Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR EUR 5,180000 1 723 326,36 2 422,10 2 422,10 5,439000 5,180000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 22,190000 38 349 207,26 9 323 292,00 9 323 292,00 23,299500 22,190000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 125,530000 2 193 538,75 8 902,46 8 902,46 129,295900 125,530000
PARVEST Commodities USD 53,310000 25 673 037,22 10 188,69 10 188,69 55,975500 53,310000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,465447 3 512 388,88 3 489 641,10 3 045 012,76 1,465447 1,465447
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,330000 2 220 414 498,47 333 453,69 333 453,69 11,981475 11,330000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 206,540000 7 222 478,69 8 770,33 8 770,33 212,736200 206,540000
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies USD USD 5,820000 1 937 708,16 20 335,25 20 335,25 6,111000 5,820000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,220000 3 807 302,04 146 578,93 146 578,93 31,731000 30,220000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR