Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,070464 133 351 431,82 133 351 431,82 133 351 431,82 0,070464 0,068350
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072403 208 926 841,75 208 926 841,75 152 516 180,19 0,072403 0,070231
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041752 160 661 772,99 160 661 772,99 160 661 772,99 0,041752 0,040499
TAM - Private Growth 2 EUR 0,046334 50 019 336,04 50 019 336,04 48 987 115,25 0,046334 0,044944
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035861 121 371 601,15 121 371 601,15 121 371 601,15 0,035861 0,034785
TAM - Premium Strategic EUR 0,038045 56 549 435,74 56 549 435,74 56 549 435,74 0,038045 0,036904
TAM - Realitný Fond EUR 0,034736 290 102 042,40 290 102 042,40 290 102 042,40 0,034736 0,033694
TAM - Private Growth EUR 0,036106 124 611 087,29 124 611 087,29 124 611 087,29 0,036106 0,035023
TAM - SmartFund EUR 0,103368 143 584 492,10 143 584 492,10 143 584 492,10 0,103368 0,100267
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,065044 11 028 164,23 11 028 164,23 11 028 164,23 0,065369 0,064719
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085442 145 331 262,14 145 331 262,14 75 495 109,46 0,085442 0,082879
TAM - Balanced Fund EUR 0,105676 170 759 455,54 170 759 455,54 170 759 455,54 0,105676 0,102506
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,109115 56 682 726,29 56 682 726,29 56 682 726,29 0,109115 0,105842
TAM - Q Fund EUR 0,088125 169 851 049,07 169 851 049,07 104 976 972,95 0,088125 0,085481
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,096237 78 810 729,28 78 810 729,28 78 810 729,28 0,096237 0,093350
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103819 57 135 010,43 57 135 010,43 57 135 010,43 0,103819 0,100704
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109498 21 119 440,75 21 119 440,75 21 119 440,75 0,109498 0,106213
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,121992 105 160 913,37 105 160 913,37 105 160 913,37 0,121992 0,118332
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100000 0,04 0,04 0,04 0,101500 0,097000
TAM - MA Fund EUR 0,096045 176 742 082,08 176 742 082,08 113 313 297,81 0,096045 0,093164
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118568 120 299 400,03 120 299 400,03 35 862 961,69 0,118568 0,118568
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,097382 69 858 394,98 69 858 394,98 69 858 394,98 0,097382 0,094461
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,093202 6 117 003,13 6 117 003,13 6 117 003,13 0,094134 0,092270
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,096987 22 623 678,89 22 623 678,89 22 623 678,89 0,097957 0,096017
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,098858 5 170 224,61 5 170 224,61 5 170 224,61 0,099847 0,097869
TAM - AP Realitný fond EUR 62 026,212097 53 032 411,34 53 032 411,34 53 032 411,34 62 026,212097 62 026,212097
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,102162 29 664 412,86 29 664 412,86 29 664 412,86 0,102162 0,101140
TAM - Premium Dynamic EUR 0,099910 1 083 870,75 1 083 870,75 1 083 870,75 0,099910 0,096913
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR