Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,730000 21 424 220,72 39 158,82 39 158,82 12,266061 11,730000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 122,890000 470 763 277,50 73 593 528,51 73 593 528,51 129,034500 122,890000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,570000 81 301 932,08 16 206 126,84 16 206 126,84 132,898500 126,570000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,310000 21 424 220,72 71 985,31 71 985,31 11,649300 11,310000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,520000 21 424 220,72 0,00 0,00 6,715600 6,520000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,650000 21 424 220,72 0,00 0,00 9,939500 9,650000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 153,130000 210 474 035,80 2 062,05 2 062,05 160,786500 153,130000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 143,890000 210 474 035,80 0,00 0,00 151,084500 143,890000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 155,210000 28 821 971,49 16 922,55 16 922,55 162,970500 155,210000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR