Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 905,310000 79 835 920,50 69 488 245,18 69 488 245,18 905,310000 905,310000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 70,440000 4 349 020,90 4 349 020,90 4 349 020,90 72,553200 66,918000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 662,160000 5 245 481,12 5 245 481,12 5 245 481,12 668,781600 655,538400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR