Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,533686 368 270 248,40 368 270 248,40 368 270 248,40 1,579697 1,533686
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,286411 23 764 299,12 23 764 299,12 23 764 299,12 1,325003 1,286411
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,006292 13 162 316,21 13 162 316,21 13 162 316,21 1,036481 1,006292
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,204122 5 967 247,19 5 967 247,19 5 967 247,19 1,240246 1,192081
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR