Všetky fondy - Denné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Denné údaje o OPF

Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 16.5.2024 EUR 0,052804 2,59 4,67 3,38
Realitný o.p.f - 365.invest 16.5.2024 EUR 0,067655 0,30 2,63 3,49
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 16.5.2024 EUR 1,251485 1,76 3,64 1,01
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 16.5.2024 EUR 0,010111
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %