Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 22,640000 39 865 516,58 9 700 831,55 9 700 831,55 23,772000 22,640000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 128,140000 2 268 853,11 6 791,55 6 791,55 131,984200 128,140000
PARVEST Commodities USD 52,820000 25 156 973,34 10 624,08 10 624,08 55,461000 52,820000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,501911 3 635 379,55 3 627 715,83 3 172 024,02 1,501911 1,501911
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,530000 2 292 781 965,00 315 150,10 315 150,10 12,192975 11,530000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 211,330000 7 444 077,74 9 066,96 9 066,96 217,669900 211,330000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,980000 3 759 135,28 151 420,95 151 420,95 32,529000 30,980000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C) EUR 100,030000 13 319 544,19 2 417,12 2 417,12 104,531350 100,030000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C) USD 50,630000 41 059,00 20 437,64 20 437,64 52,908350 50,630000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 59,860000 61 986 785,26 10 968 668,64 10 968 668,64 62,553700 59,860000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR