Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 13.6.2024 EUR 0,053046 2,44 4,57 3,39
Realitný o.p.f - 365.invest 13.6.2024 EUR 0,068910 2,40 3,85 4,03
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 13.6.2024 EUR 1,262611 2,45 4,01 0,94
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 13.6.2024 EUR 0,010133
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %