Slovenská asociácia správcovských spoločností a Asociace pro Kapitálový trh Česká republika v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 11. ročník odbornej konferencie Next steps in Asset Managment 2022, ktorá sa uskutočnila 10. mája 2022 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Konferencia bola tiež prenášaná on-line.

Konferencia bola tento rok zameraná na prezentáciu aktivít účastníkov trhu v oblasti finančného vzdelávania a komunikácie investičnej problematiky zameranej na mladých ľudí. Na konferencii tiež zazneli fundované stanoviská k aktuálnej globálnej ekonomickej situácii a jej vplyve na finančné trhy. Účastníci boli takisto oboznámení s najväčšími výzvami v rámci finančnej legislatívy a regulácie na Slovensku a v Českej republike.

Konferencie Next steps in Asset Managment 2022 sa zúčastnilo viac ako sto manažérov a zamestnancov spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkov s cennými papiermi, odborných pracovníkov bánk a poisťovní, odborných pracovníkov regulátorov, ako aj individuálnych investorov zo Slovenskej a Českej republiky.  

Prezentácie z konferencie nájdete v záložke Akcie a projekty.