Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 179,400000 179 613 999,40 1 055 511,20 1 055 511,20 186,576000 179,400000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 150,530000 132 036 511,00 439 733,35 439 733,35 158,056500 150,530000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 243,200000 428 570 575,10 138 026,94 138 026,94 255,360000 243,200000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 292,030000 427 190 728,30 346 560,18 346 560,18 300,790900 292,030000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 224,680000 53 246 702,24 243 840,04 243 840,04 231,420400 224,680000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien EUR 138,630000 100 634 312,90 25 580,98 25 580,98 145,561500 138,630000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 162,300000 31 284 518,58 215 045,10 215 045,10 163,923000 162,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 134,700000 5 247 570 799,00 39 255 649,96 39 255 649,96 138,741000 134,700000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 143,330000 74 339 008,53 82 659,41 82 659,41 147,629900 143,330000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 72,200000 60 454 429,85 213 814,96 213 814,96 75,810000 72,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 118,080000 123 815 438,00 108 778,84 108 778,84 122,803200 118,080000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 191,500000 199 873 093,40 72 839,71 72 839,71 197,245000 191,500000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 104,000000 86 681 938,62 0,00 0,00 107,120000 104,000000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 174,030000 1 055 152 802,00 3 107 120,13 3 107 120,13 180,121050 174,030000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,280000 1 075 000 358,00 3 831 167,30 3 831 167,30 153,758400 149,280000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 186,990000 358 957 322,60 145 544,60 145 544,60 194,469600 186,990000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 103,430000 257 942 100,80 0,00 0,00 104,464300 103,430000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 143,270000 319 355 275,90 0,00 0,00 146,851750 143,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 101,270000 709 720 985,90 8 285 368,29 8 285 368,29 104,308100 101,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 94,780000 82 663 976,00 0,00 0,00 95,727800 94,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 115,200000 110 728 587,40 4 151 758,00 4 151 758,00 119,808000 115,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 208,100000 1 476 916 000,00 8 234 224,62 8 234 224,62 216,424000 208,100000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 114,290000 282 433 998,70 15 379,43 15 379,43 114,290000 114,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 110,330000 315 831 255,30 16 959,93 16 959,93 110,330000 110,330000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR