Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 22.9.2023 EUR 0,051287 2,40 3,74 3,08
Realitný o.p.f - 365.invest 22.9.2023 EUR 0,066689 1,60 5,91 3,34
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 22.9.2023 EUR 1,221033 1,86 2,74 0,11
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %