Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,079494 159 223 059,82 159 223 059,82 159 223 059,82 0,079494 0,077109
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075008 272 022 326,86 272 022 326,86 230 393 821,76 0,075008 0,072758
TAM - Private Growth 1 EUR 0,045665 163 854 153,73 163 854 153,73 163 854 153,73 0,045665 0,044295
TAM - Private Growth 2 EUR 0,051642 52 137 812,36 52 137 812,36 52 137 812,36 0,051642 0,050093
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038313 120 149 767,50 120 149 767,50 120 149 767,50 0,038313 0,037164
TAM - Premium Strategic EUR 0,041552 60 361 478,57 60 361 478,57 60 361 478,57 0,041552 0,040305
TAM - Realitný Fond EUR 0,035555 313 281 660,88 313 281 660,88 313 281 660,88 0,035555 0,034488
TAM - Private Growth EUR 0,038624 119 120 594,06 119 120 594,06 119 120 594,06 0,038624 0,037465
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,105719 123 702 379,31 123 702 379,31 123 702 379,31 0,105719 0,102547
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,069119 12 243 693,81 12 243 693,81 12 243 693,81 0,069465 0,068773
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088721 139 496 164,03 139 496 164,03 76 882 360,48 0,088721 0,086059
TAM - Balanced Fund EUR 0,110119 168 113 256,48 168 113 256,48 168 113 256,48 0,110119 0,106815
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,115953 62 828 335,12 62 828 335,12 62 828 335,12 0,115953 0,112474
TAM - Q Fund EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,097000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,101977 74 561 981,85 74 561 981,85 74 561 981,85 0,101977 0,098918
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,111746 55 774 649,09 55 774 649,09 55 774 649,09 0,111746 0,108394
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,118900 23 561 031,11 23 561 031,11 23 561 031,11 0,118900 0,115333
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,137964 129 742 301,68 129 742 301,68 129 742 301,68 0,137964 0,133825
TAM - MA Fund EUR 0,119013 200 017 978,70 200 017 978,70 138 356 151,61 0,119013 0,115443
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118385 122 418 710,45 122 418 710,45 42 488 183,30 0,118385 0,118385
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,101685 56 064 555,79 56 064 555,79 56 064 555,79 0,101685 0,098634
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,097202 11 368 640,37 11 368 640,37 11 368 640,37 0,098174 0,096230
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,104207 26 901 354,74 26 901 354,74 26 901 354,74 0,105249 0,103165
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,109171 5 305 245,00 5 305 245,00 5 305 245,00 0,110263 0,108079
TAM - AP Realitný fond EUR 61 070,584234 52 215 349,52 52 215 349,52 52 215 349,52 61 070,584234 61 070,584234
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,105071 29 258 185,76 29 258 185,76 29 258 185,76 0,105071 0,104020
TAM - Premium Dynamic EUR 0,110588 2 755 679,98 2 755 679,98 2 755 679,98 0,110588 0,107270
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,114836 2 750 745,26 2 750 745,26 2 750 745,26 0,114836 0,111391
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR