Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurový dlhopisový fond EUR 0,048480 116 039 844,66 116 039 844,66 100 136 934,99 0,048965 0,047607
Euro Plus Fond EUR 0,045259 110 200 852,57 110 200 852,57 63 410 849,86 0,045485 0,045259
Aktívne portfólio EUR 0,044200 370 497 480,54 370 497 480,54 370 497 480,54 0,044863 0,043404
ERSTE BOND DANUBIA EUR 128,890000 62 996 858,51 4 981 211,83 2 012 359,57 130,823350 128,890000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 60,020000 33 906 487,87 2 819 151,42 2 819 151,42 62,120700 60,020000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 720,770000 266 890 379,96 5 470 967,10 5 470 967,10 735,185400 720,770000
Fond budúcnosti EUR 0,053736 135 158 981,99 135 158 981,99 135 158 981,99 0,054811 0,052769
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 249,450000 30 399 798,23 7 710 672,00 7 710 672,00 254,439000 249,450000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 151,400000 23 335 534,61 9 460 738,40 900 025,40 152,157000 151,400000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 117,020000 238 266 456,57 7 505 545,78 21 063,60 117,605100 117,020000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 139,310000 201 267 386,29 7 561 607,49 9 612,39 140,006550 139,310000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 178,320000 399 263 230,69 2 916 399,28 2 901 445,68 180,994800 178,320000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 170,780000 225 234 843,79 18 583 215,32 875 824,08 173,341700 170,780000
ERSTE BOND DOLLAR USD 128,810000 137 994 966,85 8 603 780,42 742 304,42 130,742150 128,810000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 167,200000 466 344 215,60 10 078 030,41 1 380 857,84 170,544000 167,200000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 130,360000 28 626 584,42 155 128,40 155 128,40 132,967200 130,360000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 392,740000 24 918 143,81 1 288 226,47 1 288 226,47 400,594800 392,740000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 215,440000 196 044 667,00 423 137,09 423 137,09 219,748800 215,440000
Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,066626 682 494 567,30 682 494 567,30 646 688 084,85 0,067959 0,065427
Svetové akcie EUR 0,017566 96 956 072,77 96 956 072,77 96 956 072,77 0,017566 0,017566
Privátny P11 EUR 0,012806 9 338 963,20 9 338 963,20 9 338 963,20 0,012806 0,012806
ESG MIX Klasik EUR 0,009997 46 843 679,21 46 843 679,21 46 843 679,21 0,010097 0,009817
ESG MIX Balans EUR 0,010505 9 665 313,85 9 665 313,85 9 665 313,85 0,010663 0,010316
ESG MIX Aktív EUR 0,010980 24 822 094,63 24 822 094,63 24 822 094,63 0,011200 0,010782
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 199,620000 84 943 683,44 4 099 392,68 4 033 029,30 202,614300 199,620000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 154,770000 239 440 924,55 26 301 974,64 1 982 878,53 157,091550 154,770000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 187,830000 242 925 763,73 30 941 754,56 1 346 881,84 190,647450 187,830000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 292,740000 361 952 929,50 7 579 334,62 0,00 1 299,203700 1 292,740000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 138,790000 190 082 975,70 18 453 505,06 838 206,77 140,871850 138,790000
Erste Private Banking Conservative EUR 0,008806 5 055 574,45 5 055 574,45 5 055 574,45 0,008894 0,008806
ERSTE MORTAGE EUR 132,350000 65 180 356,60 1 067 252,48 1 067 252,48 134,997000 132,350000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 185,850000 460 837 423,90 19 027 695,93 2 298 184,03 188,637750 185,850000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,030000 49 402 386,85 1 016 504,03 116 054,37 134,010450 132,030000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 113,930000 58 843 388,71 10 702 246,06 10 702 246,06 116,208600 113,930000
Global Renta EUR 0,009691 320 991 546,72 320 991 546,72 320 991 546,72 0,009788 0,009691
ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,012590 136 522 211,58 136 522 211,58 104 737 002,37 1,022716 1,012590
Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,840974 141 529 624,41 141 529 624,41 141 529 624,41 0,849384 0,840974
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 115,740000 409 108 346,78 3 472,20 3 472,20 116,318700 115,740000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 179,420000 29 705 223,65 717,68 717,68 182,111300 179,420000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 191,360000 29 705 223,65 145 941,88 145 941,88 194,230400 191,360000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 97,310000 100 024 879,53 5 643,98 5 643,98 98,769650 97,310000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 103,710000 29 683 774,56 457 464,81 457 464,81 105,265650 103,710000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 109,890000 58 387 659,12 249 340,41 249 340,41 111,538350 109,890000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 282,060000 76 275 872,31 917 541,18 917 541,18 287,701200 282,060000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 205,140000 49 424 687,86 328 839,42 328 839,42 209,242800 205,140000
ERSTE GREEN INVEST EUR 123,300000 490 226 332,52 5 888 068,20 5 888 068,20 125,766000 123,300000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 224,550000 604 508 403,02 1 249 845,30 1 249 845,30 229,041000 224,550000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 120,790000 397 878 199,67 1 087,11 1 087,11 122,601850 120,790000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 125,120000 526 072 925,75 681 653,76 681 653,76 131,376000 125,120000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 199,170000 228 308 752,42 532 779,75 532 779,75 203,153400 199,170000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 104,520000 228 159 087,21 92 604,72 92 604,72 106,087800 104,520000
ERSTE FAIR INVEST EUR 86,290000 74 527 022,83 253 261,15 253 261,15 88,015800 86,290000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 22,250000 293 531 309,86 310 374,55 310 374,55 23,140000 22,250000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 192,520000 177 841 279,59 537 626,15 537 626,15 196,370400 192,520000
Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,840971 1 641 495,72 1 641 495,72 1 641 495,72 0,849381 0,825834
ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,027862 62 329 430,89 62 329 430,89 62 329 430,89 1,038141 1,009360
ERSTE STOCK TECHNO EUR 153,640000 411 076 215,05 877 284,40 877 284,40 156,712800 153,640000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 483,050000 230 016 116,94 12 076,25 12 076,25 492,711000 483,050000
ESG fond dividendových akcií EUR 0,009658 8 940 672,10 8 940 672,10 8 940 672,10 0,009851 0,009484
Privátny P12 EUR 0,983372 49 168,59 49 168,59 49 168,59 0,983372 0,983372
Fond reálnych aktív EUR 0,009995 6 036 840,83 6 036 840,83 6 036 840,83 0,010145 0,009815
ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010002 100 019,67 100 019,67 100 019,67 0,010002 0,010002
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 29,930000 366 488 905,60 148 704,81 148 704,81 30,378950 29,930000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR