Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 3 961,470000 66 773 896,00 3 252 576,00 3 252 576,00 4 080,314100 3 961,470000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 999,760000 19 607 520,00 3 114 919,00 3 114 919,00 2 059,752800 1 999,760000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 762,910000 106 887 746,00 16 041 347,00 16 041 347,00 785,797300 762,910000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 316,500000 207 180 872,00 4 009 975,00 4 009 975,00 5 475,995000 5 316,500000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 440,080000 257 485 580,00 44 826 566,00 44 826 566,00 2 513,282400 2 440,080000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 633,680000 202 385 628,00 6 096 038,00 6 096 038,00 652,690400 633,680000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 253,360000 36 556 011,00 1 100 979,00 1 100 979,00 2 320,960800 2 253,360000
KBC Equity Fund World EUR 614,480000 147 039 906,00 25 833 959,00 25 833 959,00 632,914400 614,480000
TAM - Americký akciový EUR 0,070464 133 351 431,82 133 351 431,82 133 351 431,82 0,070464 0,068350
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 582,360000 34 705 026,00 0,00 0,00 1 629,830800 1 582,360000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,051287 162 301 814,60 162 301 814,60 112 147 968,10 0,051415 0,051159
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,039685 13 935 319,00 13 934 970,58 13 934 970,58 0,040475 0,039685
IAD - EURO Bond EUR 0,039565 19 101 987,10 19 102 145,44 19 102 145,44 0,040317 0,039565
KBC Renta Dollarenta USD 1 058,060000 39 291 377,00 2 090 388,00 2 090 388,00 1 068,640600 1 058,060000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 622,290000 52 742 349,00 8 058 022,00 8 058 022,00 2 648,512900 2 622,290000
Eurový dlhopisový fond EUR 0,048480 116 039 844,66 116 039 844,66 100 136 934,99 0,048965 0,047607
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072403 208 926 841,75 208 926 841,75 152 516 180,19 0,072403 0,070231
Euro Plus Fond EUR 0,045259 110 200 852,57 110 200 852,57 63 410 849,86 0,045485 0,045259
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 998,459000 263 315 983,00 22 624 175,00 22 624 175,00 6 004,457459 5 998,459000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 137,721000 568 727 805,00 4 201 141,00 4 201 141,00 137,858721 137,721000
IAD - Global Index EUR 0,047148 128 650 415,70 128 519 412,00 128 519 412,00 0,048987 0,047148
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039778 68 318 722,80 68 318 722,80 68 318 722,80 0,041091 0,038187
Aktívne portfólio EUR 0,044200 370 497 480,54 370 497 480,54 370 497 480,54 0,044863 0,043404
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 36 649,010000 2 463 232 600,00 621 513,00 621 513,00 37 015,500100 36 649,010000
KBC Equity Fund Belgium EUR 958,790000 33 166 105,00 1 634 134,00 1 634 134,00 987,553700 958,790000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 742,870000 38 244 028,00 2 836 674,00 2 836 674,00 3 855,156100 3 742,870000
KBC Equity Fund Buyback America USD 3 048,940000 128 873 633,00 0,00 0,00 3 140,408200 3 048,940000
KBC Renta Canarenta CAD 2 356,590000 11 530 979,00 192 166,00 192 166,00 2 380,155900 2 356,590000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 386,470000 53 552 834,00 5 948 939,00 5 948 939,00 2 458,064100 2 386,470000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 85 988,000000 1 364 797 073,00 239 551,00 239 551,00 88 567,640000 85 988,000000
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,030569 25 108 626,88 25 108 626,88 18 889 235,99 0,031028 0,029346
KBC Equity Fund New Asia EUR 852,030000 119 346 301,00 15 453 192,00 15 453 192,00 877,590900 852,030000
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 210,040000 14 008 117,27 599,46 599,46 1 246,341200 1 210,040000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 661,390000 14 545 294,00 1 807 701,00 1 807 701,00 681,231700 661,390000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 205,420000 6 256 421,00 1 452 656,00 1 452 656,00 1 241,582600 1 205,420000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 82,540000 76 544 080,85 9 573,15 9 573,15 85,016200 82,540000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 169,130000 143 941 072,78 91 512,69 91 512,69 175,726070 169,130000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 370,330000 74 773 696,00 0,00 0,00 1 411,439900 1 370,330000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 832,430000 42 763 378,00 6 477 112,00 6 477 112,00 1 887,402900 1 832,430000
KBC Equity Fund Trends EUR 200,020000 248 758 987,00 11 368 276,00 11 368 276,00 206,020600 200,020000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 580,850000 14 087 165,00 2 675 750,00 2 675 750,00 1 628,275500 1 580,850000
IAD - CE Bond EUR 0,034633 8 859 481,95 8 782 205,39 8 782 205,39 0,034806 0,034633
ERSTE BOND DANUBIA EUR 128,890000 62 996 858,51 4 981 211,83 2 012 359,57 130,823350 128,890000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 60,020000 33 906 487,87 2 819 151,42 2 819 151,42 62,120700 60,020000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 720,770000 266 890 379,96 5 470 967,10 5 470 967,10 735,185400 720,770000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 627,280000 56 968 209,93 158 899,43 158 899,43 646,098400 627,280000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 207,160000 46 603 346,99 6 683,81 6 683,81 213,374800 207,160000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041752 160 661 772,99 160 661 772,99 160 661 772,99 0,041752 0,040499
TAM - Private Growth 2 EUR 0,046334 50 019 336,04 50 019 336,04 48 987 115,25 0,046334 0,044944
Fond budúcnosti EUR 0,053736 135 158 981,99 135 158 981,99 135 158 981,99 0,054811 0,052769
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035861 121 371 601,15 121 371 601,15 121 371 601,15 0,035861 0,034785
TAM - Premium Strategic EUR 0,038045 56 549 435,74 56 549 435,74 56 549 435,74 0,038045 0,036904
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 249,450000 30 399 798,23 7 710 672,00 7 710 672,00 254,439000 249,450000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036961 78 019 418,34 78 019 418,34 78 019 418,34 0,037146 0,035483
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,047231 491 180 102,11 491 180 102,11 491 180 102,11 0,047939 0,045342
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038831 31 587 067,00 31 587 067,00 24 953 876,00 0,038831 0,038831
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,048820 83 974 080,00 83 974 045,00 83 974 045,00 0,049552 0,048820
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042061 30 246 952,00 30 246 952,00 30 246 952,00 0,042692 0,042061
IAD - Optimal Balanced EUR 0,021367 8 226 988,68 8 219 467,69 8 219 467,69 0,021858 0,021367
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 179,400000 179 613 999,40 1 055 511,20 1 055 511,20 186,576000 179,400000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 150,530000 132 036 511,00 439 733,35 439 733,35 158,056500 150,530000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 243,200000 428 570 575,10 138 026,94 138 026,94 255,360000 243,200000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 292,030000 427 190 728,30 346 560,18 346 560,18 300,790900 292,030000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 224,680000 53 246 702,24 243 840,04 243 840,04 231,420400 224,680000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien EUR 138,630000 100 634 312,90 25 580,98 25 580,98 145,561500 138,630000
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,084501 432 278 475,90 423 112 852,60 418 148 536,90 0,087036 0,084501
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 151,400000 23 335 534,61 9 460 738,40 900 025,40 152,157000 151,400000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 117,020000 238 266 456,57 7 505 545,78 21 063,60 117,605100 117,020000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 139,310000 201 267 386,29 7 561 607,49 9 612,39 140,006550 139,310000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 178,320000 399 263 230,69 2 916 399,28 2 901 445,68 180,994800 178,320000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 170,780000 225 234 843,79 18 583 215,32 875 824,08 173,341700 170,780000
ERSTE BOND DOLLAR USD 128,810000 137 994 966,85 8 603 780,42 742 304,42 130,742150 128,810000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 167,200000 466 344 215,60 10 078 030,41 1 380 857,84 170,544000 167,200000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 130,360000 28 626 584,42 155 128,40 155 128,40 132,967200 130,360000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 392,740000 24 918 143,81 1 288 226,47 1 288 226,47 400,594800 392,740000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 215,440000 196 044 667,00 423 137,09 423 137,09 219,748800 215,440000
Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,066626 682 494 567,30 682 494 567,30 646 688 084,85 0,067959 0,065427
TAM - Realitný Fond EUR 0,034736 290 102 042,40 290 102 042,40 290 102 042,40 0,034736 0,033694
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,390000 37 051 706,09 7 428 376,79 7 428 376,79 29,809500 28,390000
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,066689 1 037 306 949,00 1 037 306 949,00 1 023 831 986,00 0,067689 0,066022
GIS European Equities Opportunity EUR 208,246000 28 385 398,04 1 333 681,94 1 333 681,94 215,118118 208,246000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 236,691000 2 678 391,97 333 263,29 333 263,29 244,501803 236,691000
GIS Global Equity Allocation EUR 201,799000 5 898 272,50 257 060,45 257 060,45 208,458367 201,799000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 141,713000 24 657 885,65 106 117,67 106 117,67 143,838695 141,713000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044719 43 506 260,00 43 475 529,00 43 475 529,00 0,044719 0,044719
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049675 32 046 177,00 10 679 900,00 10 679 900,00 0,049675 0,048185
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,044891 122 772 501,00 37 201 180,00 37 201 180,00 0,044891 0,042646
GS Global Energy Equity - X Cap USD USD 1 286,560000 23 321 422,72 8 251,94 8 251,94 1 350,888000 1 286,560000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,038598 23 326 029,45 23 326 016,92 23 326 016,92 0,039756 0,038598
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 162,300000 31 284 518,58 215 045,10 215 045,10 163,923000 162,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 134,700000 5 247 570 799,00 39 255 649,96 39 255 649,96 138,741000 134,700000
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 936,830000 117 213 969,00 0,00 0,00 1 994,934900 1 936,830000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 313,750000 7 672 339,00 9 547,00 9 547,00 1 353,162500 1 313,750000
IAD - Český konzervativní EUR 0,048595 7 448 382,14 7 331 086,70 7 331 086,70 0,048595 0,048595
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040509 1 958 437,99 1 958 421,50 1 958 421,50 0,041724 0,039699
UNIQA Realitní fond EUR 0,046067 57 186 884,00 22 499 827,00 22 499 827,00 0,046067 0,044225
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 668,570000 41 389 346,75 7 892,47 7 892,47 701,998500 668,570000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 752,210000 5 707 712,04 1 630,88 1 630,88 1 839,820500 1 752,210000
GS Asia Equity Growth & Income - X Cap USD USD 959,670000 5 032 346,42 2 778,70 2 778,70 1 007,653500 959,670000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039928 29 928 460,60 29 927 552,52 29 927 552,52 0,039928 0,039928
Horizon Access India Fund USD 2 029,580000 31 904 242,00 1 226 585,00 1 226 585,00 2 090,467400 2 029,580000
TAM - Private Growth EUR 0,036106 124 611 087,29 124 611 087,29 124 611 087,29 0,036106 0,035023
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,088829 238 484 813,00 96 382 770,00 96 382 770,00 0,088829 0,084388
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,044253 78 165 627,00 30 949 038,00 30 949 038,00 0,044253 0,042041
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,049218 61 405 195,00 20 270 318,00 20 270 318,00 0,049218 0,046757
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,086951 50 524 010,00 50 523 944,00 50 523 944,00 0,089560 0,086951
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036993 105 694 960,14 105 694 960,14 56 120 392,73 0,036993 0,036993
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039731 118 268 454,34 118 268 454,34 118 268 454,34 0,040327 0,038142
GS Europe Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 734,220000 3 919 777,79 27 668,35 27 668,35 770,931000 734,220000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,039200 1 930 911,90 1 930 922,38 1 930 922,38 0,040376 0,038416
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 86,150000 75 863 582,48 36 760,00 36 760,00 90,457500 86,150000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 188,330000 94 883 716,80 5 967,00 5 967,00 197,746500 188,330000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 172,350000 106 216 188,50 40 902,00 40 902,00 180,967500 172,350000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 343,360000 71 209 523,84 733 335,00 733 335,00 360,528000 343,360000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 141,270000 43 088 829,21 3 831,00 3 831,00 148,333500 141,270000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 108,490000 35 105 609,42 5 879,00 5 879,00 113,914500 108,490000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 7 815,000000 5 657 030 324,00 131,00 131,00 8 205,750000 7 815,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 511,450000 26 761 861,08 45 451,00 45 451,00 537,022500 511,450000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 231,028476 463 331 425,90 41 498,00 41 498,00 242,579900 231,028476
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 209,295970 1 392 868 007,00 3 524 559,00 3 524 559,00 219,760769 209,295970
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 294,070000 37 556 772,17 9 633,00 9 633,00 308,773500 294,070000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 454,470000 6 039 915,03 7 271,52 7 271,52 477,193500 454,470000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 234,250000 1 207 489,49 94 281,89 94 281,89 1 295,962500 1 234,250000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 468,690000 7 582 337,84 6 323,10 6 323,10 492,124500 468,690000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 457,710000 49 769 816,91 50 038,69 50 038,69 480,595500 457,710000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap USD USD 773,330000 8 441 428,57 8 139,63 8 139,63 811,996500 773,330000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 688,960000 10 942 169,64 22 832,17 22 832,17 1 773,408000 1 688,960000
GS Global Food & Beverages Equity - X Cap EUR EUR 2 415,800000 15 386 915,47 1 217 597,02 1 217 597,02 2 536,590000 2 415,800000
GS Global Health Care Equity - X Cap USD USD 2 589,770000 12 063 408,75 41 444,08 41 444,08 2 719,258500 2 589,770000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 161,790000 39 070 662,59 7 141,01 7 141,01 1 219,879500 1 161,790000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 720,250000 49 615 693,50 47 604,20 47 604,20 756,262500 720,250000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 949,150000 35 730 760,34 6 092,26 6 092,26 996,607500 949,150000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 6 803,000000 1 691 636 464,33 9 126,46 9 126,46 7 143,150000 6 803,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 228,020000 191 086 290,00 665 021,00 665 021,00 239,421000 228,020000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 925,730000 10 634 909,32 281 131,24 281 131,24 972,016500 925,730000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 672,640000 26 662 191,53 10 494,53 10 494,53 706,272000 672,640000
TAM - SmartFund EUR 0,103368 143 584 492,10 143 584 492,10 143 584 492,10 0,103368 0,100267
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 143,330000 74 339 008,53 82 659,41 82 659,41 147,629900 143,330000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 241,100000 1 519 769 986,00 1 541 581,00 1 541 581,00 253,155000 241,100000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 75,690000 3 650 533,47 622 437,32 622 437,32 79,474500 75,690000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap EUR EUR 1 374,220000 4 683 373,64 53 760,86 53 760,86 1 442,931000 1 374,220000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 72,200000 60 454 429,85 213 814,96 213 814,96 75,810000 72,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 118,080000 123 815 438,00 108 778,84 108 778,84 122,803200 118,080000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 191,500000 199 873 093,40 72 839,71 72 839,71 197,245000 191,500000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 162,450000 1 448 434,54 10 156,21 10 156,21 167,323500 162,450000
Svetové akcie EUR 0,017566 96 956 072,77 96 956 072,77 96 956 072,77 0,017566 0,017566
UNIQA Eurobond EUR 0,029017 1 904 683,00 1 904 478,00 1 904 478,00 0,029017 0,028147
Privátny P11 EUR 0,012806 9 338 963,20 9 338 963,20 9 338 963,20 0,012806 0,012806
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 50,510000 844 668,75 26,82 26,82 53,035500 50,510000
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 313,300000 132 643 967,62 122 109 839,53 122 109 839,53 1 313,300000 1 313,300000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 104,000000 86 681 938,62 0,00 0,00 107,120000 104,000000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 817,570000 24 999 359,00 662 451,00 662 451,00 825,745700 817,570000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 626,710000 4 528 613,00 1 743 367,00 1 743 367,00 632,977100 626,710000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 250,900000 20 863 957,00 1 331 003,00 1 331 003,00 2 273,409000 2 228,391000
KBC Bonds High Interest EUR 1 829,750000 28 700 496,00 1 542 342,00 1 542 342,00 1 848,047500 1 829,750000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 273,440000 421 141 128,30 1 370 608,00 1 370 608,00 281,643200 273,440000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 590,780000 430 819 212,00 1 185 810,00 1 185 810,00 620,319000 590,780000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 106,730000 270 205 349,10 993 138,00 993 138,00 112,066500 106,730000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 498,200000 67 050 935,81 58 346,00 58 346,00 523,110000 498,200000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 363,210000 112 438 181,10 134 012,00 134 012,00 381,370500 363,210000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 180,740000 39 380 880,97 131 319,00 131 319,00 189,777000 180,740000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 56,920000 19 834 479,35 83 836,00 83 836,00 59,766000 56,920000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 255,030000 29 578 983,71 235 401,00 235 401,00 267,781500 255,030000
IAD - Energy Fund EUR 1,860257 10 023 505,83 10 015 649,73 3 174 463,46 1,860257 1,860257
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,476185 333 152 324,40 333 152 324,40 327 740 388,10 1,520471 1,476185
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,111453 89 898 218,39 89 898 218,39 89 898 218,39 0,112010 0,106995
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,221033 38 380 875,30 38 380 875,30 38 380 875,30 1,239348 1,208823
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 171,690000 3 673 081,08 611,49 611,49 1 230,274500 1 171,690000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 15 679,880000 62 526 829,58 81 615,26 81 615,26 16 463,874000 15 679,880000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,065044 11 028 164,23 11 028 164,23 11 028 164,23 0,065369 0,064719
ESG MIX Klasik EUR 0,009997 46 843 679,21 46 843 679,21 46 843 679,21 0,010097 0,009817
ESG MIX Balans EUR 0,010505 9 665 313,85 9 665 313,85 9 665 313,85 0,010663 0,010316
ESG MIX Aktív EUR 0,010980 24 822 094,63 24 822 094,63 24 822 094,63 0,011200 0,010782
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 3 959,710000 1 012 888 825,47 8 318,72 8 318,72 4 157,695500 3 959,710000
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,730000 21 424 220,72 39 158,82 39 158,82 12,266061 11,730000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 232,500000 425 359,20 57 611,87 57 611,87 232,500000 220,875000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 122,890000 470 763 277,50 73 593 528,51 73 593 528,51 129,034500 122,890000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,570000 81 301 932,08 16 206 126,84 16 206 126,84 132,898500 126,570000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,560000 23 440 894,05 6 263 618,12 6 263 618,12 7,938000 7,560000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 77,970000 80 645 774,19 29 524 884,31 29 524 884,31 81,868500 77,970000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 65,940000 53 878 911,72 9 714 027,00 9 714 027,00 69,237000 65,940000
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,192111 21 389 878,87 21 389 878,87 21 389 878,87 1,227874 1,192111
GS Global Food & Beverages Equity - X cap USD USD 2 252,480000 34 910 423,44 11 602,66 11 602,66 2 365,104000 2 252,480000
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,051873 29 540 056,00 13 376 175,00 13 376 175,00 0,053741 0,051873
Horizon USD Low USD 117,410000 43 778 902,00 1 514 881,00 1 514 881,00 119,171150 117,410000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 414,520000 2 502 049 433,03 815 995,90 815 995,90 2 535,246000 2 414,520000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085442 145 331 262,14 145 331 262,14 75 495 109,46 0,085442 0,082879
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,350000 246 185 686,64 63 643,74 63 643,74 95,350000 95,350000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,580000 822 546 540,32 260 715,99 260 715,99 12,245850 11,580000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,070000 1 001 965 247,15 375 100,92 375 100,92 13,821525 13,070000
Franklin Income Fund USD 12,680000 4 119 633 107,15 0,00 0,00 13,409100 12,680000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,360000 107 378 979,31 88 180,37 88 180,37 9,898200 9,360000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,180000 470 685 599,43 64 254,30 64 254,30 35,087850 33,180000
Templeton Global Income Fund USD 17,600000 186 486 245,52 742 283,00 742 283,00 18,612000 17,600000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 32,810000 1 643 365 853,24 3 231 355,55 3 231 355,55 34,696575 32,810000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,280000 26 675 301,20 10 643,93 10 643,93 19,331100 18,280000
Franklin European Growth Fund EUR 14,170000 110 734 681,81 554 786,09 554 786,09 14,984775 14,170000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 38,980000 83 582 450,24 379 731,07 379 731,07 41,221350 38,980000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,610000 99 758 714,76 65 201,43 65 201,43 12,277575 11,610000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,260000 379 007 416,23 1 143 127,52 1 143 127,52 5,562450 5,260000
Franklin India Fund USD 55,040000 1 614 245 252,12 2 173 810,55 2 173 810,55 58,204800 55,040000
Franklin Japan Fund USD 8,660000 71 369 793,29 14 886,81 14 886,81 9,157950 8,660000
Franklin MENA Fund USD 9,340000 57 583 922,31 143 390,92 143 390,92 9,877050 9,340000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 92,990000 258 670 160,29 157 771,75 157 771,75 98,336925 92,990000
Franklin Mutual European Fund EUR 28,840000 528 790 756,79 738 721,18 738 721,18 30,498300 28,840000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,880000 540 351 114,69 2 045 948,63 2 045 948,63 25,253100 23,880000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,100000 307 123 614,31 18 232 787,23 18 232 787,23 8,565750 8,100000
Franklin Technology Fund USD 34,290000 8 833 744 700,38 24 646 637,84 24 646 637,84 36,261675 34,290000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 24,610000 5 977 748 547,02 10 789 111,76 10 789 111,76 26,025075 24,610000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,440000 226 688 031,68 2 755 981,05 2 755 981,05 26,902800 25,440000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,250000 1 785 618 534,39 2 152 018,89 2 152 018,89 34,104375 32,250000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 53,800000 796 941 479,52 9 413 104,54 9 413 104,54 56,893500 53,800000
Templeton BRIC Fund USD 17,030000 357 526 503,24 418 087,56 418 087,56 18,009225 17,030000
Templeton China Fund USD 19,990000 371 446 396,42 69 720,96 69 720,96 21,139425 19,990000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 11,560000 93 601 126,85 24 380,87 24 380,87 12,224700 11,560000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,930000 702 375 422,74 25 227 206,57 25 227 206,57 43,283475 40,930000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 13,240000 400 825 850,13 1 328 553,47 1 328 553,47 14,001300 13,240000
Templeton Euroland Fund EUR 23,630000 147 421 937,31 27 968,11 27 968,11 24,988725 23,630000
Templeton Frontier Markets Fund USD 19,890000 235 900 481,23 660 734,74 660 734,74 21,033675 19,890000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 32,000000 1 335 003 477,59 574 988,90 574 988,90 33,840000 32,000000
Templeton Global Fund USD 40,630000 568 145 143,37 66 490,70 66 490,70 42,966225 40,630000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,330000 6 832 637 049,09 2 055 747,09 2 055 747,09 20,441475 19,330000
Templeton Latin America Fund USD 62,870000 705 360 221,65 416 217,19 416 217,19 66,485025 62,870000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,350000 184 787 494,47 0,00 0,00 15,175125 14,350000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,640000 89 771 102,84 0,00 0,00 12,222000 11,640000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,590000 144 793 949,16 0,00 0,00 16,486425 15,590000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,980000 827 437 491,36 95 046,74 95 046,74 21,128850 19,980000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,520000 299 215 100,21 267 302,27 267 302,27 20,496000 19,520000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,070000 50 134 436,22 60 379,33 60 379,33 12,673500 12,070000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,290000 1 402 613 396,13 828 716,54 828 716,54 15,004500 14,290000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,580000 9 628 523,15 0,00 0,00 10,059000 9,580000
Franklin High Yield Fund USD 20,430000 927 041 181,81 28 385,74 28 385,74 21,451500 20,430000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,590000 419 339 777,80 273 099,08 273 099,08 15,319500 14,590000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,170000 724 084 065,36 68 410,86 68 410,86 10,678500 10,170000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,330000 110 713 403,29 112 134,65 112 134,65 16,096500 15,330000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,380000 1 923 863 434,95 1 889 151,43 1 889 151,43 10,899000 10,380000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,140000 43 691 794,31 40 423,84 40 423,84 12,747000 12,140000
Templeton Global Bond Fund USD 24,940000 3 199 727 909,75 4 031 954,70 4 031 954,70 26,187000 24,940000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,970000 77 040 021,84 52 178,33 52 178,33 15,718500 14,970000
Templeton Global Total Return Fund USD 22,940000 2 264 529 722,47 4 392 819,78 4 392 819,78 24,087000 22,940000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 249,280000 13 973 265,52 78 246,25 78 246,25 256,758400 249,280000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 199,620000 84 943 683,44 4 099 392,68 4 033 029,30 202,614300 199,620000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 154,770000 239 440 924,55 26 301 974,64 1 982 878,53 157,091550 154,770000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 187,830000 242 925 763,73 30 941 754,56 1 346 881,84 190,647450 187,830000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 292,740000 361 952 929,50 7 579 334,62 0,00 1 299,203700 1 292,740000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,095761 66 805 694,54 66 805 694,54 66 805 694,54 0,096479 0,094995
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 36,640000 1 199 832 441,98 0,00 0,00 38,472000 36,640000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 45,300000 709 272 029,36 0,00 0,00 47,565000 45,300000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,940000 6 676 010 991,93 0,00 0,00 14,637000 13,940000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,010000 4 547 412 962,78 0,00 0,00 15,760500 15,010000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,040000 1 534 267 017,92 0,00 0,00 25,242000 24,040000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 63,170000 13 132 106 164,75 0,00 0,00 66,328500 63,170000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,370000 827 681 885,12 0,00 0,00 20,338500 19,370000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,420000 4 409 371 234,18 0,00 0,00 14,091000 13,420000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,210000 1 561 151 974,66 0,00 0,00 17,020500 16,210000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 121,740000 2 461 249 963,24 0,00 0,00 127,827000 121,740000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 879,340000 4 931 618,80 7 512,92 7 512,92 5 123,307000 4 879,340000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 138,790000 190 082 975,70 18 453 505,06 838 206,77 140,871850 138,790000
Horizon Access Fund China USD 979,850000 25 850 480,00 1 906 192,00 1 906 192,00 1 009,245500 979,850000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,310000 21 424 220,72 71 985,31 71 985,31 11,649300 11,310000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,520000 21 424 220,72 0,00 0,00 6,715600 6,520000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,650000 21 424 220,72 0,00 0,00 9,939500 9,650000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 170,280000 54 929 520,08 604 690,00 604 690,00 175,388400 170,280000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 697,910000 6 770 033,07 2 876,06 2 876,06 7 032,805500 6 697,910000
Horizon Flexible Plan EUR 54,200000 81 027 835,00 19 192 693,00 19 192 693,00 55,013000 54,200000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 897,760000 30 565 208,57 1 046,31 1 046,31 9 342,648000 8 897,760000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 174,030000 1 055 152 802,00 3 107 120,13 3 107 120,13 180,121050 174,030000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,280000 1 075 000 358,00 3 831 167,30 3 831 167,30 153,758400 149,280000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 186,990000 358 957 322,60 145 544,60 145 544,60 194,469600 186,990000
TAM - Balanced Fund EUR 0,105676 170 759 455,54 170 759 455,54 170 759 455,54 0,105676 0,102506
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,109115 56 682 726,29 56 682 726,29 56 682 726,29 0,109115 0,105842
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 92,350000 10 102 936,90 572,57 572,57 95,120500 92,350000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 256,910000 60 469 764,38 526 329,92 526 329,92 18 119,755500 17 256,910000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 103,700000 314 532 034,13 463 847,58 463 847,58 1 136,811000 1 103,700000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 45,590000 3 167 089,82 458 637,73 458 637,73 47,869500 45,590000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 55,900000 43 781 716,94 9 988 982,08 9 988 982,08 58,695000 55,900000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 69,370000 26 623 564,10 7 332 099,40 7 332 099,40 72,838500 69,370000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 36,800000 337 862 075,10 4 750 304,66 4 773 402,21 38,732000 36,800000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,060000 119 568 778,80 1 342 765,71 1 430 424,31 38,790752 38,060000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,170000 92 127 295,72 252 563,63 262 779,41 14,913925 14,170000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,820000 81 335 797,58 324 735,78 330 061,45 17,703050 16,820000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 13,860000 265 062 531,10 478 591,04 511 633,53 14,345100 13,860000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,660000 285 918 877,80 3 577 018,34 3 726 089,35 22,797150 21,660000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,518000 194 443 224,10 1 351 095,28 1 410 070,46 8,816130 8,518000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,930000 1 017 501 842,00 14 625 873,69 14 512 608,28 26,238825 24,930000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 95,530000 92 636 089,03 129 095,85 131 741,97 100,545325 95,530000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,330000 452 064 546,90 2 347 359,85 2 355 078,06 42,447325 40,330000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,879000 677 965 058,90 3 407 188,16 3 553 632,52 7,119765 6,879000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 28,310000 41 739 824,31 405 500,54 405 086,80 29,796275 28,310000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 52,520000 7 256 721 886,00 798 575,25 811 962,01 55,277300 52,520000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,550000 1 065 742 809,00 3 336 458,36 3 571 466,37 19,523875 18,550000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 20,030000 55 870 168,15 47 193,49 48 738,91 21,081575 20,030000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 31,250000 33 433 569,93 747 363,41 742 137,43 32,890625 31,250000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 29,990000 270 404 012,50 9 931 293,54 10 381 312,63 31,564475 29,990000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,020000 497 206 375,60 8 456 271,82 8 771 295,54 37,911050 36,020000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,325000 33 457 537,86 901 746,77 932 935,51 8,616375 8,325000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 290,070000 18 810 619,09 19 146,25 19 146,25 298,772100 290,070000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,060000 24 983 304,88 4 421,45 4 421,45 8,463000 8,060000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 83,110000 85 952 266,13 80 761,34 80 761,34 87,265500 83,110000
GS Europe RE Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 20 184,570000 2 172 534,16 4 637,01 4 637,01 20 612,482884 20 184,570000
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 191,690000 428 565 033,26 11 274 010,99 11 274 010,99 199,357600 191,690000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 168,130000 4 473 878 886,75 77 567 715,35 77 567 715,35 168,130000 168,130000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013473 31 616 925,52 31 616 925,52 18 727 976,80 0,013473 0,013473
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,371685 90 519 245,96 27 220 972,23 27 220 972,23 1,412836 1,371685
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 655,980000 832 342 083,90 1 143 122,00 1 143 122,00 675,659400 655,980000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 191,340000 1 128 480 779,00 9 842 699,00 9 842 699,00 197,080200 191,340000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 130,480000 26 880 802,44 8 446,00 8 446,00 134,394400 130,480000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 419,900000 51 188 189,65 804 161,00 804 161,00 432,497000 419,900000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 119,420000 481 945 027,70 238 407,00 238 407,00 123,002600 119,420000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 168,930000 144 184 253,90 113 112,00 113 112,00 173,997900 168,930000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 300,820000 79 963 641,39 288 805,00 288 805,00 309,844600 300,820000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 235,980000 253 835 201,70 140 073,00 140 073,00 243,059400 235,980000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 99,030000 5 901 009,86 21 756,00 21 756,00 102,000900 99,030000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 497,160000 1 048 192 522,00 239 154,00 239 154,00 1 542,074800 1 497,160000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 176,040000 118 117 616,80 29 973,00 29 973,00 181,321200 176,040000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 137,610000 48 877 841,03 124 790,00 124 790,00 141,738300 137,610000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 140,350000 1 651 886,97 91 653,00 91 653,00 144,560500 140,350000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 623,980000 129 472 165,40 266 054,00 266 054,00 642,699400 623,980000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 27 787,480000 37 748 636,71 11 168,23 11 168,23 28 343,229600 27 787,480000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 556,860000 289 336 520,11 200 536,98 200 536,98 566,883480 556,860000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 010,850000 1 183 230 761,00 6 437 755,00 6 437 755,00 1 026,012750 1 010,850000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 932,800000 1 372 215 358,00 1 873 620,00 1 873 620,00 946,792000 932,800000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 12,640000 5 629 050,00 3 767 200,00 3 767 200,00 13,019200 12,513600
Erste Private Banking Conservative EUR 0,008806 5 055 574,45 5 055 574,45 5 055 574,45 0,008894 0,008806
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 143,950000 257 186 252,90 2 474 033,00 2 474 033,00 148,268500 143,950000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 200,640000 24 833 503,51 784 103,00 784 103,00 206,659200 200,640000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 547,640000 355 638 232,40 3 649 721,00 3 649 721,00 564,069200 547,640000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 269,270000 630 804 531,60 1 713 517,00 1 713 517,00 277,348100 269,270000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 964,560000 25 308 101,00 540 849,00 540 849,00 993,496800 954,914400
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 958,140000 25 374 322,00 347 367,00 347 367,00 986,884200 948,558600
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 103,430000 257 942 100,80 0,00 0,00 104,464300 103,430000
ERSTE MORTAGE EUR 132,350000 65 180 356,60 1 067 252,48 1 067 252,48 134,997000 132,350000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 185,850000 460 837 423,90 19 027 695,93 2 298 184,03 188,637750 185,850000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,030000 49 402 386,85 1 016 504,03 116 054,37 134,010450 132,030000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 113,930000 58 843 388,71 10 702 246,06 10 702 246,06 116,208600 113,930000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,200000 6 849 326,00 6 789 089,00 6 789 089,00 10,506000 10,098000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 130,420000 941 827 746,05 105 330 588,66 105 330 588,66 135,636800 130,420000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 221,220000 791 691 719,54 8 486 484,11 8 486 484,11 225,644400 221,220000
GS Global Food & Bev Eq - P Cap EUR (hdg ii) EUR 709,740000 27 036 008,24 212,92 212,92 745,227000 709,740000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 23 902,410000 10 706 886,21 1 683,31 1 683,31 25 097,530500 23 902,410000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 41,550000 10 962 350,26 43 677,57 43 677,57 43,627500 41,550000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 143,270000 319 355 275,90 0,00 0,00 146,851750 143,270000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,390000 3 806 078,00 3 176 671,00 3 176 671,00 11,731700 11,276100
Horizon 2030 EUR 103,870000 33 142 485,00 586 320,00 586 320,00 105,428050 103,870000
Horizon 2035 EUR 105,830000 16 193 251,00 1 592 112,00 1 592 112,00 107,417450 105,830000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 108,900000 135 380 158,90 29 243,00 29 243,00 112,167000 108,900000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 118,440000 142 650 052,50 37 395,00 37 395,00 121,993200 118,440000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 92,520000 1 805 745,98 335 659,00 335 659,00 95,295600 92,520000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 58,360000 640 195,68 9 046,00 9 046,00 60,110800 58,360000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 395,680000 60 023 009,06 2 218 753,00 2 218 753,00 407,550400 395,680000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 323,630000 11 634 715,47 156 172,00 156 172,00 333,338900 323,630000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 986,960000 863 940,18 35,00 35,00 1 016,568800 986,960000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 211,150000 51 970 051,82 1 914,00 1 914,00 217,484500 211,150000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 113,050000 116 638 928,70 119 202,00 119 202,00 116,441500 113,050000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 866,230000 1 542 324 874,00 6 315 167,00 6 315 167,00 1 922,216900 1 866,230000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 89,840000 734 289 237,13 3 119 237,61 3 119 237,61 93,882800 89,840000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 561,690000 112 177 417,26 621 660,59 621 660,59 1 569,498450 1 561,690000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,550000 291 176 815,00 1 574 646,00 1 574 646,00 9,836500 9,454500
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,480000 3 178 074,00 2 882 432,00 2 882 432,00 9,764400 9,385200
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 471,030000 93 715 172,70 7 274,59 7 274,59 494,581500 471,030000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,810000 2 957 969,00 2 957 173,00 2 957 173,00 11,134300 10,701900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,500000 7 619 888,00 2 693 955,00 2 693 955,00 10,815000 10,395000
Global Renta EUR 0,009691 320 991 546,72 320 991 546,72 320 991 546,72 0,009788 0,009691
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 140,570000 42 117 042,19 4 790 297,93 4 790 297,93 141,975700 140,570000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 149,820000 1 061 876 411,77 16 495 223,65 16 495 223,65 151,318200 149,820000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 164,990000 1 512 328 616,01 53 345 736,09 53 345 736,09 166,639900 164,990000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 215,860000 998 503 326,46 129 940 432,35 129 940 432,35 218,018600 215,860000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,730200 172 303 255,60 0,00 0,00 7,066710 6,730200
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 163,150000 182 999 030,40 0,00 0,00 171,307500 163,150000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,588700 314 213 014,70 0,00 0,00 14,268135 13,588700
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,559700 20 648 129,31 0,00 0,00 10,037685 9,559700
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 55,830000 1 229 744 532,00 0,00 0,00 58,621500 55,830000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,960000 138 899 019,50 0,00 0,00 10,458000 9,960000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 23,180000 1 879 447 597,00 0,00 0,00 24,339000 23,180000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,820000 46 213 808,72 0,00 0,00 13,461000 12,820000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 21,520000 400 950 135,30 0,00 0,00 22,596000 21,520000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 175,100000 575 333 668,89 908 096,97 908 096,97 183,855000 175,100000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 513,110000 1 933 770 269,68 16 959 777,72 16 959 777,72 1 588,765500 1 513,110000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 516,690000 22 318 965,49 569 150,35 569 150,35 1 592,524500 1 516,690000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 430,730000 137 048 253,86 4 244 325,64 4 244 325,64 1 502,266500 1 430,730000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 294,100000 392 676,14 115 479,98 115 479,98 1 358,805000 1 294,100000
CPR Invest - Megatrends EUR 132,090000 172 210 091,21 3 597 626,30 3 597 626,30 138,694500 132,090000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,000734 15 982 182,47 15 982 182,47 15 982 182,47 1,030756 1,000734
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,810000 5 059 396,00 5 055 837,00 5 055 837,00 11,134300 10,701900
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,090000 4 978 656,00 2 063 802,00 2 063 802,00 10,392700 9,989100
TAM - Q Fund EUR 0,088125 169 851 049,07 169 851 049,07 104 976 972,95 0,088125 0,085481
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,990000 203 310 597,82 3 498 529,25 3 498 529,25 141,769800 138,990000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,096237 78 810 729,28 78 810 729,28 78 810 729,28 0,096237 0,093350
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103819 57 135 010,43 57 135 010,43 57 135 010,43 0,103819 0,100704
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109498 21 119 440,75 21 119 440,75 21 119 440,75 0,109498 0,106213
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 34,420000 33 168 506,07 10 694 600,65 10 694 600,65 36,141000 34,420000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 36,690000 35 350 993,77 14 317,09 14 317,09 38,524500 36,690000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,080000 4 792 107,00 3 408 841,00 3 408 841,00 9,352400 8,989200
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 634,130000 7 915 814,28 9 618,41 9 618,41 10 875,524751 10 634,130000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 111,250000 1 960 610,15 6 912,00 6 912,00 114,587500 111,250000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 103,980000 20 487 126,91 0,00 0,00 107,099400 103,980000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 101,980000 358 603,09 0,00 0,00 105,039400 101,980000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 89,350000 3 665 529,65 2 383 165,81 2 383 165,81 91,137000 89,350000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 131,850000 357 663 102,15 40 286 936,66 40 286 936,66 135,805500 131,850000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 96,830000 3 769 849,72 2 339,80 2 339,80 101,187350 96,830000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 46,440000 10 634,79 192,27 192,27 48,529800 46,440000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 145,820000 28 813 742,20 1 690 317,73 1 690 317,73 152,381900 145,820000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 30,500000 30 591 308,64 166 196,24 166 196,24 31,872500 30,500000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 139,770000 100 087 935,75 49 803 054,24 49 803 054,24 146,059650 139,770000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 107,700000 43 645 974,60 131 257,54 131 257,54 112,546500 107,700000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 89,680000 10 847 857,12 2 072 687,30 2 072 687,30 93,715600 89,680000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 85,450000 447 979,38 99 956,19 99 956,19 89,295250 85,450000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 110,540000 10 929 452,23 4 880 228,47 4 880 228,47 115,514300 110,540000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 54,380000 3 030 469,73 160 736,75 160 736,75 56,827100 54,380000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 55,910000 106 348 720,73 3 663 871,36 3 663 871,36 58,425950 55,910000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,860000 50 279 269,95 3 123 185,11 3 123 185,11 17,618700 16,860000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,940000 45 038 177,87 219 571,24 219 571,24 18,747300 17,940000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 46,770000 2 370 372,30 939 962,74 939 962,74 48,874650 46,770000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 85,580000 38 780 876,58 17 987 578,90 17 987 578,90 89,431100 85,580000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 41,560000 37 265 473,38 17 343 333,24 17 343 333,24 43,430200 41,560000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 39,070000 831 274,78 61 829,13 61 829,13 40,828150 39,070000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 10,450000 983 008 980,64 27 872 376,99 27 872 376,99 10,920250 10,450000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 11,120000 7 158 269,83 6 416,79 6 416,79 11,620400 11,120000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 50,950000 387 567 415,42 16 555 776,97 16 555 776,97 53,242750 50,950000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 73,280000 74 867 379,71 4 965 246,08 4 965 246,08 76,577600 73,280000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 146,750000 449 292 922,36 35 340 466,78 35 340 466,78 153,353750 146,750000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 156,610000 6 745 282,94 49 637,15 49 637,15 163,657450 156,610000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 171,530000 84 671 231,53 16 407 506,78 16 407 506,78 179,248850 171,530000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 182,760000 8 043 095,98 66 546,65 66 546,65 190,984200 182,760000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 52,760000 10 016 080,35 46 456,92 46 456,92 55,134200 52,760000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 109,520000 18 178 174,61 24 958,26 24 958,26 114,448400 109,520000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 370,440000 1 166 242 763,25 9 560 930,82 9 560 930,82 387,109800 370,440000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 394,540000 33 814 069,68 280 448,01 280 448,01 412,294300 394,540000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 61,550000 283 910 699,90 21 942 774,85 21 942 774,85 64,319750 61,550000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 65,440000 40 720 687,80 922 773,39 922 773,39 68,384800 65,440000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 121,030000 260 091 133,52 8 921 362,15 8 921 362,15 126,476350 121,030000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 129,000000 9 186 632,86 505 359,04 505 359,04 134,805000 129,000000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 47,960000 13 891 236,49 3 836 646,05 3 836 646,05 50,118200 47,960000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 32,650000 99 867 356,60 8 595 525,82 8 595 525,82 34,119250 32,650000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 99,470000 13 213 462,17 945 508,31 945 508,31 103,946150 99,470000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 89,220000 1 332 383,22 110 715,24 110 715,24 93,234900 89,220000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 96,670000 3 163 778,86 537,33 537,33 101,020150 96,670000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 59,200000 593 817,20 44 194,22 44 194,22 61,864000 59,200000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 118,470000 2 065 589,51 869 386,76 869 386,76 123,801150 118,470000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 126,270000 6 446 432,39 131 933,00 131 933,00 131,952150 126,270000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,690000 18 011 217,20 1 084 108,79 1 084 108,79 11,171050 10,690000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 75,460000 25 018 474,19 5 327 177,03 5 327 177,03 78,855700 75,460000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,400000 131 585 634,23 1 376 486,37 1 376 486,37 11,913000 11,400000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 90,640000 7 540 797,76 77 760,42 77 760,42 94,718800 90,640000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 96,610000 163 845 027,48 158 894,73 158 894,73 100,957450 96,610000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 442,040000 292 786 116,71 34 060 859,10 34 060 859,10 461,931800 442,040000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 471,380000 347 016 385,89 794 440,66 794 440,66 492,592100 471,380000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,790000 10 374 891,30 235 350,18 235 350,18 14,410550 13,790000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 91,470000 923 988,30 135 187,17 135 187,17 95,586150 91,470000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,710000 37 436 030,98 513 559,91 513 559,91 15,371950 14,710000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 59,060000 39 485 361,52 136 318,69 136 318,69 61,717700 59,060000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 62,960000 991 644,79 0,00 0,00 65,793200 62,960000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 10,360000 231 320 023,60 13 115 221,81 13 115 221,81 10,826200 10,360000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 11,050000 7 849 334,73 54 749,88 54 749,88 11,547250 11,050000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 17,430000 33 974 806,46 9 507 936,37 9 507 936,37 18,214350 17,430000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 18,600000 11 949 306,12 116 425,75 116 425,75 19,437000 18,600000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 67,270000 111 128 483,63 3 184 253,97 3 184 253,97 70,297150 67,270000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 71,950000 3 034 496,45 36 222,13 36 222,13 75,187750 71,950000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 45,890000 5 473 487,13 1 758 505,58 1 758 505,58 47,955050 45,890000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,240000 2 212 326,73 1 754 611,27 1 754 611,27 53,545800 51,240000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 43,890000 1 614 461,95 1 610 362,15 1 610 362,15 45,865050 43,890000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 35,810000 6 162 536,58 1 761 463,00 1 761 463,00 37,421450 35,810000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 90,740000 34 592 062,41 17 661 217,01 17 661 217,01 94,823300 90,740000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 110,130000 42 223 732,83 847 644,84 847 644,84 115,085850 110,130000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 117,390000 2 331 114,90 138 227,25 138 227,25 122,672550 117,390000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 12,410000 81 874 684,29 3 749 633,01 3 749 633,01 12,968450 12,410000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 13,230000 66 051 265,70 388 264,90 388 264,90 13,825350 13,230000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 157,750000 720 552 139,96 137 372 203,31 137 372 203,31 164,848750 157,750000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 168,160000 58 691 316,51 129 745,54 129 745,54 175,727200 168,160000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,280000 226 957 779,60 548 147,29 548 147,29 7,607600 7,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,830000 5 978 868,89 66 176,79 66 176,79 7,137350 6,830000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 17,270000 23 581 045,05 2 076 692,49 2 076 692,49 18,047150 17,270000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 18,420000 47 399 912,74 355 214,50 355 214,50 19,248900 18,420000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 215,460000 394 609 212,43 529 779,08 529 779,08 225,155700 215,460000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 230,450000 76 146 663,97 125 971,76 125 971,76 240,820250 230,450000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 17,160000 694 220 659,62 59 645 031,17 59 645 031,17 17,932200 17,160000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 18,290000 804 750 017,49 674 165,05 674 165,05 19,113050 18,290000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,149208 454 225 733,08 454 225 733,08 454 225 733,08 0,152938 0,144732
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 45,400000 98 137 403,24 5 222 265,30 5 222 265,30 47,443000 45,400000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 48,400000 214 650,25 37 562,03 37 562,03 50,578000 48,400000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 216,920000 1 200 066 091,89 24 575 177,86 24 575 177,86 227,766000 216,920000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 52,090000 2 887 341,79 2 228 889,84 2 228 889,84 53,392250 51,569100
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 50,480000 5 087 549,90 1 144 361,21 1 144 361,21 51,742000 49,975200
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 118,500000 23 018 147,00 640 824,00 640 824,00 1 152,055000 1 107,315000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,550000 11 511 952,00 11 511 952,00 11 511 952,00 9,645500 9,454500
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,210000 269 427 375,00 1 833 403,00 1 833 403,00 9,486300 9,117900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 116,640000 27 492 740,00 574 733,00 574 733,00 1 150,139200 1 105,473600
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 51,940000 13 260 448,38 2 990 285,16 2 990 285,16 53,238500 51,420600
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 49,530000 1 160 803,14 375 925,17 375 925,17 50,768250 49,034700
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 52,110000 6 985 709,27 1 843 047,95 1 843 047,95 53,412750 51,588900
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 50,520000 8 673 000,56 0,00 0,00 51,783000 50,014800
Sivek Global Low Div EUR 144,880000 60 971 799,00 18 595 460,00 18 595 460,00 147,053200 144,880000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 180,150000 150 794 041,10 1 368,00 1 368,00 185,554500 180,150000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 139,430000 368 038 865,20 18 052,00 18 052,00 143,612900 139,430000
ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,012590 136 522 211,58 136 522 211,58 104 737 002,37 1,022716 1,012590
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 153,130000 210 474 035,80 2 062,05 2 062,05 160,786500 153,130000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 143,890000 210 474 035,80 0,00 0,00 151,084500 143,890000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117633 93 231,90 93 231,90 93 231,90 0,119986 0,116457
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 69,720000 20 894 008,59 15 523,00 15 523,00 71,811600 69,720000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 694,640000 812 376 968,41 41 849,13 41 849,13 1 720,229064 1 694,640000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 1 791,890000 9 017 934,35 36 977,44 36 977,44 1 881,484500 1 791,890000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 5 445,380000 32 497 105,01 231 287,07 231 287,07 5 717,649000 5 445,380000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 370,410000 79 488 878,46 64 959,00 64 959,00 381,522300 370,410000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 081,640000 3 949 432,01 3 291,79 3 291,79 7 435,722000 7 081,640000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 261,530000 245 848 035,70 346 240,00 346 240,00 269,375900 261,530000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 397,110000 486 715 426,60 104 167,00 104 167,00 409,023300 397,110000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 216,670000 449 216 255,80 218 275,00 218 275,00 223,170100 216,670000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 104,970000 99 277 853,88 10 744,00 10 744,00 108,119100 104,970000
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,121992 105 160 913,37 105 160 913,37 105 160 913,37 0,121992 0,118332
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,430000 45 144 361,41 20 776,00 20 776,00 107,562900 104,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 101,270000 709 720 985,90 8 285 368,29 8 285 368,29 104,308100 101,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 94,780000 82 663 976,00 0,00 0,00 95,727800 94,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 115,200000 110 728 587,40 4 151 758,00 4 151 758,00 119,808000 115,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 208,100000 1 476 916 000,00 8 234 224,62 8 234 224,62 216,424000 208,100000
Eurizon Fund - Equity China A EUR 88,430000 219 503 993,17 17 854 442,97 17 854 442,97 91,082900 88,430000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 83,960000 3 180 914,74 3 114 860,33 3 114 860,33 85,219400 83,960000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 224,060000 1 174 373 463,89 57 114 620,61 57 114 620,61 230,781800 224,060000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 153,270000 1 274 098 606,94 3 962 069,96 3 962 069,96 155,569050 153,270000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 007,690000 45 104 055,00 1 164 139,00 1 164 139,00 1 037,920700 997,613100
Perspective Global Timing USD 4 USD 993,050000 33 427 039,00 228 512,00 228 512,00 1 022,841500 983,119500
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 96,960000 223 028 264,76 1 729 840,09 1 729 840,09 101,323200 96,960000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 104,330000 219 777 755,34 2 942 852,40 2 942 852,40 109,546500 104,330000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 141,540000 270 032 226,67 14 718 995,41 14 718 995,41 147,909300 141,540000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,094038 16 107 311,43 16 107 311,43 16 107 311,43 0,095449 0,091217
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 62,530000 7 323 617,80 216 925,00 216 925,00 64,405900 62,530000
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100000 0,04 0,04 0,04 0,101500 0,097000
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 1 936,200000 971 634 138,00 56 244 247,00 56 244 247,00 1 994,286000 1 936,200000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 44,760000 5 734 965 347,35 0,00 0,00 45,655200 44,312400
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 130,290000 5 577 102 265,70 0,00 0,00 132,895800 128,987100
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 119,070000 305 848 594,52 0,00 0,00 121,451400 117,879300
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 37,810000 219 307 014,32 0,00 0,00 38,566200 37,431900
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,250000 1 816 471 644,43 0,00 0,00 74,715000 72,517500
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,473800 11 154 988 646,39 0,00 0,00 7,473800 7,473800
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 118,253200 2 639 115 916,68 0,00 0,00 118,253200 118,253200
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 97,506900 5 005 087 988,57 0,00 0,00 97,506900 97,506900
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 61,238900 5 948 222 729,17 0,00 0,00 61,238900 61,238900
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 16,856900 708 108 762,63 0,00 0,00 16,856900 16,856900
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,390700 1 449 336 687,63 0,00 0,00 220,390700 220,390700
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 37,466700 3 837 462 119,96 0,00 0,00 37,466700 37,466700
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 24,986200 922 441 247,04 0,00 0,00 24,986200 24,986200
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 46,832200 946 447 135,33 0,00 0,00 46,832200 46,832200
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 79,915800 918 857 119,23 0,00 0,00 79,915800 79,915800
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 138,230400 1 407 008 228,62 0,00 0,00 138,230400 138,230400
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 20,796600 1 138 155 151,09 0,00 0,00 20,796600 20,796600
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 28,782100 1 522 126 890,98 0,00 0,00 28,782100 28,782100
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 156,758100 2 191 879 882,41 0,00 0,00 156,758100 156,758100
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 180,829900 882 951 039,11 0,00 0,00 180,829900 180,829900
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 168,084900 1 069 385 144,99 0,00 0,00 168,084900 168,084900
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 226,171900 2 795 288 364,73 0,00 0,00 226,171900 226,171900
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 26,440600 609 925 669,18 0,00 0,00 26,440600 26,440600
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 56,119300 2 002 272 257,57 0,00 0,00 56,119300 56,119300
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 8,692900 4 130 833 490,05 0,00 0,00 8,692900 8,692900
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 28,270700 6 845 406 252,11 0,00 0,00 28,270700 28,270700
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,057000 4 902 273 905,17 0,00 0,00 82,057000 82,057000
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,810200 36 953 283,98 0,00 0,00 14,810200 14,810200
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 147,379800 627 245 736,17 0,00 0,00 147,379800 147,379800
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 134,501300 1 155 406 525,83 0,00 0,00 134,501300 134,501300
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 103,379100 1 665 394 648,84 0,00 0,00 103,379100 103,379100
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,823800 1 010 267 648,20 0,00 0,00 87,823800 87,823800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,159200 13 027 957 308,77 0,00 0,00 114,159200 114,159200
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 97,670300 723 659 031,86 0,00 0,00 97,670300 97,670300
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 121,931700 679 159 904,29 0,00 0,00 121,931700 121,931700
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 91,458600 4 938 768 150,15 0,00 0,00 91,458600 91,458600
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 142,792000 258 054 963,72 0,00 0,00 142,792000 142,792000
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 74,580200 733 869 174,37 0,00 0,00 74,580200 74,580200
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 71,105800 2 865 564 631,93 0,00 0,00 71,105800 71,105800
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 68,018300 5 435 415 425,93 0,00 0,00 68,018300 68,018300
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 82,069400 55 598 772 511,81 0,00 0,00 82,069400 82,069400
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 34,051400 2 063 519 337,59 0,00 0,00 34,051400 34,051400
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 48,397600 4 163 497 851,36 0,00 0,00 48,397600 48,397600
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 103,069000 1 142 983 794,68 0,00 0,00 103,069000 103,069000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,825000 1 107 865 187,18 0,00 0,00 101,825000 101,825000
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 90,173700 3 261 820 749,65 0,00 0,00 90,173700 90,173700
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 138,881600 537 881 834,05 0,00 0,00 138,881600 138,881600
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,642300 70 931 762,58 0,00 0,00 142,642300 142,642300
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 105,651300 4 085 220 102,27 0,00 0,00 105,651300 105,651300
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 32 008,128800 42 370 632 496,93 0,00 0,00 32 008,128800 32 008,128800
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 156,858900 2 454 887 494,84 0,00 0,00 156,858900 156,858900
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 433,611600 556 012 039,53 0,00 0,00 433,611600 433,611600
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 59,624000 3 310 440 872,48 0,00 0,00 59,624000 59,624000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 150,832900 3 355 977 947,91 0,00 0,00 150,832900 150,832900
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 124,502200 186 763 101,42 0,00 0,00 124,502200 124,502200
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 149,701100 2 726 895 902,15 0,00 0,00 149,701100 149,701100
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 836,687800 9 379 214 366,73 0,00 0,00 836,687800 836,687800
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 451,432800 59 846 150 591,59 0,00 0,00 451,432800 451,432800
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 152,347500 2 186 778 949,44 0,00 0,00 152,347500 152,347500
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,467500 4 726 105 042,73 0,00 0,00 43,467500 43,467500
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,477100 196 810 640,79 0,00 0,00 118,477100 118,477100
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 89,105200 4 929 497 936,42 0,00 0,00 89,105200 89,105200
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 82,575800 179 491 233,99 0,00 0,00 82,575800 82,575800
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 68,685000 8 434 518 368,85 0,00 0,00 68,685000 68,685000
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 95,197100 335 287 697,51 0,00 0,00 95,197100 95,197100
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 80,472800 835 147 039,45 0,00 0,00 80,472800 80,472800
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,718400 1 189 116 796,12 0,00 0,00 82,718400 82,718400
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 140,647600 770 194 662,47 0,00 0,00 140,647600 140,647600
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 53,067800 839 568 670,87 0,00 0,00 53,067800 53,067800
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 74,202100 108 562 806,76 0,00 0,00 74,202100 74,202100
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 95,763000 327 900 929,02 0,00 0,00 95,763000 95,763000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 63,422400 2 129 486 281,15 0,00 0,00 63,422400 63,422400
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 84,013000 1 357 597 669,71 0,00 0,00 84,013000 84,013000
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 45,678000 132 678 078,24 0,00 0,00 45,678000 45,678000
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 48,853900 127 089 548,02 0,00 0,00 48,853900 48,853900
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 101,306600 2 760 622 254,74 0,00 0,00 101,306600 101,306600
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,217300 2 229 444 405,13 0,00 0,00 8,217300 8,217300
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,514200 1 406 931 019,66 0,00 0,00 4,514200 4,514200
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,450700 241 123 506,78 0,00 0,00 4,450700 4,450700
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,958300 2 233 654 659,22 0,00 0,00 6,958300 6,958300
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 4,991800 416 912 552,09 0,00 0,00 4,991800 4,991800
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,513300 51 091 410,39 0,00 0,00 4,513300 4,513300
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,716300 1 743 783 291,50 0,00 0,00 4,716300 4,716300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,263100 648 454 843,36 0,00 0,00 5,263100 5,263100
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,288700 288 915 411,43 0,00 0,00 5,288700 5,288700
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,896400 1 129 791 986,86 0,00 0,00 4,896400 4,896400
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 7,000900 1 016 915 042,95 0,00 0,00 7,000900 7,000900
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,157000 2 115 223 814,79 0,00 0,00 7,157000 7,157000
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 8,525600 4 883 188 086,04 0,00 0,00 8,525600 8,525600
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,699900 2 523 429 177,44 0,00 0,00 5,699900 5,699900
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,944700 409 923 311,17 0,00 0,00 4,944700 4,944700
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,605700 375 071 747,76 0,00 0,00 6,605700 6,605700
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,531200 939 967 051,41 0,00 0,00 6,531200 6,531200
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,053800 3 336 269 989,38 0,00 0,00 5,053800 5,053800
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,071900 1 250 684 424,22 0,00 0,00 6,071900 6,071900
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,479400 1 328 517 000,19 0,00 0,00 6,479400 6,479400
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,780000 5 117 995 861,12 0,00 0,00 7,780000 7,780000
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,215700 158 399 452,31 0,00 0,00 4,215700 4,215700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,202300 453 934 875,03 0,00 0,00 5,202300 5,202300
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,873200 2 035 111 237,04 0,00 0,00 4,873200 4,873200
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 29,816900 17 029 098 865,32 0,00 0,00 29,816900 29,816900
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 51,388500 82 221 604,79 0,00 0,00 51,388500 51,388500
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,547300 175 315 433,74 0,00 0,00 3,547300 3,547300
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,544600 460 535 803,28 0,00 0,00 4,544600 4,544600
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,711600 3 675 052 150,67 0,00 0,00 6,711600 6,711600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 12,779000 8 098 214 414,72 0,00 0,00 12,779000 12,779000
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,371700 1 054 818 854,80 0,00 0,00 6,371700 6,371700
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,691800 104 408 392,16 0,00 0,00 7,691800 7,691800
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,342900 2 885 051 222,09 0,00 0,00 5,342900 5,342900
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,966400 1 011 560 796,17 0,00 0,00 4,966400 4,966400
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,922400 1 542 067 988,05 0,00 0,00 5,922400 5,922400
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,013100 3 027 233 610,93 0,00 0,00 5,013100 5,013100
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,414000 539 039 236,26 0,00 0,00 5,414000 5,414000
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 10,915600 2 939 274 621,11 0,00 0,00 10,915600 10,915600
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 6,772100 1 144 497 600,62 0,00 0,00 6,772100 6,772100
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,526200 3 360 210 851,10 0,00 0,00 4,526200 4,526200
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,852400 3 508 202 120,66 0,00 0,00 4,852400 4,852400
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,937700 383 927 151,39 0,00 0,00 4,937700 4,937700
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,796000 176 545 752,63 0,00 0,00 7,796000 7,796000
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 502,772800 446 565 493,49 0,00 0,00 1 502,772800 1 502,772800
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 139,990000 1 575 621 065,80 114 513 715,18 114 513 715,18 144,189700 139,990000
TAM - MA Fund EUR 0,096045 176 742 082,08 176 742 082,08 113 313 297,81 0,096045 0,093164
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009807 868 159,21 868 159,21 868 159,21 0,009807 0,009807
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 9,187500 151 595 231,26 0,00 0,00 9,187500 9,187500
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,515600 898 544 471,12 0,00 0,00 1,515600 1,470132
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,045200 8 655 397,69 0,00 0,00 1,045200 1,013844
Eurizon Fund Equity People EUR 116,500000 752 202 552,81 27 154 219,37 27 154 219,37 119,995000 116,500000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 123,120000 1 307 856 648,75 45 572 473,16 45 572 473,16 126,813600 123,120000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 61,660000 49 521 303,90 564 764,84 564 764,84 64,434700 61,660000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 51,060000 930 643,37 7 889,43 7 889,43 53,357700 51,060000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 66,890000 35 072 985,24 285 804,57 285 804,57 69,900050 66,890000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 48,350000 9 135 242,45 1 555 767,52 1 555 767,52 49,558750 47,383000
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118568 120 299 400,03 120 299 400,03 35 862 961,69 0,118568 0,118568
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 114,290000 282 433 998,70 15 379,43 15 379,43 114,290000 114,290000
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,017500 1 235 240 906,60 0,00 0,00 4,017500 4,017500
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,355800 220 707 023,05 0,00 0,00 4,355800 4,355800
Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,840974 141 529 624,41 141 529 624,41 141 529 624,41 0,849384 0,840974
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,097382 69 858 394,98 69 858 394,98 69 858 394,98 0,097382 0,094461
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,093202 6 117 003,13 6 117 003,13 6 117 003,13 0,094134 0,092270
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,096987 22 623 678,89 22 623 678,89 22 623 678,89 0,097957 0,096017
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,098858 5 170 224,61 5 170 224,61 5 170 224,61 0,099847 0,097869
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010584 31 638 682,16 31 638 682,16 28 406 981,99 0,011113 0,010055
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 101,630000 23 279 511,03 84 872,00 84 872,00 104,678900 101,630000
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010773 83 489 573,30 83 489 573,30 78 528 164,63 0,011312 0,010234
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,851400 77 347 514,31 0,00 0,00 3,851400 3,851400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,171100 794 206 064,34 0,00 0,00 3,171100 3,171100
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,044444 28 802 546,00 28 802 500,00 28 802 500,00 0,045111 0,044444
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043423 6 919 022,00 6 919 003,00 6 919 003,00 0,044074 0,043423
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 245,850000 2 909 365,03 601,84 601,84 253,225500 245,850000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 155,210000 28 821 971,49 16 922,55 16 922,55 162,970500 155,210000
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 13,260000 197 758 353,75 2 276 534,00 2 276 534,00 13,923000 13,260000
CPR Invest - Climate Action EUR 145,920000 777 556 818,37 1 403 836,78 1 403 836,78 153,216000 145,920000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,091668 44 796 208,76 44 796 208,76 44 796 208,76 0,093043 0,088918
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 45,990000 7 015 271,19 1 354 250,74 1 354 250,74 47,139750 45,070200
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 110,330000 315 831 255,30 16 959,93 16 959,93 110,330000 110,330000
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,008911 26 008 543,60 26 008 543,60 26 008 543,60 0,009000 0,008644
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,270000 675 321,05 0,00 0,00 9,733500 9,270000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,710000 934 871,68 0,00 0,00 7,045500 6,710000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,660000 2 388 538,81 0,00 0,00 6,660000 6,660000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,730000 2 834 919,00 0,00 0,00 6,730000 6,730000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,960000 2 225 477,86 0,00 0,00 6,960000 6,960000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,910000 364 511,65 0,00 0,00 6,910000 6,910000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,330000 16 420 744,93 0,00 0,00 7,330000 7,330000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,300000 916 667,92 0,00 0,00 7,300000 7,300000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,670000 6 090,25 0,00 0,00 6,670000 6,670000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,730000 5 763,03 0,00 0,00 6,730000 6,730000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,710000 5 775,59 0,00 0,00 6,710000 6,710000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,960000 5 369,08 0,00 0,00 6,960000 6,960000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,920000 5 370,81 0,00 0,00 6,920000 6,920000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,340000 5 140,75 0,00 0,00 7,340000 7,340000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,310000 5 142,39 0,00 0,00 7,310000 7,310000
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007121 3 584 556,70 3 584 556,70 2 756 256,31 0,007192 0,006907
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 115,740000 409 108 346,78 3 472,20 3 472,20 116,318700 115,740000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 179,420000 29 705 223,65 717,68 717,68 182,111300 179,420000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 191,360000 29 705 223,65 145 941,88 145 941,88 194,230400 191,360000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 97,310000 100 024 879,53 5 643,98 5 643,98 98,769650 97,310000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 103,710000 29 683 774,56 457 464,81 457 464,81 105,265650 103,710000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 109,890000 58 387 659,12 249 340,41 249 340,41 111,538350 109,890000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 282,060000 76 275 872,31 917 541,18 917 541,18 287,701200 282,060000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 205,140000 49 424 687,86 328 839,42 328 839,42 209,242800 205,140000
ERSTE GREEN INVEST EUR 123,300000 490 226 332,52 5 888 068,20 5 888 068,20 125,766000 123,300000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 224,550000 604 508 403,02 1 249 845,30 1 249 845,30 229,041000 224,550000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 120,790000 397 878 199,67 1 087,11 1 087,11 122,601850 120,790000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 125,120000 526 072 925,75 681 653,76 681 653,76 131,376000 125,120000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 199,170000 228 308 752,42 532 779,75 532 779,75 203,153400 199,170000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 104,520000 228 159 087,21 92 604,72 92 604,72 106,087800 104,520000
ERSTE FAIR INVEST EUR 86,290000 74 527 022,83 253 261,15 253 261,15 88,015800 86,290000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 22,250000 293 531 309,86 310 374,55 310 374,55 23,140000 22,250000
AF - European Equity ESG Improvers EUR 66,900000 12 961 506,35 11 569 377,86 11 569 377,86 69,910500 66,900000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 41,480000 82 952,04 0,00 0,00 43,346600 41,480000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 47,100000 6 358,18 0,00 0,00 49,219500 47,100000
AF - European Equty ESG Improvers USD 46,690000 95 518,59 930,77 930,77 48,791050 46,690000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 50,410000 70 982 052,97 79 005,78 79 005,78 52,678450 50,410000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,998600 552 521 923,54 0,00 0,00 3,998600 3,998600
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,874800 1 153 664 147,38 0,00 0,00 5,874800 5,874800
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 3,991100 786 107 276,03 0,00 0,00 3,991100 3,991100
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,682600 498 110 219,90 0,00 0,00 5,682600 5,682600
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,963500 2 038 542 332,10 0,00 0,00 5,963500 5,963500
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,701300 6 948 311 563,57 0,00 0,00 7,701300 7,701300
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,328300 61 030 769,01 0,00 0,00 6,328300 6,328300
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,071300 5 535 729,93 0,00 0,00 5,071300 5,071300
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,046800 312 035 471,54 0,00 0,00 5,046800 5,046800
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,480700 820 420 091,52 0,00 0,00 4,480700 4,480700
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,030900 437 140 664,35 0,00 0,00 4,030900 4,030900
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,646600 624 782 364,44 0,00 0,00 6,646600 6,646600
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,190400 839 196 386,59 0,00 0,00 6,190400 6,190400
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,505600 282 962 734,63 0,00 0,00 6,505600 6,505600
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 3,968100 106 911 132,20 0,00 0,00 3,968100 3,968100
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,775700 207 796 815,32 0,00 0,00 4,775700 4,775700
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,280500 164 162 999,07 0,00 0,00 5,280500 5,280500
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,090536 18 679 214,80 18 679 214,80 18 679 214,80 0,091894 0,087820
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,064786 107 282 786,27 107 282 786,27 107 282 786,27 1,091406 1,032842
Wood & Company Office Podfond EUR 1,905700 216 350 000,00 0,00 0,00 1,962871 1,848529
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,660800 98 400 000,00 0,00 0,00 2,740624 2,580976
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 22,220000 258 348 345,34 0,00 0,00 22,664400 21,997800
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 14,850000 135 943 783,53 0,00 0,00 15,147000 14,701500
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 36,980000 872 945 110,65 0,00 0,00 37,719600 36,610200
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 106,150000 669 786 672,78 0,00 0,00 108,273000 105,088500
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 72,970000 253 352 755,53 0,00 0,00 74,429400 72,240300
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,920000 219 629 670,62 0,00 0,00 19,298400 18,730800
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 55,610000 115 868 651,81 0,00 0,00 56,722200 55,053900
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 26,660000 2 113 218 086,45 0,00 0,00 27,193200 26,393400
TAM - AP Realitný fond EUR 62 026,212097 53 032 411,34 53 032 411,34 53 032 411,34 62 026,212097 62 026,212097
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 48,420000 6 465 886,12 1 383 502,72 1 383 502,72 49,388400 47,451600
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 192,520000 177 841 279,59 537 626,15 537 626,15 196,370400 192,520000
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 119,920000 186 155 515,39 179 280,40 179 280,40 121,718800 119,920000
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 40,290000 709 272 029,36 0,00 0,00 40,310145 40,281942
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 42,950000 755 161 929,66 0,00 0,00 42,971475 42,941410
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 36,210000 709 272 029,36 0,00 0,00 36,220863 36,202758
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 38,610000 755 161 929,66 0,00 0,00 38,621583 38,602278
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,280000 2 452 715 573,79 0,00 0,00 12,286140 12,277544
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 36,200000 2 452 715 573,79 0,00 0,00 36,218100 36,192760
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 17,030000 970 000 418,96 0,00 0,00 17,038515 17,026594
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,320000 1 909 840 510,94 0,00 0,00 25,332660 25,314936
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,420000 2 784 421 349,65 0,00 0,00 15,427710 15,416916
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,790000 6 676 010 991,93 0,00 0,00 12,793837 12,787442
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,860000 7 107 948 903,11 0,00 0,00 14,867430 14,857028
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,640000 7 107 948 903,11 0,00 0,00 13,644092 13,637272
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,350000 13 981 753 433,61 0,00 0,00 67,383675 67,336530
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 56,750000 13 132 106 164,75 0,00 0,00 56,767025 56,738650
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,500000 13 981 753 433,61 0,00 0,00 60,518150 60,487900
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,760000 867 252 748,56 0,00 0,00 13,766880 13,757248
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,650000 881 232 903,09 0,00 0,00 20,660325 20,645870
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 27,070000 1 662 158 507,42 0,00 0,00 27,083535 27,064586
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,300000 4 694 657 553,03 0,00 0,00 14,307150 14,297140
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 69,290000 843 181 325,77 0,00 0,00 69,324645 69,276142
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,950000 375 292 821,69 0,00 0,00 12,956475 12,947410
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 14,420000 6 021 479 949,38 0,00 0,00 14,427210 14,417116
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 15,380000 6 411 069 702,10 0,00 0,00 15,387690 15,376924
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 12,910000 6 021 479 949,38 0,00 0,00 12,913873 12,907418
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 13,760000 6 411 069 702,10 0,00 0,00 13,764128 13,757248
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 111,160000 868 960 992,10 0,00 0,00 111,215580 111,137768
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,680000 1 596 267 474,99 0,00 0,00 13,686840 13,677264
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 32,300000 3 860 869 477,29 0,00 0,00 32,316150 32,293540
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 58,720000 12 293 241 850,60 0,00 0,00 58,749360 58,708256
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 62,600000 13 088 614 598,33 0,00 0,00 62,631300 62,587480
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,550000 12 293 241 850,60 0,00 0,00 52,565765 52,539490
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 56,030000 13 088 614 598,33 0,00 0,00 56,046809 56,018794
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 59,980000 5 214 141 416,70 0,00 0,00 60,009990 59,968004
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 113,700000 2 461 249 963,24 0,00 0,00 113,734110 113,677260
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 123,150000 2 620 492 835,86 0,00 0,00 123,211575 123,125370
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 57,330000 8 588 720 595,87 0,00 0,00 57,358665 57,318534
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 61,120000 9 144 410 818,42 0,00 0,00 61,150560 61,107776
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 51,760000 8 588 720 595,87 0,00 0,00 51,775528 51,749648
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 55,180000 9 144 410 818,42 0,00 0,00 55,196554 55,168964
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 12,620000 2 190 737 821,01 0,00 0,00 12,626310 12,617476
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 14,500000 2 332 478 558,03 0,00 0,00 14,507250 14,497100
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 18,050000 2 190 737 821,01 0,00 0,00 18,055415 18,046390
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 11,970000 1 595 078 221,15 0,00 0,00 11,975985 11,967606
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,770000 1 698 279 782,06 0,00 0,00 13,776885 13,767246
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,600000 1 595 078 221,15 0,00 0,00 16,604980 16,596680
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 10,910000 1 447 913 539,48 0,00 0,00 10,915455 10,907818
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 11,630000 1 541 593 545,48 0,00 0,00 11,635815 11,627674
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 10,690000 1 447 913 539,48 0,00 0,00 10,693207 10,687862
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,400000 1 541 593 545,48 0,00 0,00 11,403420 11,397720
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,140000 146 547 667,37 0,00 0,00 11,145570 11,137772
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 11,880000 156 029 301,45 0,00 0,00 11,885940 11,877624
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,400000 146 547 667,37 0,00 0,00 12,403720 12,397520
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 12,700000 3 271 432 471,79 0,00 0,00 12,706350 12,697460
BGF China Bond Fund A2 USD USD 13,540000 3 483 094 152,71 0,00 0,00 13,546770 13,537292
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 15,510000 3 271 432 471,79 0,00 0,00 15,514653 15,506898
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 98,400000 144 517 890,08 0,00 0,00 98,449200 98,380320
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 115,030000 153 868 197,57 0,00 0,00 115,087515 115,006994
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 87,480000 144 517 890,08 0,00 0,00 87,506244 87,462504
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 100,160000 96 113 416,50 0,00 0,00 100,210080 100,139968
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 112,130000 102 331 954,55 0,00 0,00 112,186065 112,107574
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 93,890000 96 113 416,50 0,00 0,00 93,918167 93,871222
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 118,120000 651 345 979,51 0,00 0,00 118,179060 118,096376
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 145,100000 693 488 064,38 0,00 0,00 145,172550 145,070980
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 97,830000 651 345 979,51 0,00 0,00 97,859349 97,810434
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 137,410000 483 908 521,06 0,00 0,00 137,478705 137,382518
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 174,090000 515 217 402,37 0,00 0,00 174,177045 174,055182
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 108,970000 483 908 521,06 0,00 0,00 109,002691 108,948206
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,500000 521 979 166,78 0,00 0,00 9,504750 9,498100
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,330000 521 979 166,78 0,00 0,00 9,332799 9,328134
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 89,570000 227 091 545,79 0,00 0,00 89,614785 89,552086
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 86,890000 227 091 545,79 0,00 0,00 86,916067 86,872622
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,540000 5 845 527 029,60 0,00 0,00 17,548770 17,536492
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 47,750000 6 223 732 628,42 0,00 0,00 47,773875 47,740450
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,530000 5 845 527 029,60 0,00 0,00 15,534659 15,526894
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,240000 6 223 732 628,42 0,00 0,00 42,252672 42,231552
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 148,620000 1 036 176 545,48 0,00 0,00 148,694310 148,590276
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 140,170000 1 036 176 545,48 0,00 0,00 140,212051 140,141966
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,180000 2 788 735 439,95 0,00 0,00 109,234590 109,158164
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 129,750000 2 969 166 622,92 0,00 0,00 129,814875 129,724050
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 135,040000 2 788 735 439,95 0,00 0,00 135,080512 135,012992
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 107,140000 329 710 093,66 0,00 0,00 107,193570 107,118572
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 111,970000 351 042 336,72 0,00 0,00 112,025985 111,947606
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 92,620000 39 096 941,34 0,00 0,00 92,666310 92,601476
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 106,750000 41 626 513,45 0,00 0,00 106,782025 106,728650
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 227,100000 143 281,86 11 355,00 11 355,00 230,506500 227,100000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 242,370000 2 281 012,17 559 280,63 559 280,63 246,005550 242,370000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 375,940000 250 573,92 69 021,60 69 021,60 381,579100 375,940000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 349,260000 396 254 089,87 1 363 511,04 1 363 511,04 354,498900 349,260000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 131,600000 53 324 650,74 9 730 332,92 9 730 332,92 133,574000 131,600000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 140,760000 934 819,45 300 148,07 300 148,07 142,871400 140,760000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 132,840000 608 829 285,77 1 870 326,09 1 870 326,09 136,825200 132,840000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 109,440000 2 745 004,71 440 274,16 440 274,16 112,723200 109,440000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 102,030000 106 092 062,25 1 028 720,54 1 028 720,54 105,090900 102,030000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 118,230000 33 543 960,20 778 998,55 778 998,55 121,776900 118,230000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 706,340000 46 931 468,46 3 513 801,34 3 513 801,34 727,530200 706,340000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 140,050000 2 484 332,78 963 628,84 963 628,84 144,251500 140,050000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 120,710000 31 108 748,26 56 130,15 56 130,15 122,520650 120,710000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 97,340000 2 702 925,79 100 260,20 100 260,20 99,773500 97,340000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 97,740000 20 492 055,55 194 698,08 194 698,08 100,183500 97,740000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 102,070000 11 497 123,06 391 540,52 391 540,52 103,601050 102,070000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 123,980000 500 269 808,11 50 459,86 50 459,86 124,017194 123,980000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 86,500000 546 430 829,16 147 672,02 147 672,02 88,662500 86,500000
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 688,470000 75 595 068,00 6 168 480,00 6 168 480,00 709,124100 688,470000
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,361000 938 528 947,06 0,00 0,00 7,361000 7,361000
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,790900 1 636 699 908,88 0,00 0,00 6,790900 6,790900
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 9,264800 291 843 378,35 0,00 0,00 9,264800 9,264800
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 546,450000 154 895 979,00 1 760 897,00 1 760 897,00 562,843500 546,450000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 689,170000 174 101 313,00 400 818,00 400 818,00 709,845100 689,170000
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 26,280000 294 479 140,04 0,00 0,00 26,805600 26,017200
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005413 249 235,63 249 235,63 249 235,63 0,005684 0,005142
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 92,550000 144 517 890,08 0,00 0,00 97,177500 92,550000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 103,880000 144 517 890,08 0,00 0,00 109,074000 103,880000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 100,390000 96 113 416,50 0,00 0,00 105,409500 100,390000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 103,820000 96 113 416,50 0,00 0,00 109,011000 103,820000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 114,420000 651 345 979,51 0,00 0,00 120,141000 114,420000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 129,390000 651 345 979,51 0,00 0,00 135,859500 129,390000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 136,690000 483 908 521,06 0,00 0,00 143,524500 136,690000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 154,470000 483 908 521,06 0,00 0,00 162,193500 154,470000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,128800 423 578 005,11 0,00 0,00 5,128800 5,128800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,063000 1 604 823 242,99 0,00 0,00 4,063000 4,063000
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 169,745100 4 201 844 791,31 0,00 0,00 169,745100 169,745100
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,058800 731 228 179,07 0,00 0,00 13,058800 13,058800
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,370300 198 251 890,72 0,00 0,00 4,370300 4,370300
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,074200 2 107 275 600,36 0,00 0,00 10,074200 10,074200
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,823600 139 067 464,29 0,00 0,00 4,823600 4,823600
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,397900 1 286 507 054,81 0,00 0,00 3,397900 3,397900
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,064600 137 941 232,31 0,00 0,00 5,064600 5,064600
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,333200 93 339 498,26 0,00 0,00 5,333200 5,333200
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,380600 639 375 592,02 0,00 0,00 5,380600 5,380600
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,627200 3 223 939,55 0,00 0,00 5,627200 5,627200
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,235600 785 062 635,27 0,00 0,00 7,235600 7,235600
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,521500 256 445 069,54 0,00 0,00 4,521500 4,521500
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,928200 124 099 694,91 0,00 0,00 5,928200 5,928200
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,619000 96 111 990,84 0,00 0,00 4,619000 4,619000
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,803700 68 037 594,72 0,00 0,00 6,803700 6,803700
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,236900 271 877 808,10 0,00 0,00 6,236900 6,236900
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 106,625800 8 103 330 240,71 0,00 0,00 106,625800 106,625800
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,724600 1 024 285 052,34 0,00 0,00 4,724600 4,724600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,258300 3 798 679 283,97 0,00 0,00 5,258300 5,258300
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 125,131500 4 039 519 782,60 0,00 0,00 125,131500 125,131500
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,386000 1 288 500 585,93 0,00 0,00 7,386000 7,386000
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 136,009800 3 303 796 777,12 0,00 0,00 136,009800 136,009800
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 100,630000 94 294 466,55 26 902,00 26 902,00 103,648900 100,630000
GS Global Health Care Equity - P Cap EUR EUR 1 188,870000 29 765 082,12 96,30 96,30 1 224,536100 1 188,870000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 12,140000 156 029 301,45 0,00 0,00 12,747000 12,140000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,390000 146 547 667,37 0,00 0,00 11,959500 11,390000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 139 593,730000 463 567 310,17 1 528 620,12 1 528 620,12 142 385,604600 139 593,730000
Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,840971 1 641 495,72 1 641 495,72 1 641 495,72 0,849381 0,825834
ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,027862 62 329 430,89 62 329 430,89 62 329 430,89 1,038141 1,009360
ERSTE STOCK TECHNO EUR 153,640000 411 076 215,05 877 284,40 877 284,40 156,712800 153,640000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 483,050000 230 016 116,94 12 076,25 12 076,25 492,711000 483,050000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 115,990600 31 223 148,62 0,00 0,00 115,990600 115,990600
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 110,545800 2 434 852,23 0,00 0,00 110,545800 110,545800
ESG fond dividendových akcií EUR 0,009658 8 940 672,10 8 940 672,10 8 940 672,10 0,009851 0,009484
Horizon Start 100 EUR 10,290000 18 538 308,00 18 535 675,00 18 535 675,00 10,598700 10,187100
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 51,130000 7 521 249,78 4 082 793,65 4 082 793,65 52,152600 50,107400
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 80,490200 302 240 815,83 0,00 0,00 80,490200 80,490200
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 38,474900 255 988 257,24 0,00 0,00 38,474900 38,474900
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 174,099100 486 140 977,05 0,00 0,00 174,099100 174,099100
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,398000 700 582 216,17 0,00 0,00 6,398000 6,398000
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 46,193300 642 087 431,01 0,00 0,00 46,193300 46,193300
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 29,303300 93 770 618,98 0,00 0,00 29,303300 29,303300
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 25,924900 157 297 171,09 0,00 0,00 25,924900 25,924900
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 426,232900 1 328 318 238,34 0,00 0,00 426,232900 426,232900
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 248,215800 515 139 153,55 0,00 0,00 248,215800 248,215800
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 400,041900 1 006 903 692,48 0,00 0,00 400,041900 400,041900
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,239100 3 050 944 523,78 0,00 0,00 6,239100 6,239100
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 9,412800 5 516 512 182,72 0,00 0,00 9,412800 9,412800
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 15,070900 55 762 412,65 0,00 0,00 15,070900 15,070900
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,598800 12 743 028,58 0,00 0,00 4,598800 4,598800
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,146400 20 719 939,60 0,00 0,00 5,146400 5,146400
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 5,483500 38 379 423,61 0,00 0,00 5,483500 5,483500
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 4,624000 694 713,96 0,00 0,00 4,624000 4,624000
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 4,947500 59 710 866,84 0,00 0,00 4,947500 4,947500
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 4,916900 26 229 933,69 0,00 0,00 4,916900 4,916900
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 5,010000 82 088 364,95 0,00 0,00 5,110200 4,959900
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 89,520000 100 917 511,90 346 628,00 346 628,00 92,205600 89,520000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 102,820000 589 805 091,08 11 927,12 11 927,12 105,904600 102,820000
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,057956 8 388 553,77 8 346 083,70 8 346 083,70 1,057956 1,057956
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,754000 55 343 593,22 2 597 719,09 2 589 573,49 10,266085 9,754000
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 146,660000 56 973 693,00 6 144 025,00 6 144 025,00 151,059800 146,660000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 423,190000 43 927 788,00 1 900 908,00 1 900 908,00 435,885700 423,190000
Privátny P12 EUR 0,983372 49 168,59 49 168,59 49 168,59 0,983372 0,983372
Fond reálnych aktív EUR 0,009995 6 036 840,83 6 036 840,83 6 036 840,83 0,010145 0,009815
ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010002 100 019,67 100 019,67 100 019,67 0,010002 0,010002
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 102,720000 2 313 033,34 2 313 033,34 2 313 033,34 105,801600 97,584000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 964,490000 7 123 573,23 7 123 573,23 7 123 573,23 974,134900 954,845100
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 10,750000 6 086 342,83 0,00 0,00 11,287500 10,750000
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,102162 29 664 412,86 29 664 412,86 29 664 412,86 0,102162 0,101140
UNIQA Future Trends EUR 0,035211 3 435 126,00 301 251,00 301 251,00 0,036972 0,033451
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 95,590000 237 866 505,00 8 310 184,00 8 310 184,00 98,457700 95,590000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 96,710000 162 528 071,00 1 729 691,00 1 729 691,00 99,611300 96,710000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 112,840000 87 419 642,00 32 994 841,00 32 994 841,00 116,225200 112,840000
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR 50,620000 2 533 705,14 2 540 907,65 2 540 907,65 51,632400 49,607600
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR 101,170000 1 911 534,84 538 991,38 538 991,38 106,228500 101,170000
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 29,930000 366 488 905,60 148 704,81 148 704,81 30,378950 29,930000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,050000 38 523 446,00 27 747 246,00 27 747 246,00 10,150500 9,949500
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 8 747,220000 199 838 129,14 113,71 113,71 8 922,164400 8 747,220000
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,100000 6 790,00 6 790,00 6 790,00 0,103000 0,099000
TAM - Premium Dynamic EUR 0,099910 1 083 870,75 1 083 870,75 1 083 870,75 0,099910 0,096913
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 0,983771 2 249 496,68 2 249 496,68 2 249 496,68 1,013284 0,973933
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 413,010000 22 899 902,34 1 096,95 1 096,95 425,400300 413,010000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 119 828,020000 4 629 932 643,40 30 973,49 30 973,49 122 224,580400 119 828,020000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 722,500000 400 977,80 11 891,63 11 891,63 749,593750 722,500000
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 99,543800 5 188 224,31 0,00 0,00 99,543800 99,543800
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 4,992000 2 408 583,73 0,00 0,00 4,992000 4,992000
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 98,798300 5 535 674,31 0,00 0,00 98,798300 98,798300
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 4,984800 5 932 524,35 0,00 0,00 4,984800 4,984800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,200000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR