Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,000000 344 319 105,30 5 628 447,17 5 628 447,17 43,152500 41,000000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 41,410000 110 955 633,60 1 144 634,95 1 144 634,95 42,205072 41,410000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,000000 92 481 763,80 239 439,71 239 439,71 16,840000 16,000000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,670000 74 942 088,54 364 727,67 364 727,67 20,702675 19,670000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,760000 309 582 754,80 530 836,81 530 836,81 15,276600 14,760000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,180000 316 504 917,20 4 007 695,34 4 007 695,34 26,501950 25,180000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,044000 191 176 853,70 1 325 255,01 1 325 255,01 9,360540 9,044000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 28,380000 1 042 476 481,00 15 001 907,45 15 001 907,45 29,869950 28,380000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 108,500000 99 834 012,59 157 807,24 157 807,24 114,196250 108,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 44,580000 464 173 875,30 2 391 793,34 2 391 793,34 46,920450 44,580000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,006000 568 775 612,60 1 744 612,55 1 744 612,55 7,251210 7,006000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 33,540000 49 584 375,82 463 649,97 463 649,97 35,300850 33,540000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 64,320000 8 686 811 994,00 1 007 276,89 1 007 276,89 67,696800 64,320000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,980000 957 577 298,60 3 045 470,63 3 045 470,63 18,923950 17,980000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 24,220000 61 690 553,86 47 514,35 47 514,35 25,491550 24,220000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,630000 52 430 453,90 856 957,94 856 957,94 38,553075 36,630000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,900000 270 800 635,60 10 188 001,15 10 188 001,15 34,627250 32,900000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 39,080000 440 397 494,50 8 631 030,54 8 631 030,54 41,131700 39,080000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,806000 36 664 223,39 889 038,99 889 038,99 9,114210 8,806000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,850000 58 977 231,30 2 711 045,81 2 711 045,81 11,419625 10,850000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR