Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,580000 822 546 540,32 260 715,99 260 715,99 12,245850 11,580000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,070000 1 001 965 247,15 375 100,92 375 100,92 13,821525 13,070000
Franklin Income Fund USD 12,680000 4 119 633 107,15 0,00 0,00 13,409100 12,680000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,360000 107 378 979,31 88 180,37 88 180,37 9,898200 9,360000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,180000 470 685 599,43 64 254,30 64 254,30 35,087850 33,180000
Templeton Global Income Fund USD 17,600000 186 486 245,52 742 283,00 742 283,00 18,612000 17,600000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 32,810000 1 643 365 853,24 3 231 355,55 3 231 355,55 34,696575 32,810000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,280000 26 675 301,20 10 643,93 10 643,93 19,331100 18,280000
Franklin European Growth Fund EUR 14,170000 110 734 681,81 554 786,09 554 786,09 14,984775 14,170000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 38,980000 83 582 450,24 379 731,07 379 731,07 41,221350 38,980000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,610000 99 758 714,76 65 201,43 65 201,43 12,277575 11,610000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,260000 379 007 416,23 1 143 127,52 1 143 127,52 5,562450 5,260000
Franklin India Fund USD 55,040000 1 614 245 252,12 2 173 810,55 2 173 810,55 58,204800 55,040000
Franklin Japan Fund USD 8,660000 71 369 793,29 14 886,81 14 886,81 9,157950 8,660000
Franklin MENA Fund USD 9,340000 57 583 922,31 143 390,92 143 390,92 9,877050 9,340000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 92,990000 258 670 160,29 157 771,75 157 771,75 98,336925 92,990000
Franklin Mutual European Fund EUR 28,840000 528 790 756,79 738 721,18 738 721,18 30,498300 28,840000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 23,880000 540 351 114,69 2 045 948,63 2 045 948,63 25,253100 23,880000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,100000 307 123 614,31 18 232 787,23 18 232 787,23 8,565750 8,100000
Franklin Technology Fund USD 34,290000 8 833 744 700,38 24 646 637,84 24 646 637,84 36,261675 34,290000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 24,610000 5 977 748 547,02 10 789 111,76 10 789 111,76 26,025075 24,610000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,440000 226 688 031,68 2 755 981,05 2 755 981,05 26,902800 25,440000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,250000 1 785 618 534,39 2 152 018,89 2 152 018,89 34,104375 32,250000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 53,800000 796 941 479,52 9 413 104,54 9 413 104,54 56,893500 53,800000
Templeton BRIC Fund USD 17,030000 357 526 503,24 418 087,56 418 087,56 18,009225 17,030000
Templeton China Fund USD 19,990000 371 446 396,42 69 720,96 69 720,96 21,139425 19,990000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 11,560000 93 601 126,85 24 380,87 24 380,87 12,224700 11,560000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,930000 702 375 422,74 25 227 206,57 25 227 206,57 43,283475 40,930000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 13,240000 400 825 850,13 1 328 553,47 1 328 553,47 14,001300 13,240000
Templeton Euroland Fund EUR 23,630000 147 421 937,31 27 968,11 27 968,11 24,988725 23,630000
Templeton Frontier Markets Fund USD 19,890000 235 900 481,23 660 734,74 660 734,74 21,033675 19,890000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 32,000000 1 335 003 477,59 574 988,90 574 988,90 33,840000 32,000000
Templeton Global Fund USD 40,630000 568 145 143,37 66 490,70 66 490,70 42,966225 40,630000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,330000 6 832 637 049,09 2 055 747,09 2 055 747,09 20,441475 19,330000
Templeton Latin America Fund USD 62,870000 705 360 221,65 416 217,19 416 217,19 66,485025 62,870000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,350000 184 787 494,47 0,00 0,00 15,175125 14,350000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,640000 89 771 102,84 0,00 0,00 12,222000 11,640000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,590000 144 793 949,16 0,00 0,00 16,486425 15,590000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,980000 827 437 491,36 95 046,74 95 046,74 21,128850 19,980000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,520000 299 215 100,21 267 302,27 267 302,27 20,496000 19,520000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,070000 50 134 436,22 60 379,33 60 379,33 12,673500 12,070000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,290000 1 402 613 396,13 828 716,54 828 716,54 15,004500 14,290000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,580000 9 628 523,15 0,00 0,00 10,059000 9,580000
Franklin High Yield Fund USD 20,430000 927 041 181,81 28 385,74 28 385,74 21,451500 20,430000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,590000 419 339 777,80 273 099,08 273 099,08 15,319500 14,590000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,170000 724 084 065,36 68 410,86 68 410,86 10,678500 10,170000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,330000 110 713 403,29 112 134,65 112 134,65 16,096500 15,330000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,380000 1 923 863 434,95 1 889 151,43 1 889 151,43 10,899000 10,380000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,140000 43 691 794,31 40 423,84 40 423,84 12,747000 12,140000
Templeton Global Bond Fund USD 24,940000 3 199 727 909,75 4 031 954,70 4 031 954,70 26,187000 24,940000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,970000 77 040 021,84 52 178,33 52 178,33 15,718500 14,970000
Templeton Global Total Return Fund USD 22,940000 2 264 529 722,47 4 392 819,78 4 392 819,78 24,087000 22,940000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR