Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,042045 15 258 659,40 15 256 860,99 15 256 860,99 0,042882 0,042045
IAD - EURO Bond EUR 0,041270 23 544 300,93 23 544 573,67 23 544 573,67 0,042054 0,041270
IAD - Global Index EUR 0,054804 136 893 612,40 136 742 334,20 136 742 334,20 0,056941 0,054804
IAD - CE Bond EUR 0,037000 8 705 613,99 8 643 319,92 8 643 319,92 0,037185 0,037000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023754 8 155 395,08 8 146 898,98 8 146 898,98 0,024300 0,023754
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087121 462 494 572,70 453 607 596,70 448 864 514,10 0,089735 0,087121
IAD - Growth Opportunities EUR 0,046865 27 684 677,85 27 684 497,57 27 684 497,57 0,048271 0,046865
IAD - Český konzervativní EUR 0,050074 7 870 573,26 7 786 628,33 7 786 628,33 0,050074 0,050074
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,042280 2 046 945,76 2 046 968,99 2 046 968,99 0,043548 0,041434
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040683 38 613 572,86 38 612 646,96 38 612 646,96 0,040683 0,040683
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040761 2 009 348,39 2 009 330,25 2 009 330,25 0,041984 0,039946
IAD - Energy Fund EUR 1,905648 10 124 755,64 10 107 084,39 2 947 604,86 1,905648 1,905648
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,433972 97 916 860,89 33 795 906,59 33 795 906,59 1,476991 1,433972
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,104582 8 739 016,46 8 719 684,08 8 419 685,13 1,104582 1,104582
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR