Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,050686 212 322 659,15 212 322 659,15 193 278 333,51 0,051193 0,049774
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046835 159 370 597,79 159 370 597,79 108 549 926,74 0,047069 0,046835
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,047910 366 974 896,04 366 974 896,04 366 974 896,04 0,048629 0,047048
ERSTE BOND DANUBIA EUR 135,920000 62 097 212,54 5 221 366,80 2 090 585,52 137,958800 135,920000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 79,620000 49 603 724,49 3 753 565,47 3 753 565,47 82,406700 79,620000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 919,410000 328 934 306,66 6 829 907,17 6 829 907,17 937,798200 919,410000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,063904 166 858 260,02 166 858 260,02 166 858 260,02 0,065182 0,062754
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 158,440000 24 045 308,96 3 188 559,75 1 073 452,00 159,232200 158,440000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 121,000000 233 621 333,07 11 214 125,34 45 980,00 121,605000 121,000000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 145,220000 200 362 903,23 7 881 525,06 9 148,86 145,946100 145,220000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 189,850000 534 767 207,58 2 878 281,48 2 862 358,28 192,697750 189,850000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 186,520000 236 505 202,45 15 294 326,02 855 921,96 189,317800 186,520000
ERSTE BOND DOLLAR USD 134,840000 51 903 422,12 841 525,14 841 525,14 136,862600 134,840000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 207,420000 571 803 115,35 9 381 604,72 1 499 970,84 211,568400 207,420000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 153,030000 51 941 208,48 211 946,55 211 946,55 156,090600 153,030000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 493,760000 27 273 082,81 1 063 114,66 1 063 114,66 503,635200 493,760000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 256,130000 225 958 057,38 505 344,49 505 344,49 261,252600 256,130000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,082588 913 172 357,57 913 172 357,57 869 669 057,79 0,084240 0,081101
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020697 122 718 060,99 122 718 060,99 122 718 060,99 0,020697 0,020697
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013766 10 039 097,26 10 039 097,26 10 039 097,26 0,013766 0,013766
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010640 38 985 931,19 38 985 931,19 38 985 931,19 0,010746 0,010448
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011374 8 959 561,45 8 959 561,45 8 959 561,45 0,011545 0,011169
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,012082 23 145 684,35 23 145 684,35 23 145 684,35 0,012324 0,011865
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 211,970000 82 471 274,00 894 069,16 824 060,84 215,149550 211,970000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 165,210000 96 909 127,11 1 098 499,64 1 098 499,64 167,688150 165,210000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 201,500000 440 380 775,97 66 439 526,87 1 907 580,78 204,522500 201,500000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 335,400000 294 574 030,00 42 980 742,02 6 677,00 1 342,077000 1 335,400000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 141,390000 294 811 233,44 15 378 601,14 764 778,51 143,510850 141,390000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009443 4 343 892,48 4 343 892,48 4 343 892,48 0,009537 0,009443
ERSTE MORTAGE EUR 137,950000 51 415 383,66 1 085 051,44 1 085 051,44 140,709000 137,950000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 198,260000 404 019 652,28 780 004,00 780 004,00 201,233900 198,260000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,770000 44 513 710,73 1 731 061,80 101 212,27 136,791550 134,770000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 121,500000 47 365 894,63 70 847,11 70 847,11 123,930000 121,500000
EAM SK Global Renta EUR 0,010337 283 956 460,92 283 956 460,92 283 956 460,92 0,010440 0,010337
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,000239 115 013 442,24 115 013 442,24 95 049 770,06 1,010241 1,000239
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,898653 137 386 240,81 137 386 240,81 137 386 240,81 0,907640 0,898653
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 119,870000 352 504 192,06 7 656 440,45 3 715,97 120,469350 119,870000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,290000 22 469 500,05 1 332,03 1 332,03 193,144350 190,290000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 207,030000 22 469 500,05 167 487,08 167 487,08 210,135450 207,030000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 102,720000 100 673 957,62 5 752,32 5 752,32 104,260800 102,720000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 112,930000 28 490 252,32 498 134,23 498 134,23 114,623950 112,930000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 126,650000 60 814 949,43 287 368,85 287 368,85 128,549750 126,650000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 346,200000 92 127 899,13 1 348 102,80 1 348 102,80 353,124000 346,200000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 233,940000 53 888 783,94 396 762,24 396 762,24 238,618800 233,940000
ERSTE GREEN INVEST EUR 136,660000 529 284 666,95 6 027 525,96 6 027 525,96 139,393200 136,660000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 216,540000 550 305 978,91 1 199 631,60 1 199 631,60 220,870800 216,540000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 128,310000 433 381 420,36 5 276 730,55 1 154,79 130,234650 128,310000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 146,610000 613 111 726,80 748 737,27 748 737,27 153,940500 146,610000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 240,530000 277 083 153,77 759 834,27 759 834,27 245,340600 240,530000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 114,030000 302 423 201,67 86 776,83 86 776,83 115,740450 114,030000
ERSTE FAIR INVEST EUR 103,300000 90 219 545,21 195 133,70 195 133,70 105,366000 103,300000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,610000 385 896 664,15 463 722,90 463 722,90 29,754400 28,610000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 228,060000 196 783 429,96 577 901,76 577 901,76 232,621200 228,060000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,913786 3 267 218,08 3 267 218,08 3 267 218,08 0,922924 0,897338
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,037105 108 273 687,91 108 273 687,91 108 273 687,91 1,047476 1,018437
ERSTE STOCK TECHNO EUR 221,100000 594 453 421,25 2 112 831,60 2 112 831,60 225,522000 221,100000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 554,470000 236 622 233,28 14 970,69 14 970,69 565,559400 554,470000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010434 16 066 464,86 16 066 464,86 16 066 464,86 0,010643 0,010246
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010979 11 834 233,56 11 834 233,56 11 834 233,56 0,011144 0,010781
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010547 105 473,92 105 473,92 105 473,92 0,010547 0,010547
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,490000 443 406 244,94 157 717,04 157 717,04 31,962350 31,490000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 94,980000 246 462 391,90 6 891 748,80 0,00 96,404700 94,980000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 89,950000 262 465 316,40 7 091 478,10 0,00 91,299250 89,950000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 111,350000 212 756 394,99 13 907 860,92 0,00 113,020250 111,350000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,680000 121 737 041,23 8 737 666,58 8 737 666,58 19,053600 18,680000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR