Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 21.ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2023, ktorá sa uskutočnila 9. - 10. novembra 2023 v hoteli Družba v Jasnej.

Podujatie prinieslo komplexný pohľad na aktuálnu situáciu na finančných trhoch a v kolektívnom investovaní na Slovensku a vo svete.

Ďalšími témami boli:

Efektívne formy oslovovania klientov.

Retailová investičná stratégia.

Do čoho investovať, ktorá trieda aktív je aktuálne najzaujímavejšia?

Vybrané prístupy pri riadení portfólia.

Svet sa zmenil, čo to znamená pre investorov?

Konferencia vyvrcholila diskusiou lídrov spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu kolektívneho investovania, ktorí prezentovali svoj pohľad na budúcnosť kolektívneho investovania.

Konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2023 sa zúčastnilo 130 osôb z radov manažérov a zamestnancov spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkov s cennými papiermi, finančných agentov, odborných pracovníkov bánk a poisťovní, odborných pracovníkov regulátorov, ako aj individuálnych investorov. 

Prezentácie prednášajúcich na konferencii Kolektívne investovanie na Slovensku 2023 nájdete v záložke Akcie a projekty.