Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 21,980000 38 428 002,17 9 557 410,60 9 557 410,60 23,079000 21,980000
NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) EUR 123,740000 2 168 638,75 6 764,25 6 764,25 127,452200 123,740000
PARVEST Commodities USD 51,850000 23 484 410,88 11 484,34 11 484,34 54,442500 51,850000
IAD - Energy Fund, o.p.f. EUR 1,562675 3 783 583,14 3 774 485,20 3 300 357,10 1,562675 1,562675
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,400000 2 296 649 581,00 316 903,30 316 903,30 12,055500 11,400000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) CZK 205,020000 7 064 145,29 4 499,38 4 499,38 211,170600 205,020000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 30,300000 3 559 042,69 145 730,93 145 730,93 31,815000 30,300000
Amundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C) EUR 99,250000 12 705 086,23 2 398,28 2 398,28 103,716250 99,250000
Amundi Funds - Global Macro Forex A USD (C) USD 49,650000 31 326,81 12 218,20 12 218,20 51,884250 49,650000
Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 59,850000 66 784 492,97 10 593 975,18 10 593 975,18 62,543250 59,850000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR