Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,051287 162 301 814,60 162 301 814,60 112 147 968,10 0,051415 0,051159
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,066689 1 037 306 949,00 1 037 306 949,00 1 023 831 986,00 0,067689 0,066022
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,221033 38 380 875,30 38 380 875,30 38 380 875,30 1,239348 1,208823
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013473 31 616 925,52 31 616 925,52 18 727 976,80 0,013473 0,013473
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009807 868 159,21 868 159,21 868 159,21 0,009807 0,009807
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010584 31 638 682,16 31 638 682,16 28 406 981,99 0,011113 0,010055
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010773 83 489 573,30 83 489 573,30 78 528 164,63 0,011312 0,010234
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,008911 26 008 543,60 26 008 543,60 26 008 543,60 0,009000 0,008644
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007121 3 584 556,70 3 584 556,70 2 756 256,31 0,007192 0,006907
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005413 249 235,63 249 235,63 249 235,63 0,005684 0,005142
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR