Správa a zloženie portfólia

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Franklin K2 Alternative Strategies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 2,55 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Global Fundamental Strategies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Emerging Markets Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 1,80 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,30 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Biotechnology Discovery Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
Franklin European Dividend Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin European Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Global Real Estate Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Gold & Precious Metals Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin India Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Japan Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin MENA Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,00 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Mutual U.S. Value Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Mutual European Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Mutual Global Discovery Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Natural Resources Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Technology Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin U.S. Opportunities Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin World Perspectives Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Asian Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,85 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Asian Smaller Companies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,85 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton BRIC Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton China Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Eastern Europe Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Emerging Markets Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton EM Smaller Companies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Frontier Markets Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Climate Change Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Growth (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Latin America Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,90 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 0,70 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Conservative Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,55 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Dynamic Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 0,90 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Global Convertible Securities Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,25 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Euro High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
Franklin European Corporate Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,95 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin European Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin U.S. Government Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,95 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Asian Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Emerging Markets Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Bond (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka