9 046,00 9 046,00 60,110800 58,360000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 89,840000 734 289 237,13 3 119 237,61 3 119 237,61 93,882800 89,840000
Global Renta EUR 0,009691 320 991 546,72 320 991 546,72 320 991 546,72 0,009788 0,009691
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 140,570000 42 117 042,19 4 790 297,93 4 790 297,93 141,975700 140,570000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,820000 1 061 876 411,77 16 495 223,65 16 495 223,65 151,318200 149,820000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 164,990000 1 512 328 616,01 53 345 736,09 53 345 736,09 166,639900 164,990000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 215,860000 998 503 326,46 129 940 432,35 129 940 432,35 218,018600 215,860000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,588700 314 213 014,70 0,00 0,00 14,268135 13,588700
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,559700 20 648 129,31 0,00 0,00 10,037685 9,559700
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 23,180000 1 879 447 597,00 0,00 0,00 24,339000 23,180000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,820000 46 213 808,72 0,00 0,00 13,461000 12,820000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 175,100000 575 333 668,89 908 096,97 908 096,97 183,855000 175,100000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,000734 15 982 182,47 15 982 182,47 15 982 182,47 1,030756 1,000734
TAM - Q Fund EUR 0,088125 169 851 049,07 169 851 049,07 104 976 972,95 0,088125 0,085481
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,096237 78 810 729,28 78 810 729,28 78 810 729,28 0,096237 0,093350
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103819 57 135 010,43 57 135 010,43 57 135 010,43 0,103819 0,100704
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109498 21 119 440,75 21 119 440,75 21 119 440,75 0,109498 0,106213
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 634,130000 7 915 814,28 9 618,41 9 618,41 10 875,524751 10 634,130000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 47,960000 13 891 236,49 3 836 646,05 3 836 646,05 50,118200 47,960000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 32,650000 99 867 356,60 8 595 525,82 8 595 525,82 34,119250 32,650000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 89,220000 1 332 383,22 110 715,24 110 715,24 93,234900 89,220000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 96,670000 3 163 778,86 537,33 537,33 101,020150 96,670000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 59,200000 593 817,20 44 194,22 44 194,22 61,864000 59,200000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 59,060000 39 485 361,52 136 318,69 136 318,69 61,717700 59,060000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 62,960000 991 644,79 0,00 0,00 65,793200 62,960000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,240000 2 212 326,73 1 754 611,27 1 754 611,27 53,545800 51,240000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 43,890000 1 614 461,95 1 610 362,15 1 610 362,15 45,865050 43,890000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 110,130000 42 223 732,83 847 644,84 847 644,84 115,085850 110,130000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 117,390000 2 331 114,90 138 227,25 138 227,25 122,672550 117,390000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 216,920000 1 200 066 091,89 24 575 177,86 24 575 177,86 227,766000 216,920000
Sivek Global Low Div EUR 144,880000 60 971 799,00 18 595 460,00 18 595 460,00 147,053200 144,880000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 139,430000 368 038 865,20 18 052,00 18 052,00 143,612900 139,430000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 694,640000 812 376 968,41 41 849,13 41 849,13 1 720,229064 1 694,640000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 261,530000 245 848 035,70 346 240,00 346 240,00 269,375900 261,530000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 397,110000 486 715 426,60 104 167,00 104 167,00 409,023300 397,110000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 216,670000 449 216 255,80 218 275,00 218 275,00 223,170100 216,670000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 104,970000 99 277 853,88 10 744,00 10 744,00 108,119100 104,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 101,270000 709 720 985,90 8 285 368,29 8 285 368,29 104,308100 101,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 115,200000 110 728 587,40 4 151 758,00 4 151 758,00 119,808000 115,200000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 96,960000 223 028 264,76 1 729 840,09 1 729 840,09 101,323200 96,960000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,094038 16 107 311,43 16 107 311,43 16 107 311,43 0,095449 0,091217
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100000 0,04 0,04 0,04 0,101500 0,097000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 8,692900 4 130 833 490,05 0,00 0,00 8,692900 8,692900
TAM - MA Fund EUR 0,096045 176 742 082,08 176 742 082,08 113 313 297,81 0,096045 0,093164
Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,840974 141 529 624,41 141 529 624,41 141 529 624,41 0,849384 0,840974
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,097382 69 858 394,98 69 858 394,98 69 858 394,98 0,097382 0,094461
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,093202 6 117 003,13 6 117 003,13 6 117 003,13 0,094134 0,092270
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,096987 22 623 678,89 22 623 678,89 22 623 678,89 0,097957 0,096017
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,098858 5 170 224,61 5 170 224,61 5 170 224,61 0,099847 0,097869
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,044444 28 802 546,00 28 802 500,00 28 802 500,00 0,045111 0,044444
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043423 6 919 022,00 6 919 003,00 6 919 003,00 0,044074 0,043423
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,091668 44 796 208,76 44 796 208,76 44 796 208,76 0,093043 0,088918
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 103,710000 29 683 774,56 457 464,81 457 464,81 105,265650 103,710000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 109,890000 58 387 659,12 249 340,41 249 340,41 111,538350 109,890000
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,090536 18 679 214,80 18 679 214,80 18 679 214,80 0,091894 0,087820
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,350000 13 981 753 433,61 0,00 0,00 67,383675 67,336530
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 56,750000 13 132 106 164,75 0,00 0,00 56,767025 56,738650
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,500000 13 981 753 433,61 0,00 0,00 60,518150 60,487900
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,300000 4 694 657 553,03 0,00 0,00 14,307150 14,297140
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 98,400000 144 517 890,08 0,00 0,00 98,449200 98,380320
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 115,030000 153 868 197,57 0,00 0,00 115,087515 115,006994
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 87,480000 144 517 890,08 0,00 0,00 87,506244 87,462504
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 100,160000 96 113 416,50 0,00 0,00 100,210080 100,139968
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 112,130000 102 331 954,55 0,00 0,00 112,186065 112,107574
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 93,890000 96 113 416,50 0,00 0,00 93,918167 93,871222
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 118,120000 651 345 979,51 0,00 0,00 118,179060 118,096376
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 145,100000 693 488 064,38 0,00 0,00 145,172550 145,070980
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 97,830000 651 345 979,51 0,00 0,00 97,859349 97,810434
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 137,410000 483 908 521,06 0,00 0,00 137,478705 137,382518
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 174,090000 515 217 402,37 0,00 0,00 174,177045 174,055182
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 108,970000 483 908 521,06 0,00 0,00 109,002691 108,948206
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,540000 5 845 527 029,60 0,00 0,00 17,548770 17,536492
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 47,750000 6 223 732 628,42 0,00 0,00 47,773875 47,740450
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,530000 5 845 527 029,60 0,00 0,00 15,534659 15,526894
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,240000 6 223 732 628,42 0,00 0,00 42,252672 42,231552
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 97,340000 2 702 925,79 100 260,20 100 260,20 99,773500 97,340000
Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,840971 1 641 495,72 1 641 495,72 1 641 495,72 0,849381 0,825834
Fond reálnych aktív EUR 0,009995 6 036 840,83 6 036 840,83 6 036 840,83 0,010145 0,009815
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,102162 29 664 412,86 29 664 412,86 29 664 412,86 0,102162 0,101140
TAM - Premium Dynamic EUR 0,099910 1 083 870,75 1 083 870,75 1 083 870,75 0,099910 0,096913
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR