Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 190,810000 208 083 722,70 1 082 210,40 1 082 210,40 198,442400 190,810000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 152,320000 118 931 635,90 373 122,01 373 122,01 159,936000 152,320000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 255,300000 430 316 934,30 121 126,06 121 126,06 268,065000 255,300000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 312,490000 461 947 068,50 263 513,13 263 513,13 321,864700 312,490000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 235,130000 53 890 187,57 265 559,35 265 559,35 242,183900 235,130000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 178,590000 124 807 161,10 32 954,68 32 954,68 187,519500 178,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 167,080000 30 559 836,66 219 098,29 219 098,29 168,750800 167,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 144,250000 5 332 033 612,00 36 283 646,07 36 283 646,07 148,577500 144,250000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 144,440000 58 426 663,95 72 248,31 72 248,31 148,773200 144,440000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,800000 60 065 424,99 229 115,72 229 115,72 76,440000 72,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,390000 123 659 733,30 33 662,85 33 662,85 124,165600 119,390000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 200,270000 181 593 825,40 0,00 0,00 206,278100 200,270000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 103,680000 83 138 008,78 0,00 0,00 106,790400 103,680000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 187,320000 1 120 368 958,00 3 163 758,37 3 163 758,37 193,876200 187,320000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 158,110000 1 092 073 138,00 3 943 489,81 3 943 489,81 162,853300 158,110000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 205,080000 391 117 682,80 159 625,04 159 625,04 213,283200 205,080000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 106,400000 246 969 778,10 0,00 0,00 107,464000 106,400000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,540000 319 265 891,80 0,00 0,00 152,253500 148,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 106,800000 701 329 827,80 7 245 629,41 7 245 629,41 110,004000 106,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 97,190000 78 647 399,25 0,00 0,00 98,161900 97,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 124,410000 135 417 164,50 3 356 763,07 3 356 763,07 129,386400 124,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 230,060000 1 512 571 724,00 6 008 342,90 6 008 342,90 239,262400 230,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 126,420000 267 160 037,20 17 011,71 17 011,71 126,420000 126,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 115,250000 293 718 817,10 0,00 0,00 115,250000 115,250000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR