Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,044719 43 506 260,00 43 475 529,00 43 475 529,00 0,044719 0,044719
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049675 32 046 177,00 10 679 900,00 10 679 900,00 0,049675 0,048185
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,044891 122 772 501,00 37 201 180,00 37 201 180,00 0,044891 0,042646
UNIQA Realitní fond EUR 0,046067 57 186 884,00 22 499 827,00 22 499 827,00 0,046067 0,044225
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,088829 238 484 813,00 96 382 770,00 96 382 770,00 0,088829 0,084388
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,044253 78 165 627,00 30 949 038,00 30 949 038,00 0,044253 0,042041
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,049218 61 405 195,00 20 270 318,00 20 270 318,00 0,049218 0,046757
UNIQA Eurobond EUR 0,029017 1 904 683,00 1 904 478,00 1 904 478,00 0,029017 0,028147
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,051873 29 540 056,00 13 376 175,00 13 376 175,00 0,053741 0,051873
UNIQA Future Trends EUR 0,035211 3 435 126,00 301 251,00 301 251,00 0,036972 0,033451
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR