Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,350000 652 142 381,42 246 832,84 246 832,84 13,060125 12,350000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 15,050000 1 080 815 604,76 396 074,65 396 074,65 15,915375 15,050000
Franklin Income Fund USD 13,650000 5 465 152 315,51 315 704,26 315 704,26 14,434875 13,650000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,400000 107 945 587,78 101 040,06 101 040,06 10,998000 10,400000
Templeton Global Balanced Fund USD 37,270000 498 773 803,40 65 861,37 65 861,37 39,413025 37,270000
Templeton Global Income Fund USD 19,500000 185 747 740,83 700 019,00 700 019,00 20,621250 19,500000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 40,360000 1 637 097 627,95 3 691 216,75 3 691 216,75 42,680700 40,360000
Franklin European Dividend Fund EUR 20,510000 24 849 476,93 11 550,29 11 550,29 21,689325 20,510000
Franklin European Growth Fund EUR 15,060000 104 988 829,31 533 981,06 533 981,06 15,925950 15,060000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 42,880000 81 813 189,74 389 951,78 389 951,78 45,345600 42,880000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,570000 100 644 596,71 77 516,87 77 516,87 13,292775 12,570000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,490000 432 583 775,76 1 148 318,36 1 148 318,36 6,863175 6,490000
Franklin India Fund USD 64,080000 2 442 482 548,51 2 614 628,98 2 614 628,98 67,764600 64,080000
Franklin Japan Fund USD 9,850000 124 835 151,80 31 043,12 31 043,12 10,416375 9,850000
Franklin MENA Fund USD 10,070000 69 649 149,64 126 838,30 126 838,30 10,649025 10,070000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 105,700000 258 062 953,08 184 527,46 184 527,46 111,777750 105,700000
Franklin Mutual European Fund EUR 32,850000 560 413 605,32 762 260,95 762 260,95 34,738875 32,850000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 26,800000 544 776 025,19 2 293 519,34 2 293 519,34 28,341000 26,800000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,810000 287 668 113,22 21 513 161,35 21 513 161,35 9,316575 8,810000
Franklin Technology Fund USD 44,360000 10 785 406 789,70 28 645 331,72 28 645 331,72 46,910700 44,360000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 31,550000 7 111 539 120,72 12 121 109,53 12 121 109,53 33,364125 31,550000
Franklin World Perspectives Fund USD 27,970000 209 744 116,40 2 960 241,99 2 960 241,99 29,578275 27,970000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,900000 1 836 404 739,84 2 144 033,82 2 144 033,82 37,964250 35,900000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 61,310000 983 345 405,39 10 902 854,75 10 902 854,75 64,835325 61,310000
Templeton BRIC Fund USD 18,780000 372 594 328,54 423 598,23 423 598,23 19,859850 18,780000
Templeton China Fund USD 18,730000 279 147 037,16 60 568,74 60 568,74 19,806975 18,730000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 15,480000 126 101 802,41 39 757,15 39 757,15 16,370100 15,480000
Templeton Emerging Markets Fund USD 45,820000 762 068 885,24 27 707 116,17 27 707 116,17 48,454650 45,820000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 15,000000 390 621 802,01 1 458 719,41 1 458 719,41 15,862500 15,000000
Templeton Euroland Fund EUR 28,270000 158 300 408,44 32 862,76 32 862,76 29,895525 28,270000
Templeton Frontier Markets Fund USD 23,840000 270 096 028,63 770 314,16 770 314,16 25,210800 23,840000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 36,710000 1 371 610 440,76 639 540,88 639 540,88 38,820825 36,710000
Templeton Global Fund USD 46,400000 610 702 083,98 66 914,24 66 914,24 49,068000 46,400000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,500000 7 724 917 933,54 2 435 937,77 2 435 937,77 23,793750 22,500000
Templeton Latin America Fund USD 67,350000 661 364 054,81 410 657,08 410 657,08 71,222625 67,350000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,490000 192 974 897,99 0,00 0,00 16,380675 15,490000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,150000 84 564 270,05 0,00 0,00 12,757500 12,150000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 17,260000 161 136 961,72 0,00 0,00 18,252450 17,260000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 21,750000 756 530 331,63 101 122,47 101 122,47 23,000625 21,750000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,820000 284 254 805,21 281 740,35 281 740,35 21,861000 20,820000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,700000 43 440 207,95 66 289,29 66 289,29 13,335000 12,700000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,090000 2 035 684 414,32 927 964,79 927 964,79 15,844500 15,090000
Franklin High Yield Fund USD 22,130000 954 360 561,19 31 249,73 31 249,73 23,236500 22,130000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,130000 490 815 899,40 236 602,86 236 602,86 15,886500 15,130000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,430000 803 179 655,39 70 570,50 70 570,50 10,951500 10,430000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,210000 94 035 186,03 109 895,38 109 895,38 15,970500 15,210000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,650000 1 965 867 937,03 1 940 023,74 1 940 023,74 12,232500 11,650000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,490000 42 684 392,30 39 534,12 39 534,12 13,114500 12,490000
Templeton Global Bond Fund USD 24,880000 2 851 951 766,92 3 681 440,89 3 681 440,89 26,124000 24,880000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,350000 87 512 459,74 53 758,18 53 758,18 17,167500 16,350000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,040000 2 075 215 996,42 4 395 968,66 4 395 968,66 25,242000 24,040000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR