Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,800000 22 698 344,16 37 573,61 37 573,61 13,384960 12,800000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 142,020000 542 434 263,50 87 187 842,33 87 187 842,33 149,121000 142,020000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 137,240000 86 175 821,37 18 053 832,38 18 053 832,38 144,102000 137,240000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,340000 22 698 344,16 81 083,81 81 083,81 12,710200 12,340000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,900000 22 698 344,16 0,00 0,00 7,107000 6,900000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,600000 22 698 344,16 0,00 0,00 10,918000 10,600000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 180,640000 241 225 048,60 2 630,84 2 630,84 189,672000 180,640000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 171,060000 241 225 048,60 0,00 0,00 179,613000 171,060000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 185,790000 28 443 744,62 30 411,04 30 411,04 195,079500 185,790000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR