Prehľad predajov

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,4863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 598,86 -16 680,49 -12 548,48 -27 813,69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,5490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 861,23 -15 416,70 -9 621,48 -23 891,70
Franklin Income Fund 7,4757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,76 55 827,76 1 412,76 55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 18,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,84 3 507,35 2 304,78 7 905,31
Templeton Global Balanced Fund 11,1201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 118,01 -4 018,96 -4 557,80 -3 955,86
Templeton Global Income Fund 9,9154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 974,21 -103 958,46 -96 236,11 -74 006,33
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,3577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 476,95 -226 795,40 -212 796,78 -402 604,75
Franklin European Dividend Fund 11,2388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,85 267,57 208,17 695,84
Franklin European Growth Fund 13,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 853,20 -2 398,11 -3 032,47 -18 849,11
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,7084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 762,66 2 721,47 4 090,13 -1 435,13
Franklin Global Real Estate Fund 18,1131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,34 1 896,18 1 507,55 8 066,50
Franklin Gold & Precious Metals Fund 27,7589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 725,43 -58 357,90 -47 287,13 -45 752,45
Franklin India Fund 10,5989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 439,01 32 703,47 51 938,51 -80 837,64
Franklin Japan Fund 18,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 10,1932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 138,96 -20 123,36 -20 637,60 3 147,04
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 136,53 3 052,99 2 426,21 -6 620,36
Franklin Mutual European Fund 9,7437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 167,72 -34 642,72 -34 427,50 -33 796,42
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,1600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 036,42 -27 320,28 -22 418,40 -40 166,57
Franklin Natural Resources Fund 17,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 104,61 2 106 769,47 954 437,16 2 484 114,60
Franklin Technology Fund 21,6251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 647 545,72 -2 060 179,62 -1 777 198,19 -1 633 157,56
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,9719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -510 924,66 -1 066 751,96 -933 525,78 -1 638 311,18
Franklin World Perspectives Fund 16,3992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 008,99 53 298,19 46 142,06 69 610,49
Templeton Asian Growth Fund 15,7748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 409,78 -94 173,55 -94 585,71 -122 350,74
Templeton Asian Smaller Companies Fund 11,0999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 947,56 362 223,71 115 805,49 508 431,50
Templeton BRIC Fund 15,4467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 848,90 -4 493,61 -4 603,46 158 955,70
Templeton China Fund 24,9151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 839,74 1 996,63 2 151,48 1 339,33
Templeton Eastern Europe Fund 12,0228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 820,30 10 899,17 11 946,32 14 594,30
Templeton Emerging Markets Fund 15,3057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 062,23 778 890,88 888 627,88 1 566 166,16
Templeton EM Smaller Companies Fund 11,0124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 626,78 -27 990,76 -17 860,47 -44 380,72
Templeton Euroland Fund 11,9656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -744,40 -102,58 -271,65 220,74
Templeton Frontier Markets Fund 9,8451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,36 -551,48 -1 544,80 -29 611,93
Templeton Global Climate Change Fund 16,0227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 241,72 11 614,71 21 328,11 54 428,39
Templeton Global Fund 14,3091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -565,52 966,91 399,54 -8 274,91
Templeton Growth (Euro) Fund 10,4658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600,81 53 834,79 47 067,61 133 014,92
Templeton Latin America Fund 17,3689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 595,55 -52 844,01 -49 252,02 -63 399,67
Franklin Strategic Balanced Fund 6,5634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,9273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,4846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,8077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -919,52 -3 745,99 -3 740,36 -7 484,24
Franklin Euro High Yield Fund 3,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,07 -1 485,51 -1 591,52 -572,16
Franklin European Corporate Bond Fund 3,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 035,66 2 326,91 1 860,35 3 563,68
Franklin European Total Return Fund 5,2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 937,53 46 783,84 41 849,93 111 658,48
Franklin High Yield Fund 5,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,69 509,16 420,47 1 046,63
Franklin Strategic Income Fund 5,6501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 631,69 -37 718,80 -36 669,63 -70 849,03
Franklin U.S. Government Fund 6,7998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,29 1 339,64 1 388,05 1 853,57
Templeton Asian Bond Fund 8,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,38 954,53 895,00 -1 104,87
Templeton Emerging Markets Bond Fund 9,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 544,46 -102 097,14 -96 791,49 -142 958,81
Templeton Global Bond (Euro) Fund 5,0378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 070,01 -2 016,81 -697,85 -3 024,96
Templeton Global Bond Fund 9,6244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 146,24 -183 952,05 -80 739,53 -315 593,65
Templeton Global High Yield Fund 6,4397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 116,35 -3 573,77 -3 082,35 -4 987,34
Templeton Global Total Return Fund 9,8598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 066,79 -156 028,70 -146 143,66 -412 421,52
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )