Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,476185 333 152 324,40 333 152 324,40 327 740 388,10 1,520471 1,476185
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,192111 21 389 878,87 21 389 878,87 21 389 878,87 1,227874 1,192111
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,000734 15 982 182,47 15 982 182,47 15 982 182,47 1,030756 1,000734
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 0,983771 2 249 496,68 2 249 496,68 2 249 496,68 1,013284 0,973933
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR