Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 99,940000 88 893 430,39 11 859,68 11 859,68 102,938200 99,940000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 215,690000 171 626 220,83 106 263,99 106 263,99 224,101910 215,690000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 704,840000 59 984 725,76 168 071,21 168 071,21 725,985200 704,840000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 255,250000 53 073 721,74 10 763,47 10 763,47 262,907500 255,250000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 385,800000 21 057 642,75 7 100,23 7 100,23 1 455,090000 1 385,800000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 779,040000 46 704 725,19 6 668,58 6 668,58 817,992000 779,040000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 949,470000 6 061 584,51 1 256,91 1 256,91 2 046,943500 1 949,470000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 1 099,750000 5 576 711,09 3 126,38 3 126,38 1 154,737500 1 099,750000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 484,380000 6 309 751,02 7 750,08 7 750,08 508,599000 484,380000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 310,310000 5 056 051,15 134 453,53 134 453,53 1 375,825500 1 310,310000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 521,110000 8 006 633,30 7 414,35 7 414,35 547,165500 521,110000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 534,180000 47 911 087,87 56 480,99 56 480,99 560,889000 534,180000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 974,760000 45 347 208,37 87 172,73 87 172,73 2 073,498000 1 974,760000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 350,960000 45 181 053,29 11 536,63 11 536,63 1 418,508000 1 350,960000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 845,860000 54 026 886,57 106 721,10 106 721,10 888,153000 845,860000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 1 082,550000 39 801 410,97 7 060,11 7 060,11 1 136,677500 1 082,550000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 7 901,000000 2 478 991 369,33 9 970,45 9 970,45 8 296,050000 7 901,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 052,550000 12 407 324,53 312 271,59 312 271,59 1 105,177500 1 052,550000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 748,570000 26 986 183,41 8 696,89 8 696,89 785,998500 748,570000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 159,520000 1 356 315,07 10 344,71 10 344,71 164,305600 159,520000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 60,080000 2 153 817,56 31,59 31,59 63,084000 60,080000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 400,220000 3 958 460,78 793,86 793,86 1 470,231000 1 400,220000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 802,190000 72 477 487,48 82 037,92 82 037,92 18 692,299500 17 802,190000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 5 161,510000 1 240 516 745,79 18 920,25 18 920,25 5 419,585500 5 161,510000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 242,260000 376 936,95 61 356,95 61 356,95 242,260000 230,147000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 556,430000 4 907 048 808,06 1 422 898,81 1 422 898,81 2 684,251500 2 556,430000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 271,670000 5 137 327,77 80 735,43 80 735,43 279,820100 271,670000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 209,670000 4 605 206,23 7 847,68 7 847,68 5 470,153500 5 209,670000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 245,810000 6 456 761,62 1 391,54 1 391,54 7 608,100500 7 245,810000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 379,420000 32 465 439,62 1 283,22 1 283,22 10 898,391000 10 379,420000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 110,180000 10 917 825,02 676,39 676,39 113,485400 110,180000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 19 893,540000 74 233 736,94 545 077,40 545 077,40 20 888,217000 19 893,540000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 261,240000 353 952 738,22 540 721,34 540 721,34 1 299,077200 1 261,240000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 287,560000 19 889 718,49 18 714,47 18 714,47 296,186800 287,560000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 33 209,280000 45 483 562,33 4 953,23 4 953,23 33 873,465600 33 209,280000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 657,690000 337 405 786,95 220 444,53 220 444,53 669,528420 657,690000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 29 415,410000 13 081 448,33 2 173,03 2 173,03 30 886,180500 29 415,410000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 623,580000 142 266 442,87 851 374,37 851 374,37 1 631,697900 1 623,580000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 568,110000 106 182 296,21 8 773,89 8 773,89 596,515500 568,110000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 11 994,560000 8 133 925,64 10 712,90 10 712,90 12 266,836512 11 994,560000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 883,830000 846 663 408,39 50 074,09 50 074,09 1 912,275833 1 883,830000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 2 063,110000 8 672 364,74 19 541,78 19 541,78 2 166,265500 2 063,110000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 6 303,850000 70 108 986,52 1 261 186,05 1 261 186,05 6 619,042500 6 303,850000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 309,020000 4 194 372,11 3 985,66 3 985,66 8 724,471000 8 309,020000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 259,530000 1 396 888,87 880,07 880,07 267,315900 259,530000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 145 349,060000 483 151 911,22 2 393 421,74 2 393 421,74 148 256,041200 145 349,060000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 11 241,420000 244 112 649,03 281,04 281,04 11 466,248400 11 241,420000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 421,150000 22 304 415,72 1 118,57 1 118,57 433,784500 421,150000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 127 307,320000 4 923 133 210,37 667 670,72 667 670,72 129 853,466400 127 307,320000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 754,100000 359 380,42 13 120,59 13 120,59 782,378750 754,100000
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 220,600000 2 174 842,02 5 362,35 5 362,35 24 381,630000 23 220,600000
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR EUR 1 701,840000 58 276 487,61 102,11 102,11 1 752,895200 1 701,840000
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR 109,530000 90 750 803,53 224,21 224,21 112,815900 109,530000
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 258,130000 9 989 021,25 1 106,48 1 106,48 265,873900 258,130000
GS Europe High Yield - P Cap EUR EUR 452,260000 3 569 022,24 7 656,31 7 656,31 465,827800 452,260000
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 164,200000 981 212 293,20 57,63 57,63 24 322,410000 23 164,200000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR