Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 313,300000 132 643 967,62 122 109 839,53 122 109 839,53 1 313,300000 1 313,300000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 102,720000 2 313 033,34 2 313 033,34 2 313 033,34 105,801600 97,584000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 964,490000 7 123 573,23 7 123 573,23 7 123 573,23 974,134900 954,845100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR