Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 36,800000 337 862 075,10 4 750 304,66 4 773 402,21 38,732000 36,800000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,060000 119 568 778,80 1 342 765,71 1 430 424,31 38,790752 38,060000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,170000 92 127 295,72 252 563,63 262 779,41 14,913925 14,170000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,820000 81 335 797,58 324 735,78 330 061,45 17,703050 16,820000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 13,860000 265 062 531,10 478 591,04 511 633,53 14,345100 13,860000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,660000 285 918 877,80 3 577 018,34 3 726 089,35 22,797150 21,660000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,518000 194 443 224,10 1 351 095,28 1 410 070,46 8,816130 8,518000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,930000 1 017 501 842,00 14 625 873,69 14 512 608,28 26,238825 24,930000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 95,530000 92 636 089,03 129 095,85 131 741,97 100,545325 95,530000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,330000 452 064 546,90 2 347 359,85 2 355 078,06 42,447325 40,330000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,879000 677 965 058,90 3 407 188,16 3 553 632,52 7,119765 6,879000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 28,310000 41 739 824,31 405 500,54 405 086,80 29,796275 28,310000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 52,520000 7 256 721 886,00 798 575,25 811 962,01 55,277300 52,520000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,550000 1 065 742 809,00 3 336 458,36 3 571 466,37 19,523875 18,550000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 20,030000 55 870 168,15 47 193,49 48 738,91 21,081575 20,030000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 31,250000 33 433 569,93 747 363,41 742 137,43 32,890625 31,250000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 29,990000 270 404 012,50 9 931 293,54 10 381 312,63 31,564475 29,990000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,020000 497 206 375,60 8 456 271,82 8 771 295,54 37,911050 36,020000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,325000 33 457 537,86 901 746,77 932 935,51 8,616375 8,325000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,754000 55 343 593,22 2 597 719,09 2 589 573,49 10,266085 9,754000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR